За нас

Вестник „Строител”

 

Вестник „Строител” е официалното издание на Камарата на строителите в България. За първи път излиза през месец април 2009 година, в обем от 24 страници, за да прерасне по-късно в 32 страничен, а след това и в 40 страничен седмичник. Изданието цели да улови проблемите, съвременните тенденции и предизвикателства, касаещи строителния бранш в България, а и в Света. Воден от стремежа за една модерна медия, вестник „Строител” поддържа и свой уебсайт – www.vestnikstroitel.bg, където ежедневно се публикува актуална информация, в това число законодателна, обявления за обществени поръчки в сферата на строителството, проектирането и строителния надзор, интервюта с водещи специалисти в областта на строителството, архитектурата, благоустройството, транспорта, инфраструктурата, екологията, информация за българските общини. Водеща за вестник „Строител“ е  информация за работата и инициативите на Камарата на строителите в България.

Вестник „Строител” се публикува всеки петък (52 броя в годината) във формат А3, 40 страници, пълноцветен печат. Разпространява основно чрез предварително направен абонамент. В този смисъл изданието е с ясно определена читателска аудитория. Наши абонати са 100% от строителните фирми опериращи на територията на страната, множество проектанти, инженери, архитекти и нотариуси. Също така, вестника достига и до държавната администрация, всички общини, дипломатически представителства и областни управи.

На страниците на „Строител” е отделено място и за акцентите от седмицата преведени на английски език.

Вестник „СТРОИТЕЛ” поддържа и развива внедрената интегрирана система за управление спрямо изискванията на международните стандарти EN ISO 9001:2008 и EN ISO 20121:2012 в определените в обхвата си дейности с цел повишаване на ефикасността, устойчивостта и качеството на  работа.  Вестник „СТРОИТЕЛ” осъзнава, че организираните събития могат да имат както позитивно, така и негативно екологично, социално и икономическо въздействие. Чрез въвеждането на тази политика ние се стремим да увеличим позитивното въздействие и да намалим негативното такова. За да постигнем това, принципите на устойчивост се разглеждат наравно с логистичните, креативните, финансовите и други аспекти при планирането на събития и бизнес практиките ни. Вестник „СТРОИТЕЛ” осъзнава своята роля и принос при осигуряване на устойчиво бъдеще за всички.

Нашата политика, мисия, визия и общи цели са изразени в Декларация на ръководството на Вестник “СТРОИТЕЛ” за политиката по управление.

 

 Рубрики


Седмицата, Държавна политика

Най-важните новини от изминалата седмица

Интервю

Строителния бранш, през погледа на водещи специалисти

КСБ

Новини за работата на Камара на строителите в България

Законът

Последни промени в нормативната уредба, касаеща строителния бранш

Регионално развитие

Новини от страната

Общини

Представяне на българските общини. Съвместна рубрика на вестник „Строител” и „Националното сдружение на общините в България” (НСОРБ)

Европроекти

Информация за програми за финансиране по еврофондовете. Представяне на добри практики за приключили проекти.

Екология

Екология и енергийна ефективност, новини, предстоящи и приключили проекти

На прицел

Разследваща рубрика на вестник „Строител”

Тема

Авторска рубрика за важни строителни теми

Репортаж

Гледната точка на репортерите на вестник „Строител“ от мястото на събитието

Форум

Място за дебати и дискусии по актуални теми

Икономика

Новини

Финанси & Инвестиции

Новини

Строител

Строителните компании

Иновации

Представя последните нововъведения в строителната практика

Анализи

Академична статия в областта на строителството и проектирането

Интериор & Дизайн

Тенденциите в интериорния дизайн.

Наука и образование

Отразява развитието на строителните техникуми и университети в България.

Търгове & Обяви

Последните обществени поръчки в сферата на строителството и проектирането. Малки обяви.

Едно време…

Страница за „старите” архитектурни и строителни решения. Факти от историята.

Свят

Последни тенденции в строителството по света

Accents

Акцентите, според вестник „Строител”, на английски език

Маршрути

Култура

Спорт

Мода и стил

Блясък