Хуманизиране на западната ос на софийския център (по булевард „Тодор Александров”)

Прочетена: 1058

Проф. д.а.н. арх.
Борислав Борисов,
ВСУ „Любен Каравелов”

Западната ос на главния столичен център по булевард „Тодор Александров“ понастоящем е просто една транзитна автомобилна улица, която няма характер на красив и удобен за пешеходците и велосипедистите градски булевард. Нейното хуманизиране, екологизиране, естетизиране и функционално интегриране е въпрос на професионално предизвикателство от общоградско значение. Изследването на тези възможности разкрива голям градоустройствен потенциал, който не е проучван и анализиран от гледна точка създаването на нов облик на булеварда, богато озеленен, пешеходно и велосипедно удобен и осигуряващ по-добра достъпност на прилежащите от двете му страни контактни територии на главния столичен център.

Разглежданата в настоящото изследване територия включва бул. „Тодор Александров“ и контактната му зона от бул. „Константин Величков“ на запад до бул. „Мария Луиза“ на изток. Напречният профил са два пешеходни тротоара, две улични платна с по три ленти за автомобили и една лента за велосипеди и разделителна ивица, всичко с минимална обща ширина от 31 м.
Разделителната ивица е широка около 1 м, изградена е с бордюри и метални мантинели и е без озеленяване. Разстоянията между кръстовищата по бул. „Тодор Александров“ в разглеждания участък са два до три пъти по-големи от аналогичните между кръстовищата по напречните комуникационни артерии, които са от равностойно или по-важно значение за комуникационно-транспортната система на градския център и на столицата като цяло. Последното обстоятелство значително намалява достъпността между териториите от двете страни на булеварда, който се превръща по тази причина в делител, а не в обединител на двете в близкото минало неразделни части от главния градски център. Допълнително влияние върху облика има заниженото озеленяване в комбинация с лошите пешеходни и велосипедни връзки, което контрастира негативно на високата плътност и интензивност на застрояване. Неприятната картина се допълва от хетерогенната структура на силуета от двете страни на бул. „Тодор Александров“, липсата на пасажни и други форми на проникване на общественото обслужване в дълбочина на ограждащите квартали и транзитен, магистрален характер на автомобилно движение.

Сравнителният анализ с подобни градски публични пространства в други големи европейски градове показва, че е възможна съществена промяна с включване на повече зеленина, повече кръстовища и по-добра пешеходна, велосипедна и автомобилна достъпност. След разработване на вариантни проучвания за обновяване на разглеждания булеварден участък се стига до извода за ново градоустройствено третиране на това публично пространство. Примерът се илюстрира в няколко експериментални изображения, сравнения и заключения.

Експериментални резултати, сравнителен анализ и изводи

От схемата е видно, че бул. „Тодор Александров“ не обединява, а разделя северната от южната прилежаща територия на центъра. Достъпността между зоните от двете страни на булеварда е нарушена. Предлага се бул. „Витоша“ и бул. „Цар Освободител“ да са транспортно успокоени пешеходни зони.

От сравнителния анализ се вижда, че напречните на бул. „Т. Александров“ рингови артерии като „К. Величков“ и „Опълченска“ имат кръстовища на много по-малки отстояния независимо от своето важно комуникационно-транспортно значение. Този факт доказва неблагоприятна диспропорция по приетия критерий за сравнение. Вследствие на това се предлагат три нови кръстовища и широка зелена разделителна ивица с пешеходно и велосипедно движение от бул. „М. Луиза“ и бул. „К. Величков“. Концепцията предвижда отпадане на кръстовището пред МС и НС.

Изследването на напречния профил на булеварда доказва възможността за обособяване на широка зелена ивица с двуредова едроразмерна дървесна растителност, осигуряваща сянка за пешеходно и велосипедно движение. Две ленти в посока в основните участъци и три в посока пред всяко кръстовище с обособяване на левия завой са напълно достатъчни за бул. „Т. Александров“. Това осигурява необходимата пропускателна способност, която ще бъде съизмерима или по-добра от тази при кръстовището с бул. „Мария Луиза“, както и в зоната на площад „Независимост“ и на бул. „Княз Александър Дондуков“, където вместо разделителна ивица има обособено трасе на трамвай. От анализа следват изводите за предимствата на предложението за обновяване на бул. „Тодор Александров“.

С настоящето изследване се доказва, че е възможно и че ще допринесе редица градоустройствени предимства обновяването на бул. „Т. Александров“ в участъка между бул. „Константин Величков“ и бул. „Мария Луиза“, при което да се създаде широка и богато озеленена разделителна ивица с пешеходно и велосипедно движение и обособяването на три нови кръстовища.
Предложените три нови кръстовища на бул. „Т. Александров“ с улиците „Княз Борис I“, „Антим I“ и „Брегалница“ ще подобри значително достъпността от двете страни на булеварда и ще осигури комфортно и по-начесто пешеходно, велосипедно и автомобилно пресичане, както и обръщане в обратна посока. Новите кръстовища ще допринесат и за развитието и оптимизирането на характерната за градския център активност на общественото обслужване. Усещането за булеварден характер на пространството, привлекателността и атрактивността на мястото ще се засили.
Предложената широка зелена разделителна ивица ще замени естетически недопустимите за този участък на булеварда метални мантинели. Тази нова и богато озеленена ивица ще служи не само за пешеходно и велосипедно движение, но и за краткотраен отдих, за колорит чрез дървесната растителност и мн. др.
Скоростта на движение в разглеждания участък от булеварда е ограничена до 50 км/ч, но реалната на преминаващите автомобили е много по-голяма и с риск за произшествия. Това е така поради раздалечените кръстовища, трите ленти в посока на движение и усещането за магистрала, а не за тих градски булевард.
Може да се твърди с голяма степен на сигурност, че проучването илюстрира четири очаквани ефекта от обновяване на бул. „Т. Александров“ с повече кръстовища и по-широка, добре озеленена разделителна ивица.
Интеграционен ефект от подобрената достъпност на прилежащите територии. Това стимулира общественото обслужване. Екологичен ефект от много по-силното озеленяване в разделителната ивица с висока дървесна и ниска тревна и цветна растителност. Естетически ефект от премахването на метални мантинели и създаването на красиво озеленено градско булевардно пространство. Хуманистичен социален ефект от подобряването на пешеходното и велосипедното движение, повишената достъпност, привлекателната среда, удобното обществено обслужване, ниската скорост на автомобилите и мн. др.
Разделителната ивица е най-широка и най-озеленена между кръстовищата и осигурява обособяване на необезпокоявано провеждане на левия завой, без да се получава характерното за съществуващото състояние изчакване и задръстване в зоната на кръстовището поради необособена лента за ляв завой. Това е възможно, без да се намалява пропускателната способност на булеварда в зоната на кръстовището.
Изводи
Потвърждава се хипотезата за предимствата от обновяване на булевард „Тодор Александров“ в участъка между бул. „К. Величков“ и „М. Луиза“ с увеличаване броя на кръстовищата и обособяване на широка, добре озеленена разделителна ивица.

ЛИТЕРАТУРА
[1] ОУП на СО
[2] ПУП на части от територията в обхвата на проучването
[3] Кадастрална карта
[4] Обемно-устройствено проучване на зоната по информация на НАГ-СО

Сподели в социалните мрежи

Автор на 22.11.2017. Категория Анализи, Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.