Вестник Строител » Архив по категория » Анализи (Страница 3)

Доц. д-р инж. Офелия Лазова-Велинова, ас. инж. Йордан Велинов, ВСУ „Любен Каравелов“ В миналото дървените греди като кофражен елемент са прилагани масово. Ползвани са от бичен масив, необработен допълнително. Масово са употребявани и такива за кофраж и кофражно скеле със сечение 10/10 cm и дължина до 4 m. Те са били с малка кратност на употреба, […]

Прочети още…           Прочетена: 307

Инж. докторант Станислав Бакърджиев, инж. д-р доц. Офелия Лазова-Велинова, ВСУ „Любен Каравелов“ Същност и основни предимства Ранното декофриране (РД) в строителството е процес, при който съществува възможност за освобождаване на част от кофражните елементи преди набиране на проектната якост на бетона. Основните предимства в използването на технологията се изразяват в намиране на начин за скъсяване […]

Прочети още…           Прочетена: 471

Доц. д-р инж. Антоанета Канева, НИГГГ – БАН, Департамент „Сеизмично инженерство“ Природните бедствия в сравнение с другите засягат голяма територия от страната (1) и могат да доведат до значителни загуби. В България защитата при бедствия се осъществява на национално, областно и общинско ниво, съгласно Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) (2), чрез редица дейности, между […]

Прочети още…           Прочетена: 231

Доц. д-р инж. Ирина Керелезова, УАСГ РЕЗЮМЕ Представената разработка е част от проект за определяне на носимоспособността на съществуващ стоманен мост. В предходни изследвания са използвани нелинейни методи на механика на разрушението за определяне на носимоспособността на връзката главна – второстепенна греда на мостовата конструкция. В настоящата статия е предложено опростено определяне на тази носимоспособност. […]

Прочети още…           Прочетена: 248

Инж. док. Албена Апостолова, доц. д-р инж. Пламен Чобанов УАСГ В настоящата статия са представени резултати от проведените изследвания на дървени елементи с външно залепен в опънна зона влакнестоармиран полимерен материал (FRP) при стандартно изпитване на огъване. Фокусът е върху сравнителен анализ на поведението на елементите при прилагане на въглеродни и стъклени нишки в един […]

Прочети още…           Прочетена: 202

Гл. ас. д-р инж. Деляна Бояджиева, УАСГ Олекотяването на конструкциите е основна тенденция в строителната практика. Комбинирането на стоманени и дървени части за съвместна работа позволява да се съчетаят предимствата на двата материала. Свързването между дървените и стоманените части може да се осъществи посредством съединителни средства или чрез пряк контакт. В Р България от няколко […]

Прочети още…           Прочетена: 286

Инж. Теодор Тодоров, доц. д-р инж. Фантина Рангелова, УАСГ Един от най-старите материали – тухлата, остава актуален и днес, след сериозна еволюция, особено в последните десетилетия. Поради редицата си предимства тя заема сериозен дял от строителните конструкции както в световен мащаб, така и на територията на България. Поради деградивното поведение при циклични (земетръсни) натоварвания и […]

Прочети още…           Прочетена: 316

Инж. Веско Вазов, докторант в катедра „Хидротехника”, УАСГ Морските пристанища на България са „на ръба” на климатичните промени, тъй като те са от първите във времето и пространството, които ще изпитат реалните последици. Те са едни от най-проблемните и уязвими райони, което провокира разработване на цялостна стратегия за устойчивото им развитие. Човешката дейност води до […]

Прочети още…           Прочетена: 322

Доц. д-р инж. Атанас Николов, ас. инж. Радослав Орлинов, гл. ас. инж. Огнян Ганчев, УАСГ В България съществуват 707 000 апартамента в едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС). Само в София има 185 000 апартамента, или 14 милиона кв. м РЗП. Изградените блок секции от ЕПЖС в София са 5047, като от изследваната номенклатура БС-69-Сф има 3567 секции. […]

Прочети още…           Прочетена: 361

Инж. Яна Ангелова Липийска, катедра „Фотограметрия и картография”, УАСГ Тематичното картографиране е най-широката област от картографията. БЛА, известен още като безпилотен самолет или дрон, е въздухоплавателно средство без пилот на борда. Неговият полет се контролира или автономно от бордови компютър, или чрез дистанционно управление от оператор. БЛА са с ниска цена и лесна експлоатация. Приложими […]

Прочети още…           Прочетена: 381

Доц. д-р Светлана Джамбова, д-р арх. Огнян Симов, УАСГ Настоящата публикация отразява втора част на изследването на топлинните и излъчвателните характеристики на нови енергоефективни материали за повърхностно оформяне на ограждащи конструкции. Традиционните материали за повърхностно оформяне имат степен на излъчване в целия инфрачервен спектър (топлинно лъчение) около 0,9, което предполага фиксирана стойност за термичното съпротивление […]

Прочети още…           Прочетена: 410

Ас. инж. Росен Нанкин, доц. д-р. инж. Радослав Върбанов, ас. инж. Боян Петров, ас. инж. Димитър Фотев, УАСГ Като страна – членка на ЕС, от България се изисква да бъдат вдигнати скоростите на главните железопътни линии за осигуряването на развиващ се железотранспорт. При извършващите се реконструкции скалните материали, ползвани за изграждането на баластровите призми, в […]

Прочети още…           Прочетена: 297