Вестник Строител » Архив по категория » Анализи (Страница 3)

Ланд. арх. докторант Цветелина Йорданова, ВСУ „Любен Каравелов” Градското земеделие, широко разпространено в миналото като „партизанско градинарство“ и постепенно изчезнало от ежедневието на хората, отново намира своя път сред бетонната джунгла. Все още зараждащо се предимно в по-големите градове по света, то се оформя като алтернативна форма за функциониране и поддържане на зелените площи в […]

Прочети още…           Прочетена: 150

Мария Давчева – БАН, Орлин Давчев – УАСГ Настоящото проучване е само част от проблематика, с която се занимаваме през последните три години като изследователи, преподаватели и проектанти. Имахме възможността да споделим на Международната научна конференция ВСУ’2015 част от хипотезите си за алтернативните модели за настоящите и бъдещи архитектурни форми на съвременните хотели. Форматът на […]

Прочети още…           Прочетена: 137

Гл. ас. д-р арх. Петя Сотирова, УАСГ Десетилетия наред стимулирането на велосипедното движение продължава да е сред приоритетите в редица градове по света. Днес то е важна стъпка в процеса на създаване на устойчива култура на градска мобилност. Изследването на специфичните за всеки конкретен град условия за велодвижение включва анализ на морфологията на града (компактност, […]

Прочети още…           Прочетена: 136

Проф. д-р арх. Янко Александров, ВСУ „Любен Каравелов“ Използването на иновационни подходи с изобретателска стъпка в проектирането на сгради, конструкции, съоръжения и детайли създава нови възможности за постигане на високотехнологични решения. За целта се комбинират известни технически признаци от последното най-ново предшестващо ниво на техниката с други технически, предложени от авторите. Тези комбинации трябва да […]

Прочети още…           Прочетена: 177

Арх. Веселина Мирева, доц. д-р арх. Мария Давчева, Институт за изследване на изкуствата, БАН Жилището е единицата, в която всеки човек проектира себе си, тя е отражение на неговите дух и разбирания. В едно жилище се поместват обикновено няколко индивида и то се превръща в имагинерната единица, която отговаря на толкова разнообразни нужди, дори противоположни. […]

Прочети още…           Прочетена: 266

Доц. д-р арх. Мария Давчева, БАН Доц. д-р арх. Орлин Давчев, УАСГ Същност и рамка на изследваната проблематика Рециклирането на материали и изделия и повторната им употреба отдавна е надхвърлило мащабите на нашия бит. Днес в тази дейност се влагат много средства и не по-малко надежди за опазване на природата на нашата планета. Изчерпването на […]

Прочети още…           Прочетена: 187

Д-р арх. Иванка Велчева, УАСГ Уникалният характер на града е колекция от всичко, което намираме за ценно – обществени пространства, паркове, близка планина, специфични и интересни места, отделни забележителни и емблематични сгради. Тъй като градовете въплъщават, материализират непрестанно физическата история на живота на мястото и на хората, които живеят в тях, е много важно онези, […]

Прочети още…           Прочетена: 327

Доц. д-р инж. Офелия Лазова-Велинова, ас. инж. Йордан Велинов, ВСУ „Любен Каравелов“ В миналото дървените греди като кофражен елемент са прилагани масово. Ползвани са от бичен масив, необработен допълнително. Масово са употребявани и такива за кофраж и кофражно скеле със сечение 10/10 cm и дължина до 4 m. Те са били с малка кратност на употреба, […]

Прочети още…           Прочетена: 316

Инж. докторант Станислав Бакърджиев, инж. д-р доц. Офелия Лазова-Велинова, ВСУ „Любен Каравелов“ Същност и основни предимства Ранното декофриране (РД) в строителството е процес, при който съществува възможност за освобождаване на част от кофражните елементи преди набиране на проектната якост на бетона. Основните предимства в използването на технологията се изразяват в намиране на начин за скъсяване […]

Прочети още…           Прочетена: 504

Доц. д-р инж. Антоанета Канева, НИГГГ – БАН, Департамент „Сеизмично инженерство“ Природните бедствия в сравнение с другите засягат голяма територия от страната (1) и могат да доведат до значителни загуби. В България защитата при бедствия се осъществява на национално, областно и общинско ниво, съгласно Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) (2), чрез редица дейности, между […]

Прочети още…           Прочетена: 245

Доц. д-р инж. Ирина Керелезова, УАСГ РЕЗЮМЕ Представената разработка е част от проект за определяне на носимоспособността на съществуващ стоманен мост. В предходни изследвания са използвани нелинейни методи на механика на разрушението за определяне на носимоспособността на връзката главна – второстепенна греда на мостовата конструкция. В настоящата статия е предложено опростено определяне на тази носимоспособност. […]

Прочети още…           Прочетена: 255

Инж. док. Албена Апостолова, доц. д-р инж. Пламен Чобанов УАСГ В настоящата статия са представени резултати от проведените изследвания на дървени елементи с външно залепен в опънна зона влакнестоармиран полимерен материал (FRP) при стандартно изпитване на огъване. Фокусът е върху сравнителен анализ на поведението на елементите при прилагане на въглеродни и стъклени нишки в един […]

Прочети още…           Прочетена: 205