Вестник Строител » Архив по категория » Анализи

Хотелите и водата – нови архитектурни предизвикателства

Мария Давчева – БАН, Орлин Давчев – УАСГ Настоящото проучване е само част от проблематика, с която се занимаваме през последните три години като…

Прочети още… 16

Проблеми на инфраструктурата за велосипедно движение при градски кръстовища

Гл. ас. д-р арх. Петя Сотирова, УАСГ Десетилетия наред стимулирането на велосипедното движение продължава да…

Прочети още… 10

Три начина за постигане на иновационни решения с изобретателска стъпка

Проф. д-р арх. Янко Александров, ВСУ „Любен Каравелов“ Използването на иновационни подходи с…

34

Развитие на концепцията „жилище“ през XX век

Арх. Веселина Мирева, доц. д-р арх. Мария Давчева, Институт за изследване на изкуствата,…

49

Рециклирана архитектура като възможност за съвременните хотелски структури

Доц. д-р арх. Мария Давчева, БАН Доц. д-р арх. Орлин Давчев, УАСГ Същност…

85

Съвременен градски и парков дизайн

Д-р арх. Иванка Велчева, УАСГ Уникалният характер на града е колекция от всичко, което намираме за ценно – обществени пространства, паркове, близка планина, специфични и интересни места, отделни забележителни и емблематични сгради. Тъй като градовете въплъщават, материализират непрестанно физическата история на живота на мястото и на хората, които живеят в…

198

Изследване приложението на дървените греди като кофражен елемент

Доц. д-р инж. Офелия Лазова-Велинова, ас. инж. Йордан Велинов, ВСУ „Любен Каравелов“ В миналото дървените греди като кофражен елемент са прилагани масово. Ползвани са от бичен масив, необработен допълнително. Масово са употребявани…

Прочети още… 202

Предимства при използването на кофражни системи за ранно декофриране при изграждането на стоманобетонни междуетажни конструкции

Инж. докторант Станислав Бакърджиев, инж. д-р доц. Офелия Лазова-Велинова, ВСУ „Любен Каравелов“ Същност и основни предимства Ранното декофриране (РД) в строителството е процес, при който съществува възможност за освобождаване на част от…

Прочети още… 253

Обхват на данните за сградния фонд, необходими за оценка и картографиране на сеизмичния риск на национално ниво

Доц. д-р инж. Антоанета Канева, НИГГГ – БАН, Департамент „Сеизмично инженерство“ Природните бедствия в сравнение с другите засягат голяма територия от страната (1) и могат да доведат до значителни загуби. В България…

Прочети още… 167

Определяне на носимоспособността на възел в мостова конструкция чрез опростени методи

Доц. д-р инж. Ирина Керелезова, УАСГ РЕЗЮМЕ Представената разработка е част от проект за определяне на носимоспособността на съществуващ стоманен мост. В предходни изследвания са използвани нелинейни методи на механика на разрушението…

Прочети още… 201

Сравнителен анализ на получените резултати от изпитване на огъване на дървени елементи с външно залепени два вида влакнестоармиран полимер

Инж. док. Албена Апостолова, доц. д-р инж. Пламен Чобанов УАСГ В настоящата статия са представени резултати от проведените изследвания на дървени елементи с външно залепен в опънна зона влакнестоармиран полимерен материал (FRP)…

Прочети още… 165

Числено моделиране на комбинирани дървено-стоманени греди с податлива връзка между поясите и стеблото

Гл. ас. д-р инж. Деляна Бояджиева, УАСГ Олекотяването на конструкциите е основна тенденция в строителната практика. Комбинирането на стоманени и дървени части за съвместна работа позволява да се съчетаят предимствата на двата…

Прочети още… 250

Последни

Най-много 20 посетени публикации в последните 7 дни:

Търсене в архив

Дата
Категория
Търси с Google