Контакти

 

Адрес на редакцията
ул. “Михаил Тенев” № 6 (до THE MALL)
е-mail – news.stroitel@gmail.com

 

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
инж. Пламен Пергелов – председател
инж. Иван Бойков
инж. Любомир Качамаков

 

Прокурист – Главен редактор
Ренета Николова тел. 02/8062942, 0888 55 39 50

Офис мениджър

Калоян Станчев тел. 02/ 8062926

Отговорни редактори:

Десислава Бакърджиева тел. 02/8062919

Невена Картулева тел. 02/8062919

Отговорен редактор сайт:

Емил Христов тел. 02/8062919

Редактори печатно издание:

Свилена Гражданска, Мартин Славчев, Мирослав Еленков тел. 02/8062921

Редактори сайт:

Теодор Николов, Калина Петкова

Репортери – тел. 02/8062921

Росица Георгиева, Мартин Динчев

Специален кореспондент
Елица Илчева, Георги Сотиров

Коректори

Румяна Кръстева

Превод
Емилия Пищалова

Уредник: 

 тел. 8062422

 

Графичен дизайн
Влади Георгиев тел. 02/8062942
Инж.Галя Герасимова

 

Юридически консултант

Валентин Дивеков

Счетоводство 

Надежда Сумрова

Реклама
Ренета Николова  тел. 0888 55 39 50