Контакти

 

Адрес на редакцията
ул. “Михаил Тенев” № 6 (до THE MALL)
е-mail – news.stroitel@gmail.com

 

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
инж. Пламен Пергелов – председател
инж. Любомир Качамаков
инж. Благой Козарев

 

 

Прокурист – Главен редактор
Ренета Николова тел. 02/80622426, 0888 55 39 50

Офис мениджър

Калоян Станчев тел. 02/ 8062926

Отговорни редактори:

Десислава Бакърджиева тел. 02/8062919

Мартин Славчев тел. 02/8062919

Отговорен редактор сайт:

Емил Христов тел. 02/8062919

Редактори:

Росица Георгиева, Мирослав Еленков, Теодор Николов тел. 02/8062921

 

Специален кореспондент
Елица Илчева, Георги Сотиров, Свилена Гражданска

Фоторепортер

Румен Добрев

Коректори

Румяна Кръстева

Превод
Емилия Пищалова

 

Графичен дизайн
Влади Георгиев тел. 02/8062942
Инж.Галя Герасимова

 

Юридически консултант

Валентин Дивеков

Счетоводство 

Надежда Сумрова

Реклама
Ренета Николова  тел. 0888 55 39 50

Редакционни телефони

02/ 806 2422 ; 0884 20 22 57

 

Печат: „СОФИЯ ПРИНТ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД

Разпространение: „Български пощи“ ЕАД