Вестник Строител » Архив по категория » Интервю

Инж. Валентин Йовев: Ще продължим да надграждаме електронните услуги, предоставяни от АГКК

Свилена Гражданска Инж. Йовев, измина една година, откакто бяхте назначен за зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството. С какви предизвикателства се сблъскахте през този…

Прочети още… 35

Проф. д-р инж. Стоян Братоев: През септември 2019 г. ще е готов първият етап от третия метролъч

Свилена Гражданска Проф. д-р инж. Братоев, преди няколко седмици се проведе Комитет за наблюдение на…

Прочети още… 327

Валерия Калчева: Предстои обявяване на процедура за над 1 млрд. лв. за ВиК сектора

Свилена Гражданска Г-жо Калчева, как протича изпълнението на Оперативна програма „Околна среда 2014…

104

Проф. д-р инж. Иван Марков: Със сигурност ще разширим сътрудничеството си с КСБ

Десислава Бакърджиева Проф. Марков, как Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) отбелязва…

120

Кирил Гератлиев: По „ОПНОИР 2014 – 2020“ са договорени над 500 млн. лв. за наука и образование

Свилена Гражданска Г-н Гератлиев, днес (18.05.2018 г.) ще се проведе Комитет за наблюдение по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“ („ОПНОИР 2014 – 2020“). Как протича изпълнението й? „ОПНОИР 2014 – 2020“ е нова за настоящия програмен период. Тя е единствената, която целево финансира науката и…

81

Искра Михайлова: България трябва да изработи позиция, която да е във връзка с предложението на ЕК за МФР, но и да отразява националните интереси

Ренета Николова Госпожо Михайлова, първо, благодаря за бързата реакция от Ваша страна, ден след обявяването от ЕК на проекта за Многогодишна финансова рамка (МФР) имаме възможност да коментираме документа. Какви политики и…

Прочети още… 72

Томислав Дончев: Към момента са договорени над 12,9 млрд. лв. по европейските програми

Росица Георгиева Г-н Дончев, проведе се среща между Вас и ръководството на Камарата на строителите в България (КСБ), на която бяха обсъдени предизвикателствата, с които се сблъсква браншът. Как можете да съдействате…

Прочети още… 110

Николай Нанков: Средно 8% от разходите по всеки проект се инвестират в пътна безопасност

Ренета Николова Министър Нанков, на­ско­ро проведохте среща с ръководството на Камарата на строителите в България (КСБ). Какви са основните теми, по които ще работите с Камарата? Кои са въпросите, които са на…

Прочети още… 156

Арх. Здравко Здравков: Приетите промени в ЗУЗСО създават ясни правила за застрояването в столицата

Свилена Гражданска Арх. Здравков, приетите от народните представители изменения в Закона за устройството и застрояването на Столичната община (ЗУЗСО) вече са обнародвани в Държавен вестник от 10 април т.г. Как те ще…

Прочети още… 142

Боил Банов: Културната инфраструктура трябва да се развива с визия за нейната цялост

Елица Илчева Министър Банов, културното наследство – заедно с настоящото развитие на културата и съвременното изкуство – е акцент в представянето на страната ни по време на Българското председателство на Съвета на…

Прочети още… 99

Нено Димов: Изпълнението на „ОПОС 2014 – 2020“ протича добре, но ни остава още доста работа

Свилена Гражданска Г-н Димов, какви са приоритетите на оглавяваното от Вас Министерство на околната среда и водите (МОСВ) през 2018 г.? С какви средства разполагате за тяхната реализация? Сред основните ни приоритети е…

Прочети още… 70

Последни

Най-много 20 посетени публикации в последните 7 дни:

Търсене в архив

Дата
Категория
Търси с Google