Вестник Строител » Архив по категория » Интервю

Евгени Крусев: Предвиждаме 100 млн. лв. за реконструкция и изграждане на пътна инфраструктура

Свилена Гражданска Г-н Крусев, предстои приемането на бюджета на Столичната община за 2018 г. Кои са ключовите обекти, заложени в него, за направлението, за…

Прочети още… 196

Халил Летифов: Продължаваме работа по Законопроекта за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Десислава Бакърджиева Г-н Летифов, каква е равносметка ви за 2017 г.? Трудна ли беше годината за…

Прочети още… 83

Искрен Веселинов: Предстоят промени в ЗУТ, облекчаващи административната тежест

Свилена Гражданска Г-н Веселинов, едно от последните заседания преди ваканцията на Народното събрание…

88

Министър Лиляна Павлова: Председателството е уникален шанс да представим страната си

Свилена Гражданска Ренета Николова Г-жо Павлова, след няколко дни България ще поеме официално…

88

Инж. Красимир Папукчийски: С Камарата на строителите в България отдавна си партнираме успешно

Десислава Бакърджиева Инж. Папукчийски, каква е равносметката Ви за изминаващата 2017 г.? Трудна…

253

Николай Нанков: Индикативният краен срок за стартиране на търговете за лот 3.2 е 30 април 2018 г.

Свилена Гражданска Ренета Николова Г-н Нанков, изтичат последните дни на 2017 г. Каква бе годината за Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), както и за строителния бранш? Мога да я определя като успешна както за МРРБ, така и за строителния сектор. За 8-те месеца от нашето управление стартирахме проекти…

356

Искра Михайлова: През 2018 г. България трябва да е още по-активна в усвояването на европейски средства

Свилена Гражданска Г-жо Михайлова, в края сме на 2017 г. Каква беше тя за Европа? Наскоро ме попитаха как мога да определя 2017 г. с една дума. Според мен тя бе доста…

Прочети още… 403

Ивелина Василева: През 2018 г. предстоят нови промени в ЗООС, касаещи намаляване на административната тежест

  Г-жо Василева, Народното събрание прие Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. Какви средства са насочени в сферата на околната среда и водите? Общата бюджетна рамка е резултат…

Прочети още… 175

Проф. д-р инж. Стоян Братоев: Обявяваме поръчка за проектиране на отклонението на метрото към „Слатина“

Свилена Гражданска Проф. д-р инж. Братоев, наскоро се проведе заседание на Комитета по наблюдение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“ („ОПТТИ 2014 – 2020“). А метрото е един…

Прочети още… 266

Инж. Емилия Митова: Най-добре се чувствам на асфалтоподаващата машина

Елица Илчева В Деня на Перник, 19 октомври, кметът Вяра Церовска за първи път в новата история обяви „Строител на годината“. За 2017 г. това е инж. Емилия Митова, която вече 22 години…

Прочети още… 447

Йоана Христова: През 2018 г. се очаква да стартира търг за изпълнител на третата фаза на интегрираната система за отпадъците на София

Росица Георгиева Г-жо Христова, приключва строителният сезон за 2017 г. Кои бяха най-големите обекти, които се реализираха в сферата на екологичната инфраструктура и на почистването на реките? През тази година изпълнихме няколко…

Прочети още… 373

Кйетил Тонинг: Надявам се, че КСБ ще бъде движещата сила за държавите от Централна и Източна Европа в рамките на FIEC

Мария Желева Ренета Николова Г-н Тонинг, взехте участие в поредица от срещи между представители на ръководството на КСБ и норвежки строителни организации в рамките на работно посещение на българска делегация в Осло.…

Прочети още… 110

Последни

Най-много 20 посетени публикации в последните 7 дни:

Търсене в архив

Дата
Категория
Търси с Google