Полша създава отлични условия за инвестиции и развитие на бизнеса

Отворени сме към всички възможни рационални форми на сътрудничество с нашите български партньори

Прочетена: 155

Мирослав Еленков

Ваше Превъзходителство Краевски, наскоро се проведе международен транспортен форум във връзка с проекта „Виа Карпатия“. Разкажете ни малко повече за тази инициатива.

„Виа Карпатия“ е ключов трансевропейски транспортен коридор, който ще свърже Северна и Южна Европа и ще интегрира транспортните системи на Литва, Полша, Словакия, Унгария, Румъния, България и Гърция. Предимствата, които може да се постигнат от реализирането на тази инвестиция, са включване на по-слабо развитите региони в основния поток на международния обмен и използване на техния потенциал за растеж. Освен това се предвижда във „Виа Карпатия“ да бъдат включени и други страни от и извън ЕС, например държави от Балканите, Турция или Украйна. Изпълнението на проекта несъмнено ще има положително влияние върху реализацията на инициативата „Един пояс, един път“.

„Виа Карпатия“ беше инициирана на 27 октомври 2006 г. в полския град Ланцут, когато министрите на транспорта на Литва, Полша, Словакия и Унгария подписаха Декларацията от Ланцут. Проектът за този международен транспортен маршрут беше включен от Европейската комисия в Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) през 2013 г. България се присъедини към инициативата „Виа Карпатия” през май 2016 г., когато министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски подписа Уведомление за присъединяване към Декларацията от Ланцут II относно засилване на сътрудничеството за развитие на коридора „Виа Карпатия” и актуализиране на неговото трасе.

Разширяването на международното сътрудничество улеснява кандидатстването за европейско финансиране. В програмата на председателството си на Вишеградската група Полша придава голямо значение на транспорта. Поради важността на този въпрос на 7 декември 2016 г. Полското посолство в София организира конференция по транспорта, посветена и на проекта „Виа Карпатия“. На събитието присъстваха представители на държавните администрации и експерти от страните на Вишеградската четворка, България и Румъния, които са специалисти в областта на пътната инфраструктура и регионалното развитие. Форумът предизвика голям интерес сред местните власти, българските браншови организации и академични кръгове, предприемачи и специализирани медии. На нея бяха обсъдени перспективите за развитие на „Виа Карпатия“. Разгледахме възможностите за реализация на публично-частни партньорства и въвеждане на иновации в областта на пътната инфраструктура и железопътния транспорт. Конференцията показа солидарността и загрижеността на страните от региона за хармоничното развитие на този проект. Дискусията потвърди, че „Виа Карпатия“ има голям потенциал. Ако се възползваме от него, може да постигнем реален икономически растеж и създаването на нови работни места.

Как биха си взаимодействали България и Полша в контекста на този проект?

Отворени сме към всички възможни рационални форми на сътрудничество с нашите български партньори, с които вече споделихме полския положителен опит в усвояването на европейските средства. Тези знания намериха своето подходящо приложение в България. Нашите партньори ни се доверяват и използват най-добрите полски практики. Ние също сме отворени към чуждия опит – знаем, че можем да научим много от България. Във Вашата страна европейските средства се използват с високо и ефективно темпо за изграждането на модерна транспортна инфраструктура. Без съмнение нашият общ положителен опит и близките ни отношения могат да засилят сътрудничеството в полза на „Виа Карпатия“. Както вече споменах, конференцията показа, че има разбиране колко важен е този проект за развитието на региона. В момента трябва да се съсредоточим основно върху концептуални и подготвителни проучвания и самото споделяне на опит. Ние сме една голяма регионална група. Затова е много важно съвместно да разработим концепцията за реализация на проекта. Разчитаме на участието на България в предложената от нас работна група по „Виа Карпатия“. Съвместните усилия на всички страни, разположени по маршрута на проекта, ще създадат възможност за насърчаването му на равнище Европейски съюз. Това ще увеличи шанса той да бъде взет под внимание при следващата модификация на Трансевропейската транспортна мрежа ТЕN-Т.

Как оценявате сътрудничеството между двете държави?

Политическите отношения между Полша и България се характеризират с интензивност и ефективност. През 2016 г. президентът на страната ни Анджей Дуда двукратно посети родината Ви. През юни визита във Вашата страна направи вицепремиерът и министър на вътрешните работи Мариуш Блашчак. През същия месец на посещение във Варшава беше българският външен министър Даниел Митов. Политиците на нашите държави редовно се срещат по време на заседанията на НАТО и ЕС.

Икономическите отношения между Полша и България се развиват не по-малко динамично. За последните 5 години стойността на двустранната търговия се е увеличила над 2 пъти. През периода януари – септември 2016 г. тя възлиза на 1119,2 млрд. евро, което означава, че е със 7,4% повече в сравнение със същия период на 2015 г., когато е била в размер на 1042,3 млрд. евро. Стойността на износа на полски стоки към България възлиза на 718,3 млн. евро, което е 108,2% от полския износ в сравнение със същия период на 2015 г. В периода януари – септември 2016 г. сред стоковите групи, които имат най-голям дял в нашия износ, значително се е увеличил този на продукти от химическата промишленост и други, свързани с нея, текстил и текстилни изделия и продукти от растителен произход. Значителен ръст има и при готовите хранителни продукти.

Вносът от България за Полша в периода януари – септември 2016 г. се е увеличил с 6% в сравнение със същия период на миналата година, а стойността му възлиза на 400,9 млн. евро. Повишението се дължи основно на следните стоковите групи – живи животни и животински продукти, текстил и изделия от текстил, от неблагородни метали и пластмаси.

Как представяте Вашата страна пред гостите на посолството? Разкажете ни повече за нея.

Полша е страна на икономическа стабилност. Имаме благоприятни условия за създаване и управление на бизнес. Характеризираме се с това, че сме устойчиви на икономически кризи.

Инвестиционната привлекателност на страната ни се дължи предимно на амбициозни и трудолюбиви хора. Нашата икономика се отличава с диверсификация на производството, услугите и селското стопанство, здрави обществени финанси, стабилност и предвидимост. Ние сме единствената европейска страна, успяла да избегне кризата, а обществените ни финанси са в много по-здравословно състояние от средното ниво в ЕС. Големи възможности за бизнес създава проведената мащабна модернизация на железопътната, пътната и енергийната инфраструктура.

Полша предоставя отлични условия за инвестиции и развитие на бизнеса. Международните доклади обръщат внимание както на икономическата и политическата стабилност на страната, така и на образованите и компетентни кадри и големия вътрешен пазар. По време на глобалната икономическа криза Полша засили позицията си не само в Централна и Източна Европа, но и на целия континент. Чуждестранните вложители с желание инвестират у нас, защото сме сигурно убежище на фона на икономическите сътресения. Туристите са възхитени от гостоприемството и добротата на поляците, на културните ни паметници и природни богатства. Заслужава си да посетите Вроцлав, който през 2016 г. чудесно се представи като Европейска столица на културата. Във Варшава редовно се провеждат международните конкурси „Фредерик Шопен“, които са едни от най-старите и най-престижни музикални надпревари в света.

Как виждате промяната на България през последните години. Стана ли по-привлекателно място за бизнес?

България е привлекателна страна за инвеститорите. Това е така най-вече заради ниските данъци – 10% корпоративен данък, 10% ДДФЛ и 20% ДДС. Когато полските компании избират място за инвестиции, за тях са важни фактори, като достъпа до пазарите, прогнозите за развитието на тези пазари, наличието на квалифицирани кадри, размера на разходите при назначаването на работници и служители, привлекателността на системата за стимулиране на инвестициите.

Полските нетни преки вложения от януари 1996 г. до края на 2015 г. възлизат на 177,7 млн. евро. Нашите инвеститори са съсредоточили средствата си в производството на пластмасови строителни материали, производството и обработката на полиуретан, производството на вътрешни и външни облицовки за стени, изработени от PVC, подови покрития от PVC, производството на спирално навити тръби – използвани в пътното строителство. Също така има полски компании, които са инвестирали в сектора на българските недвижими имоти.

Искрено се надяваме, че Полша ще участва в реализацията на инфраструктурни програми и проекти за модернизация на България. Нашите предприемачи постоянно декларират интерес към съвместна работа с български партньори в изграждането на железопътни мрежи, екологични решения в управлението на отпадъците (преработка и сортиране), селското стопанство (машини и оборудване) и енергетиката (модернизация на електроцентрали в посока преход към нисковъглеродна икономика).

България от дълги години е много посещавана от поляците през летния сезон. Всяка година на Черно море идват повече от 200 хил. полски туристи и броят им показва постоянен темп на растеж.

Кои са големите инфраструктурни проекти във Вашата страна?

Министерството на развитие на Република Полша е подготвилo Стратегия за отговорно развитие – един изключително важен документ, който определя средносрочни посоки за Полша. В Стратегията ключов е принципът за устойчиво развитие на цялата страна в икономически, социален, екологичен и териториален аспект. Водеща е презумпцията, че от ефектите й ще се възползват всички граждани. Документът се нарича „Планът на Моравецки“. Г-н Моравецки е вицепремиер и министър на развитието на Полша. Планът предвижда подкрепа за фирми по отношение на тяхната производителност и международна експанзия, както и за балансираното развитие на цялата страна. Акцентът е върху инвестициите и увеличаването на разходите за иновации. Подчертава се засилването на сътрудничеството между науката и бизнеса. Приоритетът е насочен към улесняването на предприемачите и насърчаването на спестяванията.

Полша динамично развива транспортната си инфраструктура – както пътната, железопътната и въздушната, така и морската. В момента се реализира Програмата за изграждане на национални пътища за периода 2014 – 2023 г. (с перспектива до 2025 г.). Настоящият документ е приет с Резолюция на Министерския съвет на 8 септември 2015 г. В нея са определени инвестиционните приоритети, свързани с развитието на инфраструктурата на републиканските пътища, които ще бъдат завършени до 2025 г. Тя е продължение на предишните многогодишни програми, т.е. Програмата за изграждане на национални пътища за периода 2008 – 2012 г. и Програмата за изграждане на национални пътища за периода 2011 – 2015 г. В рамките на изпълнението на задачите, които са включени в тези инициативи, са били предприети и са извършени действия, касаещи развитието на полската пътна инфраструктура чрез изграждане на нови трасета, особено магистрали и скоростни отсечки, околовръстни шосета в рамките на републиканската мрежа и дейности, засягащи реконструкцията и укрепването на пътищата.

Поради стратегическото си разположение в пресечната точка между направленията изток-запад и север-юг на големи транспортни маршрути и все по-добрата си инфраструктура Полша придобива силна позиция на транспортната карта на Европа. Това се дължи на 21-те мултимодални транспортни възела (хъбове) към Трансевропейската транспортна мрежа TEN-T, които ще бъдат завършени до 2020 г. Освен това над 45 млрд. полски злоти са инвестирани в периода 2008 – 2014 г. за изграждане на магистрали и скоростни пътища. Над 67,5 млрд. злоти са инвестициите в разширяването на жп инфраструктурата в рамките на дългогодишна Програма за железопътни инвестиции за периода 2014 – 2023 г. Планираните разходи за изграждане на пътната инфраструктура в рамките на новата финансова перспектива на ЕС са над 140 млрд. злоти. От тази сума държавните разходи ще бъдат в размер на около 90 млрд. злоти, останалите средства идват от ЕС. Допълнителни 1800 км републикански и скоростни пътища ще бъдат построени до 2023 г.

Морският транспорт и вътрешните водни пътища са сред приоритетите на правителството. В настоящата финансова перспектива на ЕС планираните инвестиции в морския транспорт възлизат на 6,5 млрд. злоти, което е 2,5 пъти повече в сравнение с периода 2007 – 2013 г.

Що се отнася до въздушния транспорт, Полша разполага с няколко международни летища. Най-голямото се казва Варшава – Окенче, след него са аеропортите в Катовице и Гданск. Варшава – Окенче е важен възел и център за товарен въздушен превоз. Специализираният терминал за куриерски услуги на летището ще бъде един от най-модерните в тази част на Европа. Обектът трябва да бъде завършен през 2017 г. Полският сектор на въздушния превоз ще продължи да расте с темп 3,7% средногодишно в периода 2014 – 2019 г.

Как привличате инвестиции в Полша?

Институцията, която отговаря за предоставянето на помощ на инвеститори при влагане на парични средства, се нарича Полска агенция за информация и чуждестранни инвестиции (PAIiIZ). През 2016 г. с подкрепата на PAIiIZ в Полша бяха привлечени постъпления в размер на 1,3 млрд. евро, бяха създадени 12 хил. нови работни места.

Агенцията предоставя комплексни консултантски услуги, свързани с избора на дестинация за инвестиции в Полша. Tя организира посещения за евентуалните вложители на местата, в които може потенциално да развиват бизнеса си. Предоставя специализирана юридическа и икономическа информация и насочва към интересни инвестиции. При необходимост Агенцията улеснява бизнес контактите с централната и местната администрация и идентифицира доставчиците и изпълнителите. Осигурява подкрепа за реинвестиране на компании, които вече имат вложения в Полша.
Според актуалния доклад на тема „Инвестиционен климат в Полша“, изготвен въз основа на проучвания, които са били направени сред работещи в полски фирми с чуждестранен капитал, 97% от външните инвеститори биха вложили отново в страната ни. Участниците в анкетата оценяват инвестиционния климат в Полша като добър, давайки му най-високата оценка в десетгодишната история на проучването. Важното е, че 2/5 от тях виждат нови бизнес възможности благодарение на предложенията, които са включени в т.нар. План за отговорно развитие. Документът представлява набор от инструменти, които стимулират развитието на Полша. Той включва оценка на ситуацията, насочва действията на правителството за следващите няколко години и посочва конкретни задачи, които трябва да бъдат изпълнени. Според него развитието на Полша се крепи на пет стълба – реиндустриализацията, развитието на иновативни фирми, капитала на развитието, международнатa експанзия, както и социалното и регионалното развитие. Предвиждаме, че една цялостна инвестиционна политика ще подобри качеството на услугите за вложителите. Основната подкрепа и голямото улеснение за тях идва с Полския фонд на развитие. Той предлага широка гама услуги, засягащи финансови и консултантски въпроси (Полският фонд за развитие се състои от група финансови и консултантски институции за предприемачите, правителствата и частните лица, инвестиращи в устойчивото социално и икономическо развитие на страната).

Как развивате туризма и какви добри практики можете да представите у нас?

Туризмът е важна част от полската икономика. Участието му в БВП е на ниво от 5 – 6%, със заетост на около 760 хил. души, от които приблизително 170 – 200 хил. работят в хотелиерството и ресторантьорството. В Полша постъпленията под формата на приходи от чужденци достигат 8 – 9 млрд. евро годишно. Приблизително половината от тази сума представляват приходите от посещенията на чуждестранни туристи. Секторът влияе положително върху диверсификацията на икономиката, стимулира търсенето на квалифицирани кадри, иновативни услуги и модерни инструменти за управление (вкл. на ICT-Information and Communication Technologies).

При определяне посоките на развитие на полския туризъм през следващите години са взети под внимание най-важните тенденции при търсенето, като нарастващото темпо на живота и натовареното ежедневие, все по-голямата загриженост за здравето и околната среда, увеличаващия се брой висококвалифицирани туристи. Тези тенденции водят до по-голям интерес както към специализирани туристически продукти, нарастващи очаквания за персонализация на офертата и популярност на предложения за активна почивка, така и към по-голям интерес към екотуризма и туристическите продукти, свързани с природата. Все по-популярен е т.нар Slow Life – една идея, която подчертава необходимостта от хармоничен баланс на тялото, духа и ума, от забавяне темпото на живота, „наслада“ от консумирането и водене на здравословен начин на живот.

Средното времетраене за почивка постоянно намалява, като същевременно се увеличава честотата му. Под влияние на реалната заплаха от тероризъм водещ фактор за избор на туристическа дестинация е чувството за сигурност по време на пътуването.

През 2008 – 2015 г. секторът на услугите и туристическата инфраструктура в Полша се разви значително, особено в областта на колоезденето и водния туризъм. Това се отрази върху редица европейски оперативни програми. Като част от приоритетите на настоящата финансова перспектива акцентът е върху увеличаване използването на обекти в областта на културния туризъм. Допълнително се обръща внимание на опазването на ценното природно наследство, като се използват местни природни ресурси за нуждите на сектора, включително чрез изграждане на велоалеи, пешеходни пътеки и зони за отдих. Приоритетите са културният туризъм, активният – велотуризъм и воден, и здравният – посещения на санаториуми, СПА и уелнес курорти и центрове.

Ваше Превъзходителство, какво ще пожелаете на читателите на в. „Строител“?

Наскоро отпразнувахме настъпването на новата година. През 2017 г. Ви пожелавам да имате възможност да разгледате най-много полски туристически обекти и забележителности. Както в Полша, така и в България има много красиви места, които си заслужават да бъдат посетени по всяко време на годината.

На читателите на в. „Строител“ пожелавам 2017 г. да им донесе здраве, радостни мигове и успехи във всички начинания. Дано новата година да бъде по-мирна и спокойна както за Европа, така и за целия свят.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 01.02.2017. Категория Интервю. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.