Николай Нанков: Рестартирането на проектите в пътния сектор е сред основните ми приоритети

Камарата на строителите в България е ценен партньор и ще продължим да развиваме добрите си взаимоотношения

Прочетена: 353

Свилена Гражданска

Г-н Нанков, поздравления за встъпването Ви в длъжност министър на регионалното развитие и благоустройството. Кои са първостепенните задачи, с които ще се заемете?

По някои от тях вече работим, но ще спомена в краткосрочен план какви са най-неотложните ни приоритети. Възложихме проверка на всичко, което е извършено в министерството за последните три месеца. Подчертавам, че това не е ревизия. Искам да знам докъде са стигнали някои от ключовите обекти, какви проблеми има по тях. Дирекция „Вътрешен одит“ извършва проверка на обществените поръчки и на финансите. Това са нормални неща.

Като основен приоритет ние рестартираме някои от ключовите обекти в пътния сектор. Сред тях е реализацията на тунел „Железница“. Знаете казуса с този проект – изчезналите документи, прекратената процедура. Там трябва най-бързо да предприемем необходимите действия, за да осъществим обекта.

Друг ключов приоритет не само в сектор „Пътна инфраструктура“, но и за министерството е въвеждането на ТОЛ таксите. Това е един по-справедлив, социално отговорен, солидарен модел за таксуване. Ще се генерират приходи от таксите за тежкотоварните автомобили и електронните винетки за леките коли при използването на републиканската мрежа.

Осем пъти е прекратявана процедурата за въвеждането на този метод на заплащане. Там също в кратки срокове трябва да рестартираме поръчката. Въвеждането на системата ще ни гарантира необходимия ресурс за адекватна поддръжка и осигуряване на безопасността на републиканската пътна мрежа, като текущ ремонт, аварийни и превантивни дейности, както и за изграждането на нови отсечки. Казвам, че това е справедлив и солидарен модел, защото той е изграден на европейския принцип „замърсителят плаща“, т.е. който амортизира повече трасетата, той внася повече пари. Приходите ще се генерират на база изминати километри и на тонажа на тежкотоварните автомобили. В бъдеще моделът може да се развива, като се внедри и екологична компонента за отделените вредни емисии – колкото повече замърсяваш, толкова по-голяма ще бъде и таксата. Този микс от критерии е в основата на ТОЛ системата. Не е справедливо двамата като шофьори да си купуваме годишна винетка от 97 лв. при положение, че Вие изминавате 3000 км на годишна база, а аз 100 хил. км. Като амортизирам повече пътища, е нормално да плащам и повече, за да ги използвам.
Цифрите сочат, че 2016 г. е рекордна за последните десетилетия като приходи в бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) от винетки – 300 млн. лв. Очак­ваме минимум с половин милиард да се увеличат постъпленията след въвеждането на ТОЛ системата.

Кои ще са ключовите обекти в пътния сектор?

Правителствата през периода на прехода са длъжници на Северна България по отношение на изграждане на нова инфраструктура. Това не означава, че трябва да изоставяме южната част на страната, но АМ „Хемус“ е основен приоритет. Там ще работим максимално бързо. Чакаме да видим дали ще има подадена жалба във Върховния административен съд за 10 км от магистралата от п.в. Коритна до Боаза при разклона за Тетевен. Започва проектирането на три етапа от АМ „Хемус“ за останалите 50 км от Боаза до разклона за Ловеч и Плевен. От другата страна на автомагистралата ще работим по участъка Белокопитово в посока Търговище. Приоритет е и реализацията на скоростното трасе Русе – Велико Търново. Не трябва да забравяме изключително важния за Северозападна България път, който ще осмисли и Дунав мост 2, това е София – Видин, най-вече в участъка Видин – Ботевград.

В южната част на страната основен обект е АМ „Струма“. Той е не само национален, а наднационален проект, важен за обединена Европа. Тук темата няма смисъл да се политизира. За изграждането на тунел „Железница“ вероятно ще съкратим сроковете по процедурата от 1600 дни на 1000, което е обективно за изпълнение като график. Предстои да се вземе решение, което е съгласувано с премиера Бойко Борисов, за разделяне на поръчката на три обособени позиции. Тунелът ще е в една позиция и съответно трасетата преди и след него ще са останалите две.

До дни АПИ ще внесе Оценката за въздействието на околната среда за лот 3.2 на АМ „Струма“ в Министерството на околната среда и водите. Ще се проведат необходимите процедури по екологичното законодателство. След това ще има обществени обсъждания с местната общност. Имаме класиран победител за разширен идеен проект за лот 3.2 от експертното жури – „Пътпроект 2000“ ООД. В някои от медиите, както и във в. „Строител“ беше представено решението на проектантите. Предлага се разширяване на стария път и изправяне на някои от участъците на завоите между Кресна и Симитли. Източно от него ще бъде изградено двулентово трасе, като при изкачване и спускане ще има и трета лента. Ще намерим баланса между екологичния, икономическия и социалния интерес. Колкото по-бързо стане това, толкова повече ползи ще има за българската икономика. При забавяне на реализацията на проекта негативите ще са за сектор „Транспорт“, за бизнеса и гражданите. Има опасност страната ни да връща всички средства, инвестирани до момента в проекта.

По индикативните графици в екшън плана, следвайки всичките законови процедури, при реалистични срокове за издаване на строителни разрешения, в началото на 2019 г. може да започне изграждането на лот 3.2. Това ще ни предостави възможност да изпълним обекта в срок. Така няма да загубим европейско финансиране. Ще имаме една цялостна магистрална свързаност на София с най-близкото ни пристанище – Солун на Егейско море. Пак искам да подчертая, че това е наднационален проект и по никакъв начин не искам да го политизирам.

В първите дни на своето управление направихте промяна в Агенция „Пътна инфраструктура“. Ще има ли и други изменения?

Приех оставката на инж. Пирин Пенчев от АПИ. Ще направя промени не само в кадрово отношение, но и структурни, за които споменах още при встъпването ми в длъжност. С председателя на УС на АПИ инж. Дончо Атанасов обсъждаме новата структура. Ще има промяна в устройствения правилник на Агенцията с цел оптимизиране на процедурите и процесите вътре в АПИ. В този изключително важен момент не трябва да създаваме предпоставки, с които да попречим на реализацията на споменатите по-рано проекти. Няма да допуснем забавяне на обектите. В началото на другата седмица предстои среща с ръководството на Камарата на строителите в България. Освен че ще обсъдим приоритетите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на нея ще представя визията за АПИ и съответно ще съм радостен, ако чуя идеи и предложения от страна на браншовата организация. Камарата е наш партньор и ще продължи да бъде такъв. Заедно, със съвместните ни усилия съм убеден, че ще постигнем резултатите, към които се стремим. Това се отнася не само за пътния сектор. Много важна тема е и реализацията на водната реформа.
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради ще бъде оптимизирана и като процеси, и като контролни механизми. Гражданите ще имат по-голяма възможност да контролират цялостния процес. С Камарата и с Националното сдружение на общините в Република България ще имаме работни срещи за референтните цени. Знам какво е мнението на браншовата организация. Имахме срещи преди изборите с ръководството на КСБ. Сега отново ще повдигнем въпроса, защото много ниските стойности почти никога не водят до добро качество, напротив. В министерството винаги сме се съобразявали с мнението на професионалистите и експертизата в сектора. Ще предприемем дейности и в тази посока.

Изпратихме писмо до кметовете на общините. С цялото ми уважение към бранша, но имаме и случаи на недобросъвестно изпълнение на дейности по Националната програма за саниране.

Призоваваме кметовете, които са възложители по обществените поръчки, да активират гаранциите по договорите. Подчертавам, че това са единични случаи, но там, където имаме проблеми при самото саниране, сме длъжни да сме с максимално засилен контрол, който да се води основно от местните администрации, за да бъдат отстранени пропуските. Пак подчертавам – това не е практика, но изключенията трябва да бъдат минимизирани.

Заявихте, че една от основните Ви цели е облекчаването на режимите в инвестиционния процес.

Изключително важна тема. Очаквам много скоро да бъде назначен и третият зам.-министър, който ще е от квотата на „Обединените патриоти – НФСБ, Атака, ВМРО“ и в чийто ресор ще бъде тази тема. Ще включим цялата експертиза на регионалното ведомство и на браншовите организации – КСБ, Камарата на архитектите в България (КАБ), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Камарата на инженерите по геодезия, научните среди. Ще работим заедно за облекчаване на режимите в инвестиционния процес. Не смятам да правя единични промени в дадени закони, за да решавам един или два казуса. Измененията в Закона за устройството на територията (ЗУТ), които бяха приети в началото на тази година, са една малка стъпка за намаляването на административната тежест. Сега ни предстои да направим една доста по-голяма, за да облекчим режимите с единствената цел по-лек инвестиционен процес със съответния контрол, разбира се.

Запознат ли сте с трите законопроекта, изготвени по инициатива на КСБ – за устройство на територията и регионалното развитие, за градоустройството и законопроекта за строителство?

Абсолютно. Работната група, която ще сформираме за намаляване на административната тежест в сектора, ще действа на базата на предложенията на КСБ. Ние също като МРРБ имаме идеи, както и КАБ и КИИП. Трябва да балансираме така отношенията в сектора, че най-големият печеливш от тези промени да бъде нашето общество, бизнесът и гражданите.

Като зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството отговаряхте за водната реформа. Какви са следващите стъпки по нея?

Доволен съм, че в екипа на ведомството като зам.-министър влиза Малина Крумова. Тя е експерт, който познава темата от доста години. Била е ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“, директор на Дирекция „Централно координационно звено“ към Министерския съвет, вицепремиер по европейските фондове в служебния кабинет „Герджиков“. Съдействала е за успешната реализация на водната реформа, за изпълнението на предварителните условия за усвояването на европейския ресурс, поставени от ЕК.

Мога да заявя, че в национален план водната реформа е почти приключила. Остава нейното прилагане на практика. Нашата основна цел е да осигурим необходимото количество и качество от този жизненоважен ресурс на социално поносима цена. Ние не сме за шоково повишаване на цената, а напротив – за нейното плавно вдигане. Целта е създаването на устойчиви ВиК дружества, които ще имат достатъчно ресурс по линията на европейското финансиране, от публични средства или такива от бюджета си, които да влагат в качествена инфраструктура. Нуждите на отрасъла са огромни – над 11 млрд. лв. По линия на ОП „Околна среда 2014 – 2020“ има финансиране, но то е недостатъчно. Чрез бизнес плановете на ВиК дружествата само една малка част от необходимите средства могат да бъдат покрити. Очевидно е, че трябва да се търсят други възможности, като се създаде един устойчив модел. Могат да се използват например заемни инструменти или водните бондове (облигации) по примера на Италия.

Иначе в момента имаме ВиК съоръжения на по 50 – 60 години, които не са рехабилитирани. Заложили сме приоритета да осигуряваме необходимото качество на водата. На първото заседание на Министерския съвет приехме решение за целеви трансфер за Хасково на почти 2 млн. лв. инвестиции за 8 нови кладенеца, подмяна на водопровод и т.н. Има места в страната, в които трябва да се вложи огромен финансов ресурс за подобряване качеството на питейните води. Говорим за по-добра инфраструктура от гледна точка на минимизиране на авариите и водозагубите по трасето, и то на социално поносима цена.

Как протича изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ („ОПРР 2014 – 2020“)?

Зам.-министър Деница Николова заемаше поста ръководител на УО на програмата и преди. Тя и сега ще отговаря за „ОПРР 2014 – 2020“, която е изключително важен инструмент за постигането на целите за намаляване на диспропорциите между отделните райони в страната. В нейните ресори ще са и трансграничните програми, държавната собственост и не на последно място целенасочената програма за инвестиции, която беше приета от предходния кабинет „Борисов“. Очакваме качествени проекти от общините.

Имаме забавяне по ОПРР, като рисковете са по Приоритетна ос 1. Смятам, че зам.-министър Николова ще се справи с дефицитите. През следващите дни ще кажем точно по кои теми имаме притеснения за забавяне по междинните цели, които трябва да постигнем по време на програмния период.

Кадастърът е ресор, за който също отговаряхте преди. Какви промени ще направите в него през следващите месеци вече в качеството Ви на министър?

Той също е сред водещите приоритети. Заедно с КИИП и КИГ ще начертаем някои дългосрочни задачи в областта на кадастъра. На първо място това е неговата електронизация, т.е. използването в максимална степен на възможностите за електронни услуги, на издаване на скици по електронен път и т.н. По този начин ще пре­дот­вратим дългите опашки по гишетата. Ще осигурим по-добро обслужване в службите по геодезия и кадастър. Имаме да довършим някои изключително важни проекти, за които чакам доклад за напредъка им до момента. Те ще ни дадат възможност да покрием в максимална степен страната с кадастрална карта, а не само Ловешка област да е със 100% покритие. Досега средният процент за страната е 23. Ние ще възлагаме на годишна база разработването на кадастралната карта. По този начин ще осигурим и работа за сектора. За нас е важно и подобряването на точността на кадастралната карта, т.е. да я изчистим от грешки, без да нарушаваме по някакъв начин вещните права на гражданите. Това е в интерес на обществото. Необходимо е да приемем и нова наредба за реда и начина за създаване на кадастрална карта. Предстои много работа.

Какви нормативни промени ще внесете чрез Министерски съвет в парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление?

Според приетите промени в Закона за нормативните актове в 43-тото Народно събрание всички законопроекти ще минават оценка за въздействието. Ще работим заедно с народните представители и браншовите структури по измененията. Имаме много неща, които трябва да променим в нормативните актове, но и в поднормативните – в наредбите и правилниците за прилагането на някои закони.

Ще направим някои структурни промени в МРРБ с нов устройствен правилник. Ще оптимизираме състава, някои от дирекциите, които изпитват обективен недостиг на щатни бройки, ще бъдат подсилени. Ще повишим качеството, не толкова количеството от експерти.

Започнахме усилена работа по всички приоритети във ведомството. Ще държим на качеството на управление на държавната собственост. Не трябва да подценяваме устройството на територията. Ще има чести заседания на Националния експертен съвет по устройство на територията. Друга важна тема са свлачищата и геозащитата. По линия на ОПОС има осигурени 56 млн. лв.

Възстановихме Консултативния съвет към министъра на регионалното развитие и благоустройството по превенция на свлачищни процеси. Ще наблягаме изключително много на превенцията и на засиления контрол по издаване на строителни разрешения в свлачищни райони.

Имаме проблеми с обезпечеността по отношение на кадрите в Дирекция „Национален строителен контрол“ (ДНСК). Необходими са ни инженери. Каквото и да говорим, добрите експерти търсят по-голямо възнаграждение и затова отиват в частния сектор.

Много са дирекциите, второстепенните разпоредители и темите, за които отговаря МРРБ. Често ще се срещаме с ръководството на КСБ и в. „Строител“. Камарата е ценен партньор и ще продължим да развиваме добрите си взаимоотношения. КСБ и МРРБ са взаимно свързани величини за постигане на качествено строителство. Нито ние можем без строителите, нито те без нас.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 11.05.2017. Категория Интервю. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *