Горан Сугарески: Ще инвестираме 1 млрд. евро в инфраструктурата в страната

Вярвам, че сътрудничеството между македонската и българската строителни камари и двете ресорни министерства ще се задълбочи повече

Прочетена: 202

Свилена Гражданска

Г-н Сугарески, благодаря, че се съгласихте да дадете интервю за вестник „Строител“, издание на Камарата на строителите в България. Кои са основните транспортни проекти, които Македония ще реализира през следващите месеци? Какъв е бюджетът на ведомството за 2018 г.?

Първо благодаря за интереса за това интервю и възможността да представя нашите планове и проекти – част от които са в сътрудничество с правителството на Република България, пред българските граждани. Ние сме в постоянна връзка с моя колега министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски и работим заедно за реализирането на инфраструктурните проекти, които са от голямо значение за региона. Република Македония навлезе в силен инвестиционен период. Ще вложим повече от 1 млрд. евро за изграждане на пътища, жп линии, газопроводи, канализация и водопроводи и други инфраструктурни обекти.

Планираме през 2018 г. да приключим с реализацията на две магистрали – Демир Капия – Смоквица с дължина от 28 км и Миладиновци – Щип – 47 км. Ще продължим със строителството на магистралата от Кичево до Охрид – 57 км. След това ще започнем с изграждането на скоростните пътища Щип – Радовиш и Ранковце – Крива Паланка, както и с дейностите по Щип – Кочани. Всички са в Източна Македония. Ще стартира строителството на втората фаза на пътя Градеш – Прилеп, както и изработването на проекта за изграждане на магистралата от Скопие до граничен пункт Блаце към Косово и на скоростното трасе от Прилеп до ГКПП Меджитлия към Гърция.

С началото на строителния сезон ще започнем реконструкцията на 12 пътни отсечки, за които са предоставени средства от Световната банка, както и на 26 регионални пътища със средства от Европейската банка за възстановяване и развитие. Тази година ще бъде построена и реконструирана пътна мрежа с обща дължина над 600 км.

Ще ускорим строителството на жп линията до България, за което вече имаме подписан меморандум с Вашето правителство относно крайните срокове. Също така в много кратко време ще започне изграждането на жп участъка от Битоля до Гърция. Ще продължим с реконструкцията на този по Коридор 10.

Газификацията е приоритетна тема на нашето правителство. Изграждането на газопроводите е в ход, като такива ще бъдат реализирани във всяка община. Ще обявим и обществени поръчки за започване на процедура за свързването на съоръженията с Гърция и България.

Ще обърнем специално внимание и на строителството на канализационните и водоснабдителни системи във всяка община и град, където има нужда. Отпуснахме средства от бюджета – безвъзмездни или осигурени от заеми, и ще работим за изграждането на обществена инфраструктура във всички населени места.

Разкажете ни повече за проекта за магистрала от Гостивар до Кичево. Прогнозите са, че за реализацията ще са необходими около 500 млн. евро. Откъде ще дойдат средствата за финансирането на проекта?

Планираме магистралата от Гостивар до Кичево да е с дължина 42 км. Това е наистина голям капиталов проект. Новото трасе ще бъде построено в хълмист район и според нашите очаквания ще са необходими неколкостотин милиона евро. Поради сложността на проекта ще го изпълним на три фази. За първия етап вече е изготвена проектната документация. Предвид размера на проекта ще осигурим финансиране от международни финансови институции чрез заеми и чрез безвъзмездни средства. Искам да подчертая, че реализацията на тази магистрала е от съществено значение за завършване на Коридор 8.

Какво правите, за да се увеличи процентът на покритие на ВиК мрежата и колко средства са необходими, за да се достигнат 100%? Откъде ще търсите финансиране?

Нашата цел е на местата, където няма ВиК инфраструктура, да изградим такава и да подобрим условията за живот на всички граждани. Република Македония взе заем от 50 млн. евро от Европейската инвестиционна банка за строителство на канализационна и водоснабдителна мрежа. Според установената методика средствата са разпределени на общините. Единственото им задължение е, че те трябва да предоставят готов проект на Министерството на транспорта и съобщенията, а след това ние да предприемем и да изпълним цялата процедура, докато той бъде реализиран.

Също така чрез германската банка KFW осигурихме средства в размер на 8 млн. евро за подобряване на водоснабдяването в няколко общини. Подобни проекти реализирахме и чрез Швейцарската агенция за икономическо сътрудничество. Бих искал да подчертая, че от бюджета са предвидени средства и за изпълнението на други подобни обекти в различни общини в страната.

България и Македония подписаха Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество. С какво той ще подпомогне за развитието на проектите между двете държави?

Вярвам, че споразумението, което подписаха двете правителства, е само пример за това как страните в региона трябва да си сътрудничат. Това е доказателство за доброто партньорство, което двете държави имат, и аз смятам, че това ще помогне за икономическия растеж и развитие на района. Имаме проекти от общ интерес, например жп линията по Коридор 8. Според мен този проект ще даде нови възможности на транспортните компании и ще увеличи интереса на инвеститорите, тъй като ще предложи по-бързи маршрути. След това е развитието на пътната връзка чрез изграждането на магистрали, в които се инвестират сериозни вложения за повишаване на качеството на трафика. Трябва да спомена и граничното сътрудничество, което е много важно за икономическото укрепване на общините, които са близо до границата.
Като цяло и двете правителства работим за регионалното развитие и в интерес на гражданите на двете страни.

Какъв е напредъкът по строителството на жп линията до българската граница?

Изграждането на обекта е основен приоритет на нашето правителство, така че очаквам той да бъде реализиран в съответствие със сроковете, които сме очертали. Жп линията е разделена на три участъка. Планираме строителството на първия да бъде завършено през следващата година.

В момента протича тръжна процедура за втората част от Бељаковце до Крива Паланка. Според планираното очакваме, че до средата на тази година ще бъдат избрани изпълнителите и веднага ще започнем реализацията. Осигурени са средства в размер на 145 млн. евро, половината от тях са безвъзмездни от ЕС, а останалите – от заем от Европейската банка за възстановяване и развитие.

За третия участък от Крива паланка до границата с България е подготвена проектната документация. Строителството ще започне през 2021 г. и ще продължи до 2025 г. Очакваме линията от нашата страна да бъде завършена до 2025 г. България с Меморандума се ангажира да модернизира жп линия от София до Гюешево, която да бъде готова до края на 2026 г., а участъкът от Гюешево до границата с Република Македония – до края на 2027 г.

Има ли български компании, които строят в Македония?

Да. Някои от тях са изпълнители на проекти или са надзор. Като се има предвид, че публичните процедури са отворени, всички заинтересовани дружества могат да се регистрират и да участват в международните търгове, обявени в Македония.

За какви обществени поръчки за строителни обекти през следващите месеци биха могли да кандидатстват?

Планираме да започнем с реконструкцията на над 60 пътни трасета. Споменах, че има тръжна процедура за изграждане на втората фаза на жп линия до България. Освен това ще има търг за строителство на трета лента на 13-километровата пътна отсечка до граничния пункт Деве Баир за приблизително 12 млн. евро. Очаквам да започне проектирането на няколко пътни участъка.
Ще обявим и публична покана към нискотарифни авиокомпании, които да предложат нови дестинации за нашите граждани. Това е важна задача за нас.

В областта на газификацията планираме да започне процедура за свързване с мрежите на България и Гърция.

Във ВиК отрасъла са подготвени обществените поръчки за 13 проекта за 5,7 млн. евро, като са планирани такива да се направят за още 9 за 3,5 млн. лв. Заложили сме да обявим търг и за изграждането на кабинковия лифт в Скопие.

Кои са транспортните проекти, които ще развивате с останалите си съседи?

На последното заседание, което проведох с моя скъп колега и приятел министър Московски, се съгласихме да търсим средства за финансирането за осъществяването на всички обекти, които са от регионално значение. Смятам, че това е важна стъпка в развитието на регионалното сътрудничество. Такъв е, както вече казах, жп линията за България, за завършването на която имаме конкретни крайни срокове. Планираме да построим скоростен път към граничния пунк Деве Баир, както и да стартираме проекта за магистрална връзка от Струмица до граничния пунк край Ново село. Към Гърция ще направим жп линия от Битоля до Кременица за по-бърз транспорт на стоки, докато в същото време реконструираме магистралата по Коридор 10.
Чрез нова магистрала от Скопие до граничния пунк Блаце ще подобрим връзката с Косово.

На Запад към Албания работим за развитие на жп сектора. В този контекст искам да спомена, че изготвихме проект за изграждане на линия от Кичево до границата с Албания. Ще търсим да осигурим средства за реализацията на този важен обект. Защо казвам, че е важен, защото при реализацията му ще приключим с осъществяването на жп връзката по Коридор 8 и по цялата ос Изток – Запад. Междувременно работим и по магистралата, свързваща Коридор 8 на Запад, като по този начин ще осигурим цялостна транспортна връзка със съседните страни.

Какво правите за подобряване на инвестиционната среда в Македония?

Като правителство ние сме твърдо решени да осигурим справедливи условия за всички инвеститори в страната. Няма селективен подход за чуждестранни или местни вложители, всички са равни пред законите и пазара. Изготвихме икономически мерки, които нарекохме План за икономически растеж. Те предлагат силна подкрепа на фирми, насочени към технологично и продуктово развитие, увеличаване на износа и намаляване на безработицата. Мерките се отнасят и за зелени инвестиции. Подкрепяме малките и средните фирми при подготовката на нови модни колекции, създаване на опаковки и дизайн, иновации, професионално развитие на служителите, въвеждане на стандарти за качество. Това са само част от мерките, с които очакваме да увеличим БВП през следващите години.

Какви са данните на министерството за развитие на строителния сектор за миналата година и какви са очакванията за тази?

Имайки предвид, че навлизаме във фаза на значителен инвестиционен период, през който започваме да реализираме редица големи капиталови проекти, включващи пряко ангажирането на строителни фирми, аз лично вярвам, че секторът в Македония ще тръгне нагоре.

Ако преди това имахме забавяне на проектите по обективни причини, сега с началото на строителния сезон ще имаме много работа. Магистралите ще се изграждат интензивно, ще стартира реализацията на три пътни линии, ще се строят усилено жп трасето към България и Гърция и газификационната мрежа. Ще бъдат реализирани други капиталови предложения извън нашата компетентност, но те ще окажат влияние върху растежа на строителния сектор.

Предприемате ли мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса?

Министерството на транспорта и съобщенията е въвело електронна система, чрез която се издават разрешителните за строеж. Тя е много ефективна от гледна точка на намаляване на времето от подаване на заявлението до получаването на документа. В рамките на нашите компетенции ние извършваме електронно разпространение на международни разрешения за транспортиране, както и за автобусни линии за вътрешен и международен трафик. Продажбата на държавната земя за строителство се извършва по електронен път, както и обществените поръчки. Въведена е и система за е-урбанизъм, която позволява намаляване на административните процедури в областта. Като цяло всичко в министерството е електронизирано, което ефективно понижава времето за работа.

Докъде стигна въвеждането на системата за електронно плащане по пътищата? Разкажете ни повече за нея.

Тази година планираме да завършим проекта. Ще освободим плащането на пътната такса от човешкия фактор. С проекта ние планираме да разширим обхвата й, като я въведем за всички пътища с няколко платна, и да избегнем проблемите, особено през летния период, когато имаме увеличен интензитет на трафика по Коридор 10. Инвестицията е за 18,7 млн. евро,
Електронната система предполага плащане на пътната такса само чрез карти или стикери, които ще бъдат залепени за стъклото на превозните средства. Приближавайки се до рампата, системата ще разпознае превозното средство и ще вземе средствата, които са необходими за движение на съответната категория на автомобила. Картите могат да бъдат закупени в станции за таксуване и ще бъде създадена широка мрежа за продажба. Това е първият етап. Във втората фаза планираме да въведем електронно таксуване на Коридор 8.

Обмисляте ли някои проекти в Македония да се осъществят на принципа на публично-частното партньорство? Ще отдавате ли транспортни проекти на концесия?

Смятам, че някои сектори на магистралата могат да бъдат предложени на концесия или изградени чрез публично-частното партньорство. Говорим с потенциални инвеститори както в пътния сектор, така и в жп транспорта, но сме само в началото. Необходимо е добре да разработим моделите на концесиите, да анализираме как ще предлагаме част от инфраструктурата, за да увеличим интереса на бъдещите вложители.

В момента България е председател на Съвета на ЕС. Един от приоритетите й е Западните Балкани. Според Вас това как ще помогне за развитието на региона?

Мисля, че всички ние трябва да използваме председателството на България в контекста на реализацията на инфраструктурата, свързваща региона. Това е добра възможност. По време на последната ми среща с министъра на транспорта Ивайло Московски призовах България да ни подкрепя сериозно в осигуряването на средства от ЕС за осъществяване на капиталови проекти, които са от съществено значение за района. Тук ще спомена например жп линията и пътното трасе по Коридор 8, който е от голямо значение за свързването на Адриатическо с Черно море. От политическа гледна точка България е нашият силен поддръжник и вярвам, че през този период ще имаме подкрепата за евроинтеграционните и евроатлантическите процеси на страната ни. Очакванията са високи, регионът трябва да работи заедно за по-бърза интеграция.

Как бихте си взаимодействали с Камарата на строителите в България, която е една от най-авторитетните организации у нас и представлява фирмите от бранша?

Министерството на транспорта е винаги отворено за сътрудничество с всички институции, с които имаме общ интерес – на национално и международно ниво. Ние работим прозрачно и открито, което означава, че приемаме нови идеи и решения. Като регион трябва всички заедно да си партнираме – държавни и професионални организации, за да помогнем за икономически растеж и развитие. Наскоро в София се запознах и с преподаватели, обучаващи кадри за бранша. За мен беше особена чест да поговорим и да обсъдим редица теми. Вярвам, че сътрудничеството между македонската и българската строителни камари и двете ресорни министерства ще се задълбочи повече.

Какво ще пожелаете на нашите читатели?

Бих искал да благодаря на нашите приятели от България, които подкрепят Македония и нашия народ. Ние сме съседи, трябва да имаме разбиране и сътрудничество помежду ни, за да развиваме региона. Македония е приятелска страна и призовавам гражданите на България да гледат така на държавата ни.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 22.02.2018. Категория Интервю. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.