Вестник Строител » Архив по категория » Интервю (Страница 2)

Десислава Бакърджиева Проф. Миланов, какви курсове водите по специалността „Транспортно строителство“ в УАСГ? Преподавам няколко дисциплини. Основните са „Градоустройство, градско движение и улици”, „Организация и безопасност на пътното движение”, която е избираема, и „Транспортно планиране” на курса по „Урбанистика”. Извън учебния план водя курсове за одитори. Ангажираността ми в Университета по архитектура, строителство и геодезия […]

Прочети още…           Прочетена: 639

Свилена Гражданска Арх. Игнатов, преди дни се проведе заседание на Общото събрание на Камарата на архитектите в България (КАБ). Какво отчетохте и какво приехте на него? Общото събрание е върховният орган на КАБ. За нас беше изключително важно да бъдем подготвени с отчети и предложения за работа през следващата година, както и заседанието да протече […]

Прочети още…           Прочетена: 87

Свилена Гражданска Г-н Крусев, наближава активният летен сезон за ремонти на улиците в София. Кои обекти залагате в програмата за тази година? Предвиждаме цялостна рехабилитация на ключови улици за града, но едновременно с това продължаваме и с вътрешнокварталните. Сред главните обекти, които ще реализираме, са обновяването на бул. „Княз Александър Дондуков“, ул. „Монтевидео“, бул. „Тодор […]

Прочети още…           Прочетена: 851

Росица Георгиева Г-жо Христова, от близо три месеца сте зам.-кмет по екология на Столичната община. Какъв професионален опит имате в ресора? Повече от 16 години работя в сферата на околната среда. През този период съм била експерт в Министерство на околната среда и водите – в отдела, който се занимаваше с предприсъединителните програми на Европейския […]

Прочети още…           Прочетена: 120

Свилена Гражданска Г-н Вела, планът „Юнкер“ работи повече от година. Как си взаимодейства той със средствата, предвидени за околна среда през този програмен период, така че да се постигне общ напредък в по-слабо развитите части на Европейския съюз? Досега почти една трета от парите по Инвестиционния план са насочени в проекти за опазване на околната […]

Прочети още…           Прочетена: 88

Росица Георгиева Отец Василий, какво е мястото на Великден в църковния календар? Какви са богослуженията, които се извършват преди, по време и след празника? Неслучайно празникът е наречен Великден, защото това е най-великият ден в историята на човечеството след Сътворението на света. Ако се приеме, че Сътворението на Вселената е първият велик ден на Божието […]

Прочети още…           Прочетена: 73

Росица Георгиева Г-н Панов, измина първата година, в която сте начело на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Какви бяха основните предизвикателства пред Вас през това време? Какви са приоритетите Ви за 2017 г.? Основното предизвикателство през първата година в качеството ми на председател на УС на НСОРБ бе да се запозная на […]

Прочети още…           Прочетена: 92

Свилена Гражданска Г-жо Булц, какви са приоритетите на Европейската комисия (ЕК) в областта на транспорта за 2017 г.? Основната ни цел е подобряване на ефективността на единния транспортен район на ЕС и увеличаване на свърза­ност­та с ключови международни партньори. Стратегията ни е изградена около няколко приоритета – декарбонизация, дигитализация, глобално лидерство, политика, насочена към хората, […]

Прочети още…           Прочетена: 61

Свилена Гражданска Г-н Караниколов, какво представлява „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД? Това е еднолично акционерно дружество, като собственик на капитала е министърът на финансите. То е създадено с цел управление на финансовите инструменти по всички програми за програмния период 2014 – 2020 г. Целта му е да предоставя експертиза в структурирането и […]

Прочети още…           Прочетена: 150

Ренета Николова Г-н Радков, първо да Ви поздравя с преизбирането за втори мандат като председател на най-големия административен съд в България и най-натоварения. Какви са основните проблеми пред съда и какви ще бъдат приоритетите Ви за следващите 5 години? Административният съд в София-град е най-големият в страната от съществуващите 28 структури. Тази година се навършиха […]

Прочети още…           Прочетена: 124

Свилена Гражданска Г-н Маринов, преди да Ви попитам как протича дейността на Общинското предприятие (ОП) „Туризъм“ към Столичната община от началото на годината, разкажете ни каква беше 2016 г. за оглавяваната от Вас структура. Има ли ръст на туристите? Продължаваме усилено работата за промотиране на София като туристическа дестинация. Имаме различни нови инициативи, които съвместно […]

Прочети още…           Прочетена: 116

Свилена Гражданска Г-жо Георгиева, кои са основните приоритети, по които работи в момента Националният доверителен екофонд (НДЕФ)? НДЕФ работи основно за опазването на околната среда. Това е мисията ни и дейностите ни са изцяло съсредоточени върху изпълнението на политиките на България в тази сфера. Към момента са актуални няколко програми. Едната е свързвана с подобряване […]

Прочети още…           Прочетена: 116