Вестник Строител » Архив по категория » Интервю (Страница 2)

Ренета Николова Госпожо Михайлова, първо, благодаря за бързата реакция от Ваша страна, ден след обявяването от ЕК на проекта за Многогодишна финансова рамка (МФР) имаме възможност да коментираме документа. Какви политики и приоритети са заложени в него? Има ли добри и лоши новини? Аз също благодаря за тази възможност, коментарите по рамката сега стартират и […]

Прочети още…           Прочетена: 76

Росица Георгиева Г-н Дончев, проведе се среща между Вас и ръководството на Камарата на строителите в България (КСБ), на която бяха обсъдени предизвикателствата, с които се сблъсква браншът. Как можете да съдействате за преодоляването им? Провеждането на подобни срещи не е нещо ново, защото с КСБ работим заедно в последните 7 – 8 години. Мога […]

Прочети още…           Прочетена: 114

Ренета Николова Министър Нанков, на­ско­ро проведохте среща с ръководството на Камарата на строителите в България (КСБ). Какви са основните теми, по които ще работите с Камарата? Кои са въпросите, които са на дневен ред за бранша? Строителният сектор е един от двигателите на икономическия растеж през 2017 г. Смятаме, че положителните тенденции ще се запазят […]

Прочети още…           Прочетена: 160

Свилена Гражданска Арх. Здравков, приетите от народните представители изменения в Закона за устройството и застрояването на Столичната община (ЗУЗСО) вече са обнародвани в Държавен вестник от 10 април т.г. Как те ще променят досегашната Ви дейност? Одобрените текстове на ЗУЗСО от 44-тото Народно събрание вече са в сила от 16 април. Радвам се, че те […]

Прочети още…           Прочетена: 147

Елица Илчева Министър Банов, културното наследство – заедно с настоящото развитие на културата и съвременното изкуство – е акцент в представянето на страната ни по време на Българското председателство на Съвета на ЕС. Какво от това наследство показвате на европейските ни гости? Това е наистина ключов фокус през 2018 г., която е и Европейска година […]

Прочети още…           Прочетена: 104

Свилена Гражданска Г-н Димов, какви са приоритетите на оглавяваното от Вас Министерство на околната среда и водите (МОСВ) през 2018 г.? С какви средства разполагате за тяхната реализация? Сред основните ни приоритети е чистотата на атмосферния въздух, затова подпомагаме общините с нарушено качество на параметрите за разработване и актуализация на съответните им програми. Интегрираното управление на […]

Прочети още…           Прочетена: 72

Свилена Гражданска Проф. Михайлович, благодаря, че се съгласихте да дадете интервю за вестник „Строител“, официалното издание на Камарата на строителите в България. Кои са основните транспортни проекти, които Сърбия ще реализира през следващите месеци? Какъв е бюджетът за 2018 г.? Общата стойност на инфраструктурните проекти в Сърбия е 16 млрд. евро. Сумата включва текущите, започнали […]

Прочети още…           Прочетена: 143

Свилена Гражданска Г-жо Георгиева, как протича дейността на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД? Какво отчитате за направено през изминалата 2017 г.? Нека първо да представя „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД. То е дружество, което има стратегическа цел да гради капацитет и да управлява финансовите инструменти (ФИ) през програмния период […]

Прочети още…           Прочетена: 101

Десислава Бакърджиева Инж. Чайков, какви ще са приоритетите на Българска браншова камара „Пътища“ (ББКП) през годината? Основните ни задачи през 2018 г. не се отличават съществено от миналогодишните. Можем да отчетем, че от Общото събрание на ББКП, което се проведе през април 2017 г., започна процес на обединение на пътния бранш, като консолидацията продължава и в […]

Прочети още…           Прочетена: 215

Свилена Гражданска Г-жо Цанова, Европейският парламент прие удължаване на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и инициативата ще получи допълнително финансиране. Какво означава това за плана „Юнкер“? Промените са в положителна посока. Гаранцията от бюджета на ЕС се увеличи с 10 млрд. евро и сега е общо 26 млрд. евро. Целта […]

Прочети още…           Прочетена: 121

Росица Георгиева Инж. Панов, в началото сме на 2018 г. Каква е оценката Ви по отношение на дейността на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) през 2017 г.? НСОРБ приключи още една година от своята работа, насочена към предоставяне на услуги за местната власт. Проведохме преди дни Общото събрание на Сдружението. Това е форумът, […]

Прочети още…           Прочетена: 559

Емил Христов Г-н Плошчану, проведохте работна среща с ръководството на Камарата на строителите в България (КСБ). Кои бяха основните теми, които разисквахте? За мен беше голяма чест да бъда гост на ръководството на КСБ. Изключително много се радвам, че имахме възможността да дискутираме важни теми, касаещи Камарата на строителите в България и Румънската асоциация на […]

Прочети още…           Прочетена: 57