Строител | Архив | Интервю | 4
Вестник Строител » Архив по категория » Интервю (Страница 4)

Росица Георгиева Г-жо Георгиева, поздравления за новия пост, който заемате от началото на 2018 г. – изп. директор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Първото Ви интервю за печатна медия е за вестник „Строител“. Бихте ли се представили на нашите читатели? Завършила съм Софийския университет „Свети Климент Охридски“ със специалности „Политически науки“ […]

Прочети още…           Прочетена: 207

Росица Георгиева Г-н Барбалов, в началото на 2018 г. каква е Вашата оценка за финансовата 2017 г.? Какви бяха най-големите успехи на Столичната община (СО)? През изминалата година за пореден път имаме 100% изпълнение на приходите на СО, като реалният процент е 100,7 към 31 декември. Събрали сме с 31 млн. лв. повече. Това, което […]

Прочети още…           Прочетена: 207

Десислава Бакърджиева Министър Московски, каква е равносметката Ви за изминалата 2017 г.? Трудна ли беше годината за ведомството и успяхте ли да изпълните заложените приоритети по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“ („ОПТТИ 2014 – 2020“) и Механизма за свързване на Европа (МСЕ)? Постигнахме добър напредък по проектите с европейско финансиране. За една […]

Прочети още…           Прочетена: 299

Свилена Гражданска Г-н Крусев, предстои приемането на бюджета на Столичната община за 2018 г. Кои са ключовите обекти, заложени в него, за направлението, за което отговаряте – „Транспорт и транспортни комуникации“, и кои са източниците им на финансиране? – Основните проекти за 2018 г. са свързвани главно с реконструкцията на знакови улици, булеварди и трамвайни […]

Прочети още…           Прочетена: 404

Десислава Бакърджиева Г-н Летифов, каква е равносметка ви за 2017 г.? Трудна ли беше годината за парламентарната Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения (КТИТС)? Какви теми се обсъждаха по време на редовните заседания и по колко закона работихте? Изминалата година беше много натоварена за комисията. Имахме не само редовни, но и доста извънредни заседания. Последният […]

Прочети още…           Прочетена: 182

Свилена Гражданска Г-н Веселинов, едно от последните заседания преди ваканцията на Народното събрание на оглавяваната от Вас Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление (КРПБМС) бе заедно с Комисията по околната среда и водите. Проведохте дискусия за ВиК сектора. Какви са основните изводи от дебата? Това е първата подобна дискусия и се надявам тя […]

Прочети още…           Прочетена: 149

Свилена Гражданска Ренета Николова Г-жо Павлова, след няколко дни България ще поеме официално председателството на Съвета на ЕС 2018, но за стигане до тук бяха преодолени много трудности. Разкажете ни за тях. Европейският съюз е изправен пред много сериозни предизвикателства. А по време на Българското председателство ще се вземат едни от най-важните решения за неговото […]

Прочети още…           Прочетена: 119

Десислава Бакърджиева Инж. Папукчийски, каква е равносметката Ви за изминаващата 2017 г.? Трудна ли беше тя за Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) и успяхте ли да постигнете заложените приоритети? Отиващата си 2017 г. бе напрегната, не е лесно да се направи равносметка при управлението на железопътната инфраструктура в рамките на календарна година. Борим се за […]

Прочети още…           Прочетена: 476

Свилена Гражданска Ренета Николова Г-н Нанков, изтичат последните дни на 2017 г. Каква бе годината за Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), както и за строителния бранш? Мога да я определя като успешна както за МРРБ, така и за строителния сектор. За 8-те месеца от нашето управление стартирахме проекти за над 1,5 млрд. лв. […]

Прочети още…           Прочетена: 383

Свилена Гражданска Г-жо Михайлова, в края сме на 2017 г. Каква беше тя за Европа? Наскоро ме попитаха как мога да определя 2017 г. с една дума. Според мен тя бе доста динамична. Година, в която преминахме през различни промени. Тя бе след период на проблеми в Европейския съюз (ЕС) и в нея за първи […]

Прочети още…           Прочетена: 443

  Г-жо Василева, Народното събрание прие Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. Какви средства са насочени в сферата на околната среда и водите? Общата бюджетна рамка е резултат от добрите макроикономически показатели в страната, стабилността, увеличаването на ръста на икономиката, нарастването на събираемостта и намаляването на дълга. Всички тези фактори водят […]

Прочети още…           Прочетена: 210

Свилена Гражданска Проф. д-р инж. Братоев, наскоро се проведе заседание на Комитета по наблюдение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“ („ОПТТИ 2014 – 2020“). А метрото е един от ключовите проекти в нея. Каква беше оценката за него на заседанието? Метрото, както досега от всички проекти по „ОПТТИ 2014 – 2020“, […]

Прочети още…           Прочетена: 341