Разширеният УС на Камарата утвърди почетен знак на КСБ

Избран бе съставът на Комисията по професионална етика

Прочетена: 156

Екип на в. „Строител“

В централния офис на Камарата на строителите в България (КСБ) се проведе първото заседание на Разширения Управителен съвет за този мандат на браншовата организация. Гост на съвета бе омбудсманът на Република България Мая Манолова, която в началото представи кампанията „Великден за всеки“.

„Искам да кажа, че председателят инж. Николай Станков много здраво пази интересите на Камарата и на всеки един строител“, обобщи впечатленията си г-жа Манолова. „Благодаря за възможността да Ви помоля за подкрепа за кампанията „Великден за всеки“, която правя за втора поредна година“, обърна се към членовете на Разширения УС на КСБ Манолова. По думите й инициативата не е епизодична дейност, защото миналата година, освен че е подкрепила 33 хил. пенсионери и са събрани близо 1 млн. лв. в храни, тя е надградена с кампания за падане на ДДС върху дарените храни.

„Изпълнителната власт вече е готова с подзаконовите нормативни актове и през следващите дни ще бъде направено първото дарение, което е освободено от ДДС“, съобщи Манолова. „Идеята е на хората, които нямат финансова възможност, да им бъдат осигурени необходимите продукти, за да посрещнат подобаващо празника. Каузата срещу разхищаването на храни и предоставянето им на гладните е на всички държави. България изостава по този въпрос. Една от целите, които съм си поставила заедно с Българската хранителна банка, е да преодолеем това. Мога да реализирам „Великден за всеки“ само благодарение на бизнеса. Надявам се да се включите и през тази година в кампанията“, каза омбудсманът.

Инж. Станков представи дейността на браншовата организация от началото на годината. Той припомни, че по време на предизборната кампания са проведени срещи с четири вече парламентарно представени партии и коалиции – ГЕРБ, „БСП за България“, ДПС и „Обединени патриоти – ВМРО, НФСБ и Атака“. „Споделихме проблемите, с които се сблъскваме в сектора. Успяхме да защитим Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Считам, че дори и да е имало негативни нагласи в някои политически сили относно програмата, след срещите това вече не е така“, подчерта той. Инж. Станков посочи, че сред другите дискутирани теми са били – най-ниската цена в търговете, която оказва отрицателен ефект върху бранша, както и нуждата на бизнеса от кадри. По думите му КСБ ще покани политическите сили отново, след като бъде сформирано 44-тото Народно събрание, за да продължат обсъжданията по тези теми.

Председателят на Камарата акцентира и че по инициатива на КСБ беше проведена среща на членовете на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) от Централна и Източна Европа. На нея присъства и президентът на FIEC Жан-Луи Маршан. „Подобен форум е добра референция за КСБ“, подчерта инж. Станков.

Членовете на Разширения УС приеха Годишния финансов отчет на КСБ за 2016 г. и одиторския доклад за 2016 г., както и план за разходи за 2017 г. и правилата за извършване на разходите през годината, като на заседание на УС през юни планът ще се разглежда отново.

„Вестник „Строител“ е утвърден фактор в медийното пространство в страната преди всичко чрез хартиения си носител, който достига до всички фирми, вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), членовете на Камарата, всички общини, министерствата, посолствата, както и в ЕК. По-добър начин за популяризиране на дейността на КСБ, за поставяне на въпросите, касаещи строителите, и търсене на отговорите, мисля, че може трудно да се постигне“, заяви инж. Пламен Пергелов, председател на Съвета на директорите на „Вестник Строител“ ЕАД. Той подчерта, че и сайтът на в. „Строител“ се развива, и даде пример, че през миналата година уникалните посещения в него са над 600 хил. В момента се разработва стратегия за по-пълното отразяване на дейността на Областните представителства, както и на управителните органи на КСБ. „Ще продължим да търсим отговори на въпросите, които касаят бизнеса. Искам да припомня, че в. „Строител“ има единствения сертификат за Източна Европа за устойчиво организиране на събития. Това показва начинът, по който правим форумите, възлагани ни от Камарата. Мисля, че те трябва да продължат, защото станаха част от традицията на КСБ. Финансовият резултат на дружеството за поредна година е положителен, приходите от реклама се увеличават“, подчерта председателят на СД. „Благодарим на ръководството на Камарата, на Областните представителства и на фирмите, защото без Вас нещата няма да бъдат такива, каквито са в момента“, каза той. „Разчитаме на Областните представителства, на Комисията по професионална етика (КПЕ) и на Контролния съвет (КС) да се извеждат проблемите и да се показват на страниците на медията на бранша“, апелира инж. Пергелов.

„ЦПРС и вестник „Строител“ са двете неща, с които Камарата се гордее. Те допринесоха много за изграждането и утвърждаването на КСБ като институция“, от своя страна посочи председателят на Камарата инж. Станков. Събитията, организирани от дружеството на Камарата, в голяма степен допринасят за поставяне на проблемите на бранша пред отговорните министерства, агенции и комисии за търсене на решения по важните въпроси, както и за популяризиране на дейността на организацията пред обществеността, допълни той и подчерта, че няма друга организация, на чиито форуми да присъстват толкова високопоставени представители на европейските и българските институции.

Членовете на Разширения УС приеха Годишния финансов отчет на „Вестник Строител“ ЕАД, одиторския доклад и другите необходими документи за публикуването на ГФО в Търговския регистър, както и за избор и сключване на договор с регистриран одитор за 2017 г. и освободиха от отговорност членовете на СД на дружеството. УС прие и утвърди параметрите на договора за абонамент на КСБ за в. „Строител“ за 2017 г.

„Един от очертаните проблеми на последното Общо събрание на Камарата беше подготовката на кадри, тяхното обучение, квалификация и преквалификация. Това е въпрос, който още преди две години беше поставен на вниманието на УС. Беше създадена „Строителна квалификация“ ЕАД, което е собственост на Камарата. Задачите на това дружество са обучение на кад­рите с цел задоволяване на потребности на фирмите членове на Камарата. От миналата година до сега сме обучили 2742 души, само като пример ще посоча, че всичките 31 професионални гимназии, свързани с бранша, за 2016/2017 ще подготвят 2404 човека“, представи отчета на дружеството председателят на Съвета на директорите му Руен Панчев.

Той припомни, че фирмите поемат режийните, а Камарата – стойността на обучението. „Поинтересувахме се как става финансирането на професионалното обучение, квалификацията и преквалификацията и се оказа, че ние сме извън механизма за усвояване на европейски средства за целта. Поискахме от политиците, с които имахме срещи по време на предизборната кампания, да тръгнем към изграждането на нова организация за усвояването на средствата за обучение независимо от техния източник. Всички подкрепиха нашето предложение“, обясни той и добави, че се работи за създаването на надведомствен методологически съвет за организация на обучението и образованието, който най-вероятно ще е към Министерския съвет. По думите му втората стъпка е КСБ да влезе в технологията за уточняване на учебните програми и бройките в специалностите, които касаят строителството. „През следващите дни започва дейността и на работна група към Министерството на образованието и науката, в която ние сме изразили категорично желание да участваме, след което ще бъдат коригирани програмите за предстоящата учебна година“, каза Панчев. Той припомни, че през март се проведе съвещание в Кипър на ниво министри на образованието на страните от ЕС, на което е взето решение за изготвяне на европейски квалификационни паспорти на всички мигранти. Първата страна, през която те ще преминат на базата на интервю, проведено от двама експерти от съответната специалност, ще потвърждава тяхната квалификация. Те ще работят в ЕС с помощта на издадения документ. Голяма част от мигрантите заявяват, че са били част от строителния сектор. „Смятам, че КСБ трябва да участва в този процес“, заяви той.

Членовете на Разширения УС одобриха промени в Устава на „Строителна квалификация“ ЕАД, както и промени в Съвета на директорите, който се намалява от петима на трима души. В него остават Руен Панчев, инж. Николай Николов и инж. Илиян Терзиев. УС прие Годишния финансов отчет на „Строителна квалификация“ ЕАД и другите необходими документи за публикуването на ГФО в Търговския регистър, както и избор и сключване на договор с регистриран одитор за 2017 г. Членовете на УС освободиха от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.

„Както е известно, в края на декември 2016 г. бяха приети промени в Закона за устройството на територията (ЗУТ), в резултат на които се измени и Законът за Камарата на строителите (ЗКС). С новите текстове законодателят реши КСБ да определя параметрите, по които строителите трябва да се вписват в ЦПРС по категории строежи. Бяха делегирани права на Камарата да разработи критериите, които да залегнат в нов Правилник за дейността на Регистъра“, обясни при изнасяне на доклада на Комисията по воденето, поддържането и ползването на ЦПРС доц. д-р инж. Георги Линков. „Правилникът трябва да бъде приет от Общото събрание, след което да бъде публикуван в Д.В. и промените ще влязат в сила от 1 януари 2018 г. Същността на изменението означава в него да се заложат правилата. Разглеждахме в Комисията различни варианти, всеки със своите предимства и недостатъци. В края на краищата надделя разбирането, че параметрите, които бяха заложени в закона, фактически са в експлоатация от 10 години и същността на проекта на решение, който се предлага, е те да бъдат запазени. Прави се добавка, като се включва елемент на производствения опит и се определят допълнителни правила за строители, вписани в трета категория строежи“, каза при представяне на проектопромените в Правилника доц. Линков. Втората промяна е свързана с реда и начина за заличаване на вписани в ЦПРС строители. „В ЗКС нямаше никаква възможност да се заличават строители, за които е установено, че не отговарят на изискванията на ЗКС за вписване. Промяната в закона казва, че с Правилника могат да се определят ред и правила за заличаване на вписан в Регистъра строител тогава, когато той е в несъответствие с изискванията за вписване в ЦПРС. Това изменение изисква повече време да се помисли и да се разработи, затова то ще бъде предложено на следващото заседание на Разширения УС на КСБ“, поясни той.

„Регистърът през годините се утвърди. Системата работи. Предложението на доц. Линков е балансирано и адекватно и отговаря на строителната обстановка у нас“, каза инж. Станков.

Членовете на Разширения УС подкрепиха предложението на председателя на Комисията по ЦПРС.

По време на заседанието бяха направени промени в ръководството на професионалните секции към КСБ. Начело на „Високо строителство“ застава инж. Любомир Качамаков, който е член на ИБ, на УС и на Съвета на директорите на „Вестник Строител“ ЕАД. Мирослав Манолов, член на УС, вече оглавява секция „Инженерна инфраструктура“.

„Целта е да се активизира дейността на секциите. Отправям поздравления към инж. Благой Козарев, председател на секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“, която свърши изключително ценна работа за изготвяне на типови тръжни документи за проектите във ВиК отрасъла. Затова предлагам той, както и инж. Валентин Зарев, председател на „Проектиране и строителен надзор“, и Дичко Прокопиев, председател на „Енергийна инфраструктура“, да запазят своите позиции“, заяви инж. Станков. Той беше подкрепен от членовете на разширения УС на КСБ.
По предложение на председателя на Комисията по професионална етика инж. Розета Маринова беше избран състав на структурата. Тя се състои от 7 членове, съгласно действащия Кодекс по професионална етика. В нея влизат по право председателят инж. Маринова и Валентин Николов, председател на Контролния съвет на Камарата. След гласуване на заседанието за членове на Комисията бяха избрани инж. Николай Георгиев, председател на ОП на КСБ – Ямбол, инж. Стефан Стоев, член на УС на КСБ и на ОП на Благоевград, инж. Тошко Райчев, член на УС и председател на ОП на КСБ – Търговище, инж. Цанка Атанасова – член на УС и на ОП на КСБ – Силистра, Тодор Андонов, член на Контролния съвет на ОП на КСБ – Бургас.

„Камарата се утвърди като структура, ЦПРС се наложи в страната и КСБ е давана за пример за другите браншови сектори. Предизборната кампания доказа, че ние сме уважавани от всички, готвещи се да управляват държавата. На нас ни остава предизвикателството да се огледаме в редиците си и да си кажем как да стоим професионално, защото ние градим в България, но и извън нея. Но спазваме ли професионалните етични норми, това е проблемът, който винаги е стоял на дневен ред, макар че в определени моменти малко сме го загърбвали“, каза инж. Маринова. „Желанието на сегашното ръководство е да бъдем по-критични към себе си, към дейността си, в отношението си към възложителите, партньорите и към това, което реализираме като продукт“, добави тя.

По думите на председателя на КПЕ обновеният правилник за дейността на комисията е бил изпратен до всички Областни представителства. Инж. Маринова благодари на председателя на ОП на КСБ – София, инж. Илиян Терзиев и на състава на областния съвет, защото са допринесли за актуализирането на документа. „В голямата си част се запазват текстовете от стария правилник, но го направихме по-точен. Конкретизирахме какви са задълженията на строителите по ЗУТ, ЗКС, Устава на КСБ и по Кодекса за професионална етика, защото те водят до добри практики и при вземане на решения Комисията ще се основава на тях. Регламентирани са правомощията на КПЕ. „Сигнали, които касаят вписването в Регистъра, ще бъдат разглеждани съвместно с Комисията по ЦПРС, след което, ако има нарушение, решението ще бъде взимано от структурата, оглавявана от доц. Линков. Предвидили сме и постоянна рубрика във в. „Строител“, обясни тя.

Инж. Маринова се обърна към председателите на ОП-та да се изберат по-скоро областните комисии по професионална етика, които са до трима души. Те ще бъдат с мандата на областния съвет и в приетия правилник е изяснен техният статут.

Членовете на УС препоръчаха използването на арбитражния съд към Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

Беше прекратено членство на фирми, неплатили членски внос, и бяха приети нови.

По време на Разширения УС бе утвърден почетен знак на Камарата на строителите в България.

Зам.-председателят на КСБ и председател на ОП на КСБ – Бургас, инж. Николай Николов представи дейността на оглавяваната от него комисия, изготвяща анализ на националната програма по саниране. „Работим много усърдно в една тежка материя. Ако имате становища по темата, моля да ни ги изпратите“, обърна се той към колегите си и добави, че скоро ще бъде организирана кръгла маса.

Председателят на ОП на КСБ – Габрово, Богомил Петков покани членовете на Разширения УС да присъстват на състезанието за млади строители, което ще се проведе на 28 април т.г. в Дряново.
Следващото заседание на Съвета ще е през юни.

Инж. Симеон Пешов, почетен председател на Камарата: Необходимо е да защитим политиките си

Поради политическата обстановка в страната през тази година обемът на строителството през първото полугодие пада. По обективни причини проектите по оперативните програми се забавят, както и държавните поръчки. Голяма част от отрасъла разчита на тях. През последните години около 3000 български фирми са изпълнявали подобни обекти. Искам да поздравя Изпълнителното бюро и тези, които присъстваха на срещите с политическите сили, за много ясните послания, които Камарата отправи към партийните лидери и техните сътрудници. Вестникът като наш орган подробно отрази тези срещи и така информацията достигна до всички членове на КСБ, до всички фирми. Ето това е богатството, което ние имаме в лицето на изданието. Ние, които сме от началото, знаем историята как се разви, за да стигне до тук.

Сега най-големият въпрос е политиката на Камарата, първостепенните ни задачи и как вестникът би следвало да ги отрази. Предстои формиране на ново правителство и според мен трябва заедно да положим усилия да защитим отново санирането, както и бързото реализиране на европейските програми и т.н. Това означава в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в Министерството на околната среда и водите, а и в Министерството на земеделието и храните да сме настоятелни и да съдействаме по-експедитивно да се решават въпросите. Трябва да работим да няма дъмпинг, да няма конкурси на най-ниска цена, за да не се декапитализират фирмите, за да може отново отрасълът да поеме въздух. Това е наша задача и на вестника. Екипът на изданието са изключително добри професионалисти. Нека се заемат с тази задача през следващите месеци. Политиките на КСБ са ясни.

Другото, което искаме да покажем, е единството на Камарата, както сме го правили винаги. Сега ще се сменят отново ръководствата на областите, на някои агенции и т.н. Трябва да направим срещи с тях. Трябва да защитаваме политиките, които отправихме като послание към политическите сили. Ние формираме образа на България чрез новото строителство, чрез ремонтите и т.н., заради това трябва да сме изключително активни. Обръщам се към инж. Пергелов и Ренета Николова, според мен усилията на вестника в следващите месеци трябва да бъдат насочени към това да помогне да защитим по-високите капиталови вложения. А това е най-голямата помощ към нашите фирми.

Инж. Светослав Глосов, почетен председател на КСБ: КСБ трябва да увеличава своя капацитет и популярност

Най-важният въпрос е да помислим как ще се развива КСБ в бъдеще, дали ще остане на това ниво, което според мен не е никак ниско, тъй като всички през изминалите 10 години от нейното създаване работихме активно за утвърждаването й.

Според мен сега трябва да насочим общите си усилия Камарата да продължава да се развива и да увеличава своя капацитет и популярност.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 06.04.2017. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.