Богомил Петков: След промените в Устава броят на членовете на ОП на КСБ – Габрово, се удвои

На 5 май се провежда среща на професионалните гимназии по строителство, организирана от община Дряново и Камарата

Прочетена: 92

Мартин Славчев

Г-н Петков, Вие бяхте избран за председател на ОП на КСБ – Габрово, за втори мандат. Моля представете се накратко, както и компанията, която ръководите, и опи­та Ви като член на КСБ.
Бих искал да благодаря на колегите от област Габрово за доверието, което ми гласуваха да представлявам и защитавам интересите им в област­та на строителството, като ме преизбраха за председател на ОП на КСБ – Габрово.

За себе си не мога да говоря много, защото е най-добре колегите да ме оценяват. С две думи, съм работлив и амбициозен човек. Собственик съм на няколко компании в различни сектори.

Какво е състоянието на строителния сектор във Вашата област, колко са фирмите, вписани в Регистъра, колко са членове на Камарата? Как се отразиха промените в Устава за членството в организацията? Как осъществявате диалога и обратната връзка със строителните фирми от Вашия регион?

Строителният сектор в област Габрово изпитва затрудненията, с които се сблъскват и колегите в останалите градове – липса на кадри, междуфирмена задлъжнялост, няма частни инвеститори, зависимост от обществени поръчки, институционална зависимост и корупция. Строителните компании в региона са малки и средни и участието им в изграждане на по-големи обекти е трудно.
Фирмите, вписани в Централния професионален регистър на строителя от област Габрово, са 64, а членовете на ОП-то са 53, като от тях само 4 не са вписани в ЦПРС. След промените в Устава броят на членовете на ОП на КСБ – Габрово, почти се удвои – от 29 нарасна на 53, което увеличава представителността на Камарата като браншова организация.

ОП на КСБ – Габрово, поддържа постоянна връзка с фирмите членове, като се старае да ги информира за всички инициативи на Камарата на местно и централно ниво, за промени в нормативната уредба, за предстоящи събития в областта на строителството. Провеждаме обучения, семинари и срещи с тях.

Кои са най-значимите обекти, които се изпълняват на територията на ОП, и проектите, които се очаква да се реализират през новия програмен период? На какво разчита браншът за работа през настоящата година?

Продължава строителство на обходния път на Габрово с тунела под връх Шипка, изграждането на част от Източната градска улица, реконструкцията на кръстовището при Шиваров мост. Изпълнява се и внедряване на енергоспестяващи мерки в образователна, общинска и частна инфраструктура. Предстои рехабилитация на пътя Габрово – Севлиево. През настоящата година браншът разчита основно на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Тя стартира добре и към момента блоковете, които са в процес на одобрение, се увеличават на територията на цялата област. В процес на изпълнение са около 30 сгради в Габрово и още толкова в Севлиево, Трявна и Дряново.

Положителното е, че стартираха Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020” и ОП „Околна среда 2014 – 2020”, които ще осигурят работа за строителния бранш.

Как оценявате взаимодействието с местната власт и с регионалните структури на останалите браншови организации?

Контактите с местната власт са доста минимизирани. Можем да сме полезни на общините от областта като фирми с опита си, със съвети, с консултации за различни строителни обекти и дейности.

С колегите от регионалните структури на останалите браншови организации не само общуваме, но и си помагаме.

Кои са най-честите проблеми, с които местните фирми се сблъскват, и как виждате ролята на Камарата за тяхното решение?

В последно време срещаме сериозни трудности с привличането на кадри, които да имат желание да работят в строителството. Трудно се намират както строителни техници, така и всички останали специалности, та дори и общи работници. Надявам се, че създаването на „Строителна квалификация” ЕАД към КСБ ще е част от решението на този проблем.

Друго предизвикателство са некоректните инвеститори. Забавянето на плащания води до невъзможност за изпълнение на работата на малките фирми и често до прекратяване на дейността им.
Нелоялната конкуренция от сивия сектор също продължава да пречи въпреки усилията ни за борба с нея.

Кои според Вас в сегашния момент са най-важните приоритети на КСБ, накъде трябва да насочи усилията си браншовата организация, така че да е най-полезна на своите чле­нове?

За да е максимално полезна, КСБ трябва да осигури сериозна логистична подкрепа на своите фирми членове. Многократно колеги са ме молили за провеждане на обучения по теми, които реално ги вълнуват – това са новости при кандидатстването и изпълнението на обществени поръчки, юридически консултации, възможност за участие в проекти по оперативните програми, съдействие при работа със специализиран софтуер, съвременни технологии в областта на строителството, обмяна на опит при реализацията на различни проекти и обекти.

Как виждате на местно ниво реализацията на основните политики на КСБ през настоящата година?

Надявам се разписаното като политики да намери реално изражение и да се усети на местно ниво. А именно формиране на активна позиция при актуализацията, създаването, обсъждането и приемането на нормативните документи в съответствие с променящите се условия в бранша. Камарата трябва рязко да активизира политиката си на непримиримост към лошите практики в бранша.

Важно е и развитието на добри отношения със сродни организации от Европа и света, които откриват нови възможности пред българските фирми за излизането им на международния пазар.

Няма как да не отбележа и утвърждаването на Камарата като изразител на интересите на строителите в обществото чрез активна медийна политика и предприемането на конкретни мерки за борба със сивия сектор.

Какви препоръки имате към в. „Строител“?

Препоръката ми за развитие на вестника като полезен и актуален орган за бранша е да има повече мнения от колеги за реални техни дейности, трудности, решения. Да има актуална информация по наши общи казуси, свързани с изпълнение на обществени поръчки, договори, проекти. Да има юридически и експертни консултации и съвети, споделен опит от други държави.

Какво предстои в работата на ОП на КСБ – Габрово?

На 5 май се провежда среща на професионалните гимназии по строителство под надслов „Достойни наследници на майстор Кольо Фичето”, организирана от община Дряново и Камарата. Тя е традиционна, като тази година ще вземат участие повече строителни училища от страната в сравнение с 2016 г. Ще има официална церемония по връчване на майсторска престилка и сандъче със строителни инструменти. Презентация „Нов шанс за старите строителни материали – камък, дърво, кирпич”, представяне на програма „Млад предприемач” и обявяване на конкурс „Архитектурата на Възраждането – представи, идеи и мечти”, изработване на макет на обект, реално съществуващ от периода на Възраждането – ЕМО „Етъра” – Габрово.

Очаквайте повече информация за събитието в Дряново в следващия брой на в. „Строител“

Сподели в социалните мрежи

Автор на 04.05.2017. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *