КСБ проведе работни срещи

Прочетена: 104

Свилена Гражданска
Ренета Николова

Ръководството на Камарата на строителите в България (КСБ) проведе работни срещи с президента Румен Радев и с министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. В рамките им бяха обсъдени ключови теми, касаещи сектора, и актуалните предизвикателства в отрасъл „Строителство“.

На срещата с държавния глава Румен Радев от ръководството на Камарата като проблеми пред бранша бяха откроени липсата на кадри, критерият най-ниска цена при възлагането на обществени поръчки и административната тежест за инвеститорите. Срещата се състоя в Президентството на 11 май. КСБ представи на държавния глава идеите относно проекта за изграждане на лот 3.2 на автомагистрала „Струма“. Дискутирани бяха и проблемите, свързани с енергийната ефективност на сградите и зимното поддържане на пътищата.

„Вие сте най-важните партньори в бранша. Убеден съм, че заедно благодарение на добрата ни комуникация ще държим на високо ниво строителния сектор у нас“, заяви в началото на срещата с КСБ регионалният министър Николай Нанков.

Той подчерта, че това е първата среща с браншова организация след встъпването му в длъжност. Тя се проведе в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на 16 май. На нея бяха дискутирани широк кръг от теми, сред които реализацията на водните и пътните проекти, продължаването на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, въвеждането на ТОЛ системата, предложенията на КСБ за законодателни промени в строително-инвестиционния процес.

Камарата проведе среща с президента Румен Радев

Ръководството на Камарата на строителите в България (КСБ) запозна държавния глава Румен Радев с проблемите в отрасъла. Като най-сериозни бяха откроени липсата на кадри, критерият „Най-ниска цена“ при възлагането на обществени поръчки и административната тежест за инвеститорите. Срещата се състоя в Президентството.

КСБ представи на държавния глава идеите си по проекта за изграждане на автомагистрала „Струма“. Дискутирани бяха и предизвикателствата, свързани с енергийната ефективност на сградите и зимното поддържане на пътищата.

„Липсата на подготвени и квалифицирани кадри е проблем за всеки бранш. Решение е въвеждането на професионалното образование в средното училище“, отбеляза президентът Радев. Според него критерият за икономически най-изгодна оферта при възлагането на обществени поръчки е по-прецизното условие. „Принципът за мълчаливото съгласие е сред приоритетите в управленската програма на правителството. В очакване сме тази мярка, която ще облекчи предприемачите, да влезе в сила“, допълни той.

„Надзорът върху качеството на строителството у нас е също важна тема“, отбеляза държавният глава и изрази очакването си за засилване на контрола върху строителните дейности.
Президентът Румен Радев изказа увереност за бъдещо успешно сътрудничество с бранша в България.

Министър Николай Нанков представи приоритетите на МРРБ пред ръководството на КСБ

Необходима е кардинална промяна на Закона за устройство на територията (ЗУТ) е позицията на регионалния министър

„Вие сте най-важните партньори в бранша. Убеден съм, че заедно благодарение на добрата ни комуникация ще държим на високо ниво строителния сектор у нас. Той дава лицето и облика на нашата страна“, заяви в началото на срещата с Камарата на строителите в България (КСБ) министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Той подчерта, че това е първата среща с браншова организация след встъпването му длъжност. Тя се проведе в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на 16 май.

На нея присъстваха зам.-министърът Деница Николова и главният секретар на ведомството Весела Начева – Кръстева. От страна на ръководството на браншовата организация участваха инж. Николай Станков, председател на УС на КСБ, неговите заместници Владимир Житенски и инж. Николай Николов, почетните председатели инж. Симеон Пешов и инж.Светослав Глосов, председателят на Контролния съвет на КСБ Валентин Николов, инж. Розета Маринова, председател на Комисията по професионална етика, членове на Изпълнителното бюро и на УС на браншовата организация.
„Резултатът от Вашата дейност е видим за всички. Нито ние без Вас, нито Вие без нас може да се развиваме и да вървим напред. Ние сме като скачени съдове. Вървейки в общ коловоз, ще постигнем добри и ефективни резултати, които ще имат дълготраен ефект за цялото ни общество. Вие сте ключов и основен партньор за МРРБ. Има теми, по които ще дебатираме всяка седмица“, подчерта в анонса си министър Нанков и представи приоритетите, заложени в рамките на четиригодишния мандат на регионалното ведомство. Той акцентира, че програмата на екипа на министерството е доста амбициозна, но посочи, че много от хубавите неща в сектора са поставени като основи, трябват само малко повече усилия, за да бъдат довършени.

На прво място като задача министър Нанков определи намаляването на административната тежест в инвестиционния процес. Ще се въведе институтът на мълчаливото съгласие там, където съществува юридическа възможност, с цел преодоляване на бюрократични спънки. „Не трябва да абдикираме от контролните функции на държавата, но процесите могат да протичат при по-кратки срокове. Ще използваме като основа трите законопроекта, подготвени от КСБ съвместно с другите браншови организации от сектора – за устройство на територията и регионалното развитие, за градоустройството и законопроекта за строителство. На Закона за устройство на територията (ЗУТ) му трябва кардинална промяна, а не да направим 74-то козметично изменение“, добави той.

„Изключително важен е пътният сектор. Имаме обекти, които не са само от регионално или национално, а от геостратегическо значение. Трябва да се довърши АМ „Струма“, защото иначе това ще остане единственият участък на връзката между Лондон и Техеран без магистрален участък. Трябва да има екология, но не за сметка на икономическото и социалното развитие“, заяви министър Нанков.

Приоритет е и доизграждането на АМ „Хемус“. Ще се работи по реализацията на скоростния път Видин – Ботевград. По данни на браншовите организации 30% от международния пътникопоток минават през този участък, водещ до Дунав мост 2. По думите на Нанков трябва да се помисли за развитие на направленията север – юг, реализацията на тунела под връх Шипка и транспортния коридор 9, трасето Русе – Велико Търново. „Необходимо е с максимална мобилизация и с общи усилия да се стремим да осъществим проектите в пътния сектор “, подчерта той и допълни, че не на последно място трябва да се работи за безопасна инфраструктура. Според него е необходимо въвеждането на ТОЛ системата и електронните винетки, което е справедлив модел в социално отношение и с финансово-икономически преимущества. „Няма страна, въвела подобна система, която да не е успяла да повиши в пъти приходите си“, поясни той и изнесе данни, че за миналата година Агенция „Пътна инфраструктура“ е събрала 300 млн. лв. от винетки, а чрез ТОЛ таксите постъпленията се очаква да достигнат между 750 – 800 млн. лв. Нанков подчерта, че благодарение на това ще се създаде устойчив модел за рефинансиране на пътния сектор. Той се ангажира да потърси подкрепата на КСБ за изготвяне на новите договори за поддържане на пътища.

Министърът припомни, че голяма част от изпълнението на проектите във водния сектор ще е по линия на МРРБ чрез ВиК дружествата. В 23 от 28-те области в страната ще се реализират предложения с европейско финансиране. „Обаче остават бели петна. Това са населените места между 2 и 10 хил. еквивалент жители и останалите 5 области, които няма да имат правото да кандидатстват за евросредства поради липсата на консолидация. За тях е нужно да мислим за пари от националния бюджет. За целта ще създадем механизъм за финансиране именно на проекти на тези селища. Средствата ще се осигурят от бюджета на МРРБ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите“, каза Нанков и акцентира, че има неустойчиви и слаби ВиК оператори и че е необходимо да се създаде модел за адекватното рефинансиране на приходите на дружествата за поддържане на инфраструктурата. Според министъра осигуряването на средства не трябва да бъде единствено и само свързано с цената на ВиК услугите за пречистване и доставка на питейни и отвеждане на отпадъчни води, тъй като това е един регулиран сектор със силен социален елемент. Нанков посочи, че по националния план за провеждане на водната реформа са приключили всички дейности, остава само практико-приложно да се намерят източниците на ресурс. Той припомни, че искането на Европейската комисия е всеки вложен лев в инфраструктура оттук нататък да бъде възстановяван напълно чрез отчисленията на ВиК дружествата.

„2017 г. е ключова за сектор „Води“. Приключваме с прединвестиционните проучвания. Апликационните форми по проектите трябва да са готови до ноември т.г. и да стартират тръжните процедури. Нужно е да направим заедно с КСБ кръгла маса за развитието на водния отрасъл“, обясни той.

Нанков подчерта, че по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС) ще търси съдействие и нарочни срещи с Камарата. „Инициативата може да бъде оптимизирана не само като контролни механизми и процедури. Убеден съм, че цените са достатъчно изпилени особено в компонента „строително-монтажни и ремонтни дейности“ и няма накъде да се променят надолу. Но започват да се чуват в политическото пространство искания за прекратяване на програмата“, предупреди министърът. Той припомни, че енергийната сигурност не е само диверсификация на енергийните източници и изграждане на нови мощности, тя е и в повишаването на енергийната ефективност.

„ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“ („ОПРР 2014 – 2020“) и програмите за трансграничното сътрудничество са едни от основните инструменти, които дават работа на строителния бранш“, посочи Нанков и обърна внимание, че има междинни цели, които трябва да бъдат отчетени в средата на програмния период.

Регионалният министър съобщи, че предстои да приключи работата по осъвременяването на Наредба № 1 за проектиране на пътища и Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, тъй като не може да се проектират пътища по норми от преди 30 години.
Министър Нанков коментира и Закона за концесиите, като посочи, че приемането му е приоритет за управляващото мнозинство.

800 – 900 млн. лв. са необходими, за да се справим със свлачищата у нас, стана ясно още на срещата. По ОП „Околна среда“ са осигурени над 60 млн. лв. за превенция.
„Ще очаквам от Ваша страна градивна критика, когато е нужна. Респективно и ние ще си оставим правото да сме коректив към Вас. Щастлив съм, че в МРРБ работим с КСБ и подобни на нея браншови организации, които са създадени със закон и имат ясни правила за дейност“, каза в заключение министър Нанков.

Зам.-министър Деница Николова информира, че 57% от ресурса по „ОПРР 2014 – 2020“ вече са разпределени към общините. Местните власти трябва не само да са стартирали обществените поръчки, но и да са избрали изпълнители и да започнат да реализират проектите до края на 2017 г. „През следващата година трябва да изпълним доста сериозни цели, за да не рискуваме 6% от бюджета на ОПРР. До края на годината ще се постараем да сключим договорите с местните власти по мерките за деинституализация на децата и на възрастните хора. Ще работим за осъществяването на пътните проекти по програмата, както и за усвояването на средствата, чийто бенефициент е Министерството на здравеопазването“, поясни тя и допълни, че по отношение на трансграничните програми ще бъдат обявени втори покани за кандидатстване, които ще бъдат последни.

„В хода на Българското председателство на Съвета на ЕС ще дискутираме градското развитие и бъдещето на кохезионната политика след 2020 г. Ще работим за създаване на целенасочена програма за слаборазвитите райони“, каза тя и добави, че изготвянето на типизирани поръчки в сектора ще спомогне за въвеждането на електронните, които в момента се разработват от Агенцията по обществените поръчки.

„Благодаря Ви за срещата. За нас е чест, че първата с браншова организация е с КСБ. Работим ползотворно от доста години с МРРБ и ще продължим да помагаме с всичко, което можем. Ще бъдем и коректив, доколкото позволяват нашите компетенции“, заяви инж. Николай Станков, председател на УС на КСБ, и подчерта, че строителният сектор е фундаментален за икономиката. „С общи усилия трябва достойно да го развиваме. Благодаря Ви за подробното представяне на приоритетите. Според нас е необходимо въвеждането на ТОЛ таксите. Това е широко разпространен метод в света. Те са път към публично-частното партньорство и биха спомогнали за финансирането на направленията север – юг у нас“, добави той.

Инж. Станков подчерта, че АМ „Струма“ е изключително важен проект за страната и ако не бъде реализиран, има опасност да претърпим сериозни загуби. „Пътната инфраструктура е направление, по което ще си сътрудничим. Нужно е да се мисли за форма на ПЧП в сектора“, каза още председателят на Камарата.

Той посочи, че сред целите на организацията е да се създаде типова документация във всички отрасли по подобие на водния, където Камарата заедно с МОСВ вече изготви такава. „По този начин ще направим процедурите не само по-прозрачни, но и по-лесни в посока намаляването на административната тежест. Имаме няколко секции в КСБ и ще продължим добрата работа по отношение на типовите документи на „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“, ръководена от инж. Благой Козарев“, поясни инж. Станков.

„Приветстваме въвеждането на инструмента на мълчаливото съгласие, който наистина ще облек­чи много от процесите. Във връзка с намаляването на административната тежест ще се радвам, ако изготвените от КСБ три проектозакона, регламентиращи целия строително-инвестиционен процес, бъдат приети“, каза той. Инж. Станков акцентира, че административната тежест възпрепятства частните инвестиции, а след 2020 г. секторът ще разчита основно на тях. По думите му бюрокрацията действа отблъскващо и частният капитал търси пътища и държави, където е по-лек процесът от идеята до реализацията.

„Категорично стоим зад националната програма за саниране. Тя дава работата на много малки и средни фирми. Настояваме тя да продължи. Цените са ниски. Имаме работна група, която готви анализ по темата и при следващата ни среща се надявам, че ще можем да представим изводите от нейната дейност и да защитим по-нормални стойности. Икономическият и социален ефект от инициативата е безспорен“, подчерта той.

По отношение на обществените поръчки инж. Станков посочи, че препоръката на Камарата е да се редуцира максимално използването на критерия „Най-ниска цена“, защото той води освен до негативен социално-икономически ефект, до по-лошо качество, декапитализация на строителните фирми и понижаване на тяхната конкурентност и не на последно място – до изтичане на работната ръка от бранша и от държавата. „Очакваме МРРБ да заработи на пълни обороти и максимално бързо да се обявят закъснелите обществени поръчки, което да създаде работа в сектора“, обобщи инж. Станков и пожела от името на Камарата и бранша успех на министър Нанков и ръководения от него екип.

Инж. Симеон Пешов, почетен председател на КСБ: Камарата помогна за решаване на казуса с лот 3.2 на АМ „Струма“

Камарата на строителите в България изключително активно се включи в процеса по търсене на най-добрия вариант за изграждане на участъка от АМ „Струма” през Кресненското дефиле.

Проведохме много дискусии и срещи с наши български и чуждестранни специалисти, учени и т.н. Камарата възложи на гръцка фирма да направи паралелна оценка за въздействието на околната среда. Тя помогна на институциите да докажат, че тунелът е безумна идея, за чиято реализация страната ни трябва да похарчи допълнително 600 – 800 млн. лв. Дотук се стигна заради ОВОС-а от 2008 г., който бе некачествен. Вариантите, които разработи Агенция „Пътна инфраструктура“, вече са готови. Предстои ОВОС.

Проблем ще бъдат някои екологични структури, които пречат на инвестиционния процес. В различни медии постоянно се показва откъде идва тяхното финансиране и какво целят.
Трябва да направим така, че в края на 2018 г. или началото на 2019 г. да започне строителството на лот 3.2 на АМ „Струма“, защото иначе България ще губи 1,5 млрд. лв. Източният вариант ще струва около 850 млн. лв., а тунелът щеше – 1,5 млрд. лв. Вместо да правим пътищата на Северна България, ние щяхме да вложим средствата в това безумно решение.

Инж. Светослав Глосов, почетен председател на КСБ: Нужно е да дискутираме темата за зимната поддръжка на пътищата

Не можем да избягаме от критерия „Най-ниска цена”, защото той е заложен в европейските директиви като начин на класиране в тръжните процедури. Трябва да променим философията ни на мислене и това е апел към колегите. Всички казваме, че хората ни избягаха да работят в чужбина. Те го направиха, защото там има по-добро заплащане.

В Германия също има критерий „Най-ниска цена“, но ниски цени няма. Необходимо е стойностите на договорите от търговете да са такива, че да осигуряват добро възнаграждение. От тази гледна точка трябва да помислим всички ние как цените да станат нормални. Нужно е фирмите да отговарят на критерия „Най-ниска цена“, но не за сметка на сивия сектор и заплащането на хората.

Един проблем, който се появи през миналата зима, е почистването и поддръжката на пътищата. Ние го дискутирахме в Камарата. Редно е да организираме по въпроса кръгла маса, за да се обсъдят проблемите, които биха се появили през следващата зима.

Инж. Николай Николов, зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – Бургас: Социално-икономическите позитиви от програмата за саниране са безспорни

Разговаряхме по време на срещите през периода на предизборната кампания да направим кръгла маса за санирането. Социално-икономическите позитиви от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради са безспорни.

Инициативата беше глътка свеж въздух за малките и средните фирми в бранша, благодарение на нея те намериха своето място, докато започнат проектите от периода 2014 – 2020 г. В момента си крадем работниците в добрия смисъл, като им плащаме повече. Цените на материалите скочиха, както и на труда на служителите ни. Много внимателно разработихме предложения за ценовата политика по инициативата.

Има проблем с методическите указания по програмата, те са противоречиви и трябва да се променят. Необходимо е да направим съвместна работна група от експерти на Камарата и на министерството и да излезем с общо становище на кръглата маса.

Инж. Благой Козарев, член на Изпълнителното бюро на КСБ и председател на секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“: Различните форми на аутсорсинг на дейностите на ВиК операторите ще повишат тяхното качество

Преди два месеца КСБ направи работна група, която трябваше да изследва потенциала за публично-частно партньорство у нас. Изчислихме, че той възлиза на 6 млрд. евро за период от три години, ако няма никакви административни пречки и за всички проекти се намери кой да инвестира в тях.

Около 2 млрд. евро са във водния сектор. Няма друг начин освен ПЧП за финансиране на пречиствателни станции от 2 до 10 хил. е.ж., а трябва да се реализират 200 подобни обекта. Мнението на колегите е, че концесиите в сектора вече са принципно нежелателни. Техният брой в световен мащаб намалява. Те обаче не са единственият начин за ПЧП. Все по-голяма сила набира моделът „проектирай, инвестирай, експлоатирай“.

Много е удачен примерът, който „Софийска вода“ като частно дружество развива за поддръжка на мрежата. Ние имаме договор за поддръжка на мрежата на столицата 24 часа. Услугата се е повишила изключително много като качество и срокове, но се е понижила като цена. Концесионерът си има собствена група, която оперира 20% от територията на София, но техните екипи са по-скъпи с около 50%. Различните форми на аутсорсинг на дейностите на ВиК операторите ще повишат тяхното качество.

Мирослав Манолов, член на УС на КСБ и председател на секция „Инженерна инфраструктура“: Не трябва жалбите по процедурите да спират инвестиционния процес

Проблемът със зимното поддържане е по-глобален. През 2018 г. държавата ще започне да работи по процедурите за възлагане на новите договори за следващите четири години. Мисля, че през тази година трябва да се подготвят документите. Експертизите на КСБ и на Българска браншова камара „Пътища“ могат да бъдат полезни. Дейностите по зимното поддържане не дават възможност на фирмите да инвестират в техника, което е големият проблем. Пътищата са заснежени, защото се чисти със селскостопански машини. Решението на проблема се корени в това какво ще заложим в договорите за следващите четири години. Надявам се да има активен диалог между браншовите организации, МРРБ и Агенция „Пътна инфраструктура“.

Необходимо е да се разгледа и темата за обжалванията. Абсолютно право е на всеки да атакува даден акт, но в момента отварянето на една поръчка може да се жали многократно. Трябва да се направят промени, които едновременно да гарантират това право, но и да не спират инвестиционния процес. Щом Върховният административен съд е потвърдил, че дадена процедура е законосъобразна, тя трябва да може да се продължи. Тя е проверена от всички контролни инстанции. Трябва категорично да се ограничи шиканирането с правото на обжалване на актовете, с които се откриват процедурите за възлагане на обществени поръчки. През последните две години се случва нашите екипи да работят по документите за даден търг и няколко дни преди да се подаде офертата, да пристигне писмо, че процедурата е спряна заради жалба.

Инж. Росен Колелиев, член на УС на КСБ: Необходимо е подобряване на критериите за възлагане на обществени поръчки

За съжаление миналата година за огромната част от компаниите, занимаващи се с пътища, бе нулева. За тази се очаква същото. А се намираме в средата на програмния период 2014 – 2020 г. Имам молба към Вас да изтеглите бюджетната инвестиционна програма, за да се създаде работа за фирмите.

Повечето колеги сме с усещането за несправедливост при определяне на победителите при обществените поръчки по критерия „Икономически най-изгодна оферта“.

Не случайно почти всички търгове за строителство на пътища и надзор се обжалват. Затова Ви моля да намерите начин за подобряване на критериите за възлагане на обществените поръчки. Желая Ви успех и наистина да помогнете на бранша. Нека да създадем условия да върнем младите хора у нас.

Руен Панчев, член на УС и председател на „Строителна квалификация“ ЕАД: Работим активно за квалификация на кадрите

КСБ трябва да се превърне в бенефициент по усвояването на европейските средства за квалификация на работниците. Камарата създаде собствено дружество за обучение – „Строителна квалификация“ ЕАД. Работим активно с университетите и професионалните гимназии по темата.

Обучили сме над 4000 души. Фирмите изпращат заявки и ние квалифицираме техните служители със средства на Камарата.

Надяваме се МРРБ да ни подкрепи, за да можем да получим финансиране по оперативните програми.

Велико Желев, член на УС на КСБ: Важно е да обърнем внимание на въпросите – археология и отчуждения

Темите, които имаме да обсъждаме, са много. На следваща среща трябва да обърнем внимание на въпросите – археология и отчуждения. Необходимо е да се види в другите страни как процедират по тях. Как може собственик на терен 20 години да плаща данък на база данъчна оценка, а когато се появи инвестиционно намерение, да реши, че имотът му струва многократно повече.

Необходимо е да се намери решение, например да му се предложи да си внесе налогът на базата на пазарната стойност за 10 години назад. Не може години наред да плаща по 2 лв. за 1 кв. м, а да иска да му се отчуждава на 20 000 лв.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 18.05.2017. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *