EPALE – електронната платформа за учене за възрастни в Европа

Създадена е по инициатива на Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ към Европейската комисия

Прочетена: 69

Борислав Брайков,
началник-отдел, КСБ
Мартина Кръстева,
експерт, КСБ

EPALE (www.ec.europa.eu/epale/bg) e многоезична общност с отворено членство за учители, обучители, изследователи, учени, политици и всякакви други лица, които изпълняват професионална роля в областта на ученето за възрастни в цяла Европа.

EPALE е инициатива на Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ към Европейската комисия. Тя е организирана около споделянето на съдържание, свързано с ученето за възрастни, включващо новини, съобщения в блогове, ресурси и събития. Всяко заинтересовано лице може да се регистрира в EPALE, което носи значителни ползи:

• Следване на най-новите разработки в политиките за обучението за възрастни.

• Информация за последните тенденции в образованието за възрастни.
• Получаване на достъп до събития, семинари, дейности в цяла Европа.
• Възможност за активно участие в общоевропейския дебат.
• Разпространение и популяризиране сред широка аудитория на информация по теми, попадащи в обхвата на ученето на възрастни.
• Достъп до богат на съдържание Ресурсен център и др.

Електронната платформа се финансира по линия на програма „Еразъм+” чрез Изпълнителска агенция за образование, аудиовизия и култура.

В основата на EPALE стои Общността. Членовете й могат да се свържат със свои колеги в областта на ученето за възрастни в цяла Европа посредством функциите на сайта, включително форуми, професионални общности и чрез секции за коментари. В портала могат да бъдат намерени статии и ресурси по конкретни теми и тематични области. Допълнителна възможност е и опцията за търсене на проекти и за създаване на професионални връзки.
EPALE се управлява ежедневно от Централен екип за поддръжка с помощта на 36 национални служби в Европа. Функциите на национална служба в България се осъществяват от Министерството на образованието и науката (МОН).

Министърът на образованието и науката провежда държавната политика и разработва стратегия за развитие на образованието и науката в съответствие с общоевропейската политика. Организира разработването и изпълнението на националните програми за развитие на средното и висшето образование и програми за квалификация и преквалификация. Координира изпълнението на националните програми и проекти за научни изследвания и развитие на научния потенциал съобразно тенденциите в сектора в страната и в чужбина. Координира изпълнението на социалната политика по въпросите на трудовата заетост, равнището на доходите в областта на образованието и науката. Ръководи и организира въвеждането и функционирането на информационните технологии в образованието и науката. Организира дейността на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.”. Представлява България при сключването на международни договори за сътрудничество в областта на образованието и науката и координира действията по изпълнението им в рамките на предоставената му от Министерския съвет компетентност.

Министерството на образованието и науката е и Национален координатор за обучението за възрастни за изпълнението на Европейската програма за обучение на възрастни в България.

През 2017 и 2018 г. Националното звено за подкрепа на EPALЕ в България си поставя следните цели:
• Насърчаване на активното участие в платформата на професионалната общност в сектора за учене на възрастни;
• Предоставяне на висококачествено съдържание в многоезичната, динамична, интерактивна и иновативна платформа EPALE.
Целева група на платформата са професионалистите, които формират и оценяват политиката за учене на възрастни, както и тези, които организират, финансират или предоставят образование и обучение, а именно:

• Политици и експерти от държавни институции, разработващи и провеждащи политики в област­та на образованието, заетостта, социалното включване, културата
и др.;
• Организации за образование и обучение за възрастни (училища, обучителни центрове, неправителствени организации, културни институции и др.) и работещите в тях преподаватели;
• Университети/научноизследователски институции и организации;
• Областни администрации и местни власти;
• Медии/журналисти.

Националното звено в България ще осъществи следните дейности:

1. Промотиране на платформата, набиране и ангажиране на потребители.
В рамките на този работен пакет основните дейности, които звеното ще организира, са следните:
• Два информационни щанда за промотиране на EPALE, съответно през октомври 2017 и октомври 2018 г.;
• Две регионални конференции и четири кръгли маси за обсъждане на приоритетни теми в сектора за учене на възрастни, както и четири дискусионни панела в социалните мрежи или на електронната страница на националния координатор;
• Информационен семинар за журналисти от регионални и местни медии;
• Конкурс за най-добра фотография на тема EPALE;
• Създаване на видео клип с посланието „Присъединете се към нас“;
• Подобряване и поддържане на профилите на EPALE във Facebook, Twitter и YouTube, както и осъществяване на маркетингова кампания;
• Национален заключителен форум в края на 2018 г.

2. Принос към съдържанието на платформата
За да се гарантира качеството на публикуваните материали на платформата, ще бъде създаден редакционен съвет от членове на националното звено. Ежемесечно ще се публикуват най-малко пет ресурса, две събития за календара, една блог статия и четири новини. Линкове на публикуваните материали ще бъдат отразени в 24 месечни бюлетина.
3. Анимиране на онлайн общности и интерактивни секции
В последния четвъртък от всеки месец звеното се ангажира да провежда виртуални консултации за използване на платформата (виртуална класна стая). Ще бъде разработен специализиран онлайн формуляр за искане на допълнителни консултации за различните заинтересовани страни, както и ще се организира постоянен форум на интернет страницата на Националния координатор за изпълнение на Европейската програма за учене за възрастни.
На официалните електронни страници на най-малко 50 нови институции и организации на регионално и местно ниво ще бъдат поставени анимирани банери за директна връзка с платформата EPALE.

4. Поддръжка на страницата на Националното звено за подкрепа (НЗП)
Информацията в секцията „Обучение за възрастни в страната“ от страницата на НЗП на EPALE ще бъде актуализирана през юни 2017 г. и юни 2018 г. Ще бъдат публикувани файлове с видео на български и английски език за насърчаване на платформата, серия от клипове на български език, илюстриращи използването на платформата EPALE, правилата и изискванията за участие в конкурса за най-добра фотография, месечните бюлетини на НЗП.

5. Подкрепа на многоезичието
В подкрепа на многоезичието НЗП ще осигури превод от български на чужди езици на най-малко 20 бр. материали (ресурси и блог статии).
На български език ще бъдат преведени 72 блог статии за целия период на проекта, както и всички бюлетини на Централното звено за подкрепа на EPALE. НЗП България ще участва активно в общото изпълнение на EPALE, като предлага нови идеи и инициативи за теми/дискусии чрез групи, блогове или други дейности на платформата.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 29.06.2017. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.