В КСБ започва обсъждане на промени в Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС

Предвижда се всички заявления и документи за Регистъра да се подават с електронен подпис като мярка за намаляване на административната тежест

Прочетена: 167

Екип на в. „Строител“

Проведе се заседание на Разширения Управителен съвет (УС) на Камарата на строителите в България (КСБ). То се състоя в Централния офис на КСБ. В началото инж. Николай Станков, председател на УС на Камарата, информира за изпълнението на приетите решения на Съвета на предишни заседания. Изп. директор на КСБ инж. Иван Бойков представи отчет за текущото изпълнение на бюджета на браншовата организация към май 2017 г. и план за приходи и разходи за 2017 г., съгласно одобрен бюджет на КСБ. Документите бяха приети единодушно.

. д-р инж. Георги Линков, председател на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), представи Проект за допълнение на Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, разработен в изпълнение на промените в чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), приети със ЗИД на Закона за устройство на територията. Те бяха обнародвани в Държавен вестник, бр. 13, от 7 февруари т.г.

„Разпоредбата в чл. 21, ал. 1, т. 7 на ЗКС гласи, че една от възможностите за заличаване на строител от Регистъра е, ако се установи, че той е престанал да отговаря на някое от изискванията по чл. 15, което се извършва при условия и по ред, определени в Правилника по чл. 14, ал.7 . Във връзка с това към Правилника е разработена нова глава 17, озаглавена „Проверки“, обясни доц. Линков и допълни, че и досега такива проверки са правени. „Целта им бе Комисията да установи контакти със строителите на място и да разбере къде са проблемите им. Те обхващаха минимум 1% от вписаните в Регистъра компании. Изборът им се правеше с генератор на случайни числа. С промените в закона тази практика вече се формализира“, каза председателят на Комисията за ЦПРС.

„Новият текст регламентира,че заличаването на строител поради променени обстоятелства от тези, с които е вписан, може да стане само в резултат на проверка. Всяко едно решение за заличаване, взето от Комисията, е административен акт и може да се обжалва в съда. Предвидени са два вида проверки – в регистъра или на място. Запазен е процентът – 1 от общия брой строители да бъдат проверявани, както и те да се избират с генератора на случайни числа. Допълнително към този списък могат да се включат и проверки по сигнали за нарушения. Те обаче не трябва да са анонимни“, подчерта доц. Линков. „При установяване, че строител не отговаря на някой от критериите, първата мярка е свиване на обхвата на вписване. Последната е заличаване от ЦПРС“, поясни той.

„Предлагаме във финалния вариант на Правилника освен сегашната технология за работа на Регистъра да се включи още една възможност – за пълно електронно обслужване на клиентите на ЦПРС без никакви хартиени документи. Това ще стане с въвеждането на електронния подпис в системата“, предложи доц. Линков.

Членовете на УС на КСБ приеха проекта за допълнение на Правилника заедно с предложението на председателя на Комисията по ЦПРС. Текстът ще бъде изпратен за обсъждане в областните представителства. Правилникът трябва да бъде приет от Общото събрание на Камарата, а след това – обнародван в Държавен вестник.
По време на заседанието на Управителния съвет на браншовата организация бе прието становище на КСБ относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС).

В него се посочват ползите от НПЕЕМЖС. Сред тях е доказаният голям икономически и социален ефект от програмата. „НПЕЕМЖС предоставя повече възможности на бизнеса за икономическа активност. Осигурява допълнителна заетост на проектанти, строителен бранш, фирми за технически обследвания, фирми за обследвания за енергийна ефективност, производители на материали и др.“, се казва в документа. В него се подчертава, че по програмата работят и големи строителни компании, но основно са заети малки и средни предприятия като главни изпълнители или подизпълнители. Осигурява се заетост на стотици производители и доставчици на суровини и материали. Основните материали като: топлоизолационни плоскости от EPS и XPS, лепила, шпакловъчни смеси, грундове, мазилки, PVC дограма, замазки, хидроизолации и др. се произвеждат в България, което е голям стимул за родното производство, посочват от Камарата. От браншовата организация отбелязват, че чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност (ЕЕ) се постига намаление на енергопотреблението на домакинствата и се реализира икономия на разходите. Сред ползите на програмата е създаване на по-топли, уютни и красиви домове и обновени общи части на зданията – фасади, покриви, входни врати и др. „Установяват се традиции в управлението на многофамилните жилищни сгради. Нараства обществената осведоменост за начините за повишаване на ЕЕ“, се отбелязва в становището. Пълният текст на документа ще бъде публикуван в следващ брой на изданието на КСБ.

По предложение на Съвета на директорите на „Вестник Строител“ ЕАД бе прието неразпределената печалба за 2016 г. да бъде разпределена като дивидент за КСБ.

По време на заседанието почетният председател на Камарата инж. Симеон Пешов представи информация за извършена дейност от работната група по лот 3.2 на АМ „Струма“. „Камарата като институция инициира разработването на няколко варианта за преминаване през Кресненското дефиле, защото в началото беше започнало приемането на вариант за тунел с две тръби по 15 км. КСБ със своите инициативи, обединявайки много учени, експерти, общественици и др., доказа, че държавата не бива да харчи толкова много пари. Ако проектът стане такъв, какъвто сега се предлага, Камарата ще е горда, че е спестила на държавата 600-800 млн. лв., което е нещо значимо“, подчерта той и съобщи, че в момента Оценката за въздействието върху околната среда и оценката за съвместимост се намират в Министерството на околната среда и водите. По думите на инж. Пешов се очаква в края на август и началото на септември да се проведе обществено обсъждане в общини Симитли и Кресна. „Там би трябвало Камарата и особено ОП на КСБ – Благоевград, да се включи активно“, изрази мнение той.

Той алармира, че има опасност някои екоорганизации да забавят проекта и България да загуби евросредствата за АМ „Струма”. След общественото обсъждане следва приемане на доклада за ОВОС от експертен съвет. „Най-лошият момент ще бъде обжалването от екоорганизациите пред съответните инстанции, което се очаква да бъде през октомври – ноември“, каза той и припомни, че много проекти са забавени от т.нар. „зелени“, сред тях е например обходът на Габрово. Инж. Пешов припомни, че Източният вариант за преминаване има предимства пред другите. Движението от София към Гърция според него ще бъде по съществуващия път, който ще бъде рехабилитиран, а от южната ни съседка до българската столица, източно от него, ще се изгради трасе на 600 м височина.
Докладът на работната група бе приет за информация от УС.

Членовете на Съвета приеха плановете за дейността на професионалните секции към Камарата. Обсъдено бе всички секции да работят за типизиране на тръжните документи и договори в тяхната сфера, както и за промяна на нормативната база с цел облекчаване на строително-инвестиционния процес.

По време на заседанието бе прието предложението на председателя на Комисията за професионална етика (КПЕ) инж. Розета Маринова да не се допускат до участие в конкурса „Най-добър строител“, организиран на национално ниво и в областните представителства в страната, фирми, нарушаващи професионалната етика. За целта към правилника за определяне на отличията ще се включи текстът: „КПЕ има задължението до провеждането на конкурсите, в случай че са констатирани такива нарушения от фирми, като са спазени изисквания на КПЕ и приетия Правилник за работа на КПЕ, да уведоми УС и ОблС на КСБ“.

Председателят на Съвета на директорите на „Строителна квалификация“ ЕАД Руен Панчев представи изпълнението на програмата за преквалификация на кадрите в сектор „Строителство“ на КСБ за периода от 1 януари до момента. Той посочи, че професионалното образование и обучение е сред стратегическите теми на Камарата, която изгради концепция за нейното реализиране. „В основата й стои изразеният стремеж КСБ да поеме активна роля и ангажимент с цел повишаване ефективността на подготовката на кадрите в бранша“, акцентира Панчев. От началото на годината до момента по Закона за професионалното образование и обучение курсове са преминали 184 души, а по обучение „Безопасност и здраве в строителството“ – 1697.

Екип на в. „Строител“: Росица Георгиева, Мартин Славчев, Свилена Гражданска, Ренета Николова

Сподели в социалните мрежи

Автор на 29.06.2017. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.