КСБ и ВСУ „Любен Каравелов“ обсъдиха нови възможности за сътрудничество

Изнесените магистърски програми и подкрепата за поддръжката на сградния фонд на училището бяха във фокуса на разговорите

Прочетена: 121

Георги Сотиров

Камарата на строителите в България (КСБ) беше домакин на работна среща, инициирана от ВСУ „Любен Каравелов”. В нея участваха инж. Николай Станков, председател на УС на КСБ, инж. Иван Бойков, изп. директор, инж. Илиян Терзиев, зам.-председател на УС и председател на ОП на КСБ – София, инж. Христо Димитров, зам.-председател на УС и председател на ОП на КСБ – Варна, инж. Николай Николов, зам.-председател на УС и председател на ОП на КСБ – Бургас, Валентин Николов, председател на Контролния съвет на Камарата, Борислав Брайков, нач.-отдел „Анализи, професионална квалификация и мониторинг“, Ренета Николова, прокурист и гл. редактор на в. „Строител“. ВСУ „Любен Каравелов“ бе представено от ректора проф. д-р арх. Борислав Борисов, зам.-ректора по учебната част доц. д-р инж. Любен Любенов, доц. д-р инж. Венцислав Стоянов – декан на Строителния факултет, доц. д-р инж. Борислав Белов от Строителния факултет и Вяра Димитрова – ръководител отдел „Обща администрация”.

„Благодаря на ръководството на КСБ и специално на председателя инж. Николай Станков за бързата реакция и организация на тази среща. Радвам се, че присъстват и колеги от в. „Строител”. Винаги съм твърдял и сега няма да пропусна да кажа, че изданието на КСБ популяризира високопрофесионално и отговорно важните новини в сектора у нас и в чужбина. Това е особено необходимо на нашата колегия”, каза в началото проф. Борисов. Той поздрави присъстващите на срещата възпитаници на ВСУ, с които училището от години поддържа добри колегиални връзки – инж. Илиян Терзиев и инж. Христо Димитров. Проф. Борисов подчерта, че управителите на някои от най-големите строителни фирми са завършили висшето училище.

„Бих се радвал да набележим форми на партньорство както по отношение на образователните магистърски и бакалавърски програми, така и по други теми. ВСУ е отворено за сътрудничество от взаимен интерес и за реализиране на идеите на КСБ“, каза още ректорът на ВСУ.

От своя страна инж. Николай Станков определи сътрудничеството между КСБ и ВСУ, както и с другите образователни институции, които произвеждат кадри за строителния бранш, като полезно и необходимо.

„През последните години из­гра­дих­ме основите на добро взаимодействие с ВСУ. Нашето партньорство дава резултати. Пример за това е провеждането на изнесеното магистърско обучение в Пловдив. Възможно е да отговорим и на потребностите на други региони – Благоевград, Стара Загора, Бургас. Подкрепяме гъвкавата форма на магистърско обучение и ще съдействаме за неговата реализация. Това е от взаимна полза”, заяви инж. Станков.

Проф. Борисов допълни, че тази форма е удачна за работещите специалисти, които желаят да се обучават допълнително, без да пътуват до София и съответно до ВСУ. „Струва ми се, че можем да открием целеви стипендии за елитни студенти или докторанти, които биха могли да бъдат наречени на името на учредителите, и това да стане по линия на КСБ. Подобна практика сме имали с фирма „АТ Инженеринг 2000“, чийто управител е инж. Илиян Терзиев”, обясни ректорът.

Той засегна и друга тема – свързана с големия сграден фонд на ВСУ и неговата поддръжка. Ректорът напомни, че броят на студентите е малък, държавната субсидия – също, и това затруднява изпълнението на належащи ремонти по сградния фонд. „Обръщаме се към нашите най-сериозни партньори, в лицето на КСБ и нейните членове, за форма на съпричастност. Акцентирам върху основната специфика на нашата дейност – обучението, квалификацията чрез различните бакалавърски, магистърски и докторски програми и академичното развитие на Ваши представители под формата на преподаватели и гост-лектори. И от друга страна търсим партньорство, с което да се помогне за поддържането на училището. Редица университети в света разчитат на подобни форми на сътрудничество”, подчерта ректорът.

Той припомни, че към ВСУ е учреден и Съвет на настоятелите, чийто член е инж. Николай Станков. В него участва и гл. архитект на Столичната община Здравко Здравков. „Радваме се на добро партньорство с главния архитект. Най-големият град в България се превърна в най-голямото строително предизвикателство”, допълни проф. Борисов.

Участниците в срещата приветстваха изказването на инж. Илиян Терзиев: „Това, което съм постигнал, дължа на Военното строително училище, на Главно управление на Строителни войски и на Строителния техникум „Хр. Ботев”. Инж. Терзиев пое ангажимент да осигури хидроизолационните материали за ремонта на кинозалата на висшето училище.

В разискванията взе участие и инж. Христо Димитров, който представи идеи за сът­руд­ни­чест­во в областта на обучението чрез модерните компютърни програми. То беше коментирано и от доц. д-р инж. Венцислав Стоянов.

Председателят на КС на Камарата Валентин Николов сподели вижданията си за подготовката на инженерни кадри като сложна и трудна задача на ВСУ и приветства усилията за организирането и провеждането на изнесените магистърски програми.

Изп. директор инж. Иван Бойков открои доброто сътрудничество между двете институции особено в областта на нормативната база.

Борислав Брайков, началник-отдел „Анализи, професионална подготовка и мониторинг” към КСБ, говори за различните аспекти на изграждането на кад­ри за строителния бизнес.

Прокуристът и гл. редактор на в. „Строител” Ренета Николова благодари на проф. Борисов за доброто партньорство с изданието на КСБ и посочи, че медията ще съдейства за популяризирането на новите идеи в сферата на образованието и науката, които ВСУ ще представи.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 13.07.2017. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *