Инж. Любомир Качамаков: Изготвяме анализ на актуалното състояние на сградното строителство в страната

В секцията сме си поставили амбициозни цели, за чиято реализация ще работим

Прочетена: 177

Ренета Николова

Инж. Качамаков, Вие бяхте избран за председател на секция „Високо строителство” към КСБ по време на първото заседание на разширения Управителен съвет за този мандат, което се проведе през април т.г. Моля, представете се накратко, както и компанията, която ръководите, и опита Ви като член на КСБ.

Активно участвам в работата на КСБ от нейното създаване. През 2010 г. бях избран от Общото събрание на софийската организация за член на ОС на ОП – София, и за зам.-председател. От 2013-а съм в Управителния съвет на КСБ, а в настоящия мандат съм и член на Изпълнителното бюро. Също така съм и в Съвета на директорите на вестник „Строител“ – печатното издание на Камарата.
Фирмата, която ръководя, „Команс 2000“ е семейна компания, развиваща дейност от 1990 г. Ние сме едни от основателите на предшественика на КСБ – Българската строителна камара, като интересен факт е, че „Команс 2000“ е регистрирана под номер 4, т.е. четвъртата компания член на БСК. Винаги сме присъствали отговорно в управлението на Камарата и сме силно ангажирани с нейното развитие и утвърждаване.

„Команс 2000“ развива дейност основно в областта на високото строителство, като имаме изградени над 1800 апартамента, офиси, хотели, разширения и ремонти на болници и посолства, училища и детски градини. Католическата катедрала в София също е построена от компанията. Реализирали сме и обекти от типа на спортни игрища, площадки, паркове. От няколко години навлизаме и в областта на ниското инфраструктурно строителство, като вече имаме изпълнени значителен брой пътни и, ВиК обекти. Инвестираме в техника и оборудване, но най-ценният ресурс на фирмата са нейните служители, които правят така, че от гола поляна да предадем на инвеститорите прекрасни обекти, завършени качествено и в срок.

На последния разширен УС представихте и бяха приети приоритетите на секцията, която ръководите. Кои са основните от тях?

В секцията сме си поставили амбициозни цели, за чиято реализация ще работим. Сред тях са:

 Изготвяне на анализ на актуалното състояние на сградното строителство в страната, като се очертаят тенденциите.
 Участие с мнение по въпросите, касаещи
НПЕЕМЖС, и популяризиране на добрите практики, което е и сред основните политики на КСБ.
 Започване на дебат за необходимостта от актуализация на Националната жилищна стратегия. Проучване на европейския опит и участие в изработването на нова НЖС.
 Обзор на жилищно-финансовите пазари в ЕС и ситуацията в България.
 Създаване на работна група за проучване на ПЧП и възможностите, които дава за сградно строителство
 Проучване на необходимостта, възможностите за изграждане и източниците за финансиране на социални жилища.
 Популяризиране на иновационни технологии и материали във високото строителство.
 Подпомагане на усилията на органите на КСБ в посока намаляване на административната тежест в инвестиционния процес.

Имаме и идея да организираме кръгла маса с работно заглавие „Високото строителство в България – състояние, тенденции и предизвикателства“, на която да бъдат поканени всички заинтересовани страни – институции, фирми, инвеститори, медии. На форума ще представим изготвения анализ за състоянието на сградното строителство и ще се дискутират актуални въпроси.
Също така ще участваме в оценяването на номинациите и при избирането на победител в ежегодния конкурс на КСБ в категория „Високо строителство“.

Разбира се, в дневния ред на секцията е и засилване на сътрудничеството с вестник „Строител“, на страниците на който ще представяме дейността ни.

Едно от най-важните неща за работата на секциите на КСБ е утвърждаването на типовите документи за различните видове строителство. Какво е тяхното значение и виждате ли възможност те да бъдат реално използвани в сферата на високото строителство?

По принцип типовите документи се свързват по-често с обществените поръчки и инфраструктурното строителство. Значението им за обективното провеждане на търговете и гарантиране на реална конкуренция е много голямо. Стандартизираните процедури и документи елиминират възможността за „творчество“ от страна на възложителите при определяне на изискванията за избор на изпълнител. Знаете, че един от най-големите проблеми, с който КСБ се бори от години, е именно свързан със залаганите дискриминационни критерии в търговете. Вече са факт първите стандартизирани документи, които КСБ и МОСВ изготвиха заедно, и те ще се използват за проектите по ОПОС през настоящия програмен период. В тази връзка адмирации заслужава колегата председател на секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“ инж. Благой Козарев. Мисля, че в сферата на високото строителство, въпреки че тук много от инвестициите са частни, също има място за типизиране на определени процедури и документи, което би допринесло за по-ясна, прозрачна и конкурентна среда.

Каква работа предстои на секцията до края на годината?

Работим по изготвянето на анализа, за който разчитаме на специализирания отдел „Анализи“ на КСБ. Надяваме се, че ще успеем да организираме и кръглата маса, за която вече споменах.

Кои според Вас в сегашния момент са най-важните приоритети на КСБ, накъде трябва да насочи усилията си браншовата организация, така че да е най-полезна на своите членове?

КСБ се утвърди като водеща браншова организация, незаобиколим фактор за провежданите политики в сектор „Строителство”, авторитетен партньор на институциите и бизнеса.

Експертният капацитет на организацията е огромен. През 2014 г. КСБ стартира една изключително важна за бранша инициатива – ЗУТ, който е остарял и вече не отговаря, на съвременните условия да бъде заменен с 3 нормативни акта, които да регламентират устройството на територията и целия строително-инвестиционен процес. За целта бе създадена работна група, в която влязоха представители на всички сродни браншови организации, а ръководител бе д.а.н. проф. арх. Борислав Борисов. Преведена бе голяма част от немското законодателство в сферата и в резултат бяха изготвени 3 проектозакона – Закон за териториалното устройство и регионалното развитие, Закон за градоустройството и Закон за строителството. Тези проекти бяха внесени в 43-ото НС. Главната цел и според мен най-големият успех на ръководството на Камарата, част от което съм и аз, през този мандат би било приемането на тези законопроекти. Това според мен е голямата цел, около която трябва да обединим усилията си и за чието постигане трябва да работим. И, разбира се, всички останали политики, които Общото събрание на Камарата прие и по които ни възложи да работим – намаляване на административната тежест, създаване на конкурентна среда и спазване на принципите за правилно изразходване на публичните средства в строителството, издигане ролята и мястото на областните представителства и подчиняване на цялата им дейност в интерес на строителните фирми, професионалната квалификация, популяризирането на дейността на КСБ чрез нейния орган в. „Строител“.

В тази връзка как виждате възможностите за партньорство между ръководената от Вас секция и в. „Строител“?

Ще разчитаме много на професионализма на в. „Строител“, убеден съм, че както и досега ще работим отлично заедно.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 10.08.2017. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.