ОП на КСБ – София, прие плана за работа през 2018 г.

Предвижда се да бъде създадена комисия за стратегическо развитие към областната структура

Прочетена: 88

Росица Георгиева

Областното представителство на Камарата на строителите в България – София (ОП на КСБ – София), проведе Общо годишно отчетно събрание. На него присъстваха председателят на Управителния съвет на КСБ инж. Николай Станков и доц. д-р инж. Георги Линков, председател на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя (КВППЦПРС). Инж. Илиян Терзиев, зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – София, представи доклад за дейността на структурата от 1 септември 2016 г. до 31 август 2017 г.

През периода са проведени 15 заседания.

Сред осъществените дейности е сключването на договор за изработката на макет на статуетка „Най-добър строител” на ОП на КСБ – София. Членове на представителството вече участват в Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) в столицата, където активно се включват в обсъжданията по актуални теми. Предстои да се проведе семинар с участието на главния архитект на столицата арх. Здравко Здравков на 14 октомври, където ще бъдат разглеждани констатирани от фирмите проблеми.

Инж. Терзиев отчете, че ръководството на ОП на КСБ – София, е взело активно участие при подготовката на Алманах „10 години КСБ” съвместно с вестник „Строител” и останалите областни структури. „Столичната организация има намерение да се създаде алманах на електронен носител под наслов „Кои сме ние?”. В него ще бъде направено кратко представяне на всички фирми, развиващи дейност на територията на областта“, обясни той. Председателят на ОП на КСБ – София, припомни, че е проведено съвместно проучване с Министерство на образованието и науката за дефиниране на регионално ниво на потребността от специалисти за сектора с професионална квалификация. Инж. Терзиев припомни, че ръководството на столичната структура на браншовата организация е взело участие в среща с министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков за обсъждане на актуални за отрасъла теми. Светозар Банкин, член на Контролния съвет (КС) на ОП на КСБ – София, представи отчета за приходите и разходите за периода.

Председателят на КС на ОП на КСБ – София, акад. Ячко Иванов предложи да се приемат двата доклада, като добави, че в столичната структура членуват 322 фирми. „По време на проведените заседания на ръководството всички решения са взимани с консенсус, изпълнявани са в срок и няма такива, които да не са реализирани“, добави акад. Иванов.

„През предстоящата година се планира продължаване на съвместната дейност със „Строителна квалификация” ЕАД за повишаване на подготовката на повече кадри от бранша“, заяви инж. Терзиев при представяне на плана за дейността на структурата през 2018 г. Ще се организират безплатно или на преференциални цени обучения на компаниите, развиващи дейност на територията на областта. По думите на инж. Терзиев се предвижда целенасочена работа в посока намаляване на административната тежест чрез разработване и предлагане на нормативни промени. ОП на КСБ – София, ще продължи да подпомага дейността на Комисията по професионална етика.

През 2018 г. са заложени повече срещи с представители на органите на местната власт в София, които имат пряко отношение към развитието на бранша, както и с Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Ще се потърсят спонсори за осъществяване на нови инициативи.

Инж. Андон Тушев, управител на „ТАЛ Инженеринг” ЕООД, каза, че е нужно да се помисли за повишаване на жизнения стандарт на работещите в строителния сектор. Според него това е една от причините за изтичането на кадрите. Инж. Тушев препоръча да се работи за максималното изсветляване на бранша. Беше решено ОП да създаде

Комисия за стратегическо развитие.

Тя ще заседава по-често от областния съвет. По време на тези срещи ще се дефинират ясно проблемите пред строителния бранш в София, както и конкретните им решения. Идеята за конституирането на тази комисия ще бъде обсъдена на 2 ноември при следващото заседание на ОП на КСБ – София.
По време на събранието председателят на
КВППЦПРС доц. д-р инж. Георги Линков представи пред делегатите промените в Правилника за водене и вписване в ЦПРС. „Изменят се базови закони, които водят до промени и в Регистъра”, каза той.

В правилника ще
бъде създадена глава
„Проверки”.

Досега контролът на строителните фирми се е осъществявал на базата на случаен принцип чрез генериране на случайно число. Предстои да се изработят инструкции за начина на провеждане на проверките.

От 1 януари 2019 г. ще се даде възможност за контактуване с Регистъра по изцяло електронен път посредством квалифициран електронен подпис. Това ще се осъществява успоредно със сега съществуващата възможност за връзка.

Доц. Линков представи и предложения за промени, които постъпват в ЦПРС. Едно от предложенията е процедурата по чл. 20 от ЗКС да се прави на всеки три години, а не както досега – всяка. Друго предложение е свързано с това, когато приходите, ДМА или персонал на някоя компания не достигат заложените за определена категория на вписване, категорията да не се променя.

В края на събранието председателят на УС на КСБ инж. Николай Станков поздрави присъстващите. Според него сътрудничеството между ОП на КСБ – София, и представителите на местната власт не се постига лесно, но столичната структура трябва да продължи да бъде активната страна в този диалог. Според инж. Станков идеята за изработване на алманах „Кои сме ние?“ е много добра и трябва да бъде развита и от останалите областни структури. „Тенденциите в отрасъла са към подем. Строителството излезе от кризата. Имаме 20% ръст през първото полугодие на годишна база, като сградното малко изпреварва инженерното. На Седмия дискусионен форум, който се проведе на 26 септември, стана ясно, че в края на тази и през 2018 г. ще бъдат обявени множество обществени поръчки. Само в сектор „Води” те ще бъдат на стойност 1 млрд. лв.”, каза председателят на УС на КСБ. Според него обаче на преден план излиза въпросът кой ще изпълнява тези поръчки. „Освен повишаване на заплатите в сектора трябва да помислим за иницииране на някакви социални придобивки за работещите.

В Германия например не достигат около 100 хил. души в бранша и страната ще продължи да привлича работници”, предупреди инж. Станков. Той беше категоричен, че един от начините за преодоляване на недостига на кадри е привличането на такива от чужбина. В понеделник, 9 октомври, предстои да се проведе среща между представители на Камарата и Посолството на Социалистическа република Виетнам за обсъждане на възможностите за работници от азиатската държава.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 08.10.2017. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.