ОП на КСБ – Велико Търново, проведе Общо годишно отчетно събрание

Двата основни проблема за строителните компании са сивата икономика и липсата на кадри

Прочетена: 60

Мирослав Еленков

Областното представителство на Камарата на строителите (КСБ) във Велико Търново проведе Общо годишно отчетно събрание. То се състоя на 28 септември в офиса на местнaта структура на КСБ. Гост на събранието беше председателят на Управителния съвет на Камарата инж. Николай Станков.

Дневният ред включваше приемане на отчет за дейността на Областния съвет на ОП на КСБ – Велико Търново, на отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи, както и на доклад на Контролния съвет на ОП за дейността на Областния съвет, на решение за освобождаване от отговорност на Областния съвет, на план за дейността на ОП и на план-сметката за 2018 г., както и обсъждане на Правилника за работата на ЦПРС и на проектодоклад за редовното Общо годишно отчетно събрание на КСБ.

„ОП на КСБ – Велико Търново, в своята дейност се придържаше към програмата, която беше приета на изминалото Общо събрание. Работи се и по всички текущи въпроси, произтичащи от решенията на УС на КСБ. През отчетния период бяха приети като членове на Камарата три нови фирми. По този начин в Областното представителство компаниите са 47, от тях 42 са вписани в ЦПРС, а 5 са асоциирани представители“, заяви в отчета си председателят на ОП на КСБ – Велико Търново, инж. Любомир Шербетов.

„Всички усещаме големия недостиг на квалифицирани кадри. Проблемът се засилва от текучеството на работници в бранша и невъзможността на фирмите да осигуряват постоянна заетост на служителите си. Това се констатира и в останалите области в страната“, посочи инж. Шербетов. „Камарата създаде „Строителна квалификация“ ЕАД, чиято роля е именно тази – да обучава кадри за нашата дейност – технически ръководители, машинисти на пътностроителни машини, работници. Има още много какво да се желае в тази сфера“, каза инж. Шербетов.

„Редно е да отбележим и за трудната борба със сивата икономика, която се води от КСБ и различните контролни органи. През годините това е било обсъждано многократно в провежданите управителни съвети на КСБ. Всички сме свидетели, че продължава съществуването на корупционни практики, нелоялна конкуренция, липса на прозрачност при провеждането на обществените поръчки. Неща, срещу които всички се борим. Ще очакваме помощ от новосформираните етични комисии към всички представителства на Камарата“, отбеляза председателят на ОП на КСБ – Велико Търново.

„Хубавата новина е, че строителството отчита ръст от 20% на годишна база, като при сградното увеличението е 56%, а при инженерното – 44%. Появиха се и частни инвестиции на пазара. Тези данни, при които сградното строителство изпреварва инженерното, са и заради това, че се забавиха много от търговете. Съвместно с в. „Строител“ организирахме в София Седмия дискусионен форум за строителството, който бе уважен от отговорните институции. Всички те са с амбицията да стартират редица проекти през тази и следващата година. Очаква се сериозно строителство.

Секторът излиза от застоя, в който се намираше“, посочи в изказването си към членовете на фирмите от ОП на КСБ – Велико Търново, инж. Николай Станков.

По време на дискусията представителите на компаниите поставиха въпроси около дейността на „Строителна квалификация“ ЕАД и предложиха да има повече обучения на място в различните градове. Беше предложено и да се проведе среща между ръководството на КСБ и членовете на Областното представителство, за да се обсъдят различни актуални въпроси.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 10.10.2017. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.