ОП на КСБ – Бургас, проведе Общо годишно отчетно събрание

Официален гост бе председателят на УС на КСБ инж. Николай Станков

Прочетена: 113

Мартин Славчев

Областното представителство на КСБ в Бургас проведе своето Общо годишно отчетно събрание. То се състоя на 6 октомври в залата на Морското казино. Домакин бе зам.-председателят на УС на Камарата на строителите в България и председател на ОП на КСБ – Бургас, инж. Николай Николов, а официален гост бе председателят на УС на КСБ инж. Николай Станков. За водещ на събранието бе избран инж. Стефан Димитров, член на УС на КСБ.

„Уважаеми гости, скъпи колеги, през изминалата отчетна година Камарата на строителите в България се утвърди като еталон за браншова организация в национален мащаб, познаваща проблемите на сектора, в състояние да му влияе и да излиза с послания. Ръководството на Камарата е в постоянен делови контакт с всички държавни органи и партньор с ресорните на сектора министерства. Наши представители бяха поканени и участваха във всички законодателни инициативи, касаещи строителството. Като активен член на FIEC Камарата е разпознаваема и в Брюксел. ЦПРС се утвърди като стандарт за субектите в бранша. През последната година при нас бяха приети 18 нови фирми и към момента членове на ОП на КСБ – Бургас, са 130 строителни компании.

Продължи доброто сътрудничество с общините и областния управител. В ОП имаме практика да се провеждат срещи с кметовете на общините, с EVN, ВиК и други институции. Голяма част от тях бяха поканени на бала за Деня на строителя, поддържаме добър контакт и предвиждаме тези срещи между фирмите и институциите да продължат.

Беше проведена благотворителна инициатива на ОблС, КС и фирми от ОП на КСБ – Бургас, които подпомогнаха реставрацията на пристанищния кей на Зографската света обител манастир „Свети Великомъченик Георги Победоносец” – Атон. Въз основа на предложение от ОП на КСБ – Бургас, към УС на Камарата да се осигурят средства за закупуване на цимент и арматурна заготовка бе отпуснато дарение от КСБ. Представители на ОП посетиха Атон и изпълниха мисията да бъде връчено дарението от КСБ, за което Камарата и ОП на КСБ – Бургас, получиха благодарствени грамоти за дарителски принос от Светата обител.

КСБ пое ангажимент да изгради със собствени средства 10 еднофамилни сгради в помощ на пострадалите в Хитрино. Две от тях се изпълняват от бургаските фирми „Мидия” АД и „Билдникс” ЕООД. Не на последно място трябва да споменем и друга благотворителна инициатива. Благодарение на доброволното участие на фирми от ОП на КСБ – Бургас, а именно „Монтажи” ЕАД, „Термал инженеринг” ООД, „Андезит” ООД и „Билдникс” ЕООД, бе довършена църквата в с. Прилеп, която ще бъде осветена на 18 октомври“, заяви инж. Николай Николов.

От своя страна инж. Николай Станков поздрави ОП на КСБ – Бургас, за добре свършената работа през годината. „Вие сте едно от най-активните Областни представителства на Камарата и Ви пожелавам да продължавате така и в бъдеще. Хубаво е, че тук провеждате доста инициативи и всички сте задружни. В Бургас има много добър диалог между строителния бранш и местната власт, което е похвално. Всички Областни представителства на КСБ трябва да поддържат контакти с кметовете на съответните общини“, каза председателят на УС на КСБ инж. Николай Станков.
Присъстващите на събранието приеха план за дейността на ОП на КСБ – Бургас, за 2018 г. Той включва работа по нормативната база и участие в инициативи за промени в законодателството. Ще продължи практиката да се провеждат срещи с кметове на общините, с електроразпределителните и водопреносните дружества и с други институции. На дневен ред ще са ежемесечните заседания и срещи на ОблС и КС. По традиция отново ще бъдат определени годишните награди на ОП за 2017 г.

Членовете на ОП на КСБ – Бургас, планират да участват активно в изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. В тази връзка ще бъде организирана втора среща, свързана с реализацията й, в която ще се включат експерти от община Бургас, надзорници, проектанти, фирми изпълнители и ръководството на ОП на КСБ – Бургас.

Областното представителство ще подпомага дейността на фирмите, като публикува анализи и доклади, разработва стандарти в сектора и активно участва в международното сътрудничество. Сайтът на ОП ще се актуализира, като ще се качват информации, включително за обявени търгове. Предвиден е и семинар по проблемите, съвременните тенденции и предизвикателствата пред строителния бранш.

Ще бъдат организирани срещи с регионалните структури на КИИП и КАБ. ОП на КСБ – Бургас, отново съдейства и ще работи заедно с ПГСАГ „Кольо Фичето” по националните състезания като „Най-добър млад строител”. Съвместно със „Строителна квалификация” ЕАД ще се реализират квалификационни курсове за професионално обучение по „Длъжностни лица по безопасност и здраве при работа” и „Координатор по безопасност и здраве в строителството”, „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти”, „Строителни изолации” и други специалности. Ще продължи и практиката за отразяване дейността на ОП на КСБ – Бургас, на страниците на в. „Строител”, както и сътрудничеството на местната структура на Камарата с българския манастир „Свети Великомъченик Георги Победоносец” в Света гора – Атон.

ОП на КСБ – Сливен, направи равносметка

Звезда Кошничарова,
ОП на КСБ – Сливен

Общото годишно отчетно събрание на ОП на КСБ – Сливен, се проведе на 20 септември в конферентната залата на Областното представителство. Срещата откри председателят на ОП на КСБ – Сливен, Георги Стоянов.

В началото фирмите бяха запознати със състоянието на строителния бизнес в региона и развитието на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. На заседанието бяха представени и приети отчетите за дейността на Областния съвет и Контролния съвет, както и за бюджета за периода 01.10.2016 г. – 31.08.2017 г. Гласуван бе проектобюджетът за 2018 г. заедно с целите и задачите на ОП на КСБ – Сливен, за следващата година.

Повишаването на строителната квалификация е един от приоритетите на структурата. Председателят Георги Стоянов съобщи, че вече има потвърдена дата (16.11.2017 г.) за провеждане на курсове по „Длъжностно лице по безопасност и здраве“, „Координатор по безопасност и здраве в строителството“ и „ Осъществяване на контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществуващите изисквания по ЗУТ“.

На събранието бе представена и информация за дейността по обслужване на ЦПРС. За изминалия период 64 фирми са минали през „Процедура по чл. 20“, а новорегистрираните в ЦПРС са 5 бр.
Към настоящият момент фирмите, вписани в ЦПРС, са 68, а членовете на Областното представителство са 64. За сравнение по същото време през 2016 г. фирмите, членували в ОП на КСБ – Сливен, са били 51.

Общото събрание ОП на КСБ – Сливен, с пълно единодушие реши да подкрепи предложението на ОС и КС на ОП на КСБ – Враца, с Изх. №06-111/11.08.2017 г. относно: Проект за „Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС“, което е да се добави: В раздел „Изисквания към строителите”:
– да не се променя обхватът на дейността на вписаните в Регистъра строителни фирми от първа и втора категория при падане на показателя НПП в срок от 1 г. (до обявяване на следващия Годишен финансов отчет), т.е. да се въведе гратисен период за същите.

С аргумента, че на този етап промените биха довела до негативни последици поради застоя в строителния сектор и забавянето на проектите по европейските програми членовете на ОП на КСБ – Сливен, не приеха промените, заложени в Правилника за реда за водене на ЦПРС, приет от комисията на 27.07.2017 г. Техните предложения относно критериите в раздел „Изисквания към строителите” са:

– промяната на срока за отчитане на декларирания опит да остане на 5 г.;
– относно въвеждането на минимална граница за НПП и ДМА за вписаните в Регистъра от трета категория строители – да останат както до този момент без минимална граница за НПП и ДМА.

ОП на КСБ – Видин, прие план за дейността през 2018 г.

Мариана Иванова,
ОП на КСБ – Видин

На своето редовно Общо годишно отчетно събрание Областното представителство във Видин прие план за дейността през 2018 г. Основни задачи на структурата за следващата година отново ще са защита на правата и интересите на строителите, съблюдаване и спазване на професионалната етика и популяризиране дейността на КСБ и нейните членове. Бе обсъдена и необходимостта от обучение и преквалификация на работещите в строителните фирми.

По време на дискусията бе засегнат и въпросът с организирането на ежегодните курсове по здравословни и безопасни условия на труд и контрол по качеството. Приоритет в работата остава вписването и поддържането на базата данни в ЦПРС. Обсъдени бяха и предложените промени в Правилника за реда на вписване и водене на ЦПРС. С пълно мнозинство бе приета и план-сметката за приходи и разходи през следващата година.

Бяха приети и финансовите отчети и отчетът за дейността на Областното представителство.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 12.10.2017. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.