Разширеният УС на КСБ прие основните политики на Камарата за 2018 г.

Общото събрание на браншовата организация ще се проведе на 23 ноември

Прочетена: 102

Свилена Гражданска
Ренета Николова

Разширеният Управителен съвет на Камарата на строителите в България (УС на КСБ) прие основните политики за 2018 г. Те бяха представени от инж. Николай Станков, председател на УС на КСБ, като преди това той очерта предизвикателствата, които стоят пред сектора. Инж. Станков посочи, че е важно като основен приоритет за 2018 г. да остане организационната политика на КСБ по издигане ролята и мястото на Областните представителства и подчиняване на цялата им дейност в интерес на строителните фирми и формиране на активна позиция по привличане на нови членове, използвайки възможностите, които предоставят промените на Устава на КСБ. ОП трябва да участват в решаване на конкретни реални проблеми и да имат непрекъсната обратна връзка със строителните фирми.

През 2018 г. ще се запази активната позиция на Камарата по отношение на нормативната база в сектора. За целта КСБ трябва да продължи действията си в посока на приемане на разработените законопроекти и внасянето им в парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, за съгласуване и включване в дневния ред на Народното събрание.

Камарата ще продължи и през 2018 г. да подкрепя Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, подчерта инж. Станков.

„Променя се Правилникът за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС) съгласно измененията в Закона за Камарата на строителите.

Регистърът поема функциите и на контролен орган с възможност за отнемане на регистрация при доказване на неистинност на декларираните данни, което води до нелоялна конкуренция между фирмите. Така продължава утвърждаването на ЦПРС като важно звено на КСБ, а и на държавата чрез базата данни, която се съдържа в него, и за създаване на възможност за вземане на стратегически важни решения“, поясни председателят на УС на Камарата.

По думите му и през 2018 г. КСБ трябва да използва интензивно международния си авторитет и да насочи активната си дейност към приетите предложения за промяна в Устава на FIEC. Инж. Станков отчете, че успешно продължава развитието на добри отношения със сродни организации от Европа и света, които откриват нови възможности пред българските фирми за излизането им на външни пазари.

„Сред основните политики и през 2018 г. е да продължи утвърждаването на КСБ като изразител на интересите на строителите в обществото чрез активна медийна политика. Успешната дейност на „Вестник Строител“ ЕАД като издател на вестник „Строител“ и електронния му вариант са мощен инструмент за това. Провежданите от нас конференции и кръгли маси намират все по-голям отзвук сред обществото и утвърждават авторитета и влиянието на Камарата в него. Трябва да се реализират нови идеи в тази посока“, подчерта той.

„Ще продължи успешното развитие на политиката на сътрудничество на КСБ с Камарата на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране като основни представители на част от колегите в бранша. Наложилата се успешна практика на редовни срещи и обсъждане на проблемите все по-често води до общи предложения за решения. Това ни прави по-силни и успешни в реализацията им“, акцентира инж. Станков.

„Задачите, които си поставяме, са доста амбициозни. За да ги осъществим, трябва да сме единни, да формираме нашите политики и конкретни действия в колективните органи на Камарата и заедно да ги изпълняваме“, заяви той.

След приемането им от УС предстои основните политики на КСБ за 2018 г. да бъдат одобрени от Общото събрание. То ще се проведе на 23 ноември от 9.00 ч. в Интер Експо Център.
Разширеният УС единодушно прие Отчета за дейността на УС на КСБ. Одобрени бяха и промените в Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Разгледани бяха текущият отчет за приходи и разходи, план-сметки на Областните представителства на КСБ за 2018 г., проектобюджетът на КСБ за 2018 г., докладна записка от „Строителна квалификация“ ЕАД. Създадена бе нова секция към КСБ – „Метални конструкции“. За неин председател бе избран Евгени Борисов.

Определен бе съставът на Комисията за подготовка на Годишната класация на фирмите, вписани в ЦПРС. В нея влизат инж. Любомир Качамаков, член на Изпълнителното бюро на КСБ, председател на секция „Високо строителство“ и член на Съвета на директорите на „Вестник Строител“ ЕАД, инж. Таня Каменова, председател на ОП на КСБ – Перник, и Георги Грънчаров, ръководител на Централно звено „Регистър“. Годишните награди на Камарата ще бъдат връчени на традиционния Бал на строителя на 26 октомври – Димитровден, в „София хотел Балкан”. Събитието ще отбележи и 10 години от създаването на КСБ.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 19.10.2017. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.