КСБ се включи в заседанието на УС на FIEC

Камарата ще бъде домакин на среща на СЦИЕ през януари 2018 г.

Прочетена: 109

Инж. Джани Антова,
КСБ
Париж, Франция

Председателят на УС на Камарата на строителите в България (КСБ) инж. Николай Станков взе участие в заседанията на Управителния съвет и Общото събрание (ОС) на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC), които се проведоха на 1 декември 2017 г. в Париж. Основните теми на съвещанията на двата органа на управление на FIEC бяха проектите за промени в уставните документи на федерацията, касаещи категориите членство и произтичащите от тях права и задължения. Във френската столица за първи път КСБ беше поканена да се включи в заседанието на УС на FIEC като представител на групата на страните от Централна и Източна Европа (СЦИЕ), членки на FIEC. Това е резултат от новото разпределение на федерациите членки по групи, които по Устав излъчват по един представител в УС на FIEC. Тези промени в структурата на организацията влязоха в сила след гласуването им на предишното ОС на FIEC през юни т.г. Преди шест месеца в резултат на последователната и активна дейност на Камарата FIEC одобри създаването на нова група от федерации, включваща страните от Централна и Източна Европа – България, Хърватия, Естония, Унгария, Литва, Румъния, Словакия и Словения. Инициативата за това разместване в групите от федерации членки бе на КСБ. Основната цел беше задълбочаване на сътрудничеството между страните във всяка група и най-вече търсенето на общи позиции и по-ефективна защита на интересите на строителните компании пред европейските институции. Създаването на новата група на СЦИЕ е не само доказателство за безспорния авторитет, с който българската организация се ползва сред колегите си в Европейската федерация, но и отговорна задача, към която КСБ подхожда с особено внимание.

В продължение на дискусиите по основните точки от дневния ред на ОС на FIEC инж. Николай Станков предложи София да бъде домакин на среща на осемте федерации от СЦИЕ в началото на следващата година, на която да се обсъдят и приемат приоритетните за групата теми и те да се отстояват пред органите на управление на FIEC. На заседанието се очаква също така да се дискутират актуалните за строителството в тази част на Европа въпроси, да се търсят общи предизвикателства, да се споделят новаторски бизнес модели, както и иновативни схеми за финансиране на проекти. Предложението на КСБ беше прието с голям ентусиазъм и лично президентът на FIEC Жан-Луи Маршан пое ангажимент да присъства на предстоящото събитие, инициирано от Камарата, което е висока оценка и подкрепа от Брюксел към усилията на КСБ за справяне с предизвикателствата пред строителния сектор в регионален мащаб. Това ще е втора среща на страните от СЦИЕ, членки на FIEC. Първата кръгла маса се проведе през февруари 2017 г. Тя постави началото на традиция, която затвърждава позициите на КСБ в Европейската федерация и издига Камарата като стратегически партньор в международен план.

На заседанието на ОС на FIEC в Париж бе направен и преглед на пътната карта, която включва всички задачи и етапи по промяна на организацията на FIEC, които трябва да изпълни, за да стане ефективна, устойчива и представителна пред европейските и световните институции федерация. На форума бяха отчетени успешните стъпки до момента, като: сливането на двата органа Общо събрание и Съвет на FIEC; въвеждането на строителната продукция като трети параметър за изчисляване на членския внос; стартирането и редовното публикуване на седмичен бюлетин на федерацията; новия и активен акаунт в Twitter на федерацията; решение относно набора от приоритетни за FIEC въпроси; изменение в разпределението на групите; промяна в категориите членове с различни права и нива на представителност в управлението на FIEC; ясни правила по отношение на неизрядните членове, но и гарантиране на широка представителност на федерацията; укрепване на контактите с федерациите от СЦИЕ; организиране на специализирани семинари по конкретни теми по предложение на федерациите членки.

На форума във френската столица президентът на FIEC Маршан представи пред присъстващите и новите делегати – Дитер Бабиел, изп. директор на Немската федерация Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, и Алекси Рандел, изп. директор на Финландската организация Confederation of Finnish Construction Industries RT.

В заседанието на ОС на FIEC взеха участие 17 федерации, като всяка организация гласува с различен брой гласове в зависимост от тежестта на членския й внос към членския внос на всички федерации, както е записано в Устава на FIEC. Според това правило КСБ гласува с 9 гласа от общите 270 гласа. Тъй като повечето предложения касаеха структурата и уставните документи на FIEC, за приемането им се изискваше квалифицирано мнозинство от 2/3, или 180 гласа. За втори път на подобен форум се приложи електронна система за гласуване, която дава възможност за бързо и точно отчитане на резултатите.

След единодушното гласуване на дневния ред и протокола от предишното заседание на ОС на FIEC, проведено на 09.06.2017 г., беше дадена думата на Кйетил Тонинг, избран за президент на FIEC, от 2018 г. да представи кандидатурата за пълноправно членство в структурата на FIEC на Федерацията на норвежките промишлени сектори в строителството (BNL). Тя е работодателска организация и включва 15 строителни сектора с над 4000 фирми членки и близо 70 хил. служители. Федерацията е основана през 1997 г. и в момента е третата по големина асоциация в Конфедерацията на норвежките предприятия (NHO). Делегатите на ОС на FIEC гласуваха единодушно за приемането на новата организация в Европейската строителна федерация.

Сред основните теми на конгреса в Париж бяха предложенията за промени в Правилника за дейността на FIEC. От името на УС на организацията Жан-Луи Маршан представи пред ОС за дискусии и гласуване предложенията, подготвени на заседанието на УС на FIEC по-рано същия ден, в което взе участие и инж. Николай Станков. По устав в тези срещи се включват само членове на УС и макар Камарата на строителите да не е сред тях, настоящият и следващият президенти на FIEC Маршан и Тонинг в специално писмо до КСБ отпратиха покана до председателя на Камарата да вземе участие в дискусиите на УС като представляващ групата на осемте държави от Централна и Източна Европа, което е поредна висока оценка за активната и последователна работа на КСБ в дейностите на Европейската федерация. УС на FIEC се състои от президент и 11 членове на органа. След гласуваните и одобрени от предишния конгрес формули за изчисляването на членския внос на този форум основните дебати се задълбочиха в тези промени в Устава на FIEC, които дефинират съотношението между категории членство и права на управление, гласуване и участие в комисии на категориите членове. След внимателното разглеждане на предварително подадените три предложения от национални федерации УС на FIEC представи на ОС своето предложение, което до голяма степен консолидираше другите идеи и беше по-ясно и по-справедливо спрямо всички заинтересовани федерации. Основният мотив бе да се запази и увеличи представителността на федерацията, да се привличат повече политически членове да станат пълноправни, а когато федерациите са изправени пред финансови предизвикателства, да се подхожда с взаимно разбирателство и ясни стъпки, което е от полза за всички страни. На така представеното предложение в залата нямаше изказани коментари и възражения и то беше прието с 225 гласа „за“, 18 „против“ и 15 „въздържали се“, с което така дълго обсъжданата и дискутирана поправка в Устава на FIEC беше приета.

Съгласно дневния ред на Конгреса на делегатите на ОС беше представен доклад за напредъка по създаването на т.нар. белгийска структура на FIEC, друга основна тема за дискусиите в Париж. Към настоящия момент организацията е френско юридическо лице, вписано в Париж съгласно законодателството в страната, но всички дейности, които развива, са на територията на Брюксел.

Това показва сериозно разминаване между легална предпоставка и реална дейност. Според запознати с особеностите на френското и белгийското законодателство този факт би могъл да създаде известни правни затруднения и затова се предприеха конкретни стъпки в тази посока. Президентът Маршан информира, че през октомври в съответствие с белгийските закони е подписан учредителен акт за създаването на международна неправителствена организация с нестопанска цел със седалище Брюксел. Уставът на новата структура ще бъде практически същият като на настоящата, единствено и само адаптиран към белгийската правна среда. Всички промени в настоящия Устав на FIEC ще бъдат приложени по-късно и в уставните документи на новата организация. Времето, необходимо за съдебни процедури в Белгия, е наложило подписването на учредителния акт да се случи през октомври, за да може през 2018 г. процедурата да е приключила и новото юридическо лице да взима решения. В отговор на въпроси от залата беше разяснено, че сегашният FIEC ще бъде прекратен възможно най-скоро, след като на предстоящото ОС през април се гласува прехвърляне на всички активи, права и задължения на FIEC към новото юридическо лице. Това прекратяване трябва да се извърши в съответствие с настоящия устав, т.е. теоретично е възможно това да стане и по време на същото ОС, на което се реши да се прехвърлят всички активи и пасиви към новата организация. А ако това не е възможно по една или друга причина, то може да се направи по всяко време по-късно. Целта е този междинен период да бъде възможно най-кратък, защото идеята не е да съществуват две паралелни структури, а да се създаде белгийско юридическо лице, на което да се прехвърли съдържанието на френската организация. За т.нар. трансфер на Европейската федерация ще бъде подготвен общ план на прехвърлянето, който ще трябва да се одобри на следващото заседание на УС на FIEC на 13 февруари, като окончателната дата за този акт е предвидена за април 2018 г.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 07.12.2017. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.