Хроника на събитията 2017

Прочетена: 124

Свилена Гражданска

За Камарата на строителите в България (КСБ) 2017 г. беше динамична и наситена със събития. Във фокуса на КСБ бяха темите, свързани с реалното стартиране на проектите от програмния период 2014 – 2020, изпълнението на обектите по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, реформата във ВиК сектора, законодателните промени, професионалното образование и квалификация на кадрите и т.н. Фирми, членове на КСБ, по инициатива на Камарата се ангажираха сериозно с възстановяване на щетите от взрива в Хитрино и изпълниха поетия ангажимент да изградят безвъзмездно 10 къщи за най-тежкото пострадалите от трагичния инцидент.

КСБ реализира с медийното партньорство на в. „Строител“ традиционните за бранша годишни събития. През годината Камарата и изданието проведоха третата поред конференция „Кохезионна политика 2014 – 2020 г. – предизвикателства и перспективи“, която събра представители на държавната власт у нас, на ЕП, ЕК и др. Тя се състоя под патронажа на Искра Михайлова – председател на Комисията по регионално развитие на ЕП. Специален гост бе Юрки Катайнен, зам.-председател на ЕК с ресор „Работни места, растеж, развитие и конкурентоспо­собност“.

Януари

4 2017 г. започна с поредната работна среща на ръководствата на Камарата на строителите в България и на община Хитрино, в която взеха участие председателят на УС на КСБ инж. Николай Станков, почетният председател инж. Светослав Глосов, зам.-председателите на Камарата Владимир Житенски и инж. Христо Димитров, изп. директор инж. Иван Бойков, членът на УС инж. Росен Колелиев, председателят на ОП на КСБ – Шумен, инж. Данко Добрев и представители на строителни фирми. Участниците в срещата от страна на местната власт, КСБ и другите браншови организации изготвиха график на предстоящите дейности за изграждане на къщите, дарение от членове на Камарата.

12 Кметът на Столичната община (СО) Йорданка Фандъкова, кметът на район „Възраждане“ Савина Савова, председателят на УС на КСБ инж. Николай Станков, почетният председател инж. Светослав Глосов и председателят на Контролния съвет (КС) Валентин Николов посетиха ДГ №81 „Лилия“ във „Възраждане“ във връзка с извършени строителни работи. Финансирането бе осигурено от КСБ и СО. На събитието присъстваха общински съветници и представители на медиите. „Благодаря за подкрепата от страна на КСБ. Покривът на сградата беше компрометиран. Камарата се отзова и подкрепи финансово общината, за да може да се разреши проблемът“, обясни кметът на „Възраждане“ Савина Савова.

„Знаете, че много често и КСБ, и други организации подпомагат културни и социални дейности, но за първи път насочват своите експертни и финансови усилия към детска градина. Искам да благодаря на инж. Николай Станков, председател на УС на КСБ, и на инж. Светослав Глосов, който беше председател, когато Камарата реши да подкрепи ремонта, както и на всички членове на браншовата организация, с която работим много отдавна и в интерес на жителите на София“, заяви от своя страна кметът на СО Фандъкова.

„Заедно със СО реализирахме едно добро дело изцяло в полза на децата, които посещават това заведение. Като Камара винаги сме се отзовавали на проблемите, защото ние сме обществено отговорна организация. И в бъдеще ще продължим да сме надежден партньор на СО в реализирането на благородни обществено полезни каузи“, каза инж. Станков.

17 Делегация на КСБ се срещна с изп. директор на Немската строителна камара (HDB) Михаил Книпер по негова покана в столицата на Бавария – Мюнхен. В българската делегация участваха председателят на УС на КСБ инж. Николай Станков, зам.-председателят на УС инж. Николай Николов и председателят на Контролния съвет на Камарата Валентин Николов. През последните няколко години българската браншова организация си сътрудничи особено активно с HDB, а срещите между тях могат да се определят като полезни, конкретни и традиционни.

23 Състоя се среща на Елеонора Николова, и.д. директор на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) и изп. директор на КСБ инж. Иван Бойков. На нея присъстваха и Донка Аврамова, ръководител на дирекция „Проекти, анализи и мерки“ към специализираната администрация на Центъра, Владимир Баталов, главен експерт в дирекция „Координация, съгласуване и взаимодействие“ на ЦППКОП, и Ренета Николова – прокурист и главен редактор на „Вестник Строител“ ЕАД. Поводът бе, че ЦППКОП приключва работа по проект „Ограничаване на корупционните практики в общините чрез намаляване на административната тежест върху малкия и среден бизнес“. Преди окончателното формулиране на констатирани нередности, пропуски, слаби места, както и мерки, с които те да бъдат неутрализирани, Центърът и КСБ дискутираха направения анализ.

25 Народните представители приеха окончателно промените в Закона за устройство на територията (ЗУТ). Основна цел на законопроекта според мотивите на вносителя – Министерския съвет, е да се постигне облекчаване на процедурите и да се намали административната тежест, като едновременно с това се повишат отговорността на общинските администрации и административният контрол върху дейността им, както и отговорността на неправителствения сектор, представен от проектантските браншови организации на архитектите и инженерите и от регистрираните фирми консултанти в процесите на инвестиционното проектиране и строителството. Народните представители чрез ЗУТ въведоха и промени в Закона за Камарата на строителите (ЗКС). Предложенията на КСБ за изменения в ЗУТ бяха приети.

Февруари

13 Камарата събра представители на строителните федерации от Централна и Източна Европа. На срещата присъстваха президентът на FIEC Жан-Луи Маршан, вицепрезидентът Кйeтил Тонинг, както и представители на строителните организации на Словения, Словакия, Германия и Румъния. „Присъствието на президента и вицепрезидента на FIEC показва уважението към усилията на Камарата за организацията на тази среща. Регионът ни става все по-значим в геополитически план и вярвам, че дискусиите ще донесат бъдещи ползи за страните, членки на FIEC от Централна и Източна Европа“, изтъкна инж. Станков.

17 Във връзка със сигнали от строителни фирми, участващи в изпълнението на обществени поръчки, в които се повдигат въпроси по отношение на промените в Закона за ДДС и начина им на приложение от органите на НАП, КСБ изпрати официално писмо до служебния министър на финансите Кирил Ананиев и до Бойко Атанасов, изп. директор на НАП. „Повдигнатите въпроси касаят дейността на малките и средните фирми в строителството, обединени в консорциуми“, се посочва в писмото на Камарата. Към него бе приложено и писмо от инж. Димо Мирчев, фирма „Пътстроймонтаж“ ООД, който е и председател на ОП на КСБ – Силистра, което в. „Строител“ публикува. В него бяха поставени 7 актуални въпроса с настояването да намерят ясно и недвусмислено нормативно решение в сферата на данъчното облагане. Писмото бе подкрепено от председателите на ОП – Смолян, Владимир Кехайов и на ОП – Добрич, Валентин Зеленченко.
Отговорът от НАП бе получен на 29 март и публикуван в бр. 14 на в. „Строител“ от 7 април.

15 На своята първа редовна среща за 2017 г. ръководствата на КСБ и на компаниите от Групата ЧЕЗ в България изразиха своето задоволство от съвместната работа през изминалата година и потвърдиха ангажиментите си за сътрудничество в полза на бизнеса. В срещата участваха председателят на УС на КСБ инж. Николай Станков и зам.-председателите Владимир Житенски и инж. Илиян Терзиев, регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал, Петър Холаковски, изп. директор на ЧЕЗ Разпределение, и Жанна Пехливанова, член на УС на „ЧЕЗ Електро България“ АД. На събитието присъстваха и Мария Дойчинова, ръководител направление „ПР и комуникации“ на ЧЕЗ, и Ренета Николова, гл. редактор на в. „Строител“ и ПР на КСБ. Разгледани бяха въпроси, свързани с отворения пазар и комуникацията между партньорите с цел разширяване на взаимодействието между страните, набелязани бяха и конкретни инициативи от взаимен интерес.

15 Проведе се среща между КСБ и Държавната агенция за бежанците (ДАБ) при Министерски съвет. Бяха обсъдени възможностите за взаимодействие между КСБ и ДАБ, както и за предоставяне при необходимост на експертна помощ от страна на Камарата.

23 Председателят на Комисията по регионално развитие (КРР) на ЕП Искра Михайлова посети офиса на КСБ и дискутира с преставители на ръководството актуалните теми, касаещи бранша, и предстоящи съвместни инициативи. На срещата присъстваха инж. Николай Станков и инж. Иван Бойков. Една от темите бе прилагането на плана „Юнкер“ у нас. Михайлова заяви, че на третия форум, организиран от нея и КСБ, специално внимание ще бъде отделено на възможностите за прилагане на финансовите инструменти.

23 Браншовите организации, участващи в инвестиционния процес, ще работят заедно за промяна на нормативната база в сектора. Това стана ясно по време на среща в централния офис на КСБ.

В срещата участваха инж. Николай Станков, председател на УС на Камарата, арх. Борислав Игнатов, председател на УС на Камарата на архитектите в България (КАБ), инж. Иван Каралеев, председател на УС на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), арх. Георги Бакалов, председател на Съюза на архитектите в България (САБ), инж. Мирослав Йорданов, председател на УС на Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти, инж. Иван Бойков, изп. директор на КСБ. Представителите на всички основни организации в бранша се договориха да си сътрудничат за изменение на нормативната уредба, като съгласуват позициите си.

24 КСБ започна поредица от срещи с основните политически партии преди извънредните парламентарни избори на 26 март. Първата дискусия бе с ПП ГЕРБ. Тя се проведе в централния офис на браншовата организация. Приоритетите в предизборната програма на ПП ГЕРБ в об­ласт­та на инфраструктурата и инвестициите представиха председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов, Лиляна Павлова, бивш министър на регионалното развитие и благоустройството, Ивелина Василева, бивш министър на околната среда и водите, Николай Нанков, бивш зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, Александър Ненков, депутат в 43-тото Народно събрание.

„Искам пак да Ви благодаря за действията по възстановяване в Хитрино, защото, като мине време, се забравят нещата, но тогава ситуацията беше опасна за здравето на хората, голяма част от тях останаха и без домове. А в живота най-тежкото е, когато няма надежда. Изключително важно беше това, което не само екипите направиха, но и Вие като КСБ, Червеният кръст, даренията. Това, което се прави в Хитрино, мисля, че стана един модерен модел за съпричастност на всички по тази тема“, заяви Бойко Борисов.

Втората среща бе с Българската социалистическа партия (БСП). Приоритетите в предизборната програма на БСП представиха председателят на Националния съвет на БСП Корнелия Нинова, депутатите от 43-тото НС Дора Янкова и Жельо Бойчев, Калоян Паргов, председател на градската организация на БСП в София и председател на групата на общинските съветници на социалистите в Столичния общински съвет (СОС), и арх. Борислав Борисов, ректор на Висшето строително училище „Любен Каравелов“. „Благодаря за срещата, независимо как ще се развият изборите, БСП ще бъде в парламента, така че ще можете да разчитате на нас като един коректен партньор. Ще работим за ясни правила, за ред и спокойствие, за прозрачност при обществените поръчки. Планираме регулация, която да е в подкрепа на бизнеса“, каза Нинова. По думите й КСБ може да разчита на диалог по отношение на законодателството и подчерта, че БСП е запозната с мнението на Камарата по отношение на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и по Закона за обществените поръчки.

Третата среща от поредицата дискусии с основните политически партии бе с Движението за права и свободи (ДПС). Приоритетите на ДПС бяха представени от председателя на партията Мустафа Карадайъ, Йордан Цонев – член на Централното оперативно бюро, и Цветан Енчев – кандидат за депутат в 25 МИР.

„Искам да благодаря за отправената покана да се видим и за възможността да представим пред Вас нашите идеи, а от друга страна, за отделеното внимание и време“, каза Мустафа Карадайъ. Според него темата за обществените поръчки е голяма, а най-сериозният проблем в строителството е критерият „Най-ниска цена“.

КСБ проведе четвъртата среща с Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“. От страна на Коалиция „Обединени патриоти“ присъстваха Красимир Каракачанов – председател на ВМРО и зам.-председател на 43-тото НС, Юлиан Ангелов и д-р Султанка Петрова – депутати от 43-тото НС и кандидати за 44-тото. Красимир Каракачанов сподели, че има емоционална връзка със сектор „Строителство“, както и своите наблюдения за бранша. „Ние не сме против санирането“, категоричен бе Каракачанов. Той подчерта, че държавата трябва да има визия за това кое да развива и къде да инвестира, давайки приоритет на българските фирми.

Март

В началото на месеца в КСБ се проведе работна среща, на която се разгледаха проектите за строителство на 10-те къщи, които ще бъдат изградени безвъзмездно от фирми членове на КСБ. В нея взеха участие инж. Николай Станков, председател на УС на КСБ, почетният председател инж. Светослав Глосов, зам.-председателят инж. Илиян Терзиев, изп. директор инж. Иван Бойков и представители на строителните фирми, които ще участват в изграждането на къщите.

21 Председателят на УС на КСБ инж. Николай Станков бе избран за член на УС на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). За председател делегатите на

Годишното общо събрание на организацията преизбраха Кирил Домусчиев. „За мен е висока чест да бъда избран за член на УС на КРИБ като представител на Камарата и чрез нея на бранша. КСБ винаги е била активен член на Конфедерацията и ще продължава да бъде такъв и занапред“, подчерта инж. Станков.

24 Изп. директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ) Стамен Янев посети централния офис на КСБ и се срещна с инж. Николай Станков и инж. Николай Чомаковски, член на УС на КСБ. На срещата присъства и Ренета Николова, прокурист и гл. редактор на в. „Строител“. „Тази инициатива може да постави началото на едно сътрудничество, защото нашият бранш прави инвестиции, но и се нуждае от такива. Затова подобна колаборация е полезна“, посочи инж. Станков. „Инж. Николай Чомаковски ще координира комуникацията между КСБ и БАИ“, посочи председателят на Камарата.

По думите на Стамен Янев КСБ и БАИ биха могли да си взаимодействат в посока на подготвяне на инвестиционни проекти, които да бъдат представени за финансиране по плана „Юнкер“.

Април

6 В централния офис на КСБ се проведе първото заседание на Разширения УС за този мандат на браншовата организация. Гост на съвета бе омбудсманът на Република България Мая Манолова, която в началото представи кампанията „Великден за всеки“ и помоли за подкрепа за инициативата. По време на заседанието бяха определени председателите на секции. Начело на „Високо строителство“ застана инж. Любомир Качамаков, който е член на ИБ, на УС и на Съвета на директорите на „Вестник Строител“ ЕАД. Мирослав Манолов, член на УС, оглави секция „Инфраструктурно строителство“. Трима от председателите на секции запазиха своите позиции – на секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“ – инж. Благой Козарев, на „Проектиране и строителен надзор“ – инж. Валентин Зарев, на „Енергийна инфраструктура“ – Дичко Прокопиев. По предложение на председателя на Комисията по професионална етика (КПЕ) инж. Розета Маринова беше избран състав на структурата. Тя се състои от 7 членове, съгласно действащия Кодекс по професионална етика. В нея влязоха по право председателят инж. Маринова и Валентин Николов, председател на КС на Камарата. След гласуване на заседанието за членове на Комисията бяха избрани инж. Николай Георгиев, председател на ОП на КСБ – Ямбол, инж. Стефан Стоев, член на УС на КСБ и на ОП на Благоевград, инж. Тошко Райчев, член на УС и председател на ОП на КСБ – Търговище, инж. Цанка Атанасова – член на УС и на ОП на КСБ – Силистра, Тодор Андонов, член на Контролния съвет на ОП на КСБ – Бургас. На заседанието беше утвърден проектът за почетен знак на Камарата.

20-21 КСБ подкрепи кандидату­рата на Филип Десоа за втори мандат като президент на Асоциацията на Европейските международни контрактори (EIC). В делегацията на КСБ влизаха председателят на УС инж.Николай Станков, инж. Николай Николов, зам.-председател на УС и председател на ОП на КСБ – Бургас, изп. директор инж. Иван Бойков, почетният председател на Камарата инж. Светослав Глосов и инж. Джани Антова, началник-отдел „Международна дейност и управление на проекти“. Българските представители взеха участие в заседанието на Общото събрание на EIC, което се проведе в датската столица Копенхаген.

Май

5 Под патронажа на КСБ се състоя Втората среща на професионалните гимназии в Дряново – „Достойни наследници на Кольо Фичето“. Организатори бяха община Дряново и историческият музей в града.

11 Ръководството на КСБ проведе работна среща с президента Румен Радев. На нея бяха споделени проблемите пред бранша – липсата на кадри, критерият „Най-ниска цена“ при възлагането на обществени поръчки и административната тежест за инвеститорите. Дискутирани бяха и проблемите, свързани с енергийната ефективност на сградите и зимното поддържане на пътищата.

16 УС на КСБ проведе първа среща с министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.

„Вие сте най-важните партньори в бранша. Убеден съм, че заедно благодарение на добрата ни комуникация ще държим на високо ниво строителния сектор у нас“, заяви в началото на срещата с КСБ министър Николай Нанков. Той подчерта, че това е първата среща с браншова организация след встъпването му в длъжност. На нея бяха дискутирани широк кръг от теми, сред които реализацията на водните и пътните проекти, продължаването на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС), въвеждането на ТОЛ системата, предложенията на КСБ за законодателни промени в строително-инвестиционния процес.

19 Премиерът Бойко Борисов направи първа копка на строежа на новите къщи в с. Хитрино. В събитието се включиха председателят на УС на КСБ инж. Николай Станков, зам.-председателят и председател на ОП – Бургас, инж. Николай Николов, почетните председатели инж. Симеон Пешов и инж. Светослав Глосов, изп. директор инж. Иван Бойков, други членове на КСБ и представители на строителните фирми, които ще изграждат къщите, кметовете на Хитрино Нуридин Исмаил и на Шумен Любомир Христов, областният управител на Шумен проф. Стефан Желев, арх. Борислав Игнатов – председател на УС на КАБ, и други общественици. Посочено бе, че строителството на 10 от сградите ще бъде извършено безвъзмездно от фирми – членове на КСБ, по инициатива на Камарата.

Премиерът Борисов отбеляза, че за да се стигне до първата копка, е извършена работа по много документация и проекти. Той специално благодари на КСБ.

23 Почетният председател на КСБ инж. Светослав Глосов бе избран да представлява Камарата в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) на извънреден УС на Камарата, който се проведе във връзка с получено писмо от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. В него министър Нанков бе отправил покана към КСБ да предостави свой експерт, който да подпомага работата на АПИ.

25 В новия корпус на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) беше отворен Учебно-демонстрационен център за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите. Той е изграден в изпълнение на проекта Train-to-NZEB (Обучение по почти нулево енергийни сгради), в който КСБ е основен партньор заедно с Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект и УАСГ. Финансиран е по програмата на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ и е част от мрежа от 5 подобни учебни лаборатории. Останалите са в Румъния, Турция, Украйна и Чехия. На откриването на центъра председателят на УС на КСБ инж. Николай Станков подчерта, че обучението на специалисти в сектор „Строителство“ винаги е било приоритет за Камарата.

30 Проведе се работна среща между ОП на КСБ – Варна, и община Варна. Форумът бе открит от кмета на морската столица Иван Портних и инж. Христо Димитров, председател на Областното представителство на Камарата в града и зам.-председател на УС на КСБ. В събитието се включиха зам.-кметът на общината инж. Христо Иванов, главният архитект Виктор Бузев, инж. Петър Гърбузов, директор на Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустройство“, инж. Тихомир Тимов, началник-отдел „Общинска инфраструктура“, Валентин Димов и инж. Росен Колелиев, членове на УС на КСБ, представители на над 50 строителни фирми от областта, председателите на Регионалната колегия на КАБ и на Регионалната колегия на КИИП, общински съветници и други. Съорганизатор и медиен партньор на събитието бе вестник „Строител“, а модератор – главният редактор на изданието на браншовата организация Ренета Николова. По време на срещата бе презентирана инвестиционната програма за 2017 г. на община Варна.

Юни

1 Първото заседание на новата Комисия по професионална етика (КПЕ) към КСБ се проведе в централната офис сграда на организацията. Заседанието бе ръководено от инж. Розета Маринова, председател на КПЕ и член на УС на КСБ.

9 Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) одобри създаването на нова група от федерации членки, включваща страните от Централна и Източна Европа – България, Хърватия, Естония, Унгария, Литва, Румъния, Словакия и Словения, което заслужено може да се определи като голямо постижение за усилията на Камарата в международен план. Гласуваната поправка стана факт на заседанието на Общото събрание на Федерацията в Стокхолм, Швеция. Инициативата за промяната дойде от КСБ като част от предложенията за изменения в уставните документи на FIEC. Създаването на новата група на страните от Централна и Източна Европа е не само отговорна задача, с която КСБ сериозно се беше ангажирала в международен план, но и доказателство за безспорния авторитет, с който българската организация затвърждава позициите си в FIEC.

27 Браншът поиска намаляване на административната тежест в строително-инвестиционния процес. Това стана по време на кръгла маса „Възможности за намаляване на административната тежест в строително-инвестиционния процес“, която бе организирана от КСБ, КАБ, КИИП и вестник „Строител“. Събитието се проведе в централния офис на КСБ. В него взеха участие министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, заместникът му инж. Валентин Йовев, главният архитект на СО арх. Здравко Здравков, председателят на УС на КСБ инж. Николай Станков, председателят на УС на КАБ арх. Борислав Игнатов, инж. Иван Каралеев, председател на УС на КИИП, Петър Кънев, председател на парламентарната Комисия по икономическа политика и туризъм, Стамен Янев, изп. директор на БАИ, Елеонора Николова, и.д. директор на ЦППКОП, изп. директор на Националното сдружение на общините в Република България Гинка Чавдарова, инж. Михаил Киров, изп. директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, общински съветници от СОС, членове на ръководствата на браншовите организации и др. Във форума се включиха председателят на Камарата на овластените архитекти и овластените инженери на Република Македония проф. инж. Миле Димитровски и специалисти от Македония, които споделиха опита на страната им в намаляването на бюрокрацията след въвеждането на електронни процедури.

28 Проведе се заседание на Разширения УС на КСБ. То се състоя в централния офис на КСБ. В началото инж. Николай Станков, председател на УС на Камарата, информира за изпълнението на приетите от Съвета решения на предишни заседания. Изп. директор на КСБ инж. Иван Бойков представи отчет за текущото изпълнение на бюджета на браншовата организация към май 2017 г. и план за приходи и разходи за 2017 г., съгласно одобрен бюджет на КСБ.

Юли

5 Проведе се среща между председателя на УС на КСБ инж. Николай Станков и зам.-министъра на финансите Бойко Атанасов. На нея са присъствали и председателят на КС на КСБ Валентин Николов и Александър Георгиев, зам. изп. директор на НАП. Обсъдени са били актуални за сектора теми, сред които въпросът, свързан с приложение на чл. 132 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) относно задължението за регистрация по ЗДДС на неперсонифицирано дружество при договор, сключен под отлагателно условие.

6 Председателят на секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“ и член на ИБ и на УС на КСБ инж. Благой Козарев обсъди със зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова предизвикателствата във ВиК отрасъла у нас. Това стана на среща в МРРБ. Сред дискутираните теми бе и новият закон за концесиите в частта му за пречиствателните станции.

11 КСБ беше домакин на работна среща, инициирана от ВСУ „Любен Каравелов”. В нея участваха инж. Николай Станков, председател на УС на КСБ, инж. Иван Бойков, изп. директор, инж. Илиян Терзиев, зам.-председател на УС и председател на ОП на КСБ – София, инж. Христо Димитров, зам.-председател на УС и председател на ОП на КСБ – Варна, инж. Николай Николов, зам.-председател на УС и председател на ОП на КСБ – Бургас, Валентин Николов, председател на КС на Камарата, Борислав Брайков, нач.-отдел „Анализи, професионална квалификация и мониторинг“, Ренета Николова, прокурист и гл. редактор на в. „Строител“. Висшето учебно заведение бе представено от ректора проф. д-р арх. Борислав Борисов, зам.-ректора по учебната част доц. д-р инж. Любен Любенов, доц. д-р инж. Венцислав Стоянов – декан на Строителния факултет, доц. д-р инж. Борислав Белов от Строителния факултет и Вяра Димитрова – ръководител отдел „Обща администрация”. „Благодаря на ръководството на КСБ за бързата реакция и организация на тази среща. Радвам се, че присъстват и колеги от в. „Строител”. Винаги съм твърдял и сега няма да пропусна да кажа, че изданието на КСБ популяризира високо­професионално и отговорно важните новини в сектора у нас и в чужбина. Това е особено необходимо на нашата колегия“, каза в началото проф. Борисов.

20 Финансовите инструменти разкриват възможности пред строителния бранш. Около това се обединиха участниците в Третата международна конференция „Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014 – 2020. Гъвкав Европейски бюджет и финансови инструменти в подкрепа на строителния сектор“. Тя бе организирана от Искра Михайлова, председател на КРР към ЕП, КСБ и в. „Строител“. Юрки Катайнен, зам.-председател на ЕК с ресор „Работни места, растеж, развитие и конкурентоспособност“, и Вазил Худак, вицепрезидент на ЕИБ, бяха специални гости на събитието. „Публичните инвестиции са недостатъчни да покрият всички нужди на обществото, затова е необходимо да мобилизираме и частните вложения. Финансирането от ЕС не трябва да бъде самоцел, то трябва да се използва разумно“, заяви при откриването на форума зам.-председателят на ЕК Катайнен. От българска страна във форума участваха вицепремиерът Томислав Дончев, Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството, Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г., кметът на СО Йорданка Фандъкова.

Август

29 Експертите от АПИ и от КСБ ще работят по подготовката на проекти на типови договори за рехабилитация на републиканската пътна мрежа (РПМ). За това се договориха председателят на УС на АПИ инж. Дончо Атанасов и инж. Светослав Глосов, член на УС на АПИ и почетен председател на КСБ, с ръководството на КСБ. В срещата от страна на Камарата участваха председателят на УС на КСБ инж. Николай Станков, изп. директор инж. Иван Бойков и инж. Мирослав Манолов, член на УС на КСБ и председател на секция „Инфраструктурно строителство“. В работни групи експертите ще изготвят проекти на типови договори за рехабилитация на републиканските пътища.

30 Председателят на КСБ инж. Николай Станков и членовете на УС инж. Любомир Качамаков и инж. Любомир Пейновски проведоха работна среща с ръководството на Българската банка за развитие. На срещата, която бе по инициатива на КСБ, са обсъдени проблеми, свързани с реализацията и разплащанията по НПЕЕМЖС.

31 КСБ проведе семинар-обучение в хотел „Севастократор“, Арбанаси. В него участие взеха ръководителите на отдели и служителите от администрацията на Камарата. Събитието бе открито от изп. директор на КСБ инж. Иван Бойков.

Септември

4-6 КСБ взе участие в Световната конференция по инфраструктурно сътрудничество (GICC 2017) в Сеул, Южна Корея. В състава на делегацията на КСБ бяха председателят на УС на Камарата инж. Николай Станков, зам.-председателят на КСБ и председател на ОП на КСБ – Бургас, инж. Николай Николов, почетният председател на КСБ и член на УС на АПИ инж. Светослав Глосов и началник-отдел „Международна дейност и управление на проекти“ (МДУП) в КСБ инж. Джани Антова. Посещението в южнокорейската столица бе по покана на министъра на земята, инфраструктурата и транспорта на Република Южна Корея Ким Хюн-мее. В рамките на визитата делегацията на КСБ се срещна с председателя на Международната асоциация на контракторите на Корея (ICAK) Ки-Понг Парк и обсъди възможности за сътрудничество по теми от взаимен интерес.

14 Изп. директор на КСБ инж. Иван Бойков проведе работна среща с кмета на Хитрино Нуридин Исмаил. Тя се състоя в сградата на общината. „Строителството върви с добри темпове. Видяхме всички къщи, които се реализират. Изпълнението вече е на ниво втори етаж и покрив“, коментира за в. „Строител“ инж. Бойков. „Бих искал да благодаря на ръководството на КСБ, както и на всички фирми – членове на Камарата, които се включиха във възстановяването на щетите след трагедията в Хитрино“, заяви кметът Исмаил.

19 Ръководството на КСБ проведе работна среща с министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. КСБ беше представена от председателя на УС инж. Николай Станков, зам.-председателя на КСБ и председател на ОП на КСБ – Бургас, инж. Николай Николов, председателя на секция „Високо строителство“ към КСБ и член на ИБ и на УС инж. Любомир Качамаков, председателя на секция „Инфраструктурно строителство“ към КСБ и член на УС Мирослав Манолов, изп. директор инж. Иван Бойков. На срещата присъстваха и зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова, и прокуристът и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова. По време на разговорите бяха обсъдени актуалните за строителния бранш теми, свързани с НПЕЕМЖС, въвеждането на типови договори и процедури при възлагането на обществени поръчки за пътните проекти, професионалното образование и обучение, нормативната уредба, регламентираща отрасъла, и реализацията на големите инфраструктурни проекти.

26 „Удоволствие и чест е да участвам в станалия традиционен форум на най-голямата и призната от всички нас браншова камара в областта на инвестиционния процес – КСБ. Конференцията е очаквана с нетърпение, защото ясните хоризонти в бъдещето определят посоката на движение в настоящето“, каза при откриването на Седмия дискусионен форум „Строитеството през 2018 г. – перспективи и предизвикателства“ Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството.

„Строителната индустрия за първите шест месеца регистрира добра активност, тенденция за устойчив растеж, фактори за генериране на стабилна бизнес среда и възможности фирмите от бранша и свързаните с тях доставчици да отбележат напредък. Произведената строителна продукция е с ръст от 20,8% на годишна база“. Това заяви от своя страна председателят на УС на КСБ инж. Николай Станков. „Форумът се наложи като най-значимото за сектора събитие през годината, на което се срещат отговорните институции и браншът, за да обсъдят актуалните теми, перспективите и предизвикателствата за предстоящата година“, подчерта той.

В събитието взеха участие Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018, Атанаска Николова, зам.-министър на околната среда и водите, Велик Занчев, зам.-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, кметът на СО Йорданка Фандъкова, главният архитект на София Здравко Здравков, Деница Николова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на ОП „Региони в растеж“, Малина Крумова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, Цонка Дрянкова, главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ към МОСВ. Приоритетите за 2018 г. представиха и инж. Галина Василева, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“, инж. Дончо Атанасов, председател на УС на АПИ, проф. д-р инж. Стоян Братоев, изп. директор на „Метрополитен“ ЕАД, и инж. Иво Янакиев, ръководител на отдел „Подготовка на проекти“ в Дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“ към ДП НКЖИ. Специален гост на събитието бе президентът на Асоциацията на Европейските международни контрактори (EIC) Филип Десоа.

Октомври

9 Ръководството на КСБ и ЧЕЗ Груп България проведоха редовна работна среща за обсъждане на актуални въпроси и предизвикателства. В нея взеха участие Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България, Петър Холаковски, изп. директор на „ЧЕЗ Разпределение България“, Виктор Станчев, гл. оперативен директор на ЧЕЗ Разпределение, Мария Дойчинова, ръководител направление „ПР и комуникации“. КСБ бе представена от инж. Николай Станков, председател на УС на КСБ, инж. Любомир Качамаков, член на УС на КСБ, Ренета Николова, прокурист и гл. редактор на в. „Строител“. Предмет на дискусията станаха очакваните промени в ЗУТ и необходимостта от осигуряване на благоприятна среда за изпълнение на инвестиционни проекти от обществен интерес.

12-13 КСБ взе участие в Общото събрание (ОС) на EIC, което се проведе в Париж, Франция. Българската делегация бе в състав инж. Николай Станков, инж. Николай Николов, инж. Светослав Глосов, инж. Иван Бойков. На конгреса на EIC КСБ подаде своята кандидатура за домакинство на форума през пролетта на 2019 г., а дискусиите по предложенията ще се проведат в рамките на УС на Асоциацията.

14 В кк Боровец се проведе семинар, организиран от ОП на КСБ – София. Специален гост на събитието бе главният архитект на СО арх. Здравко Здравков. Той представи промените в Закона за устройство и застрояване на Столичната община, които са внесени за обсъждане в Народното събрание.

19 Разширеният УС на КСБ прие основните политики за 2018 г. Те бяха представени от инж. Николай Станков, председател на УС на КСБ, като преди това той очерта предизвикателствата, които стоят пред сектора. Инж. Станков посочи, че е важно като основен приоритет за 2018 г. да остане организационната политика на КСБ по издигане ролята и мястото на Областните представителства и подчиняване на цялата им дейност в интерес на строителните фирми и формиране на активна позиция по привличане на нови членове, използвайки възможностите, които предоставят промените на Устава на КСБ. ОП трябва да участват в решаване на конкретни реални проблеми и да имат непрекъсната обратна връзка със строителните фирми. През 2018 г. ще се запази активната позиция на Камарата по отношение на нормативната база в сектора.

23 За четвърта поредна година КСБ и вестник „Строител“ със съдействието на СО организираха изложбата „Виж София – където строителството среща историята с бъдещето“.

„През 2017 г. освен традиционния повод за изложбата – празника на строителя – Димитровден, ние отбелязваме и 10-годишния юбилей от създаването на КСБ. Ето защо тази година експозицията е малко по- различна. Освен авторските творби на екипа на в. „Строител“ и фотоси, заснети с квадрокоптер, на обекти, изпълнени през 2017 г., ние показваме знакови строителни проекти, реализирани в София през последните десет години“, заяви инж. Николай Станков при откриването на събитието. „Благодаря на КСБ и на в. „Строител“ за това, че вече традиционно за четвърта поредна година с изложбата на най-знаковото място за открити експозиции успяват да направят съпричастни гражданите на София с най-големите строителни постижения в нашия град. Макар да се забелязва развитието на столицата, когато е съсредоточено и събрано на едно място, това представлява своеобразен отчет за нашата работа през последните 10 години и в частност за 2017 г.“, заяви кметът Фандъкова.

26 КСБ връчи отличията на най-добрите компании в сектора. Това стана на традиционния Бал по повод Деня на строителя, който тази година съвпадна и с 10 години от създаването на КСБ.

Събитието се проведе в „София хотел Балкан“. Сред официалните гости бяха президентът (2012 – 2017) Росен Плевнелиев, Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018, кметът на СО Йорданка Фандъкова, Велик Занчев – зам.-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, инж. Светослав Глосов, член на УС на АПИ и почетен председател на КСБ, зам.-кметът на София Дончо Барбалов, главният архитект на София Здравко Здравков, Стамен Янев, изп. директор на БАИ, инж. Галина Василева, ръководител на „ОПТТИ 2014 – 2020“, Евгений Иванов, изп. директор на КРИБ, инж. Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“, и др. Събитието събра водещи строителни фирми. Поздравителни адреси изпратиха премиерът Бойко Борисов, Искра Михайлова, председател на КРР на ЕП, вицепремиерът по правосъдна реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева, Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството, Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Нено Димов, министър на околната среда и водите, председателят на КРИБ Кирил Домусчиев и други.

Ноември

2 На Учредително събрание се създаде Сдружение с нестопанска цел „Бъдеще за човека и природата в Кресненското дефиле“. То се проведе в сградата на КСБ, където ще бъдат седалището и адресът на управление на новата организация. Тя ще изпълнява дейност в обществена полза, изразяваща се в проучване, опазване и възстановяване на дивата флора и фауна на територията на Кресненското дефиле и в ангажирането на населението в доброволни дейности за опазване на природата в района и за осъществяване на обществен контрол. Учредители са Лесотехническият университет (ЛТУ), УАСГ, КСБ и неправителствени обществени организации. За изп. директор на сдружението бе избран инж. Мирослав Мазнев. Медийни партньори на организацията ще бъдат в. „Строител“ и „24 часа“ и „Труд”.

7 Председателят на УС на КСБ инж. Николай Станков и министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова подписаха Споразумение за партньорство по повод предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС. На събитието присъстваха и зам.-председателят на КСБ и председател на ОП – София, инж. Илиян Терзиев, и прокуристът и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова. „Благодаря за ангажираността и съпричастността на КСБ“, заяви министър Павлова.

9 „КПЕ към КСБ има за цел да постави на дневен ред основните проблеми на професионалната етика в сектора, а също така да обърне внимание на нелоялната конкуренция, междуфирмената задлъжнялост и некачественото строителство“. Това заяви председателят на КПЕ и член на УС на КСБ инж. Розета Маринова по време на разширено заседание на структурата, което се проведе в Луковит. Маринова информира участниците, че УС е приел нов правилник за работа на КПЕ, който дава големи права на етичните комисии към Областните представителства. „КПЕ ще работи в единодействие с областните комисии, като ще провежда заседания по места“, каза инж. Маринова.

10-14 Представители на ръководството на КСБ бяха на официално посещение в Осло, Норвегия, по покана на Кйетил Тонинг, избран за президент на FIEC, встъпващ в длъжност от 2018 г. Във визитата взеха участие инж. Николай Станков, председател на УС на КСБ, инж. Любомир Качамаков, член на ИБ и УС на КСБ, председател на секция „Високо строителство“ на Камарата и член на СД на „Вестник Строител“ ЕАД, Ренета Николова, прокурист и главен редактор на вестник „Строител“, Мария Желева, главен експерт в отдел „Международна дейност и проекти“ на КСБ. Българските представители се срещнаха с Кари Сандберг, изп. директор на Норвежката асоциация на контракторите (EBA) – най-голямата организация в групата на Федерацията на строителните индустрии в Норвегия и член на борда на Byggeindustrien. Визитата продължи с работна среща с Марит Дю Лангаас, секретар на Скандинавската пътна асоциация (NVF) – международна структура, която обединява организации членки от публичния и частния сектор от Норвегия, Швеция, Дания, Финландия и Исландия. Българската делегация се срещна и с главния редактор на списание „Строителна индустрия“ (Byggeindustrien) Арве Брекхус. Изданието, което има печатна версия и сайт, е водеща медия в строителния бранш в Норвегия и дружество, собственост на ЕВА. Българската и норвежката медия ще търсят начини да си партнират и да реализират съвместни проекти, се договориха участниците в срещата. В програмата на делегацията бяха включени и посещения на реализирани значими инфраструктурни обекти, както и на проекти в процес на изпълнение. С новоизбрания президент на FIEC Кйетил Тонинг бяха дискутирани предстоящите активности на КСБ в рамките на FIEC и новосъздадената по инициатива на българската Камара група за Централна и Източна Eвропа.

21 За седма поредна година КСБ, Българската асоциация по водите (БАВ) и вестник „Строител“ събраха експертите от ВиК сектора на Националната конференция „Оперативна програма „Околна среда“ и Програмата за развитие на селските райони в периода 2014 – 2020“. Форумът се проведе в зала „Средец“ на „София хотел Балкан“. Той бе открит от Малина Крумова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, Атанаска Николова, зам.-министър на околната среда и водите, д-р Лозана Василева, зам.-министър на земеделието, храните и горите, проф. Иван Иванов, председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Сред гостите и участниците в конференцията бяха Ивелина Василева, председател на парламентарната Комисия по околната среда и водите (КОСВ), Станислав Иванов, член на КОСВ и зам.-председател на парламентарната Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения, и др. Форумът събра над 200 експерти от ВиК сектора.

23 Проведе се редовното Общо годишно събрание на КСБ. То се състоя в Интер Експо Център. „За първи път през тази година отчетохме ръст в строителството, какъвто от кризата насам не е имало. Положителните резултати за първото полугодие на 2017 г. по предварителни данни вдъхват оптимизъм за развитието на отрасъла, въпреки че всички знаем, че 2016 г. и 2017 г. бяха почти нулеви от страна на проекти по европейските програми“, заяви инж. Николай Станков, председател на УС на КСБ, при представяне на Отчета за дейността на УС на КСБ от 1 септември 2016 г. до 31 август 2017 г. „Следващата година се очаква да бъде ключова за настоящия програмен период. Пазарът на имоти се раздвижи“, подчерта инж. Станков. Председателят на
КВППЦПРС доц. д-р инж. Георги Линков представи Отчета за дейността за 2017 г. на Комисията. Валентин Николов, председател на КС, докладва Отчета за дейността на КС на КСБ. Инж. Иван Бойков презентира Отчета за изпълнение на бюджета на КСБ за 2016 г. Делегатите на Общото събрание приеха Отчета за дейността на УС на КСБ от 1 септември 2016 г. до 31 август 2017 г., Отчета за дейността за 2017 г. на КВППЦПРС, Отчета за дейността на КС на КСБ и Отчета за изпълнение на бюджета на КСБ за 2016 г. Бяха освободени от отговорност председателите и членовете на УС, КС и КВППЦПРС за периода. Приети бяха основните политики на КСБ за 2018 г.

30 „Гордеем се с това, което направихме в Хитрино. Даваме надежда на тези хора да продължат по някакъв начин, като им осигуряваме покрив над главата. Това е частица надежда за ново начало“, заяви зам.-председателят на КСБ Владимир Житенски в интервю за новините на БНТ. Поводът за интервюто бе документалният филм, който обществената медия подготвя – „Хитрино –
1 година по късно“. В срещата участваха и председателят на УС на Камарата инж. Николай Станков, зам.-председателите инж. Илиян Терзиев и инж. Николай Николов, както и почетният председател на Камарата инж. Симеон Пешов. „Реално строителството започна юни-юли. С бързи темпове успяхме да стигнем до етапа, когато ключовете ще бъдат връчени на хората. Това ще е един тържествен момент за общината, за хората, за нас, които сме участвали в този процес, защото с радост, от цялата си душа сме дарили това, което сте видели и заснели във филма“, каза почетният председател на КСБ инж. Пешов. „Поехме ангажимент и го изпълнихме. Реагирахме бързо и показахме как КСБ помага при бедствия и трагедии“, каза от своя страна инж. Станков.
Дарители на къщите са: ПП ГЕРБ, ГБС, „Джи Пи Груп“, „АТ Инженеринг 2000“, „Планекс“, „Билдникс“, „Мидия“, „Трейс Груп Холд“, „Хидрострой“, Геотехмин“, „Геострой“, „Автомагистрали-Шумен“ и „Кристална вода“.

Декември

1 Проведоха се заседанията на УС и Общото събрание (ОС) на FIEC в Париж. Основните теми на съвещанията на двата органа на управление на FIEC бяха проектите за промени в уставните документи на Федерацията, касаещи категориите членство и произтичащите от тях права и задължения. Във френската столица за първи път КСБ беше поканена да се включи в заседанието на УС на FIEC като представител на групата на страните от Централна и Източна Европа (СЦИЕ), членки на FIEC. Това е резултат от новото разпределение на федерациите членки по групи, които по Устав излъчват по един представител в УС на FIEC. Тези промени в структурата на организацията влязоха в сила след гласуването им на предишното ОС на FIEC през юни т.г. Преди шест месеца в резултат на последователната и активна дейност на Камарата FIEC одобри създаването на нова група от федерации, включваща страните от Централна и Източна Европа – България, Хърватия, Естония, Унгария, Литва, Румъния, Словакия и Словения. Инициативата за това разместване в групите от федерации членки бе на КСБ. Основната цел беше задълбочаване на сътрудничеството между страните във всяка група и най-вече търсенето на общи позиции и по-ефективна защита на интересите на строителните компании пред европейските институции.

10 „Изключително съм благодарен на Камарата на строителите в България, че изпълниха обещаното в Хитрино. Девет от десетте къщи, с чийто строеж се ангажираха фирми – членове на КСБ, са почти готови и собствениците им могат да посрещнат зимата в нови жилища. Институциите също реагираха адекватно и една година по-късно се виждат резултатите.“ Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, който направи проверка на извършваните дейности в Хитрино. Заедно с него бяха кметът на общината Нуридин Исмаил, областният управител на Шумен проф. Стефан Желев, кметът на Шумен Любомир Христов, председателят на Управителния съвет на КСБ инж. Николай Станков.

12-14 КСБ проведе своята традиционна работна среща на администрацията в края на календарната година. Събитието се състоя в хотел „Персенк“ в Девин. Официални гости бяха председателят на УС на Камарата инж. Николай Станков, зам.-председателите на УС инж. Христо Димитров и инж. Николай Николов, изп. директор на КСБ инж. Иван Бойков, председателят на Комисията за ЦПРС доц. д-р инж. Георги Линков, членове на Управителния и Контролния съвет и на Комисията за ЦПРС, председатели на ОП на КСБ. Присъстваха и всички началници на отдели и служителите от администрацията на Камарата.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 21.12.2017. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.