Изминалата 2017 г. и Новата 2018 г. през погледа на областните председатели на КСБ – част 2

Прочетена: 137

Инж. Илиян Терзиев, зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – София: Започва сериозно развитие и по оперативните програми

С голямо задоволство мога да заявя, че ОП на КСБ – София, успя за затвърди своите връзки с ръководството на Столичната община

Според мен през 2017 г. имаше цялостно съживяване в строителния бранш. Казвал съм го и в други интервюта за в. „Строител”, че един от основните проблеми преди време беше, че от десет оферти, които искаха от нас, не тръгваше нито една, през 2016 г. само по една се работеше, през 2017 г. – по почти всички подадени. Започват да се нормализират взаимоотношенията между инвеститор и строител като цени, позиции и т.н. Това положение е общо за целия бранш, но в голяма степен важи и за област София. Друго много важно е връщането на частните инвестиции, защото по този начин вече не се разчита само на обществените поръчки. Жилищният пазар определено се развива в момента. Докога ще е така, не можем да прогнозираме… Но все пак това е една голяма крачка напред.

Започва сериозно развитие и по оперативните програми – особено във водния сектор, в пътното и железопътното строителство. Вярно е, че тези проекти са малко по-специализирани, но те също ще помогнат на бранша. Според мен не по-късно от май ще има доста сериозно темпо при изграждането на такива обекти.

С голямо задоволство мога да заявя, че Областното представителство на КСБ в София (ОП на КСБ – София) успя за затвърди своите връзки с ръководството на Столичната община (СО) в лицето на кмета Йорданка Фандъкова, както и с главния архитект Здравко Здравков. Знаете, че арх. Здравков беше гост на един от семинарите, организиран от ОП на КСБ – София, в Боровец през октомври 2017 г. Като представители на ОП на КСБ – София, сме канени на почти всички експертни срещи на СО, включително и на обсъждането на бюджета на общината. По този начин можем да чуем какви са плановете за развитието на столицата и да изкажем своето мнение.

Един от приоритетите ни за 2018 г. е дейността по нормативната база. Ще бъдат сформирани работни групи от представители на Областния съвет на ОП и наши членове, които активно да участват в обсъждането и решаването на нормативната уредба в строителството. Предвиждаме да се анализират проблемите и да се подготвят конкретни предложения и инициативи. Ще вземем участие в борбата с административната тежест по процедурите по Закона за обществените поръчки. Също така ще продължим работа по проблемите с липсата на квалифицирани кадри в сектора. Областният съвет на ОП на КСБ – София, ще подпомага и Комисията по професионална етика към КСБ.

Ще продължи активната дейност за редовното провеждане на семинари по актуални въпроси, касаещи бранша, и специфичните условия за фирмите от София и Софийския регион. При необходимост ще се организират работни срещи и кръгли маси с представители на държавната и местната власт с цел подпомагане развитието на административния капацитет. Наред с това ще се правят и безплатни или на преференциални цени за членовете ни курсове по актуални въпроси, свързани с промени в нормативната уредба, и др. Ще продължат усилията по възстановяване на традициите на българския строител и създаването на нови такива, продиктувани от съвременната обстановка. Опитваме се да подобрим комуникацията и с различните дружества като ЧЕЗ, EVN и др.

Нещо, което е много ценно за мен, е, че успяхме да изберем статуетка на ОП на КСБ – София, с която да награждаваме заслужили наши членове.
Трябва да се обърне голямо внимание на бързината на взимане на решения, свързани със строителството, в съответните органи, които издават разрешения за извършване на дейност. Това е нещо, което много затруднява работата на целия бранш.

Имаме идея на някое от следващите заседания на ОП на КСБ – София, да поканим представители на Българската академия на науките (БАН). В момента те изготвят анализ на бизнес климата в България.

През 2018 г. пожелавам на колегите от бранша здраве и успешен бизнес, а за мен лично и второ внуче.

Инж. Росен Дудушки, председател на ОП на КСБ – Враца: Изпълнението на НПЕЕМЖС беше най-значимото за региона през изминалата година

Най-значимото през 2017 г. в област Враца по отношение на строителството беше изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС). По информация на Министерството на регионалното развитие и благоустройството към 18.10.2017 г. в региона са сключени 36 договора за целево финансиране. От тях 21 сгради вече са въведени в експлоатация, а в други 11 са стартирали строително-монтажните работи. Най-голям брой сключени контракти има във Враца, Мездра, Бяла Слатина и Козлодуй. Надяваме се изпълнението на програмата за саниране да продължи и през 2018 г.

Вече стартираха търговете по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020”. През тази година ще бъдат извършени ремонти на училища, детски градини и друг вид образователна инфраструктура. Също така очакваме да бъде обновена и пешеходната зона на Враца. Ще продължи и традиционното асфалтиране на улици в града.

Бих искал да използвам възможността от страниците на в. „Строител” да честитя Новата 2018 г. на всички колеги. Нека си пожелаем една добра, здрава, мирна и работна година. Дано през нея да бъде намален проблемът с липсата на квалифицирани кадри в сектора, защото в момента това е най-голямата трудност за всички фирми от бранша.

Инж. Христо Димитров, зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – Варна: Видимо Варна се променя с все повече санирани сгради

Надявам се тенденцията за повишен инвестиционен интерес в нашия регион да се запази

През изминалата 2017 г. бе регистриран плавен ръст в строителната дейност в региона. Това се дължи както на по-силния интерес на частните възложители и подновените им очаквания за доходност от инвестиционните им проекти, така и на стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в община Варна. Видимо градът се променя с все повече санирани здания, а в поръчките вземат участие и по-малки и средни фирми. Това успява да балансира както икономическото статукво, така и пазара на труда за строителни специалисти и да ги задържи в морската столица.

През изминалата година във Варна могат да се отбележат няколко отличителни направления в сектора – жилищни комплекси, проектирани и изпълнени в синхрон с концепцията за по-качествен и здравословен живот в рамките на големия град, мащабни инфраструктурни проекти и развитие на пътната мрежа с цел облекчаване на градския трафик, санирането и възстановяването на жилищни и обществени сгради.

Надявам се тенденцията за повишен инвестиционен интерес в нашия регион да се запази, разбира се, съобразено с това, че Варна е морски, туристически и университетски град. Бих искал диалогът, който се опитваме да създадем между строителния бизнес и общинската администрация, да продължи да се развива.

Във Варна през годината ще бъдат изпълнявани и завършени няколко по-големи проекта – реконструкцията на бул. „Васил Левски”, ремонтът и разширението с две ленти на ул. „Мара Тасева“ в кв. „Аспарухово”, санирането на 9 училища и 3 детски градини, както и напредък в реализацията на стадион „Варна”. Очаква се и да приключат дейности по няколко мащабни жилищни комплекса.

За 2018 г. ОП на КСБ – Варна, е приело своята план-програма, която отразява нашите приоритети в няколко насоки. На първо място е продължаващото обучение на кадри в строителството, повишаването квалификацията на специалистите и служителите с акцент здраве и безопасност при работа, качеството на материалите и управлението на проекти. Друг важен момент е запазване на доброто професионално сътрудничество между Областното представителство и сродните камари – КИИП и КАБ. През март сме планирали провеждането на тристранна среща, на която ще се обсъдят въпроси от взаимен интерес и актуалност.

През предходните години ОП на КСБ – Варна, успя да установи работещи контакти с дружествата „Енерго Про” и „ВиК Варна”, като през 2018 г. ще продължим нашето сътрудничество. Очакваме и успешно провеждане на следващата кръгла маса с община Варна. През 2017 г. организирахме това събитие с медийната подкрепа на в. „Строител”. Целта ни е да продължим успешното дискутиране на инвестиционната политика на региона и да търсим съвместни решения. Традиционно ще бъде проведен и конкурсът „Златен отвес”, на който се отличават изпълнените през календарната година проекти от наши членове.

В този аспект мога да повторя, че приоритетите ни за следващата година са: повишаване на квалификацията на работниците и служителите ни с общи усилия, диалог с институциите и комуналните дружества и утвърждаване на авторитета на професията строител в съвременната ни икономическа реалност.

За 2018 г. пожелавам на себе си и колегите освен традиционните здраве, благополучие и късмет да запазят и през следващите 12 месеца увереността и мотивацията си да бъдат добри професионалисти, да постигат с търпение целите си и да създават една по-уредена и хармонична среда за живот на хората.

Инж. Любомир Шербетов, председател на ОП на КСБ – Велико Търново: Очакванията ни са да има много работа за бранша

През 2017 г. фирмите от област Велико Търново не могат да се похвалят с някакви мащабни проекти. Сред по-големите обекти, които се изпълняват в региона, е изграждането на един хипермаркет за строителни материали, който ще бъде завършен през пролетта. По думите на собственика той ще бъде най-големият по рода си за Северна България и ще служи като логистичен център. Други обекти са изграждането на различни пътни отсечки, както и реализация на жилищни сгради. Тук е редно да се отбележи, че през изминалата година значително се повиши броят на издадените разрешителни за жилищно строителство в сравнение с предходния период. Забелязва се ръст както на предлагането, така и на търсенето. Това е добър показател за гилдията и като цяло за Велико Търново, който все повече се превръща в един привлекателен за живеене град. Забелязва се, че хората, които купуват домове, не са само местни.

Проблемите, с които се сблъсквахме през изминалата година, не можем да кажем, че са нови. Борбата със сивата икономика, от която страдаме не само ние, но и всички колеги от страната, продължава да бъде актуална.

Друг проблем, които при нас се усети още по-осезаемо през 2017 г., беше липсата на квалифицирани кадри. Неслучайно и централното ръководство на КСБ пое инициатива да предоставя информация в Бюрото по труда за необходимите бройки, от които браншът има нужда като персонал. Липсват механизатори на всякакви пътностроителни машини, шофьори, специалисти в майсторските изпълнения на кофражи, арматури и др. Проблемът с кадрите ще бъде на дневен ред и през 2018 г. Мисля, че ако ние от Камарата на строителите в България не успеем сами да решим този въпрос, едва ли можем да се надяваме това да бъде направено от държавата, визирайки специално закриването на редица специализирани учебни заведения, където се обучаваха бъдещи работници и по-висш персонал. Това ще са нещата, по които основно ще действаме през 2018 г.

Очакванията ни за новата година са да има много работа за бранша. Такава е и информацията, която получаваме до момента от управляващите. Вярвам, че ако строителството се развие, това ще доведе и до ръст на цялата икономика в страната. Всички общини от областта, с които сме провели срещи, са подали много проекти за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020”, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, Държавен фонд „Земеделие”. Самите кметове все още нямат информация кои точно ще бъдат одобрени, но са оптимисти, че обектите, които ще стартират, няма да бъдат малко. Други приоритетни за нашата област ще бъдат проектите, свързани с фонда за бедствия и аварии – почистване на реки, поддръжка на язовири, диги, преливници и т.н.

Основните задачи за работата на ОП на КСБ – Велико Търново, за 2018 г. няма да бъдат кой знае колко по-различни от предишните години. Ще продължим тясното сътрудничество с ръководствата на общините от областта. Винаги сме били канени на обсъждането на бъдещите планове за изграждането на инфраструктурата в региона.

За новата година пожелавам на колегите от строителния бранш преди всичко здраве, много успехи както в професионален, така и в личен план. Дано най-после да успеем да се преборим с основните проблеми, които вече споменах – липсата на кадри и сивата икономика. Бих искал да поздравя и екипа на в. „Строител”, който винаги е отразявал коректно случващото се в нашия сектор.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 11.01.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.