Изминалата 2017 г. и Новата 2018 г. през погледа на областните председатели на КСБ – част 3

Прочетена: 200

Инж. Николай Георгиев, председател на ОП на КСБ – Ямбол: Годината беше добра за бранш

Надяваме се санирането да продължи и през 2018 г.

Като цяло 2017 г. беше една добра година за бранша, защото имаше достатъчно обекти и строителите имаха работа. В същото време фирмите от ОП на КСБ – Ямбол, както и останалите компании от района бяхме затруднени с намирането на служители. Това е проблем, който ще продължава да се задълбочава.

Наличието на достатъчно работа не означава, че строителните фирми подобриха материално-техническото си състояние поради продължаващите ниски цени за СМР в бранша. Като пример даваме санирането, което започна при референтни цени над 200 лв./кв. м, в момента същите са 115 лв./кв. м. Според нас това е изключително недостатъчно за качественото саниране на зданията, каквато е целта на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

В Ямбол и Елхово по Националната програма и по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020” са обновени над 20 блока, а в Стралджа и Болярово – над 10. Това само по себе си ангажира почти целия капацитет на фирмите от бранша в област Ямбол. Други по-значими обекти на територията на региона са логистичната база на „Лидъл“ в с. Кабиле и строителните хипермаркети „АВС“ и „Практикер“.

През новата 2018 г. на територията на област Ямбол се надяваме да продължат Национална програма за енергийна ефективност и ОП „Региони в растеж 2014 – 2020”. Предстои завършването на един изключително важен обект за Ямбол – пречиствателна станция за отпадъчни води.

Областното представителство ще продължава да подпомага своите фирми членове. Одобрили сме дуалната форма на обучение в професионалните гимназии, свързани със строителство и строителна механизация, за да осигурим работа на ямболските деца, когато завършат тези учебни заведения.

Сърдечно пожелавам на всички колеги на първо място да са здрави през новата година, да работим с удоволствие и резултатът при всеки един от нас да бъде много добър, да продължаваме заедно да допринасяме за качественото развитие на областта.

Инж. Данка Кирилова, председател на ОП на КСБ – Монтана: Трябва да съсредоточим усилия за облекчаване на строителния процес

През миналата година в Монтана се работеше основно по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Бяха санирани 6 блока в града. Изпълниха се дейности по един голям проект за обновяване на градските паркове на обща стойност над 6 млн. лв. След като бе завършен ремонтът на ВиК инсталациите в града, се продължи с асфалтирането на улици. Бяха рехабилитирани четири главни пътни артерии. Предвидено е цялостно преасфалтиране на още няколко улици. Изцяло беше ремонтиран стадион „Огоста” в Монтана, изгради се осветление, напълно се подмени тревното покритие.

За тази година целта на общинското ръководство е да бъдат завършени всички проекти, които бяха стартирани през 2017 г.

Сред планираните дейности на ОП на КСБ – Монтана, за 2018 г. е организирането на обучения на местно ниво съвместно със „Строителна квалификация” ЕАД. Фирмите членове на Областното представителство се интересуват от това. Ще продължим да поддържаме и контакти с ръководството на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан Стефанов”. Дори наскоро имахме запитване от тяхна страна какви специалисти се търсят от фирмите, за да могат евентуално да подготвят такива профили в училището.

Мисля, че за да бъде облекчен строителният процес, трябва да се намали бюрокрацията при участието в търгове. Зная, че и централното ръководство на КСБ работи в тази насока. Специално за фирмите членове на Камарата има достатъчно информация какъв опит и ДМА имат. Този въпрос често е обсъждан и на национално, и на местно ниво.

За Новата 2018 г. пожелавам на всички колеги от бранша да успеят да се реализират, да имат работа, да запазим хората си и, разбира се, най-вече здраве.

Инж. Таня Каменова, председател на ОП на КСБ – Перник: Най-много обекти се изпълняваха по Националната програма за енергийна ефективност

Посрещаме 2018 г. с надежда за още по-добра реализация

Като председател на Областното представителство на КСБ в Перник и наблюдавайки работата на строителните фирми, мога да кажа, че 2017 г. започна плахо, като всяка нова година в зимния период. Но постепенно компаниите от региона бяха натоварени с много обекти. При наличие на достатъчно ангажираност липсата на квалифицирана работна ръка се оказа най-големият проблем.

В община Перник най-много обекти се изпълняваха по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. По нея само пет фирми от ОП на КСБ – Перник, са изпълнители, а останалите 33 поръчки се възложиха на компании от други области.

Санираните жилищни сгради в града са красиви и създават хубав облик и ведро настроение. Разбира се, имаше и сериозни оплаквания за някои блокове. Местни медии не пожалиха лошите практики на колеги. Но като цяло можем да кажем, че строително-монтажните работи по Националната програма са извършени преобладаващо с много добро качество. 41 блока се обновяват по нея. От тях вече завършени и предадени са 28, а 10 се санират в настоящия момент. Предстои извършване на СМР на още 3 блока.

През 2017 г. бяха завършени СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на детска градина „Изворче” в Перник. В началото на 2018 г. трябва да приключат и дейностите на ДГ „Миньорче”. За изминалата година на територията на област Перник бяха изпълнени и редица други строителни обекти. В експлоатация се пуснаха улиците „Стримон” и „Райна Княгиня”, паркинг с 40 места в кв. „Тева”, подлез в кв. „Църква”, 5 спортни площадки и 3 детски – оборудвани с люлки и катерушки за най-малките. Бяха реализирани и два големи проекта за подобряване облика и инфраструктурата на община Перник. Това са първи етап от изграждане на улична водопроводна мрежа в с. Ярджиловци и канализация на Батановци – в кв. „Делниче” и кв. „Бор”. За ликвидиране последствията от земетресението бяха ремонтирани и възстановени читалището в кв. „Драгичево” и поликлиниката в Батановци. По програмата за предотвратяване на бедствия и аварии в кв. „Рудничар” започна поетапно запълване и тампониране на изоставени минни галерии и обрушовки с хидросмеси. Жителите на квартала се надяват, че това ще спре напукването и разрушаването на техните домове.

През 2017 г. ОП на КСБ – Перник, съвместно с колегите от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Камарата на архитектите в България направихме предложение във връзка с деня на града – 19 октомври, за почетен гражданин на Перник да бъде обявен инж. Димитър Панов. Това е първият почетен гражданин на Перник от строителния бранш. На същия ден община Перник обяви за „Строител на годината” инж. Емилия Митова, управител на фирма „Асфалтинг” ООД, по предложение от Областното представителство на Камарата.

В заключение ще кажа, че 2017 г. беше една напрегната, но плодотворна година за фирмите от ОП на КСБ – Перник, с участие в много тръжни процедури и строителство на обекти както в региона, така и в цялата страна. Можем да се похвалим с немалко успехи и приети предизвикателства.

За 2018 г.община Перник предвижда да осъществи множество проекти с цел подобряване и благоустрояване на града и селата в региона. През тази година ще бъдат завършени стартиралите вече проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“, като реконструкция и рехабилитация на моста на р. Струма; подобряване на градската среда и благоустрояване на кв. „Тева”; изграждане на парк на предизвикателствата в кв. „Войниковец” с интересни атракциони за младежите.

През настоящата година ще продължи и амбициозната програма на община Перник за подобряване жизнената среда с изграждане и реновиране на нови обекти. Ще бъдат направени основен ремонт и рехабилитация на пътен надлез на ул. „Иван Вазов”, над републикански път и жп линия София – Радомир, както и реновиране на две големи улици – „Благой Гебрев в кв. „Изток” и ул. „Отец Паисий”. Предвидени са още обновяване на култовата сграда в Двореца на културата, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на община Перник и Областна администрация, както и модернизация на спортни площадки в кв. „Проучване” и кв. „Драгановец”.

Ще продължи благоустрояването на кварталите и населените места. С осигурено финансиране от Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще бъдат изградени улиците „Шумнатица”, „Яне Сандански”, „Палма”, кръгово кръстовище на ул. „Св. св. Кирил и Методий” в кв. „Ив. Пашов”. Със съдействието на Министерството на младежта и спорта ще се изгради лекоатлетическа писта и прожекторна осветителна уредба на Стадиона на мира в Перник. Със средства от ПУДООС ще бъдат изградени II етап от улична водопроводна мрежа и напорен резервоар в с. Ярджиловци; канализация на кв. „Могиличе”, водопроводна връзка на ул. „Владайско въстание” с кв. „Църква”, ВиК съоръжения в с. Драгичево. Предвижда се ремонт на няколко църкви – „Св. Николай Чудотворец” в с. Ярджиловци и „Св. св. Апостоли Петър и Павел” в с. Кралев дол.

През 2018 г. се очаква още: възлагането на проектиране за изграждане на улици в кв. „Драгановец”; подпорни стени на ул. „Луганск” в кв. „Изток” и на ул. №6 в с. Люлин; рехабилитация на ул. „Граово” в Перник; външна водопроводна връзка за водоснабдяване на Яшарска махала в Батановци; изместване на помпена станция – с. Дивотино, ремонт на язовирна стена на язовир „Мещица”, пътна връзка „Марина бара”, отклонение от републикански път София – Радомир.

Отчитайки обществените нагласи и съобразявайки се с желанието на жителите на общината, е предвидено и възлагане на проект за реконструкция на средновековна крепост „Кракра Пернишки” на хълма Кракра край Перник.

Ще бъдат изготвени проекти за обследване и прилагане на мерки за енергийна ефективност на спортна зала „Б. Гюдеров”, ОУ „Елин Пелин”, ГПЧЕ „Симеон Радев” и 5 броя жилищни сгради.
Посрещаме 2018 г. с надежда за още по-добра реализация. Община Перник има амбициозна строителна програма за региона през тази година, с част от която Ви запознах. Пожелавам на колегите от ОП на КСБ – Перник, и фирмата, която ръководя, да участват пряко в изпълнението на обектите. Като добри и опитни строители гарантираме, че ще бъдат изпълнени с отлично качество.

Георги Стоянов, председател на ОП на КСБ – Сливен: Стартират проекти по ОП „Региони в растеж”

Проблемът с недостига на качествена работна ръка ще става все по-сериозен

Звезда Кошничарова

През 2017 г. за по-малко от 7 месеца беше построена и пусната в експлоатация първата специализирана спортна зала по борба в парк „Юнак“ по проект на клуба на Станка Златева. Теренът е предоставен безвъзмездно от община Сливен. Изграждането на съоръжението е инвестиция на Министерството на младежта и спорта, а проектант е сливенският архитект Петър Чернинков. То ще се използва основно за тренировъчна и състезателна дейност по борба. Наред с това могат да се организират семинари и спортни срещи. Новият обект фигурира в дългосрочните планове на

Българската федерация по борба като един от шестте национални центъра, в които ще се провеждат подготвителни лагери и състезания.
Приключи и работата по ремонта на пътя Сливен – Карандила, като така се възстанови връзката с Котел през с. Ичера. С финансиране от държавата беше довършена реконструкцията и изграждането на улично пространство в кв. „Промишлена зона“ и рехабилитацията на асфалтови настилки по реда за Закона за насърчаване на инвестициите. Напълно се обнови и жп гарата в града.

През 2018 г. предстои санирането на 12 жилищни сгради в града по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, като вече има одобрени изпълнители. До края на настоящата година трябва да бъде пусната в експлоатация детска градина в кв. „Надежда“.

В ход е започването на кръговото кръстовище „Розова градина“, както и пробива на ул. „Раковска“. Тези два проекта ще доведат до намаляване на трафика на движение в района. Предстои и реконструкцията на бул. „Хаджи Димитър“. Средствата за реализацията на тези значими обекти са отпуснати от държавния бюджет.

В програмата на общината за 2018 г. като приоритет са заложени проекти за благоустрояването на града. Стартират обекти по ОП „Региони в растеж“ (ОПРР). По оперативната програма предстои изграждането на пешеходни и велоалеи, нови автобусни спирки и ремонтно-възстановителни дейности в кв. „Република“. В ход е благоустрояването на поречието на р. Асеновска. По ОПРР са заложени и други проекти като основен ремонт на четири детски градини. Надявам се, че с новата политика на общината и чрез строителната програма по европейските фондове ще има работа за нашите фирми. Санирането е един от основните приоритети, както и подобряването на инфраструктурата.

Като цяло очакваме подем на строителството в града, свързано с изпълнение на проекти със средства от ЕС, с което проблемът с недостига на качествена работна ръка ще става все по-сериозен. В тази връзка сме заложили като приоритет в работата на ОП на КСБ – Сливен, подпомагането на строителните фирми чрез организиране и провеждане на курсове по професионална квалификация. Правим всичко възможно да се борим и със сивия сектор.

Обезлюдяването на градовете и продължителната криза в строителния бранш доведоха до изтичане на професионална и квалифицирана работна ръка към по-големите градове. Има и спад при желаещите да изучават нашата професия, въпреки че строителната гимназия в града е училище с традиции. Професията вече не е така атрактивна за младите, както беше преди години. Затова при сътрудничеството ни със СПГСГ „Арх. Г. Козаров“ имаме за цел да създадем по-близки контакти между нея и бранша. Надяваме се, че по този начин ще помогнем на фирмите в нашия регион за справянето с липсата на кадри, а едновременно с това и ще подпомогнем училището да върне стария си авторитет. Голяма част от нашите строители предприемачи са възпитаници точно от това учебно заведение.

През миналата година проведохме множество съвместни мероприятия със СПГСГ „Арх. Г. Козаров“. Участвахме активно по време на приема за новата учебна година и през 2018 г. също ще сме активни. Във връзка с Европейската седмица на професионалните умения в края на миналата година в СПГСГ „Арх. Г. Козаров“ проведохме среща между учениците и строителните

предприемачи от областта.
Освен това ОП на КСБ – Сливен, организира среща на учениците от XI и XII клас с декана на Строителния факултет на ВСУ „Любен Каравелов” – София, доц. д-р инж. Венцислав Стоянов. Бяха представени специалностите за предстоящата 2018/2019 учебна година и условията за обучение и развитие във ВСУ. Проведохме среща и с учениците в сградата на ОП на КСБ – Сливен, под надслов „Ролята, мястото и целите на КСБ“. Запознахме ги с ЦПРС, а също и с 10-годишната история на Камарата. Учениците проявиха много голям интерес към дейността ни.
С общи усилия се опитваме да възстановим и традицията за учебните практики по фирмите в региона. В момента има отпуснати средства по проект по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Уведомили сме фирмите, които желаят да участват, да подадат необходимите документи. Целта на проекта е да подобри съответствието между професионалното образование и изискванията на бизнеса. Резултатите следва да бъдат съобразени основно с нуждите на регионалния и местен пазар на труда. По този начин учениците ще бъдат насърчени да развиват универсални умения, които да им дадат възможност да бъдат предприемчиви и да се адаптират по-лесно към промените, което от своя страна ще улесни прехода от образование към заетост и ще помогне за намаляване на младежката безработица.

Както споменах, един от основните ни приоритети е подпомагането на фирмите членове чрез организирането на курсове съвместно със „Строителна квалификация“ ЕАД. През ноември м.г. се проведоха ежегодните обучения по „Длъжностни лица по безопасност и здраве при работа“, „Координатор по безопасност и здраве в строителството“ и „ЗБУТ за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“. Присъстваха 160 души от Сливен и Нова Загора. За втора поредна година се присъединиха и фирмите от ОП на КСБ – Ямбол. Водещ лектор бе доц. д-р инж. Венцислав Стоянов, декан на Строителния факултет на ВСУ „Любен Каравелов“.

През миналата година проведохме и множество други курсове – „Сухо строителство”, „Кофражи” и др. От високата активност на фирмите се вижда, че има голям интерес към програмата, която сме предвидили в тази насока. В момента организираме курс по „Управление на строителните отпадъци“ съвместно със „Строителна квалификация“ ЕАД , който ще се проведе в началото на февруари. Той е изцяло по предложение на строителните фирми.

Това е доказателство, че ОП на КСБ – Сливен, адекватно реагира на проблемите на фирмите, както и че работим за повишаването на доверието в Камарата. За тази цел през годината сме предвидили срещи с представители на фирмите от ОП на КСБ – Сливен, и общинското ръководство.

Чрез постоянната връзка с местната власт ОП на КСБ – Сливен, се старае да информира фирмите за актуалните новини. Както споменах, правим и всичко възможно за намаляване на сивия сектор в строителството, а оттам и до подобряване на бизнес климата в града. Само с обединени аргументи може да се постигне пълна подкрепа и реализация на исканията на бранша. С общинското ръководство в лицето на кмета и неговите заместници сме в много добри отношения. Близко сътрудничество поддържаме също и с местните структури на КАБ и КИИП, както и с Областния информационен център в града. Членове на регионалния клуб на строителите ветерани присъстват редовно на нашите събития. Гледаме на тях с уважение и черпим от опита им.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 18.01.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.