Изминалата 2017 г. и Новата 2018 г. през погледа на областните председатели на КСБ – част 4

Прочетена: 129

Богомил Петков, председател на ОП на КСБ – Габрово: Благодарение на КСБ следваме традицията да подпомагаме бъдещите кадри в бранша

Изминалата 2017 г. от гледна точка на строителният бранш беше динамична и трудна. Бе свързана с намиране на обекти и на работна ръка, а предизвикателствата се пораждаха от несигурната икономическа среда, затрудняваща развитието на фирмите, от недостига на мотивирани и квалифицирани специалисти и от сивия сектор. През 2017 г. фирмите от региона основно разчитаха на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, като повечето от тях бяха наемани като подизпълнители. Общините бяха главните възложители на строително-ремонтни дейности при реализацията на проекти по различни оперативни програми.

През изтеклия период ОП на КСБ – Габрово, работи по изпълнение на основните задачи от програмата си, а именно: подпомагане дейността на фирмите в региона; запазване на настоящите и приемане на нови членове на ОП; и оптимално функциониране на Централния професионален регистър на строителя.

Най-значимият проект в област Габрово бе изграждането на обходния път на града за тунела под връх Шипка. В момента се извършват дейности по четвъртия етап от общо пет, а именно от кв. „Дядо Дянко” до кв. „Радецки”. В Севлиево най-важно бе санирането на 23 сгради по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020” („ОПРР 2014 – 2020“).

От новата година очакваме да е значително по-добра от старата за строителния бранш. Община Габрово започна изпълнението на проекта „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, финансиран по „ОПРР 2014 – 2020“. Бе направена първа копка на най-големия обект от транспортната инфраструктура – предгаров площад „Марсел де Бископ“ в Габрово. Ще се реконструира пътното кръстовище в района на гарата, което ще стане кръгово. Ще бъдат обновени подлезите до Дома на хумора и сатирата и автогарата, като ще се изградят и асансьори с цел подобряване на достъпността на средата. Ще се подобри организацията на движението на пет от най-натоварените кръстовища в Габрово. Общата стойност на проекта възлиза на 13 430 540,62 лв., като предоставената безвъзмездна финансова помощ по „ОПРР 2014 – 2020“ е 9 млн. лв., а собственият принос на община Габрово е в размер на 4 430 540,62 лв. Срокът за изпълнение на договора е 36 месеца.

Започна строителството по проекта за модернизация и внедряване на енергоспестяващи мерки в основните училища „Св. св. Кирил и Методий“ и „Цанко Дюстабанов“ в Габрово. Продължава изграждането на част от източната градска улица, благоустроителните дейности в парка на „Колелото” и прилежащи квартални пространства и реконструкцията на кръстовището при Шиваров мост. В процес на реализация е газификацията на образователната инфраструктура в Габрово. До момента са газифицирани сградата на Техническия университет, СУ „Райчо Каролев”, детска градина „Младост”. Предстои това да се случи и в СУ „Отец Паисий”.

В община Севлиево също започва проект за подобряване на енергийната ефективност в образователната инфраструктура. Предстои изграждането на довеждащ водопровод Априлци – ПСПВ „Стоките“. Община Дряново започна работа по проект за рехабилитация на общински път Дряново – Трявна. Стойността е 5 863 910,00 лв., в това число европейско финансиране – 4 984 323,50 лв., и национално съфинансиране – 879 586,50 лв.

Плановете на ОП на КСБ – Габрово, за 2018 г. са в посока повишаване ефективността на кадрите в бранша, защита на професионалните интереси на нашите членове, сътрудничество с ДНСК и Дирекция „Инспекция по труда“ – Габрово – събиране на информация за извършени нередности при изпълнението на СМР, както и други нарушения свързани със строителния процес с цел предотвратяване на тяхната повторяемост. Също така поддържаме връзки със сродни организации в областта – Стопанската камара, Габровската търговско-промишлена палата, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Камарата на архитектите в България (КАБ).

Благодарение на КСБ продължаваме традицията да подпомагаме бъдещите кадри в строителството. И през тази година ще организираме Национална среща на випускниците от професионалните гимназии по строителство пред къщата-музей и паметник на Кольо Фичето в Дряново, където ще ги наградим с майсторски престилки и сандъче с инструменти.
За новата 2018 г. пожелавам да сме здрави, сплотени, да имаме сили и мотивация да работим, да градим неща, които да оставят следа след нас и да радват ползвателите им. Нека имаме вяра за по-добро бъдеще, по-добри резултати и по-успешни проекти.

Инж. Валентин Зеленченко, председател на ОП на КСБ – Добрич: По-големите проекти в Добрич са с частно финансиран

Не мога да дам оценка как се отрази 2017 г. на строителния бранш като цяло в страната, но за компаниите от област Добрич считам, че ще има значително намаление на общия обем на извършените СМР.

Подемът, който се наблюдава при изграждането на сгради, не касае съществено региона, тъй като търсенето тук е нищожно и цените са ниски. Саниране на блокове имаше в някои общински центрове, но в град Добрич, където са най-много обектите, на практика то ще започне едва през 2018 г. По-големите проекти в областта, които бяха реализирани, са с частно финансиране.
Проблемите, с които се сблъскваме от ОП на КСБ – Добрич, са такива, каквито са в цялата страна – сивият сектор, липсата на квалифицирана работна ръка и млади кадри. Нашите усилия са насочени към преодоляването на тези трудности.

През 2018 г. стартираха някои обекти с европейско финансиране, санирането и водния цикъл в Добрич. Поради това очаквам увеличение обема на СМР от фирмите с регистрация в ОП на КСБ – Добрич.

Пожелавам на колегите повече и по-добре платена работа.

Инж. Севдалин Петров, председател на ОП на КСБ – Русе: В региона продължава реализацията на значими инфраструктурни обекти

През изминалата 2017 г. в област Русе, както и в по-голямата част от страната се забеляза развитие по отношение на изпълняваните проекти. Имаше както обществени поръчки, така и частни инвестиции. Всичко това оказа благоприятно влияние върху фирмите от ОП на КСБ – Русе.

По-значимите проекти, които бяха и в момента се реализират на територията на областта, бяха инфраструктурните обекти, свързани с облагородяването на централната градска част и крайбрежната ивица. Всички вярваме, че това ще промени положително облика на Русе и ще го превърне в още по-красив европейски град.

Програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС включва посещения на делегатите в нашия град. Очакваме свързаните с това дейности да създадат работа за някои от по-малките местни фирми.

През 2018 г. очакваме строителството в града и областта да продължи. Имаме и такова уверение от кмета на Русе Пламен Стоилов. Фирмите от Областното представителство на КСБ ще започнем годината с една много актуална среща семинар, на която ще присъстват ръководствата на Областна администрация – Русе, на общините, главният архитект на Русе, и др.

Искам да споделя, че аз като председател на ОП на КСБ – Русе, директорът на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев” в Русе инж. Камелия Денчева и деканът на Строителния факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев” проф. д-р инж. Бранко Сотиров сме обединени около тезата, че кадрите за нашата професия са крайно недостатъчни и се опитваме да променим това. Осигуряваме различни стипендии и показваме на младите хора, че могат да имат реализация в сферата. Фирмите също взимат ученици и студенти на практика. Помогнахме на университета да оборудва лаборатория с необходимата техника.

Бих искал да пожелая на колегите от бранша, на прекрасния екип на в. „Строител” и на главния редактор Ренета Николова много здраве, щастие и повече сбъднати мечти. Нека нивото на нашия любим вестник да е винаги толкова високо, колкото и досега.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 25.01.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.