Изминалата 2017 г. и Новата 2018 г. през погледа на областните председатели на КСБ – част 5

Инж. Димо Мирчев, председател на ОП на КСБ – Силистра: Най-голямата надежда на фирмите от региона е продължаването на националната програма за саниране

Прочетена: 133

Мартин Славчев

Инж. Димо Мирчев, председател на ОП на КСБ – Силистра: Най-голямата надежда на фирмите от региона е продължаването на националната програма за саниране

Като цяло през 2017 г. не се наблюдава съществен ръст на строителството в Северна България и в частност в област Силистра. Основните причини според мен са няколко. Първата и най-значима е ясно изразената разлика между Северна и Южна България. В Северозападна и Североизточна България държавното финансиране стига много трудно и в ограничени количества. Втората е голямото забавяне на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), по която има подадени множество проекти от нашите общини. И не на последно място частните инвеститори са много предпазливи в региона ни и не предприемат крупни вложения.

През изминалата година основните строителни дейности в нашата област бяха във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) в Силистра. Благодарение на множеството обекти в нея местните фирми успяха да вземат участие при изпълнението на няколко жилищни блока. На територията на община Силистра, при сключени 15 договора за внедряване на мерки за енергийна ефективност, 13 от тях са завършени, а за 2018 г. остава да бъдат приключени още 2. По Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ („ОПРР 2014 – 2020“) в Силистра през 2017 г. започна реализацията на два проекта. Първият е „Реконструкция и рехабилитация на площад „Албена“, който беше приключен в края на годината, а вторият – „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” е в процес на изпълнение. В община Главиница стартира реализацията на СМР по проект „Мерки за енергийна ефективност в сградата на административен блок №2“.

В областта на ниското строителство бяха изпълнени единични незначителни обекти в общините Силистра, Кайнарджа, Дулово, Тутракан и Алфатар, включващи ремонти по водопроводна и пътна инфраструктура, финансирани от държавния бюджет на обща стойност общо около 5 млн. лв.

Най-големият стартирал проект на територията на областта през 2017 г. е „Реконструкция и рехабилитация на част от път II-49 Кубрат – Тутракан – 9,97 км“ по „ОПРР 2014 – 2020“. Другият мащабен обект бе обновяване на част от път III-235 Главиница – Окорш около 12 км, финансиран от държавния бюджет по линия на договорите за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). И двата големи обекта бяха изпълнени от една и съща фирма.
Най-голямата надежда на строителните компании от региона е продължаването на ­НПЕЕМЖС, „ОПРР 2014 – 2020“ и стартиране на проектите по ПРСР. Вярваме, че ако се започнат достатъчно много обекти по цитираните програми, ще има работа и за местните фирми.

Община Силистра е пред сключване на 6 договора за финансиране по НПЕЕМЖС. Предстои рехабилитация на бул. „Симеон Велики“ по „ОПРР 2014 – 2020“, както и основен ремонт на спортна зала „Дръстър“. В Тутракан са разработени проекти за 18 общински, държавни и частни сгради, част от които са одобрени и за тях ще стартира провеждането на обществените поръчки. Главиница е с намерение да реализира предложението „Мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ „В. Левски“. Другите общини основно разчитат да стартира ПРСР и на финансиране от държавния бюджет за по малки обекти.

Само за информация може да се отчете, че брутният вътрешен продукт на човек от населението в страната е вече най-нисък в Североизточна България, а не в Северозападна. Надяваме се в следващите години държавата да обърне внимание и на западащи региони като нашия.

На всички строители искам да пожелая една много здрава година, повече късмет и да не спират да се борят, когато се сблъскат с неправдата и нарушенията на законите в държавата ни.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 08.02.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.