ОП на КСБ – Русе обсъдиОП на КСБ – Русе обсъди актуални за бранша въпроси

Изп. директор инж. Мирослав Мазнев проведе първа работна среща с ръководството на Областното представителство на Камарата

Прочетена: 131

Мартин Славчев
Ренета Николова

Новият изп. директор на Камарата на строителите в България (КСБ) инж. Мирослав Мазнев проведе първа работна среща с ръководството на Областното представителство на КСБ в Русе. На нея бяха обсъдени актуални за бранша въпроси. Срещата бе по покана на председателя на ОП на КСБ – Русе, инж. Севдалин Петров. В нея се включиха членове на Областния и на Контролния съвет на местната структура на Камарата, както и прокуристът и главен редактор на вестник „Строител“ Ренета Николова.

„През последните 10 години Камарата на строителите в България се утвърди като най-авторитетната браншова организация в страната. Гласът на КСБ се чува и на най-високите нива в управлението на държавата. Но има още много какво да се направи. Основната цел на Камарата е да защитава интересите на всички фирми, които членуват в нея. Когато сме обединени като гилдия, ще имаме силата заедно да решаваме проблемите на бранша“, заяви инж. Мазнев.

Един от най-актуалните за русенските строители въпроси, които бяха поставени на срещата, бе за липсата на квалифицирани кадри в сектора. ОП на КСБ – Русе, съвместно с учебните заведения и областния управител се опитват да решат проблема, като насърчават младите хора да се насочат към тази професия, каза инж. Севдалин Петров. Той посочи и една от предприетите стъпки в тази насока – организирана дискусия под егидата на областния управител Галин Григоров, чиято тема е била именно изборът на професия на подрастващото поколение. Усилия полагат и ръководствата на ПГСАГ „Пеньо Пенев“, и на Русенския университет „Ангел Кънчев“, където през тази година ще завършат първите абсолвенти от специалност „Строителен инженер”, подчерта председателят на русенските строители.

Като следващ сериозен проблем за бранша в област Русе бе посочено, че в реализирането на големите инфраструктурни обекти и по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради като главни изпълнители работят основно фирми, които не са от областта. Ниските цени, на които се работи, също бяха отбелязани като проблем, на който КСБ трябва да обърне специално внимание.

Инж. Севдалин Петров посочи и че предстои довършване на ремонта на офиса на ОП и че разчита на централното ръководство на Камарата за подкрепа.

„Все пак съм оптимист за годината, която предстои. Надеждата ни е, че ще има доста работа за строителите. Комуникацията ни с областните и общинските власти също се подобрява. Надяваме се повече русенски фирми да участват в изпълнението на проектите на територията на региона“, каза в заключение инж. Петров.

„До 2008 г. имаше бум в строителството на високи сгради. Фирмите закупиха машини, квалифицираха хора. Последва голям спад. После на преден план излязоха пътните проекти, компаниите инвестираха в скъпа техника и екипи. През 2016 – 2017 последва значително намаление на тези обекти. Сега най-актуално е санирането. Но не знаем как ще продължи програмата след 2019 г. Тази неравномерност трябва да се промени!” Това каза от своя страна изп. директор на Камарата инж. Мазнев. Той посочи, че проблемът с кадрите е сред приоритетните за Камарата. „Работим заедно с АПИ и за стандартизиране на документите за търговете в пътния сектор по примера на това, което направихме за обектите по ОПОС съвместно с МОСВ“, обясни още той.

„С въвеждането им се цели и двете страни – възложител и изпълнител, да имат равни права, както е по света. По този начин ще се намери необходимият баланс и строителят ще има възможност и да проектира обекта по целесъобразен начин”, подчерта инж. Мирослав Мазнев. Той посочи, че Русе поставя началото на поредица от срещи с ОП, за да се чуят на място проблемите, които вълнуват местните фирми, и да се търси начин за решаването им.

„Виждаме в лицето на изп. директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев строител, с когото говорим на един език. Вярваме, че той ще допринесе за положителното развитие на Камарата“, каза в края на срещата инж. Севдалин Петров.

На Годишния бал бе отбелязан десетият юбилей на Камарата

ОП на КСБ – Русе, проведе годишния си бал. На него бе отбелязана 10-годишнината от създаването на Камарата на строителите в България. Домакин на събитието беше инж. Севдалин Петров, председател на ОП на КСБ – Русе. Сред официалните гости бяха изп. директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев, областният управител Галин Григоров, директорът на ПГСАГ „Пеньо Пенев“ инж. Камелия Денчева, председателите на регионалните структури на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Милка Трифонова и на Камарата на архитектите в България (КАБ) арх. Мария Стефанова, както и прокуристът и главен редактор на вестник „Строител“ Ренета Николова. Сред присъстващите бяха и представители на русенския клуб на строителите ветерани и др.

„Скъпи гости, тази вечер празнуваме 10 години от създаването на КСБ. Нека всички строители да дават още много на Русе, за да може нашият град да се развива и да бъде още по-красив“. С тези думи инж. Севдалин Петров даде началото на церемонията. След което Галин Григоров връчи на инж. Петров удостоверение за съществен принос в развитието на строителния сектор в Русе.

„За мен е огромно удоволствие да съм тук с Вас, в прекрасния град Русе, и то по един наистина тържествен повод – Вашият годишен бал, с който отбелязвате и 10-годишния юбилей от създаването на Камарата на строителите в България. В началото бих искал да Ви предам най-искрените поздрави и пожелания от изпълняващия длъжността председател на КСБ инж. Илиян Терзиев, който поради неотложни ангажименти не може да присъства, но специално изпрати поздравителен адрес“, каза инж. Мирослав Мазнев. Той прочете адреса пред присъстващите на тържеството.

„Уважаеми инж. Петров, приемете моите и на Управителния съвет на Камарата на строителите в България най-искрени поздрави по случай Годишния бал на ОП на КСБ – Русе. През изминалата година КСБ отбеляза 10 години от създаването си. През този период Камарата се разви и утвърди като най-авторитетната браншова организация, като защитник на интересите на сектора, търсен и необходим партньор на централните институции и местните власти. Това стана благодарение и на усилията на нейните Областни представителства. Благодаря на Вас, на ръководството на ОП на КСБ – Русе, и на всички фирми членове за ангажираността и всеотдайната работа. За изминалия период ОП на КСБ – Русе, участва активно в диалога с областните власти и общините от региона, както и в провежданите събития на Камарата. Убеден съм, че заедно ще продължим да търсим и да даваме решения на предизвикателствата, пред които се изправя браншът. На Вас, на Областния съвет и на членовете на ОП на КСБ – Русе, желая здраве, късмет, нестихващ ентусиазъм и енергия за работа. Нека новата 2018 г. да е изпълнена с успешно реализирани проекти и поводи за радост и удовлетворение от постигнатото“, се казва в поздравителния адрес от инж. Илиян Терзиев.

Инж. Мазнев сподели с присъстващите, че на работната среща преди тържеството с Областния и Контролния съвет на ОП – Русе, са обсъдили наболелите теми в бранша. „Много работа е свършена през годините, но много ни предстои и занапред. Има още доста какво да се желае по отношение на процедурите за провеждане на обществените поръчки. Направихме първи стъпки за стандартизиране на документите за търговете по ОПОС, сега трябва да продължим и с другите сектори. Административната тежест и бюрокрацията пречат на бизнеса, а проблемът с липсата на кадри става все по-сериозен. Радвам се на активността в дискусиите по тези теми на членовете на Областното представителство в Русе, защото Камарата сме всички ние и искам да Ви уверя от името на инж. Терзиев и на УС и от мое име, че за ръководството на организацията всяко мнение и позиция, всеки проблем, с който се сблъскват фирмите на централно и местно ниво, е важен и ще му бъде отделено нужното внимание. Заедно ще търсим и ще намираме най-добрите решения за бранша. Пожелавам Ви една успешна, изпълнена с много реализирани обекти година. Да сте здрави – Вие и Вашите семейства, екипите Ви, и да се радвате на резултатите от благородния труд на строителя“, каза още инж. Мазнев.

По време на церемонията бе изчетен и поздравителен адрес от Съвета на директорите и екипа на в. „Строител“.

„Уважаеми инж. Петров, приемете най-сърдечни поздрави по повод годишния бал на ОП на КСБ – Русе, от името на Съвета на директорите и екипа на в. „Строител“. През годините изградихме работещо партньорство и добро приятелство. За в. „Строител“ Вие сте един от най-уважаваните и ценени гости на страниците на изданието. Използваме случая да Ви уверим, че Вие и членовете на ОП – Русе, винаги сте добре дошли с позиции и мнения в най-авторитетната браншова медия у нас, за да покажем заедно възможностите на местните фирми, които променят облика на областта и реализират обекти в цялата страна. Надяваме се нашето добро партньорство да продължи и да се развива в бъдеще. Пожелаваме много здраве, благополучие и лично щастие на Вас и на членовете на ОП на КСБ – Русе. Нека 2018 г. да бъде за строителния бранш година на успехи и просперитет”, се посочва в адреса, подписан от председателя на СД на „Вестник Строител“ ЕАД инж. Пламен Пергелов.

По повод Годишния бал ОП на КСБ – Русе, получи поздравителни адреси и от кмета на града Пламен Стоилов, както и от регионалните колегии на КАБ и Съюза на архитектите в България.
Официалната част приключи с разрязването от инж. Севдалин Петров и главния редактор на в. „Строител“ Ренета Николова на специално изработената торта за 10-годишнината на КСБ. Празникът продължи с много музика и танци, като за доброто настроение на присъстващите се грижеше чаровната певица Нелина.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 15.02.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.