Националното състезание „Най-добър млад строител” през учебната 2017/2018 г.

Прочетена: 121

Борислав Брайков,
началник-отдел, КСБ
Мартина Кръстева,
експерт, КСБ

Недостигът на квалифицирани служители е един от най-сериозните проблеми, с които строителният бизнес се сблъсква от години. Липсват работници от целия спектър на строителните професии, особено среднотехнически и изпълнителски кадри от всички специалности. В допълнение статистиката показва тенденции на застаряване на работната сила, дължащо се преди всичко на факта, че секторът е загубил своята атрактивност за младите хора. Професионалните гимназии трудно запълват местата в паралелките си в строителните специалности. Именно рязкото намаляване на интереса към професионалното образование и недостатъчните възможности на учебните заведения за осигуряване на ефективни стажове и практика е довело до недостиг на средни специалисти в почти всички области в България. Традиционно тежките условия на труд допълнително намаляват привлекателноста на професията строител.

За преодоляване на негативната тенденция Министерството на образованието и науката за пореден път организира Националното състезание „Най-добър млад строител“ за учебната 2017/2018 г. През годините на провеждането на конкурса Камарата на строителите в България (КСБ) оказва различна форма на подкрепа чрез Областните си представителства, които се включват във всички етапи на инициативата – училищни, регионални и национални кръгове. Активната роля на строителните предприятия е от съществено значение за успеха на надпреварата. Затова местните структури на КСБ осигуряват не само награди на участниците или друга организационна и финансова помощ, но и запознават младежите с професията. Така се създава връзка между представителите на фирмите от бранша и бъдещите кадри, които те могат да привлекат в екипите си.

Цели на състезанието:

1. Да се осигури възможност на учениците от професионалните гимназии да:
• демонстрират теоретичната подготовка, практическите умения и компетентностите за изпълнение на строителни дейности, придобити при обучението по професиите от направление „Строителство”;
• изявят формираните в процеса на обучението професионално-личностни качества – комуникативност, трудова дисциплина и етика, работа в екип и др.
2. Да се осигури възможност на професионалните гимназии за:
• организиране на атрактивна извънкласна дейност, насочена към изграждане интереса на учениците към професията, насърчаване развитието на творческите им способности, мотивиране участието в междуучилищно сътрудничество и съревнование;
• осигуряване условия за проверка и външна оценка на постиженията на учениците при извършване на специфичните строителни дейности;
• реализиране на активно публично-частно партньорство – обвързване на училищните дейности с бизнес средите за издигане престижа на строителната професия чрез популяризиране на добри практики, прилагане на нови технологии и строителни материали, обогатяване материално-техническата база на професионалните гимназии, предоставяне възможност на учениците за сключване на договори за отпускане на стипендии и за реализация в строителни фирми.

Етапи на състезанието

Първи кръг – Училищен. Срок за провеждане – до 28.02.2018 г.

Втори кръг – Регионален – училищата са разпределени в четири регионални групи. Срок за провеждане:
• I регионална група – 8-9.03.2018 г. – за училищата в Благоевград, Пазарджик, Перник, Пловдив, София;
• II регионална група – 15-16.03.2018 г. – за училищата в Бургас, Кърджали, Сливен, Стара Загора, Хасково, Ямбол;
• III регионална група – 22-23.03.2018 г. – за училищата във Варна, Русе, Силистра, Търговище, Шумен;
• IV регионална група – 29-30.03.2017 г. – за училищата във Велико Търново, Видин, Габрово, Монтана, Плевен, Свищов.

Трети кръг – Национално състезание. Срок за провеждане – до 23-24.04.2018 г. Място за провеждане – Панорама на професионалното образование – Пловдив.
Публичност – гости:
• представители на изпълнителната администрация, училищни настоятелства, други отговорни и заинтересовани институции, общественици и др.;
• социални партньори.

В рамките на състезанието са включени следните състезателни дисциплини:
1. Мазилки, шпакловки и бояджийски работи;
2. Облицовки и настилки;
3. Зидария;
4. Сухо строителство.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 22.02.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.