По инициатива на КСБ се създаде работна група на браншовите организации

Тя ще подготвя общи становища и предложения за промени в нормативните актовеТя ще подготвя общи становища и предложения за промени в нормативните актове

Прочетена: 199

Свилена Гражданска
Ренета Николова

По инициатива на Камарата на строителите в България (КСБ) се създаде работна група на браншовите организации от сектора. Тя ще подготвя общи становища и предложения за промени в нормативните актове, касаещи отрасъла. Структурата бе учредена по време на среща, която се проведе по покана на КСБ. Тя се състоя в централата на Камарата, а домакин бе инж. Илиян Терзиев, председател на Управителния съвет на КСБ. От страна на КСБ в нея участваха и инж. Николай Николов, зам.-председател на УС на Камарата и председател на ОП на КСБ – Бургас, инж. Любомир Качамаков, член на ИБ и на УС на КСБ, ръководител секция „Високо строителство“ към КСБ и представител във FIEC на групата държави от Централна и Източна Европа, член на Съвета на директорите на в. „Строител“, инж. Благой Козарев, член на ИБ и на УС на КСБ и ръководител на секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“, инж. Любомир Пейновски, член на УС на КСБ, инж. Валентин Зарев, ръководител на секция „Проектиране и строителен надзор“. Модератор на събитието бе инж. Мирослав Мазнев, изп. директор на Камарата. В срещата се включиха ръководителите на всички браншови организации от сектора – инж. Иван Каралеев, председател на УС на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), инж. Стефан Чайков, председател на Българска браншова камара „Пътища“ (ББКП), арх. Петкана Бакалова, зам.-председател на УС на Камарата на архитектите в България (КАБ), инж. Атанас Ангелов, председател на УС на Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК), инж. Милен Димиев, председател на УС на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ), арх. Георги Бакалов, председател на Съюза на архитектите в България, инж. Андон Тушев, председател на Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“, и др. Гост на събитието бе арх. Иван Несторов, началник на Дирекцията за национален строителен контрол.

„Благодаря на всички Вас, колеги, които се отзовахте на поканата на КСБ. Благодаря и на арх. Иван Несторов, началник на ДНСК, за това, че се присъедини към нашата среща за отзивчивостта към проблематиката, която е от основно значение за строителния сектор. Най-важното е да работим заедно за един по-прозрачен и уеднаквен за всички нас строително-инвестиционен процес. Тази среща на браншовите организации в сектора не е случайна. УС на КСБ реши да проведем поредица от срещи – с всички ресорни институции и министерства, агенции, парламентарни комисии. Но според нас, преди да стартираме разговорите с администрацията, беше важно да се срещнем с Вас колеги, защото заедно представляваме бранша, за да уеднаквим позициите си и да набележим общи цели“, заяви при откриването на срещата инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ. „Всички сме наясно, че нормативната база, по която работим, се нуждае от промяна. Не искам да влизам в конкретика, защото ще трябва да говоря доста дълго по въпроса. Смятам, че опитите всеки да решава самостоятелно отделните проблеми, не са добри. Нашата позиция е, че трябва да се обединим около основни принципи, около една визия за промени в нормативната база, поднормативните актове и наредби и всички произлизащи от това неща, защото само така можем да защитим бранша и с общи усилия да вървим напред“, подчерта той. „Индивидуалните инициативи разпиляват нашите усилия и няма да ни доведат до по-добри резултати. Целта на срещата е да набележим формата, под която да започнем нашата съвместна дейност. От КСБ предлагаме да се създаде работна група от представители на организациите, които днес сме тук, и тя да формира обща политика“, обясни инж. Терзиев и предложи изп. директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев да оглави новата структура.

„Смятам, че той има необходимия опит и контакти. Законът за устройство на територията (ЗУТ) и Законът за обществените поръчки (ЗОП) са сред приоритетните нормативни актове, по които групата трябва да работи. Също считам, че териториалното устройство трябва да се отдели и да се третира в отделен нормативен акт. Разбира се, структурата ще има много работа по наредбите и във връзка със стандартизацията на документите“, посочи председателят на УС на КСБ инж. Терзиев.
„Безспорно считаме тази среща за начало, за възможност да представим първите си визии по отношение на необходимите промени в нормативната база, касаеща сектора“, каза инж. Мирослав

Мазнев и допълни, че не трябва да се работи на парче по промяната на законодателството. „Не е работещ подход да се излиза с отделни предложения, които в края на краищата дори да бъдат приети, биха спъвали в някаква степен целия процес по развитие на нормативната база“, посочи той.

Инж. Иван Каралеев отбеляза, че от КИИП считат, че е наложително осъществяването на общо разглеждане на нормативните актове, особено на ЗУТ, както и на наредбите и подзаконовите актове, които са свързани с него, а също така и на ЗОП. По думите му този процес е необходим. „Подкрепяме Вашето предложение за създаване на работната група. Трябва всичко да се разглежда в нея, а след това да излизаме с общи материали“, заяви инж. Каралеев.

Според инж. Стефан Чайков учредяването на групата е чудесна идея. „Смея да твърдя, че с избирането на новия УС на ББКП от април м.г. протече доста сериозен процес на консолидация вътре в бранша. Рестартирахме дейността на Консултативния съвет към председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, в който са включени представители на КСБ и ББКП“, съобщи той. По думите му в работната група трябва да участват представители на организациите на най-високо ниво, така че тя да има пред администрацията и обществото възможно най-големия авторитет и представителност. Той допълни, че конкретните проблеми могат да се възлагат на отделни подгрупи, за да се вземат становища, които да се съгласуват след това в голямата група.

„Благодаря от името на КАБ за тази покана. Ние приветстваме всяка инициатива, свързана с облекчаване на инвестиционния процес. Всички ние от бранша знаем колко е труден той в момента“, каза арх. Петкана Бакалова, зам.-председател на КАБ. „Имаме няколко работни групи в нашата камара с различен фокус, които биха били полезни с материалите, изготвени от тях. С удоволствие ще се включим в работната група на браншовите организации. Може би трябва да се помисли за график за дейността й и теми за всяко събиране, за да може да има предварителна подготовка. Нужно е да има подгрупи, за да се решават нещата в оперативен порядък, така например по теми, които касаят инженерната инфраструктура, но нямат отношение към нас – архитектите, не е необходимо ние да взимаме участие. С удоволствие ще се включим с целия си експертен потенциал в групата“, информира арх. Бакалова.

Инж. Атанас Ангелов припомни, че едно от първите неща, които си е поставил за цел, след като бе избран за председател на УС на БААИК, е било да работи в посока обединяване на всички браншови организации в подобна работна група. „Много приятно съм изненадан от така предложената структура. Видяхме горчивия опит, когато всяка организация сама за себе си дава предложения, които не са съобразени с другите. Смятам, че презентираната от Вас форма е начинът да постигнем положителен ефект за нашата дейност, т.е. да работим съвместно, като обединяваме нашите усилия по всички теми, които са свързани с подобряване на нормативната база. Трябва да излизаме с общи становища. Приветствам го и съм съгласен с така предложения начин на работа“, подчерта инж. Ангелов.

„От КИГ също споделяме мнението, че е необходима сериозна промяна в някои закони, визирам най-вече ЗУТ и ЗОП. Също така сме на мнение, че са нужни изменения за някои други нормативни актове, за които в хода на дейността на работната група ще изкажем становището си. Подкрепяме идеята и ще се включим активно“, посочи от своя страна инж. Димиев.
„Искам да поздравя форума, защото когато става дума за ЗУТ, има твърде много нерешени въпроси, свързани и с административното управление и проектантската дейност, касаещи браншовите организации като цяло. Преди повече от половин година проведохме среща между председателите на КСБ, КИИП, КАБ, САБ и
БААИК. На нея си обещахме да обединим усилия, защото създаваме един продукт и не е без значение как би се структурирал нашият основен закон – ЗУТ, и съпътстващите го нормативни актове. От САБ винаги сме давали предложение и сме търсили хармонизирането им“, заяви арх. Бакалов и допълни, че от САБ преди две години са били пред подписване със Световната банка за осъществяване на инициатива за разработване на съответните документи, които да облекчат режима. „Според нас ЗУТ трябва да е кратък и ясен, а тълкуването му и детайлизирането да става чрез наредби“, каза той. „Планирането и проектирането са две различни неща. Много пъти се бъркат. Планове и проекти – също. Важно е да се върне думата градоустройство, защото устройственото планиране е широко понятие. Трябва да е ясно кой и с какво участва в процеса – докъде са урбанистите, архитектите градостроители, колегите – архитекти и инженери, които се занимават с инвестиционното проектиране, строителите и естествено главните архитекти и администрацията как ще взаймодействат. Готови сме да подкрепим инициативата за работната група“, отбеляза арх. Бакалов.

„Благодаря за поканата да участвам в срещата. Всички сме заедно в този сектор и вървим в една посока, при което трябва да уеднаквим първо начина на виждане, на действие и да синхронизираме работата на ДНСК и представителите на съответните браншови организации. Благодаря, че най-накрая се събираме на една маса. От тук нататък има много теми, по които трябва да работим заедно“, каза арх. Несторов. „30 години от моя живот са минали в държавната и общинската администрация. Достатъчно добре познавам проблемите на целия строителен бранш, надзорен, проектантски, от гледна точка на одобряващ орган като служител на Столичната община, а от друга – като представител на МРРБ. От миналата година съм директор на ДНСК. От дълги години работя с моите колеги по различни теми. Запознат съм детайлно с проблемите, които съпътстват целия строителен процес, за липсата или за ненавременната намеса на ДНСК, за намесата на дирекцията малко по-остро или не на точното време и място“, обясни той. „Смятам, че когато има добър диалог между всички страни, нещата винаги своевременно могат да бъдат коригирани. Мога да Ви гарантирам, че като представител на МРРБ и ръководещ ДНСК винаги ще бъда готов за разговори и съвместно да отстраняваме проблеми, които са възникнали при строителството на даден обект. Поради тази причина приемам и тежкия ангажимент да бъда посредник между Вашите структури и МРРБ. Най-необходимите за промяна текстове в законодателството ще бъдат представени в работна група за промени в ЗУТ към МРРБ“, съобщи арх. Несторов. „Работим за облекчаване на административните процедури. Нека да се стремим към отстраняване на пречките, които са доказали, че вече 20 години спъват дейността на участниците в инвестиционния процес и на нас като администрация. Нека да се концентрираме върху тези проблеми и да ги предложим на правителството чрез МРРБ“, добави той.

По време на срещата стана ясно, че всяка от браншовите организации ще определи по двама представители за участие в работната група. На следващо заседание ще бъдат структурирани и подгрупи, които да разглеждат конкретни теми, актуални за сектора.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 22.03.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.