Владимир Кехайов: Издадохме брошура, популяризираща бранша сред учениците и кандидат-студентите

Благодаря на екипа на в. „Строител“ за готовността, с която прие задачата да изработи материала, и за професионализма, който вложи в работата си

Прочетена: 741

Мартин Славчев,
Недялка Маргаритова,
експерт в
ОП на КСБ – Смолян

Г-н Кехайов, Вие сте председател на ОП на КСБ – Смолян. Разкажете как се роди идеята за издаването на тази брошура.

„10 добри причини да изберем строителната професия“ е дълго обмисляна идея. В продължение на няколко години Смолянската професионална гимназия по туризъм и строителство „Никола Й. Вапцаров“ (СПГТС „Никола Й. Вапцаров“) има нулев прием в паралелките, обучаващи бъдещите кадри за бранша ни. По думите на учители, родители и специалисти по кариерно ориентиране проблемите са в няколко посоки. На първо място е тенденцията да се избират т.нар. модерни средни учебни заведения – езикови и математически гимназии, като професионалните остават на заден план. На второ място е непознаването от страна на родители и ученици на характера на строителната професия, която в момента предлага възможност за кариера в един сериозен и традиционен за региона занаят.

Същевременно с повечето фирми от бранша от Смолянския район, които са наши членове, ясно дефинираме проблема с острия недостиг на квалифицирана работна ръка. Липсват онези специалисти, които преди години са получили своето образование в строителния техникум в града, доказал качеството на средното специално образование. Това означава, че перспективата пред нас никак не е „розова“. Не е далеч времето, в което такива работници съвсем ще изчезнат от трудовия пазар. Проблемът е многократно обсъждан на Общите събрания на ОП на КСБ – Смолян, редовните месечни срещи на нашите членове и на Областните ни съвети.

Как ще бъде разпространявана брошурата „10 добри причини да изберем строителната професия “?

Още докато подготвяхме текста, заедно с екипа на ОП на КСБ – Смолян, влязохме в контакт с директора на СПГТС „Никола Й. Вапцаров“ Антоанета Караджова, както и с представители на Регионалното управление на образованието (РУО) в града. От тях разбрахме, че в Смолян предстои откриването на специализирана кариерна борса, насочена към ученици. На нея учебните заведения ще представят своя профил и възможностите, които откриват пред децата, и конкретните параметри на обучението при тях. Амбицията ни е освен на това изложение тази брошура да достигне и до децата от по-малките градове и населени места на Смолянска област, защото те не са привилегировани по отношение на достъпа до специализирана информация.

Какво е съдържанието на брошурата? Какви раздели са обособени и как подходихте към структурирането на текста?

Брошурата условно може да бъде разделена на четири части. В първата изброяваме 10-те действително най-атрактивни черти на строителната професия, сред които са престижът, който носи, значимостта на сътвореното от строителите, перспективите, които нашият занаят открива за развитие, динамиката и интересното ежедневие на дюлгерите и др. След този раздел решихме да публикуваме мнението на няколко студенти по строителни специалности, които разказват за нивото на висшето образование, защото брошурата е насочена и към кандидат-студентите. За наша радост те се отзоваха с готовност на поканата ни да се включат. Изненадаха ни с изключителната зрялост за възрастта си и сериозния подход, който имат към бъдещата си професия. В третата част от брошурата даваме думата на младите специалисти – тези, които скоро са напуснали студентската скамейка и вече се трудят в строителните фирми от региона. Именно те представят професията от гледната точка на младото поколение и говорят на езика на младежите.

Лично останах приятно изненадан от чувството им за отговорност, сериозното им отношение и амбицията им към занаята ни. Това ме кара да бъда оптимист и спрямо нашия дълг на дългогодишни строители да ангажираме младежта, за да има професията ни бъдеще в Смолянския регион, както повеляват родопските традиции.

Накрая сме публикували представяне на учебните заведения, които функционират в областта, както и на два от университетите в София. Информацията е пресята до най-важните неща, защото всяка подробност е публикувана на сайтовете, а вероятно ще търпи и актуализация във времето.

Бих искал да благодаря на екипа на в. „Строител“ и неговия главен редактор Ренета Николова за готовността, с която вестникът прие задачата да изработи брошурата, и за професионализма, който вложи в работата си. Съвместният ни опит с изготвянето на юбилейния каталог на строителните фирми в Смолянския регион миналата година и този път получи потвърждение за изключителната прецизност и професионалното отношение на екипа на в. „Строител“.

10 добри причини да изберем строителната професия

Престиж. Строителната професия е изключително престижна в цял свят. Много от нейните представители се радват на особено уважение не само в местната общност, но заемат солидни позиции в държавата. Строителите често са обществено ангажирани и авторитетни фигури, чието мнение се чува и зачита.

Професия от изключителна важност. Строителството е професията, която изгражда заобикалящата ни среда – там, където протича животът ни, където работим, почиваме, спортуваме или творим. Ето защо тя е от изключителна важност за хората.

Осигурена работа. Добри краткосрочни и дългосрочни перспективи. Строителната професия създава възможност за сигурна дългосрочна заетост. Строителните фирми полагат усилия да задържат своите добри специалисти, защото квалификацията и опитът са от изключителна ценност в този сектор. Строителството в региона има своите добри перспективи, тъй като е свързано с развитието на туризма, промишлеността, минното дело и др. Над 100 строителни фирми функционират на територията на Смолянски регион и осигуряват работа за десетки специалисти с различен профил, квалификация и образование, осигуряват бъдеще за всеки, който е упорит, работлив и коректен. Със строителната професия може да участвате в реализацията на значими международни проекти.

Професия на бъдещето. Строителството се развива с бурни темпове и всеки един проект допринася за оформянето и съграждането на заобикалящия ни свят. Ако сте любители на новите технологии, техника, машини, материали и оборудване, то в тази професия ще имате възможност да се запознаете с най-модерните новости.

Динамична и интересна работа. Всеки, който работи в строителството, ще потвърди, че тази професия е далече от еднообразието, монотонността и скуката. Всеки нов проект поставя пред специалистите предизвикателства, с които може да се справят само упоритите, работливите и находчивите. Строителството предоставя изключителни възможности да покажете своята креативност и воля.

Финансова обезпеченост. Строителството е един от секторите, в които заплащането е на много добро ниво. Работещите в строителните фирми са обезпечени с осигуровки, социални бонуси и др. Строителните специалисти са хора с добър стандарт и възможности. Често са в първите редици по време на благотворителни акции и реализацията на благородни каузи.

Строителството е екипен спорт. Той е свързан с взаимоотношения между много хора с различни специалности, функции и роля в строителните проекти. Този сектор ще ви даде възможност да създадете много контакти, да откриете удовлетворението от работата в екип и дори да спечелите приятелства. Със строителната професия може да докажете потенциала на своите способности и да заемете лидерска позиция.

Наличие на учебни заведения с добра репутация. В гр. Смолян имате редкия шанс да учите в подходящите училища и университети – Професионалната гимназия по строителство и туризъм, която е наследник на Строителен техникум – Смолян, учебно заведение с богати традиции, излъчило не един специалист със забележителна строителна кариера. Висшите учебни заведения като ВСУ „Любен Каравелов“, УАСГ – София, Варненски свободен университет и др. дават възможност за получаване на висше образование в областта на строителството, а инженерните кадри са намерили реализация в целия Смолянски окръг, страната и чужбина.

Традицията. Някога родопските дюлгери са били едни от най-уважаваните хора в планината. Славата им се е носела далече отвъд пределите на региона и страната. Те са били основни дарители на храмове, чешми, мостове и др.

Строителите умеят да се веселят.

Строителите не само умеят да се трудят, те са ненадминати във веселбите. Доброто настроение и чувството за хумор съпътстват и делници, и празници, а Празникът на строителите по традиция се провежда на Димитровден.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 10.04.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.