Община Варна и ОП на КСБ – Варна, проведоха работна среща

На нея бе представена инвестиционната програма на морската столица за 2018 г.

Прочетена: 245

Мартин Славчев
Ренета Николова

Областното представителство на Камарата на строителите в България – Варна (ОП на КСБ – Варна), и община Варна проведоха работна среща. Форумът бе открит от кмета на морската столица Иван Портних и от инж. Христо Димитров, зам. -председател на Управителния съвет (УС) на КСБ и председател на ОП на КСБ – Варна. Медиен партньор на събитието бе в. „Строител“.
В срещата се включиха инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, инж. Мирослав Мазнев, изп. директор на КСБ, инж. Христо Иванов, зам. -кмет на общината, представители на строителни фирми и др.

„За мен е удоволствие за втора поредна година да бъда модератор на този форум. Той е добър пример за това как строителният бизнес и местната власт могат заедно да работят в интерес на гражданите и обществото“, заяви Ренета Николова – прокурист и главен редактор на в. „Строител“ и ПР на КСБ, в началото на събитието. „Надявам се, че както и през миналата година кръглата маса, освен да повиши информираността, ще даде отговор на актуалните за бранша въпроси и ще постави началото на нови съвместни инициативи на областната структура на Камарата и общината“, допълни тя.

„Радвам се, че диалогът между местната власт и бизнеса се утвърждава като традиция. Убеден съм, че подобни събития сверяват часовниците и са сериозен коректив за дейността ни.

През 2018 г. община Варна е възложител на проекти за над 350 млн. лв.
по линия на европейските фондове и с финансиране от републиканския и от общинския бюджет. За да бъдем по-оперативни, трябва да спазваме срокове. Същевременно заедно трябва да гарантираме и високото качество на изпълнените проекти, защото резултатите от дейността на строителните фирми се вижда от гражданите на Варна, които са най-важният коректив за нас, заяви кметът Иван Портних.

„Бих искал да изразя моята и на Областното представителство благодарност към кмета г-н Портних за организирането на срещата. Общината реализира сериозна инвестиционна програма и е най-големият възложител за бранша в областта“, каза инж. Христо Димитров и добави, че за ОП на КСБ – Варна, което представлява над 450 строителни компании, информираността относно предстоящите поръчки е от съществено значение.

„Добрата комуникация и диалог между Камарата и местната администрация е ключова
както за своевременното решаване на възникналите въпроси, така и за успешното, в срок и с необходимото качество реализиране на големите инфраструктурни обекти на територията на общината“, подчерта председателят на ОП на КСБ – Варна.

„Първо бих искал да отправя моите и на УС на Камарата искрени поздрави към кмета Портних и към инж. Димитров за тази инициатива, която се провежда съвместно, и то за втора поредна година. За ръководството на КСБ, за мен като председател комуникацията, диалогът с институциите на централно и местно ниво е водещ приоритет“, подчерта инж. Терзиев и допълни, че през последния месец ръководството на КСБ е провело срещи със Столичната община, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите, Министерството на туризма и др.

„С участието си във форума изразявам и подкрепата на КСБ, и нашата готовност да съдействаме при необходимост с целия експертен потенциал на организацията както на Областното ни представителство, така и на община Варна“, подчерта инж. Терзиев.

По време на срещата зам. -кметът инж. Христо Иванов отчете изпълнението на строителната програма на Варна за 2017 г. и представи плана за дейностите през 2018 г.

„Срещата със строителния бранш е изключително важна. Подобни форуми са много полезни, защото ние ежедневно контактуваме със строителите във връзка с изпълнението на проекти и договори. През последните години с осигурени средства по оперативни програми, от държавния бюджет или от този на община Варна, в града започна реализацията на много обекти”, каза инж.

Иванов. Той посочи, че
в средата на 2017 г. е започнал ремонтът на южното обслужващо платно на бул. „Васил Левски”,

а впоследствие и на самия булевард. Това е най-мащабният инфраструктурен проект в града за последните десетилетия. По думите му друг ключов обект е реконструкцията на ул. „Ана Феликсова” и кръстовището с бул. „Цар Освободител” в район „Младост”. „Изграден е първият етап, който приключи през март 2018 г. Заради проблеми с отчуждителните процедури на три имота все още не може да направим връзката с бул. „Цар Освободител” и да довършим светофарната уредба, за да гарантираме безопасното влизане и излизане от този район“, обясни той.

Друг обект, който е важен за инфраструктурата на града, е реконструкцията на ул. „Александър Рачински”, в участъка от бул. „Сливница” до ул. „Антим I”. Тъй като на тази улица има сграда паметник на културата общината е съгласувала проекта с Министерството на културата. „Вече имаме становище. Предприемаме действия по заснемането на обекта. Предполагам, че към края на годината ще приключим процедурата и ще започне реализацията на този стратегически проект за общината.

През 2017 г. в града са изградени няколко светофарни уредби. Една от тях е на бул. „Трети март”, на автобусна спирка „Армейска”, където е имало голям брой пътнотранспортни произшествия. Изградена е светофарната уредба на бул. „Христо Смирненски”. Предстои да бъдат въведени в експлоатация тези на бул. „Цар Освободител” и на ул. „Прилеп“, стана ясно още от изказването на инж. Христо Иванов. Той посочи, че през миналата година общината не е успяла да стартира изграждането на стълби за достъп до крайбрежната алея. Причината е една незаконна постройка в района, за която в момента тече процедура по премахване. Според зам. -кмета дейностите вероятно ще стартират до началото на летния сезон.

„През 2017 г. започнахме строителството на улична канализация на ул. „Подвис” във връзка със заустването на битовата канализация от ул. „Букет”. В момента се изпълнява подновяването на канализацията на ул. „Мадара” и ул. „Ген. Попов”. Приключихме цялостната рехабилитация на бул. „Цар Борис III” в кв. „Виница”, който включи и подмяна на ВиК. Остана да се направи маркировката. Проектът е на стойност 1,675 млн. лв. До края на април предстои да приключат дейностите и по ул. „Студентска”. Основният ремонт на ул. „Ян Палах” беше в инвестиционната програма за миналата година, но във връзка с финансирането на бул. „Васил Левски” този обект отпадна“, коментира инж. Иванов и уточни, че в бюджета на общината за 2017 г. е било заложено проектиране и изграждане на паркинг пред блок 51. По думите му проектът е готов, издадено е разрешително за строеж. Има и избран изпълнител и скоро работата може да започне.

„За 2017 г. имахме и заделени средства за улично осветление за общо 53 обекта. От тях девет са изградени, а парите за останалите бяха прехвърлени за 2018 г.

Зам. -кметът подчерта, че в момента се строят 10 детски площадки за игра на открито. За тях през миналата година са изготвени проекти, издадени са разрешителни за строеж и са избрани изпълнители. Той се похвали, че спортната площадка в кв. „Галата” вече е въведена в експлоатация, както и че има проект за благоустрояването на района около сградата на Юнашкия салон. През миналата година е приключил и ремонт на стадион „Черно море”.

Друг успех на община Варна за 2017 г. е стартиралата реализация на парк в кв. „Възраждане”.

„Горди сме, че изграждаме такова пространство в града. Имаме и готов набор от инвестиционни проекти, за които търсим финансиране, като ремонтите на ул. „Св. св. Константин и Елена” в кв. „Виница” – в участъка от бул. „Цар Борис III” до гробищния парк, ул. „Братя Бъкстон”, ул. „Баба Тонка”, ул. „Капитан Рончевски” и др. Разполагаме с такъв за строителство на кръгово кръстовище на „Св. св. Константин и Елена” с изграждането на чешма за минерална вода. Направили сме инвестиционен проект за реконструкция на ул. „Прилеп” в участъка от ул. „Ян Палах” до местност Пчелина. Тази артерия е в много занемарен вид. В готовност при наличен финансов ресурс са и улиците „Подвис”, „Лиляна Стратиева” и „Флора“, обяви инж. Иванов. Той заяви, че

е много важно да се реализира и
реконструкцията на бул. „Република” в участъка от бул. „Владислав Варненчик” до ул. „Колю Фичето”.

В тази зона постоянно стават задръствания заради връзката с Промишлената зона и от общината се надяват през настоящата година работата по този обект да започне.

Зам. -кметът информира още участниците в срещата, че е извършено проектиране и на улична мрежа на кварталите 38, 39, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 60, 61, 62. „Там уличната регулация е по чл. 16. В този район на града трябва да се създадат нормални условия за достъп до имотите“, уточни инж. Иванов. Той сподели, че местната администрация е разработила и няколко проекта за спортни комплекси – в кв. „Владислав Варненчик” на мястото на съществуващия стадион, на ул. „Студентска” – на мястото на бившето игрище „Жечка Карамфилова”, и др. За тези обекти също се търси финансиране.

„Беше извършено проектиране на парк в кв. „Виница”, както и за ВиК мрежи. Направихме и генерален план за движението във Варна, който беше приет през тази година и предстои издаване на заповед на кмета за неговото въвеждане“, заяви инж. Христо Иванов. Той отчете още, че са приключили и два изключително важни екологични обекта за града – за отвеждане на дъждовните води от Шокъровия канал в Черно море и за рибарско пристанище в „Аспарухово”, който е на стойност 16 млн. лв. „Продължаваме да работим и по договорите, които имаме с Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ („ОПРР 2014 – 2020“).

Предстои финализирането и подписването на контрактите с МРРБ за финансиране на мерки за енергийна ефективност на здание на Министерство на вътрешните работи и няколко многофамилни жилищни сгради”, коментира още зам. -кметът на Варна. Той поясни, че по „ОПРР 2014 – 2020“ се изпълнява основен ремонт на ул. „Мара Тасева”, който е на финален етап и предстои обектът да бъде въведен в експлоатация в края на април. По същото време се очаква да приключи и рехабилитацията на уличната мрежа на булевардите „Приморски” и „Цар Освободител”. „Работим и по бул. „Първи май” в кв. „Аспарухово“. Имаме избрани изпълнители за благоустрояване на междублокови пространства в кв. „Владислав Варненчик”, четвърти микрорайон. В тях ще се инвестират 11 млн. лв. На инженеринг ще се реализират и проекти за междублокови пространства в район „Одесос” около СУ „Георги Бенковски”. Работи се по модернизацията и реконструкцията на пречиствателната станция в Златни пясъци. Това е стратегически обект на територията на община Варна”, заяви още инж. Христо Иванов.

През 2018 г. предстои и изграждане на още 10 спортни площадки в училищата, които включват многофункционални игрища и фитнес. Има осигурено финансиране от Агенция „Пътна инфраструктура” за рехабилитация на пътя Варна – Златни пясъци. Разработва се и проект за обновяване на стадион „Спартак”, за който средствата са осигурени от Министерството на младежта и спорта.

След презентацията на зам. -кмета на Варна протече дискусия за регламентирането на движението на машини и транспортни средства на територията на общината. Представителите на местната администрация и на строителните фирми обсъдиха и други актуални за бранша теми.

По време на разговорите инж. Росен Колелиев, член на УС на КСБ, подчерта, че настоящото ръководство на община Варна е първото, което е направило стъпка за подобряването на инфраструктурата на града. Той предложи да се извършат обследвания и да търсят иновативни методи при рехабилитацията на пътната мрежа в града.

„Моята препоръка към общинската администрация във Варна е да използва система за управление на пътните настилки. Има техника, която прави диагноза за състоянието на конструкцията на настилката и т.н. Така община Варна ще знае по какъв начин трябва да се ремонтират уличните платна. Използването на съвременни технологии може значително да намали разходите“, заяви инж. Колелиев.

Инж. Христо Иванов посочи, че

типизацията на тръжните документи ще облекчи процесите и ще спести много средства.

„Заедно вървим в тази посока, защото целта ни е обща. Камарата на строителите в България ясно е изразила своята позиция и подкрепа на типизацията на тръжните документи. Освен това, за да няма некачествено изпълнение на проектите, апелираме възложителите да изискват фирми и всички участници в консорциуми да бъдат регистрирани в Централния професионален

регистър на строителя”, допълни темата изп. директор на КСБ
инж. Мирослав Мазнев.

По време на дискусията Свилен Крайчев, секретар на Българска морска камара, обърна внимание на темата за чистотата на строителните площадки, както и за сроковете на изпълнение на ремонтните дейности. Председателят на Българска морска камара к. д. п. Богдан Богданов също се включи в обсъжданията. Той постави въпроса за изоставените сгради във Варна, които са десетки. „Има много занемарени здания в града. Също така смятам, че в община Варна трябва да се активизира процесът за изпълнението на проекти по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради”, коментира още той. Зам.-кметът Иванов обясни, че има проблем с намирането на собствениците на част от тези сгради и че трябва да се работи за промяна на законодателството, която да въведе търсене на отговорност при неизпълнение на задълженията на собствениците, каквито модели има в Европа, например Виена.

„Община Варна е единствена в България, която отдели средства от бюджета си, за да изготви списък на недвижимите културни ценности. Вече близо две години работим по този въпрос. Имаме издадени над 100 заповеди и са направени предписания на собствениците какви действия трябва да предприемат. Но само част от тях се изпълняват, а останалите – не”, коментира инж. Иванов.
Зам.-кметът информира и изпълнението на НПЕЕМЖС във Варна. „Набирането на документи по програмата тръгна трудно. 26 сгради бяха депозирани в Българската банка за развитие (ББР) и беше осигурено финансиране. Тези обекти вече са изпълнени и положителните ефекти за енергийна ефективност са налице. Впоследствие подписахме договори за още 9 блока и в момента сме на фаза избор на изпълнител. Отделно в ББР има депозирани още 36 заявления, които чакат да се осигури бюджет и за тях”, каза той.

В края на срещата инж. Христо Димитров благодари за изнесената информация и заяви готовността на ОП на КСБ да работи и да се включва с експертен потенциал във всички инвестиционни инициативи на общината.

„Гледаме към третата работна среща през 2019 г.“, каза в заключение председателят на варненските строители.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 12.04.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.