Професионалното образование и обучение се асоциира с положителни резултати за пазара на труда

Това показа проучване на CEDEFOP за общественото мнение в Европа

Прочетена: 53

Борислав Брайков,
началник-отдел, КСБ
Мартина Кръстева,
експерт, КСБ

Общественото мнение е важен фактор за професионалното образование и обучение (ПОО). Благодарение на информацията за това какви са нагласите на хората ПОО може да стане по-привлекателно и ефективно. Проучване на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP), публикувано в края на 2017 г., идентифицира възможните стереотипи и погрешните схващания за същността на ПОО в съзнанието на хората, както и разбирането за предизвикателствата и ограниченията на ПОО от гледна точка на крайния потребител. Тези данни са от съществено значение при формирането на политики, свързани с професионалното образование и обучение и превръщането му в първи избор.

Методология на
изследването

Проучването на CEDEFOP на професионалното образование и обучение е създадено в партньорство с Kantar Public – консултантска и изследователска агенция, която работи с клиенти по целия свят, за да подобри обществената политика, услуги и комуникация. Анализът на CEDEFOP изследва възприятието на европейските граждани в 28-те държави членки на ЕС и обхваща следните теми:

1. Осведоменост и знание – доколко европейците са запознати с ПОО, как получават информация и с какво го асоциират;
2. Опит и удовлетвореност – какво изучават хората в средното професионално образование, как ПОО се сравнява с общото образование;
3. Привлекателност и достъп – какъв е образът на ПОО, какви са неговите предимства и за кого е подходящо;
4. Резултати и ефективност – как ПОО подобрява перспективите за заетост, образование и обучение; какъв е неговият ефект върху икономиката и обществото.

Изследването е проведено в рамките на 10 месеца и има 3 проектни фази. В рамките на първата са извършени 120 когнитивни интервюта в 6 държави от ЕС за тестване и подобряване на въпросника. В следващия етап е реализирано пилотно проучване чрез 840 интервюта в цяла Европа, по 30 от всяка страна в ЕС. В последната фаза са проведени общо 35 646 интервюта „лице в лице“.

Резултати

1. Осведоменост и знание.

Анализът показва, че респондентите като цяло са запознати с професионалното образование. Доколкото имат обща представа за неговата хомогенност, видове (начално и продължаващо професионално образование и обучение), място на предоставяне (училище или учене чрез работа), ПОО се асоциира с образование, което подготвя хората за определена професия и рядко се свързва с възможността за придобиване на по-висока степен на образование, например висше. Неприемането на ПОО като предлагащо възможности за развитие във висшето образование води до намаляване на привлекателността му и е основен аргумент за онези, които са избрали общообразователно обучение. Лицата, предпочели професионалното образование, посочват, че възможността за намиране на работа е причината за тяхното решение (46%), докато тези от общообразователните институции обясняват, че са ги предпочели заради възможността след това да продължат във висше учебно заведение (45%). Според експертите преодоляването на този стереотип би могло да е условие за повишаване привлекателността на ПОО.

Проучването отчита, че в много държави все още има негативен обществен дискурс относно ПОО, засилвайки стереотипите и погрешните схващания. Освен това данните свидетелстват, че потенциалът на популяризирането и на ориентирането през целия живот не е напълно използван в този контекст. Резултатите в различните страни сочат съществуваща силна зависимост между нивото на информация, получена от гражданите, и тяхното участие в програми за ПОО. Въпреки че не може да се приеме пряка причинно-следствена връзка, в държавите, в които повече хора получават сведения за ПОО, има повече участници в професионалното образование.

2. Привлекателност и достъп.

Анкетата показва общо положително възприемане на ПОО в държавите членки на ЕС. Около 68% от европейците смятат, че ПОО в средното образование има положителен имидж, особено в способността си да предоставя възможности за работа, да подготвя хората за пазара на труда и да отговаря на нуждите на работодателите. Гражданите на ЕС също така са съгласни, че ПОО играе важна роля в обществото – укрепва икономиката на държавата, намалява безработицата и преодолява социалното изключване. Анализаторите уточняват, че когато респондентите са помолени да сравняват ПОО с общото образование, те са склонни да се съгласят, че общото образование има по-положителен имидж, а професионалното обучение е предимно за лица с по-ниски образователни постижения и че получаването на квалификация за ПОО обикновено е по-лесно.
Основни предимства на професионалното образование и обучение във връзка с пазара на труда.

3. Опит и удовлетвореност

В общ план завършилите ПОО са по-доволни от резултатите от обучението си, отколкото завършилите общо образование. Това важи особено за развитието на умения, свързани с работата. Обучаемите в общото образование са по-удовлетворени във връзка с придобиване на ключови компетенции, като например владеене на чужд език и развитие на културно съзнание.

4. Резултати и ефективност.

ПОО се асоциира с положителни резултати за пазара на труда особено по отношение на възприятието, че завършилите си намират работа по-бързо в сравнение с тези, които са придобили средно общо образование.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 19.04.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.