Две основни предизвикателства пред бранша дефинираха ОП на КСБ – Кюстендил, и ОП на КСБ – Перник, – сивия сектор и квалификацията на кадрите

Прочетена: 83

Мартин Славчев
Ренета Николова

Актуални въпроси, касаещи бранша, бяха обсъдени на срещи на ръководството на КСБ и Областните представителства на Камарата в Кюстендил и Перник, на които бяха поканени и представители на местната власт, Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК), Инспекцията по труда и професионалните училища. В събитията участваха председателят на Управителния съвет (УС) на КСБ инж. Илиян Терзиев, изп. директор инж. Мирослав Мазнев, Димитър Копаров, началник-отдел „Организационна политика“, инж. Виктор Шарков, зам.-председател на УС на Националния клуб на строителите ветерани (НКСВ), Ренета Николова, главен редактор и прокурист на в. „Строител“ и ПР на КСБ.

Гости на срещата в Кюстендил бяха инж. Росица Плачкова, зам.-кмет с ресор „Инвестиционна политика“, Илиян Фусков – началник-отдел „Капиталово строителство“ в общината, и Валентин Златински – директор на Дирекция „Инспекция по труда“ – Кюстендил. Председателят на ОП на КСБ – Кюстендил, инж. Светослав Борисов откри срещата, която се проведе в новата зала на Областното представителство, и приветства присъстващите с добре дошли.

„От една страна, целта на срещата е членовете на ОП на КСБ – Кюстендил, да се запознаят с новото ръководство на Камарата, а от друга – да представим своите проблеми пред представителите на местната власт. Смятам, че този формат за провеждане на работни дискусии е подходящ. Надявам се да организираме подобни мероприятия и за бъдеще“, каза инж. Светослав Борисов.

„Идвам във Вашия регион с огромно удоволствие. Преди близо два месеца с инж. Мирослав Мазнев бяхме избрани на ръководните постове в КСБ, съответно като председател на УС и изп. директор. През този период организирахме поредица от срещи с редица държавни институции – министерства, агенции, общини. На тях представяме нашите приоритети, какво е състоянието на сектора, проблемите, пред които са изправени нашите фирми членове, и търсим начините как бихме си партнирали с тях“, заяви инж. Терзиев.

„Поели сме ангажимент да посетим всички Областни представителства на КСБ, да чуем какво мислите и да се запознаем с проблемите на местните фирми. Вече бяхме в Русе, Разград, Варна и Добрич. Проблемите навсякъде са едни и същи, затова заедно ще търсим решенията им“, обясни председателят на УС на КСБ.

„През последните години Камарата се утвърди като институция. Нашият глас се чува. Позицията ни може да стигне до всеки един представител на централната или местната власт“, каза изп. директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев. „В момента 80% от заетостта в бранша се осигуряват от обществените поръчки. Общините са сред най-големите бенефициенти. Ето защо за нас връзките, които осъществяваме с местната власт, са изключително важни. Започнахме работа по иницииране на законодателни промени. Безспорно Законът за обществените поръчки (ЗОП) и Законът за устройството на територията (ЗУТ) не работят добре в момента. Знаете специално по ЗОП колко проблеми се създават с тръжните документи. Все по-осезаема е липсата на квалифицирани кадри. Това е другият сериозен въпрос, който Камарата и браншът като цяло трябва да се опитаме да разрешим“, допълни инж. Мазнев.

Като основен проблем по време на проведената дискусия в Кюстендил
се очерта борбата с т.нар. сив сектор –

фирми, които работят, без да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), като не спазват трудовото и осигурителното законодателство, правилата за безопасност и ощетяват държавата, като не плащат данъци. Тази група създава нелоялна конкуренция за легитимните фирми, от една страна, а от друга, краде работници поради това, че им се плаща на ръка, без документи. „Арматуристи и кофражисти – най-търсените специалисти в момента, отиват и работят там на по-високи от нашите цени в т.нар. бригади. Има ги навсякъде. Те не плащат нищо – нито осигуровки, нито данъци, нито ДДС. А РДНСК проверява само нас“, сподели инж. Атанас Кирилов, член на Контролния съвет на КСБ. „Чест прави този подход на новото ръководство за срещи с Областните представителства“, коментира инж. Кирилов.

„Истина е, че проверяваме само юридическите лица. Правили сме опити за контрол на тези бригади, но те не съществуват в правния мир. Ако има законодателство, ние ще го прилагаме“, каза директорът на Дирекция „Инспекция по труда“ – Кюстендил, Златински.

„Вашите проблеми са и наши. Ние сме възложители на най-големите проекти в региона. Ние също изпитваме трудности при изпълняване на изискванията на ЗОП. Проверявани сме за всяка обществена поръчка от поне две институции, затова много внимаваме как правим процедурите“, заяви инж. Росица Плачкова, зам.-кмет по „Инвестиционна политика“ на община Кюстендил.
„За съжаление имаме случаи на подаване на оферти, в които са включени и фалшиви документи. Превръщаме се в следователи, за да можем да установим фактическата обстановка и да проведем по най-правилния начин търговете. Нерядко сме търпели последици от сключени договори с фирми, които не си изпълняват задълженията или които никога не са имали такива намерения, като са се надявали на подизпълнители“, поясни тя. „По този въпрос много може да се каже и да се помисли. Напълно Ви подкрепям за това, което споделяте за тези бригади от сивия сектор“, каза инж. Плачкова. Ръководството на Камарата, Областното представителство и представителите на местната власт се договориха срещите им да бъдат регулярни, а при необходимост за подготовка на документи КСБ да осигурява експерти.

На работната среща на ръководството на КСБ
в Перник

присъстваха Вяра Церовска, кмет на община Перник, инж. Владислав Караилиев – зам.-кмет с ресор „Изграждане на инфраструктура и ТСУ“, инж. Богомил Алексов, директор на Дирекция „Строителство, инфраструктура и екология“, Цветелина Миленова, директор на Професионалната гимназия по техника и строителство „Арх. Йордан Миланов“, и Димитър Живков, член на УС на КСБ. Домакин на събитието бе инж. Таня Каменова, председател на ОП на КСБ – Перник. Сред гостите на събитието бяха и акад. Ячко Иванов, председател на Научно-техническия съюз по строителство, член на УС на НКСВ и представител на Европейския политехнически университет – Перник, членове на Областното представителство на Камарата и на Регионалния клуб на строителите ветерани.

Като един от най-сериозните проблеми, с които се сблъскват фирмите от ОП на КСБ – Перник,
бе посочена липсата на квалифицирани работници.

Друга основна пречка пред строителите са несъвършенствата в ЗОП.
„Кадрите все повече намаляват както при нас, така и в професионалните гимназии по строителство. Поради липсата на работа или други причини много от тях заминаха за чужбина. Някои се връщат, но повечето – не“, каза председателят на УС на КСБ инж. Терзиев.

„Младите хора вече не виждат перспектива в строителната професия и започнаха да се ориентират в друга посока. Квалифицираните работници ни напуснаха. Те са готови да работят в България и за по-ниско заплащане, отколкото в чужбина, но непостоянността на пазара доведе до сериозни затруднения“, заяви изп. директор на КСБ инж. Мазнев.
„Трябва да работим съвместно – Камарата с общините и гимназиите за дуалното обучение. Фирмите ни са готови да покажат на децата колко привлекателна може да бъде нашата професия и от малки да ги ориентираме. Трябва да мислим за тези, които няма да останат само с образованието от професионалните гимназии, а ще искат и да продължат да се обучават във висшите училища“, допълни той. „Институтът ме надгради, но основата я получих в техникума. Това ми позволи да бъда по-бързо адаптиращ се към висшето учебно заведение. Който иска, ще продължи да учи. Но има и такива, които отпадат от професионалните гимназии. Трябва и за тях да помислим – да им осигурим някаква строителна квалификация“, поясни инж. Мазнев.
„Действително никога не се е чувствала такава липса на кадри в бранша. Всичко това е следствие от разликата в заплащането между страните от Източна и Западна Европа. Трябва да положим усилия да задържаме тези, които са тук, и да ги обучаваме и възпитаваме“, каза Димитър Живков, член на УС на КСБ.

„Благодаря на инж. Каменова за поканата за тази среща. Показали сме неведнъж отношението си към КСБ, защото без строителите нищо не може да се случи в града“, заяви Вяра Церовска, кмет на Перник. „Проблемите, които ни вълнуват в ЗОП, сте ги отбелязали изключително правилно. Една голяма особеност на Перник е близостта до София. Ще говоря само за минусите от този факт. В столицата цените са по-високи, а отговорността на изпълнителите е една и съща. Нашите фирми могат да работят там, но това дава възможността и софийските да са тук“, обясни тя.

„Ние имаме изключително добри отношения с Камарата и аз безкрайно уважавам техния труд. Пожелавам повече работа, включително и по общински проекти, защото най-голямото желание на всеки един градоначалник е именно да гради“, подчерта тя.

По време на посещенията бяха разгледани важни за районите строителни обекти

След срещата в Кюстендил беше посетен изграждащият се Медико-балнеологичен комплекс „Св. Иван Рилски“. Той ще се състои от три модула и ще разполага с 324 места за рехабилитация и възстановяване, 430 места леглова база и още 380 места в конферентни центрове. В него ще работят 244 души. В ниското тяло ще бъде разположен рехабилитационен и възстановителен център. Там ще се извършва основната част от дейностите по лечебни и оздравителни процедури. Предвижда се в него да има басейн с минерална вода, кабини с джакузи, тангентори, апарати за физиотерапия, руска баня, калолечение, ароматерапия, масажи и други. В центъра ще се лекуват травматични, ставни и мускулни заболявания, както и на периферната нервна и дихателна система.

Предварителната стойност на целия проект е около 6 071 996,95 лв., финансирането е от общината. Функционирането на комплекса може да се класифицира като път към здравен туризъм. Широк спектър заболявания ще се лекуват в балнеологичния комплекс – кюстендилската минерална вода води до подобрение при над 50 болести.

След срещата в Перник бяха посетени санирани блокове по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. „Перник е един от първенците с 44 санирани блока“, обясни кметът Церовска. Строителите и кметът Церовска бяха посрещнати с възторг от гражданите, живеещи в обновените здания, които изразиха своята искрена благодарност към местната власт и изпълнителите. По Националната програма в кв. „Тева“ в момента се санират три блока с общо четири входа. Те са съответно 6-, 7- и 8-етажни с обща РЗП 7 440 кв. м.

Очаква се строително-монтажните работи да бъдат завършени скоро.
Посетени бяха и детски, и спортни площадки, реализирани със средства по „ОПРР 2014 – 2020“.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 19.04.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.