Камарата и НСОРБ ще работят заедно за промени в ЗОП

Ръководството на КСБ и ОП - Велико Търново, проведоха работна среща с инж. Даниел Панов

Прочетена: 112

Мартин Славчев
Ренета Николова

Проведе се среща на ръководството на Камарата на строителите в България (КСБ) и Областното представителство (ОП) на КСБ – Велико Търново, с инж. Даниел Панов, председател на Управителния съвет (УС) на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и кмет на Велико Търново. Тя бе по инициатива на инж. Любомир Шербетов, председател на ОП на КСБ в старата столица. Преди това се състоя среща на ръководството с Областния съвет (ОС), Контролния съвет и Комисията по професионална етика на местната структура на Камарата.

От страна на КСБ на срещата в общината присъстваха инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, инж. Мирослав Мазнев, изп. директор на Камарата, инж. Любомир Шербетов, председател на ОП на КСБ – Велико Търново, членове на ОС на представителството, Димитър Копаров, нач.-отдел „Организационна политика“ на КСБ, Ренета Николова, прокурист и гл. редактор на в. „Строител“ и ПР на КСБ. В срещата се включи и областният управител на Велико Търново проф. д-р Любомира Попова.

„Благодаря на Камарата на строителите в България за съвместните проекти, които реализираме, и специално за подкрепата за ремонта и възстановяването на уникалната църква „Св. св. Константин и Елена“, дело на майстор Колю Фичето“, заяви инж. Даниел Панов, кмет на Велико Търново и председател на УС на НСОРБ.„В нашия град се стремим да преодоляваме предизвикателствата от различно естество, които имат връзка със строителството“, каза още той. „През годините беше изградено добро партньорство между местната власт и ОП на КСБ – Велико Търново. Най-вече откакто инж. Любомир Шербетов е председател на Областното представителство. Той е сериозен човек и изпълнява поетите ангажименти“, сподели инж. Панов.

„Работим заедно с ръководството на община Велико Търново за просперитета на града“, заяви от своя страна председателят на ОП на КСБ – Велико Търново, инж. Любомир Шербетов.

„Ние благодарим за тази среща. Новото ръководство на Камарата си е поставило няколко задачи. Една от тях е да проведем срещи с всички министерства, институции и агенции, които имат отношение към строителството, както и с общините“, каза инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ. „С общините имаме много теми за разговор, общи интереси и наболели проблеми, които би било добре да обсъдим“, добави председателят на УС на КСБ и припомни, че вече е договорена среща на управителните съвети на двете организации, която ще се състои в София на 20 юни.

„Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) вече има насрочена среща с КСБ на 20 юни. Едно от нещата, които в момента е важно да бъдат обсъдени, е въпросът, свързан с фирмите, които постоянно обжалват, и необходимостта от промяна в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Проблемите идват главно от закона и той трябва да бъде променен. Вече има подготвен ЗИД на ЗОП, който касае главно обжалването. Трябва ни и съдействие от Ваша страна, да го видите и да си кажете мнението. Хубаво е, че през 2016 г. променихме Закона за нормативните актове. Доста ни помогна и тогавашният председател на Народното събрание Цецка Цачева. След изменението на този закон всяка промяна на нормативни актове, която се прави от изпълнителната власт, минава последователно и през НСОРБ. Естествено ние не взимаме еднолично решение, а изпращаме предложенията за становище на всички 265 кметове в България и се допитваме до тяхното мнение. След това систематизираме всички гледни точки и излизаме с решение в Управителния съвет за промяната на съответния закон”, обясни инж. Панов.

„Предстои среща на работната група към Министерството на финансите, в която участват и представители на НСОРБ. Там ще се обсъжда въпросът за финансирането на републиканските и общинските пътни мрежи, като първите са с дължина 21 хил. км, а вторите – 19,6 хил. км. Републиканската мрежа получава финансиране в размер на 750 млн. лв., а общинската – 50 млн. лв. Няма как да подобрим състоянието на общинската пътна мрежа с тези 50 млн. лв., които се отпускат за една година. Целта ни е средствата да бъдат увеличени до 100 млн. лв. Вече сме провели разговори с Министерството на финансите по този въпрос. Експертите от КСБ също могат да ни бъдат полезни със своите идеи, за да постигнем нужната промяна относно средствата. Разчитам на Вашето съдействие“, заяви председателят на НСОРБ и кмет на община Велико Търново.

„До 2017 г., докато тръгнат новите европейски програми, нямаше много строителни и ремонтни дейности на територията на страната. Но през настоящата година навсякъде в България, където колегите работят по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“ („ОПРР 2014 – 2020“), има строителство. Това са 39 общини. Отделно се работи и по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Разбира се, има и проблеми, но те се решават своевременно. Стараем се чрез проектите, които реализираме, да правим градовете по-привлекателни за живеене. Най-важното нещо за всяка община е да има добра инфраструктура, защото по този начин се развиват икономиката и туризмът. Мога да дам пример с община Велико Търново, където 47% от БВП са от туризъм и от обслужващи дейности покрай него“, информира инж. Панов. „В момента има голям брой инвеститори, които строят на територията на общината. Те изграждат редица обекти. Скоро очакваме и инвеститори, които се интересуват от многоетажни и подземни паркинги. Ще ги изслушаме и ако имат добри идеи, ще ги препоръчаме и на другите общини. Когато настъпи кризата в строителството, няколко обекта на територията ни бяха замразени. Вече се работи по тях. В момента тук се продават апартаменти на зелено за две години напред. А през 2011 г. имахме между 3600 и 3800 непродадени апартамента“, добави той. „Предстои ни реализацията на проект за интегриран градски транспорт, в който сме заложили изграждането на два буферни паркинга – единият в източната, а другият в западната част на града. Имаме подобна идея и за друг парцел, който в момента не се използва. Също така предвиждаме в онези училища, които разполагат с големи дворове, да изградим подземни паркинги, а отгоре да си бъдат игрища. Опитваме се да използваме всички свободни терени, за да има повече паркоместа в града“, съобщи кметът.

„Велико Търново се намира в Централна Северна България и е добро и комуникативно място както за бизнес, за туризъм, така и за образование. Обмисляме вариант за създаване на филиал на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)“, каза още инж. Даниел Панов.

„Бих искала да благодаря на председателя на ОП на КСБ – Велико Търново, инж. Любомир Шербетов за любезната покана да присъствам на тази среща. Поздравявам инж. Илиян Терзиев и инж. Мирослав Мазнев за избора им съответно за председател на Управителния съвет и изп. директор на Камарата на строителите в България. Пожелавам им успешен мандат и заявявам готовност за сътрудничество. Дейността на КСБ е изключително важна за нас. Всички виждаме, че Вашият труд и усилията, които полагате, се ползват от поколения наред“, заяви областният управител на Велико Търново проф. д-р Любомира Попова.

„Бих искала да засегна темата за един от най-големите проблеми, с които се сблъсква строителният бранш – липсата на квалифицирани кадри. Многократно сме дискутирали тези въпроси с инж. Шербетов. Щастливи сме, че във Велико Търново имаме професионална гимназия по строителство и архитектура. Затова смятам, че е изключително важно да популяризираме професията на строителите и да залагаме на инвестициите в млади кадри“, каза проф. д-р Попова.

„В последно време се забелязва голяма динамика на територията на цялата област. Естествено водеща е община Велико Търново. Това го усеща всеки гражданин, движейки се по улиците, използвайки новите сгради и съоръжения. Архитектурната среда тук се променя всеки ден и всичко е в интерес на гражданите. Всяка седмица получаваме в. „Строител“. Чрез вестника редовно следим за събитията на Камарата. От страниците му разбрах за промяната на ръководството на КСБ. Радвам се, че сега имам възможността да се запозная и лично с новия председател и новия изп. директор на Камарата, както и с част от екипа на изданието”, каза още областният управител на Велико Търново.

Инж. Илиян Терзиев благодари за хубавите думи на д-р Попова и на инж. Панов. „Освен обектите, които се възлагат чрез обществени поръчки, напоследък се забелязва и засилване на частните инвестиции. Едно от големите притеснения на строителния бранш е как ще се справим с всички проекти. За това нашият апел към Вас, инж. Панов, като председател на НСОРБ е да получим колкото се може повече информация за това, което предстои да бъде възлагано, за да можем да го планираме и да го изпълним успешно”, каза председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев.
„Разбира се, ние също имаме притеснения, свързани със ЗОП и т.нар. дежурни обжалвачи, за които и Вие споменахте. Имаме уверението и на институциите, че това ще се промени. В Камарата се опитваме да типизираме тръжните документи, за да може по този начин да облекчим целия процес. Почти сме готови с документите във ВиК сектора, работим и по останалите направления. Надяваме се в рамките на тази година те да бъдат готови в по-голямата си степен“, заяви инж. Терзиев.

„Бихме искали да Ви обърнем внимание и за пределните цени. Предвид повишаването на стойностите на материалите, цените, които бяха валидни допреди 1 – 2 години, вече не са актуални. Ако не се промени практиката това да бъде поставено като ограничително условие, който надвиши индикативната стойност, да бъде отстраняван, ще има големи трудности в намирането на изпълнители”, добави
инж. Терзиев.

Инж. Мирослав Мазнев постави въпроса за необходимостта от това всички строителни дейности да се възлагат само на вписани в ЦПРС фирми, както и че това трябва да важи и за участниците в консорциумите.

Участниците в срещата се обединиха и около важното значение за общините и бранша на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС), както и за големия й социален ефект. Трябва да се направи регулярна схема колко блока могат да бъдат санирани на година и програмата да продължи.

„Въпреки негативната кампания срещу НПЕЕМЖС само в 3-4% от санираните сгради се наблюдават някакви проблеми, които се налага да бъдат отстранени. Като цяло програмата се изпълнява изключително успешно и хората са благодарни за обновените си домове“, посочи инж. Терзиев.

В заключение участниците в срещата се разбраха да работят регулярно. Кметът Панов апелира КСБ да продължи подкрепата си за църквата „Св. св. Константин и Елена“, където се налагат довършителни дейности. Инж. Шербетов преложи в. „Строител“ да изготви разширен материал за обектите, които се реализират на територията на областта.

След срещата бяха посетени строителни обекти, сред които центърът на града, където се реализира проект за обновяване на градската среда с финансиране по ОПРР и обект с частно финансиране – магазин на „Практис“. Ръководството на КСБ посети и църквата „Св. св. Константин и Елена“.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 17.05.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.