Столичната община представи инвестиционната си програма за 2018 г. пред ръководствата на КСБ и ОП на КСБ – София

Прочетена: 101

Росица Георгиева
Ренета Николова

По инициатива на Областното представителство (ОП) на КСБ – София, ръководствата на най-голямата структура на Камарата и на КСБ проведоха работна среща с кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова и нейния екип. В срещата участваха инж. Илиян Терзиев, председател на Управителния съвет (УС) на КСБ, Владимир Житенски, зам.-председател на УС на КСБ, инж.

Любомир Качамаков, член на Изпълнителното бюро (ИБ) и УС на КСБ, председател на ОП на КСБ – София, член на СД на в. „Строител“, инж. Благой Козарев, член на ИБ и УС на КСБ, член на СД на в. „Строител“, ръководител на секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“, членовете на УС на КСБ Любомир Пейновски и Иван Иванов, инж. Мирослав Мазнев, изп. директор на КСБ, инж. Петьо Димитров, член на ОС на ОП на КСБ – София, инж. Егмонт Якимов, председател на Комисията по професионална етика към ОП на КСБ – София, членът на комисията Милтен Рътаров, Захари Попчев, член на Контролния съвет към ОП на КСБ – София, Албена Ангелова от „ГБС Инфраструктурно строителство“, Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“ и ПР на КСБ. От страна на Столичната община заедно с кмета Йорданка Фандъкова се включиха зам.-кметовете по направления „Инвестиции и строителство“ Ирина Савина, по „Зелена система, екология и земеползване“ Йоана Христова, по „Транспорт и транспортни комуникации“ Евгени Крусев и главният архитект и ръководител на Направление „Архитектура и градоустройство“ арх. Здравко Здравков. По време на срещата беше представена инвестиционната програма, която се реализира в столицата през 2018 г., както и проекти, които предстои да се изпълняват в следващите години.

В началото кметът Фандъкова благодари на представителите на КСБ за ползотворното сътрудничество. Тя подчерта, че общината изпълнява отново мащабна инвестиционна програма, която включва както възстановяване на инфраструктурата, така и реализиране на нови обекти.

„В София по проекти на Столичната община работят десетки компании – по-големи и по-малки. Само по изграждането на метрото строителите са над 30, главни изпълнители и подизпълнители, а с доставчиците стават много повече“, подчерта Йорданка Фандъкова. „Ние сме голям инвеститор като община и не трябва да забравяме, че влагаме публични средства – на гражданите на София и на Европа. Контролът при изразходването на тези средства трябва да бъде изключително сериозен. Хората искат от нас не само да развиваме града, но и да изпълняваме качествено проектите. А качеството зависи от всички Вас и аз разчитам на отговорните български компании, които не само успешно да реализират обектите, но и да помогнат, като дадат предложения за подобряване на качеството на работа“, допълни кметът.

„На днешната среща ще представим проектите за 2018 г., но и плановете ни за 2019 г. Сигурни сме, че строителният бранш се интересува от нашите намерения“, каза още Фандъкова.
550 млн. лв. са осигурени в бюджета на София за изпълнение на инфраструктурни проекти,

60% от тях са безвъзмездни европейски средства, а останалите 40% са от собствените приходи на общината. Основните приоритети и през 2018 г. са транспорт и транспортна инфраструктура, образование, енергийна ефективност, опазване на околната среда и подобряване на качеството на атмосферния въздух. И през тази година изграждането на метрото остава водещият обект в столицата. За него са предвидени 330 млн. лв. Продължава строителството на 12 км линии с 12 нови станции.

„Това е не само най-големият транспортен, но и най-важният екологичен проект. С изградените досега линии подземната железница спестява около 75 хил. т годишно вредни емисии, а след влизането в експлоатация на третия лъч разчетите са, че ще бъдат икономисани 90 хил. т годишно“, съобщи Фандъкова и добави, че трафикът намалява чувствително в зоните, където преминава метрополитенът.

Над 124 млн. лв. ще бъдат инвестирани в ремонт на улици и булеварди,

обновяване на трасета в кварталите, на трамвайни линии и мостови съоръжения. Един от знаковите проекти за настоящата година е обновяването на ул. „Граф Игнатиев“ и прилежащите територии. Средствата за изпълнение са осигурени от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ и от бюджета на СО. Предстои разширението на бул. „Тодор Каблешков“ в участъка от бул. „Цар Борис III“ до „Кауфланд“. Продължава изграждането на локалните платна на Северна скоростна тангента на Софийския околовръстен път при с. Требич. Ще стартира работата по кръстовището на бул. „Климент Охридски“ и бул. „Андрей Ляпчев“. През тази година ще бъдат довършени дейностите по бул. „Монтевидео“ в отсечката до бул. „Никола Петков“. Продължава обновяването на бул. „Шипченски проход“. Планирани са ремонти по някои от по-големите улици в кварталите. Предстои да започне реконструкцията на трамвайните трасета по бул. „Цар Борис III“ и по ул. „Каменоделска“.

Планирани са мащабни дейности в парковете в града. През тази година ще се изпълнява първи етап от изграждането на парк „Въртопо“ в район „Младост“. Заложено е провеждането на процедура за реализирането на втория етап.

„Модернизирането на образователната инфраструктура е един от приоритетите на Столичната община“, каза Йорданка Фандъкова и поясни, че предстои завършването на сградите на три детски градини.

Столичната община има готовност за започване на дейностите за изграждане на 8 нови здания.

„През 2018 г. ще завършим първата фаза от разширението на сградата на Първа английска езикова гимназия. Вече осигурихме средства за следващия етап на строителството, като ще бъдат изградени два нови корпуса и спортна зала. Това е инвестиция в децата на София“, подчерта Фандъкова. Още няколко обекта ще се изпълняват през тази година – изграждането на физкултурен салон в 149 СУ „Иван Хаджийски“ в район „Овча купел“, трапезария в 104 ОУ „Захари Стоянов“, салон в 37 СУ „Райна Княгиня“ в „Люлин“. 19 млн. лв. ще бъдат инвестирани във въвеждането на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения. Средствата са осигурени от Националния доверителен екофонд към Министерството на околната среда и водите.
Предстои започването на ремонта на Зона 4 от градския център. Тя включва площада пред храм-паметник „Св. Александър Невски“, пл. „Народно събрание” и прилежащите улици и градинки.
От страна на ОП – София, инж. Любомир Качамаков благодари на кмета на София Йорданка Фандъкова и на екипа й за провеждането на срещата. „Столичната община е един от най-големите възложители на работа за бранша. Благодарим Ви за възможността да получим информация от първоизточника. Искам да Ви уверя, че в лицето на ОП на КСБ – София, имате партньор, на който можете да разчитате“, каза той.

Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев също изказа благодарност за проведената среща. „Това, което ми направи впечатление на предишната ни среща преди около два месеца, беше изразеното от Вас опасение за справянето с огромния обем строителство, който предстои пред бранша. Оттогава досега ние посетихме доста от нашите Областни представителства и трябва да Ви кажа, че същото е положението и в другите части на страната. Затова Ви благодаря за днешната среща, а и за работния диалог, който имаме, защото информацията и комуникацията дават една предвидимост на това, което предстои, и възможност на фирмите да се подготвят и да планират нужните им ресурси, каза председателят на УС на КСБ. Той отново коментира въпроса за прогнозните цени на търговете. „Нека да има бюджет, но той не трябва да е задължителен и не трябва да е повод за отстраняване на фирмите от процедурите, защото има много неща, които довеждат до това разходите по обектите да растат“, посочи инж. Терзиев. „Заедно трябва да намерим начин да решим и проблема с дежурните обжалвачи, защото те пречат на Вас, на нас и на развитието на столицата”, каза още инж. Терзиев. „Винаги можете да разчитате на ОП на КСБ – София, и на цялата Камара, че ще си свършим работата качествено и в срок“, подчерта още той.
„Ключово е да направим така, че капацитетът на изпълнителите да е достатъчен, за да може да се реализират обектите качествено и в срок, като за мен качеството е приоритет“, каза Йорданка Фандъкова.

Владимир Житенски, зам.-председател на УС на КСБ, заяви, че процесът по отчуждаване на имоти, необходими за реализирането на проекти, е предизвикателство както за общината, така и за бранша. „Камарата може да предостави писмени предложения за облекчаването на процеса, които Вие и Вашият екип да обсъдите”, подчерта Житенски. Той акцентира и върху друг важен въпрос, свързан с разпределянето на отговорността и санкциите. „Санкцията трябва да е солидарна. Обикновено в публичното пространство виновни са инвеститорът и строителят – те отнасят негативизма. Но доста често вината за неизпълнението е в другите звена от процеса, те обаче комфортно седят на сянка“, коментира зам.-председателят на Камарата. „Столичната община е добър възложител, ако можем да сме от помощ, сме насреща“, каза в заключение Житенски.

„Ако имате предложения за законодателни промени, ние сме готови да ги дискутираме и да ги подкрепим, ако са в интерес на изпълнението на проектите на София. Винаги сме на разположение да провеждаме работни срещи. Важно е да коментираме начините, по които ще се справяме с предизвикателствата пред нас – обжалвания, отчуждения, липса на кадри, качество на изпълнение, подобряване на дейността чрез подготовката на процедурите. За мен е важно да има максимална публичност и прозрачност, за да може най-добре да си вършим работата. Благодаря още веднъж на отговорните компании за тяхната дейност и за социалните инициативи, които подкрепят в това число изграждането на паметници, детски площадки и др.“, каза кметът Фандъкова.

На проведената среща зам.-кметовете на СО Ирина Савина, Йоана Христова и Евгени Крусев представиха обектите, които предстои да се реализират в техните ресори. Подробно за тях, както и какво сподели гл. арх. на София Здравко Здравков, четете в следващия брой на в. „Строител”.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 31.05.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.