ОП на КСБ – Смолян, продължава да организира тематични информационни инициативи

Областното представителство в Перник защитава правата и интересите на своите членове

Прочетена: 46

Недялка
Маргаритова,
ОП на КСБ – Смолян

ОП на КСБ – Смолян, проведе своето редовно Общо годишно отчетно събрание на 9 октомври 2018 г. Гости на заседанието бяха арх. Лидия Станкова, началник-отдел „Анализи, строителство, професионална квалификация и мониторинг“ в КСБ, и инж. Петя Димитрова, експерт УЧР в КСБ. Събитието бе открито от Владимир Кехайов, председател на ОП на КСБ – Смолян, който направи отчет за дейността през изминалия период. „Всички новорегистрирани фирми в ЦПРС подават заявления за членство в Камарата, което се утвърди като трайна тенденция и обуславя високата браншова представителност на регионалната структура“, изтъкна той.

Председателят на ОП на КСБ – Смолян, заяви, че над 260 представители на местните фирми са обучени в съвместно организираните курсове със „Строителна квалификация“ ЕАД – „Длъжностни лица по здраве и безопасност при работа“, „Координатори по здраве и безопасност“ и „ЗБУТ за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“. Беше обявено, че ОП на КСБ – Смолян, продължава да организира тематични информационни инициативи, сред които е представянето на специализиран софтуер за управление на строителни проекти, ценообразуване и офериране.

„Безспорно една от най-успешните ни инициативи бе издаването на брошурата „10 добри причини да изберем строителната професия“, насочена към ученици, на които предстои да направят своя избор на учебно заведение и професия. Тя съдържа материали, с които се изтъкват предимствата на бранша, интервюта със студенти във ВУЗ и млади специалисти, работещи в местните фирми. Изданието, което беше изработено от в. „Строител“, бе разпространено не само в Смолян, но и в Рудозем, Мадан, Баните и Девин. Тази година с голямо удовлетворение можем да заявим, че след 6 години прекъсване бе формирана отново строителна паралелка в Смолянската професионална гимназия по туризъм и строителство „Никола Й. Вапцаров“. Възнамеряваме да продължим усилията си в тази посока, защото възстановяването на традицията в професионалното образование е част от решението на проблема с липсата на квалифицирани кадри“, заяви Владимир Кехайов. Председателят на ОП на КСБ – Смолян, благодари на всички строители, които се включиха в благотворителната инициатива в помощ на седемте семейства, чиято къща изгоря в края на миналата година в с. Момчиловци.

Арх. Лидия Станкова приветства строителите и представи основните приоритети в работата на КСБ. В отговор членовете на ОП изложиха своите проблеми, свързани с невъзможността на много от малките фирми въпреки дългогодишния им опит да отговорят на изискванията за вписване в съответните групи и категории. Факт е, че към датата на Общото събрание близо 20% от дружествата, регистрирани в ЦПРС от Смолянския регион, са със свит обхват. Това води до порочната практика фирмите да преминават в сивия сектор и да работят като необявени подизпълнители. Присъстващите се обединиха около тезата, че строителството е динамичен отрасъл, в който заетостта не е постоянна величина, поради което не е възможно поддържането на определена численост на персонала или гарантирането на обем на нетните приходи от продажби всяка година. Общото мнение бе, че е наложително ревизирането на изискванията за съответните групи и категории.

При обсъждането на промените в Устава на КСБ бяха формулирани три основни предложения. Първото бе да отпадне ограничението в броя на мандатите на председателите на Областните представителства. Второто – всички председатели на Областни представителства да бъдат членове на Управителния съвет на КСБ и да участват във всичките му заседания, а не както досега само в разширените УС. Във връзка с избора на делегати от страна на Областните представителства се изтъкна необходимостта това да се случва ежегодно, а не само на изборните събрания.

Общото събрание прие отчета на Областния съвет за изминалия период, доклада на председателя на Контролния съвет, финансовия отчет и план-програмата за дейността през 2019 г., заедно с план-сметката на ОП на КСБ – Смолян.

Областното представителство в Перник защитава правата и интересите на своите членове

Инж. Елена Симеонова,
ОП на КСБ – Перник

ОП на КСБ – Перник, също проведе Общо годишно отчетно събрание на 10 октомври. Гости на събитието бяха Димитър Копаров, директор Дирекция „Организационна политика” в КСБ, инж. Димитър Панов, председател на НКСВ – Перник, и инж. Валентина Златева, член на ръководството на НКСВ – Перник.

Дневният ред на заседанието включваше приемане на отчет за дейността на Областния съвет и на председателя за изминалия период, такъв за изпълнение на плана за приходите и разходите, доклад на Контролния съвет, както и на план за дейността на ОП.

Председателят на ОП на КСБ – Перник, инж. Таня Каменова подчерта, че основната дейност на организацията е да защитава правата и интересите на своите членове. Показателен е фактът, че вписаните фирми в ЦПРС за област Перник са 79, а 65 от тях са членове на Камарата.

Инж. Каменова запозна присъстващите с основните промени в Устава на КСБ и Етичния кодекс. Дебатите бяха за това да се гарантира приемственост при обновяване на ръководните длъжности. Председателят на ОП на КСБ – Перник, покани фирмите да бъдат по-активни в мероприятията на Камарата, да изразяват своите мнения и предложения в инициативите на организацията, при промяната на нормативните документи и закони, касаещи бранша. При разискванията бяха обсъдени обстойно липсата на квалифицирана работна ръка и борбата със сивия сектор.

Събранието приключи с вземането на решение за предстоящия Ден на строителя, който да бъде отпразнуван съвместно със строителите ветерани.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 20.10.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.