И ОП на КСБ – Русе, проведе своето Общо годишно отчетно събрание

Прочетена: 40

Василена Димова,
ОП на КСБ – Русе

На 11 октомври 2018 г. в конферентната зала на ОП на КСБ – Русе, се проведе Общо годишно отчетно събрание на Областното представителство на КСБ. На него присъстваха представители на администрацията на Камарата, на фирмите членове на регионалната структура на Клуба на строителите ветерани.

Инж. Севдалин Петров, председател на ОП на КСБ – Русе, откри заседанието. Думата бе дадена на Милена Желязкова, експерт в дирекция „Организационна политика” на КСБ. Тя поздрави всички присъстващи от името инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, и инж. Мирослав Мазнев, изп. директор на Камарата, и изтъкна, че идеята на срещите на администрацията с ОП по места е сближаване с членовете на КСБ и изграждане на контакти с местните власти, присъстващи на мероприятията. Желязкова запозна членовете на Общото събрание с основните насоки в дейността и визията на новото ръководство на Камарата – провеждането на работни срещи с институции, имащи отношение към строителния сектор, агенции, работодателски, синдикални организации и министерства. Новото ръководството на КСБ е осъществило връзка с редица министерства. Проведени са срещи с АОП, ДНСК, АПИ, както и с браншови структури, като КИИП, КАБ, САБ и др. Особено внимание бе обърнато на въвеждането на олекотената процедура за подаване на заявления в ЦПРС по електронен път. В заключение Желязкова представи на аудиторията дейността на дирекция „Организационна политика”, като обърна внимание, че водещата й цел е да активизира Областните представителства на КСБ целенасочено да работят за изграждането на по-силна и по-ефективна връзка с фирмите членове на Камарата.

Инж. Севдалин Петров запозна присъстващите с дневния ред, който включваше приемане на отчети за дейността на Областния съвет на ОП на КСБ – Русе, и на председателя от 1.09.2017 г. до 31.08.2018 г., такъв за изпълнение на плана за приходи и разходи на ОП от 1.09.2017 г. до 31.08.2018 г., доклад на КС.

В изнесения отчет инж. Севдалин Петров запозна присъстващите с по-важните решения, взети на заседания на Областния и Контролния съвет на представителството, като изготвяне на писмо-възражение срещу предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда и иницииране на единно официално становище на Камарата в защита на интересите на строителните фирми. Засегната беше и темата за по-близката работа с общините, като се наблегне на по-голямата прозрачност при формиране на програмните им периоди. В плана за дейността на ОП е било заложено сключване на договор за сътрудничество в областта на инвестиционната дейност, проектирането, строителството и благоустройството с кмета на Русе, но до 31 август 2018 г. такъв не е бил подписан. За шеста поредна година се прие отпускане на стипендия за отличен успех на ученик от ПГСАГ „Пеньо Пенев“.

През отчетния период са били проведени следните мероприятия: тържество по случай Деня на строителя съвместно с Клуба на строителите ветерани; Общо годишно отчетно събрание на ОП на КСБ – Русе, за 2017 г.; срещи с областна и общинска администрация; обучения на работници и служители на фирмите членове. В началото на 2018 г. е бил организиран бал по случай 10 години от създаването на Камарата на строителите в България, на който са присъствали членове на ръководство на КСБ, областният управител Галин Григоров, представители на КАБ и САБ, на Клуба на строителите ветерани, на фирмите членове и на в. „Строител“.

ОП на КСБ – Русе, е продължило активното си сътрудничество с ПГСАГ „Пеньо Пенев”. И тази година е бил подкрепен апелът за помощ на директора на гимназията инж. Камелия Денчева, касаещ липсата на ученици за годишния прием по „Строителство и архитектура“. Била е разпратена информация до всички фирми членове в областта за специалностите, които се предлагат в гимназията, и възможностите за задочно обучение. Били са проведени срещи на ръководството на ОП на КСБ – Русе, с директора на гимназията, на които са обсъдени въпросите относно съвместната работа при провеждане на квалификационните курсове, организирани от „Строителна квалификация“ ЕАД.

В отчета на председателя на ОП бе упоменато активното му участие в областните и общински комисии и работни групи. Като представляващ Камарата на местно ниво той присъства на заседанията на Регионалния съвет за развитие – Русе, на Областния съвет за прозрачност и граждански контрол, на Областния съвет за превенция и противодействие на корупцията, на Областната комисия по конкурентоспособност и условия на труд, на Междуведомствената работна група за разработване на областна стратегия за развитие на Русе 2014 – 2020 г., на Комисията по етика към община Русе, на Секторната комисия в областта на образованието и на пазара на труда, както и в работните срещи на Областния съвет за тристранно сътрудничество и на Агенцията за енергийна ефективност.

Съгласно приетите от Общото събрание на КСБ насоки с акцент на образованието на местно ниво са били осъществени контакти с Агенцията по заетостта, била е потърсена информация за потребностите на строителните фирми от кадри и видове специалности. Традиционно добри връзки са се поддържали и с Русенския университет „Ангел Кънчев“. И тази година ОП на КСБ – Русе, е оказало съдействие за популяризиране на специалността „Строително инженерство“.

В израз на уважение и внимание към членовете на Националния клуб на строителите ветерани (НКСВ) и към неговата регионална структура, ОП на КСБ – Русе, е давало целогодишно техническа помощ и съдействие за провеждане на техните мероприятия. Същите винаги са били посрещани като скъпи гости на събитията, организирани от ОП. Към момента в клуба членуват 23 строители ветерани.

Като добра практика се е наложило публикуването на актуална информация на сайта на ОП на КСБ – Русе, за предстоящи курсове и обучения, отворени програми и процедури с европейско финансиране, новини и обяви, покани на РДНСК за дейността на КСБ и Областното представителство. Фирмите членове своевременно са били информирани относно получени покани за участие в организирани мероприятия на КСБ на международно, национално и местно ниво, за специализирани бизнес форуми, семинари, изложения, обществени поръчки в региона и други.

Към настоящия момент 92 строителни фирми са членове на ОП на КСБ – Русе. Възползвайки се от промените в Устава на КСБ от 19.05.2016 г., 11 нови дружества са приети за редовни членове през отчетния период. От септември 2017 г. до август 2018 г. в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) са вписани 7 компании. Към август 2018 г. общият брой на дружествата в ЦПРС на ОП на КСБ – Русе, е 109, от които по групи и категории:

 I група, първа категория – 7, втора – 7, трета – 43, четвърта и пета – 38 фирми.
 II група, първа категория – 4, втора – 2, трета – 13, четвърта – 3.
 III група, първа категория – 3, втора – 1, трета – 25.
 IV група, първа категория – 8, втора – 5, трета и четвърта – 33.
 V група – 39 средно във всички СМР.

За отчетния период има 32 разширения в обхвата по групи и категории и 7 свивания поради недостатъчни финансови показатели и липса на опит.

Общото събрание взе решение за освобождаване от отговорност на Областния съвет на ОП-Русе за отчетния период, план за дейността на ОП на КСБ – Русе, през 2019 г., план-сметка за следващата година. Обсъдиха се и се приеха предложения за промени в Устава на КСБ и такива за промени в Кодекса за професионална етика на строителя.

В точка „Разни” се обсъди казусът „Сивият сектор в строителството“. Много фирми и бригади работят, без да са вписани в ЦПРС, като не носят отговорност за качеството на работа, използват недобри материали и подбиват цените. Присъстващите на Общото събрание бяха на мнение, че трябва да се намери начин те да бъдат санкционирани и принудени да спазват изискванията на закона чрез мониторинг и контрол.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 01.11.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.