Вестник Строител » Архив по категория » КСБ (Страница 2)

Мартин Славчев Инж. Зарев, Вие бяхте преизбран за председател на секция „Проектиране и строителен надзор“ към КСБ по време на първото заседание на Разширения Управителен съвет за този мандат, което се проведе през април. Моля, представете се накратко, както и компанията, която ръководите, и опита Ви като член на Камарата. Вече няколко мандата съм председател […]

Прочети още…           Прочетена: 1013

      Екип на в. „Строител“ Комбинирането на грантове и финансови инструменти е бъдещето за развитие не само на строителния бранш, но и на цялата икономика на България и на ЕС. Около това се обединиха участниците в Третата международна конференция „Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014 – 2020. Гъвкав Европейски бюджет и финансови инструменти в […]

Прочети още…           Прочетена: 138

Борислав Брайков, началник-отдел, КСБ Мартина Кръстева, експерт, КСБ От 2002 г. европейските държави и социалните партньори си сътрудничат в областта на професионалното образование и обучение (ПОО) чрез Копенхагенския процес. През 2010 г. Комюникето от Брюж изготви визия за модерно и привлекателно ПОО с План за действие до 2014 г. След преглед на постигнатите резултати са […]

Прочети още…           Прочетена: 46

Таня Бъчварова, гл. експерт „Анализи и прогнози“, Екип КСБ Анализът „Мониторинг на сключените договори по обявени обществени поръчки“ за януари – юни 2017 г. в сектор „Строителство“ е изготвен на база данни на Агенцията по обществени поръчки, обработвани ежедневно. Камарата на строителите в България (КСБ) следи, анализира и публикува всяко тримесечие сключените договори по обект […]

Прочети още…           Прочетена: 92

Свилена Гражданска Финансовите инструменти разкриват възможности пред строителния бранш. Около това се обединиха участ­ниците в Третата международна конференция „Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014 – 2020. Гъвкав Европейски бюджет и финансови инструменти в подкрепа на строителния сектор“. Тя бе организирана от Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент, Камарата на строителите в […]

Прочети още…           Прочетена: 194

Таня Бъчварова, гл. експерт, „Анализи и прогнози“ Екип на КСБ Обявените обществени поръчки през април 2017 г. са 179 бр. с обща прогнозна стойност 191 млн. лв. Процедурите с обявена прогнозна стойност са 179 бр., или 100%. Обявени обществени поръчки по сегменти  Инженерна инфраструктура – 51 бр. обществени поръчки, или 28,5% от обявените с прогнозна […]

Прочети още…           Прочетена: 62

Емил Христов Инж. Козарев, представителите на секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“ проведоха среща със зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова. Каква беше основната тема на разговорите? Срещата беше по покана на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. По-рано тази година част от ръководството на Камарата на строителите в България разговаря с […]

Прочети още…           Прочетена: 146

Емил Христов „Реформата във ВиК сектора върви по план. Надявам се да не се появяват пречки по пътя“. Това заяви зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова по време на среща с председателя на секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“ и член на ИБ и на УС на КСБ инж. Благой Козарев. На […]

Прочети още…           Прочетена: 65

С оглед на проблемите, породени през последните месеци при изпълнението на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, ние, Камарата на строителите в България, като браншова организация и нашите членове, преки участници в процеса на изпълнение на програмата, излизаме с нашето становище относно ползите, целите, обхвата, очакваните резултати, стойността, качеството, проблемите и рисковете […]

Прочети още…           Прочетена: 84

Георги Сотиров Камарата на строителите в България (КСБ) беше домакин на работна среща, инициирана от ВСУ „Любен Каравелов”. В нея участваха инж. Николай Станков, председател на УС на КСБ, инж. Иван Бойков, изп. директор, инж. Илиян Терзиев, зам.-председател на УС и председател на ОП на КСБ – София, инж. Христо Димитров, зам.-председател на УС и […]

Прочети още…           Прочетена: 95

Борислав Брайков, началник-отдел, КСБ Мартина Кръстева, експерт, КСБ Целта на процедура „Ваучери за заети лица“ е повишаване на квалификацията на заети лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и са със средна или по-ниска степен на образование. След преминаването на обучения целевата група ще има възможност за по-лесна адаптация […]

Прочети още…           Прочетена: 67

Георги Сотиров Новите политики в сферата на професионалното образование (ПО) трябва да осигурят добри кадри в отрасъл „Строителство“. Около това се обединиха участниците в кръгла маса в офиса на Областното представителство на КСБ в Пловдив – строители, преподаватели от професионални гимназии, експерти от министерства и агенции. Председателят на ОП на КСБ – Пловдив, Пламен Иванов […]

Прочети още…           Прочетена: 58