Вестник Строител » Архив по категория » КСБ (Страница 3)

Борислав Брайков, началник-отдел, КСБ Мартина Кръстева, експерт, КСБ Целта на процедура „Ваучери за заети лица“ е повишаване на квалификацията на заети лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и са със средна или по-ниска степен на образование. След преминаването на обучения целевата група ще има възможност за по-лесна адаптация […]

Прочети още…           Прочетена: 69

Георги Сотиров Новите политики в сферата на професионалното образование (ПО) трябва да осигурят добри кадри в отрасъл „Строителство“. Около това се обединиха участниците в кръгла маса в офиса на Областното представителство на КСБ в Пловдив – строители, преподаватели от професионални гимназии, експерти от министерства и агенции. Председателят на ОП на КСБ – Пловдив, Пламен Иванов […]

Прочети още…           Прочетена: 59

Екип на в. „Строител“ Проведе се среща между председателя на Управителния съвет на Камарата на строителите в България (КСБ) инж. Николай Станков и зам.-министъра на финансите Бойко Атанасов. На нея са присъствали и председателят на Контролния съвет на КСБ Валентин Николов и Александър Георгиев, зам. изп. директор на Националната агенция за приходите. По време на […]

Прочети още…           Прочетена: 71

Ренета Николова Камарата на строителите в България (КСБ), Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие към Европейския парламент, и вестник „Строител“ за трета поредна година организират конференцията „Предизвикателствата пред кохезионната политика 2014 – 2020 г.“. Тази година темата е: „Гъвкав Европейски бюджет и финансови инструменти в подкрепа на строителния сектор”. „За мен е чест, […]

Прочети още…           Прочетена: 88

Екип на в. „Строител“ Проведе се заседание на Разширения Управителен съвет (УС) на Камарата на строителите в България (КСБ). То се състоя в Централния офис на КСБ. В началото инж. Николай Станков, председател на УС на Камарата, информира за изпълнението на приетите решения на Съвета на предишни заседания. Изп. директор на КСБ инж. Иван Бойков […]

Прочети още…           Прочетена: 130

Борислав Брайков, началник-отдел, КСБ Мартина Кръстева, експерт, КСБ EPALE (www.ec.europa.eu/epale/bg) e многоезична общност с отворено членство за учители, обучители, изследователи, учени, политици и всякакви други лица, които изпълняват професионална роля в областта на ученето за възрастни в цяла Европа. EPALE е инициатива на Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ към Европейската комисия. Тя е […]

Прочети още…           Прочетена: 48

Таня Бъчварова, гл. експерт „Анализи и прогнози“, Екип КСБ Обявените обществени поръчки за март 2017 г. са 270 бр. с обща прогнозна стойност 444 млн. лв., като 100% от поръчките са с обявена прогнозна стойност. Обявени обществени поръчки по сегменти ✓„Инженерна инфраструктура” – 61 бр. обществени поръчки, или 22,6% от обявените, с прогнозна стойност 72 млн. лв., […]

Прочети още…           Прочетена: 69

Свилена Гражданска В Централния офис на Камарата на строителите в България (КСБ) на 27 юни от 11.00 ч. ще се проведе кръгла маса „Възможности за намаляване на административната тежест в строително-инвестиционния процес“. Събитието се организира от КСБ, Камарата на архитектите в България (КАБ) и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) с медийното партньорство на […]

Прочети още…           Прочетена: 88

Инж. Джани Антова, КСБ Стокхолм Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) одобри създаването на нова група от федерации членки, включваща страните от Централна и Източна Европа – България, Хърватия, Естония, Унгария, Литва, Румъния, Словакия и Словения, което заслужено може да се определи като голямо постижение за усилията на Камарата в международен план. Гласуваната поправка стана […]

Прочети още…           Прочетена: 109

Борислав Брайков, началник-отдел, КСБ Мартина Кръстева, експерт, КСБ Във връзка с подобряване на координацията между Министерството на образованието и науката и релевантните браншови организации в областта на професионалното образование и обучение КСБ инициира допитване до своите членове по региони за нуждите им от среднотехнически и изпълнителски кадри в строителството. То се реализира в периода 01.05. […]

Прочети още…           Прочетена: 46

Таня Бъчварова, гл. експерт „Анализи и прогнози“, Екип КСБ Обявените обществени поръчки през февруари 2017 г. са 189 бр. с обща прогнозна стойност 282 млн. лв. Търговете с обявена прогнозна стойност са 188 бр., или 99,5% от поръчките, на стойност 282 млн. лв. Само една от поръчките е без обявена прогнозна стойност, или 0,5% от общия […]

Прочети още…           Прочетена: 57

Емил Христов Първото заседание на новата Комисия по професионална етика (КПЕ) към Камарата на строителите в България се проведе в централната офис сграда на организацията. Председател на Комисията е инж. Розета Маринова, член на Управителния съвет (УС) на КСБ, а нейни членове са Валентин Николов – председател на Контролния съвет (КС) на Камарата, инж. Николай […]

Прочети още…           Прочетена: 71