Вестник Строител » Архив по категория » Законът (Страница 3)

Емил Христов „Устойчивостта на конституцията е белег за устойчиво развитие на една държава. Съвременна България има удивителен конституционен, емпиричен опит. След 1879 г., когато учредителното събрание заработва и приема Търновската конституция, идват по реда си Димитровската конституция от 1947 г., така наречената Живковска конституция от 1971 г. и настоящата Конституция на България от 1991 г.“ Това заяви […]

Прочети още…           Прочетена: 1042

Адв. Петя Бобева, Eurolex – България Един от сериозните проблеми във всеки договор възниква, когато след неговото сключване се установи, че възложителят няма осигурени финансови средства да плаща направеното от изпълнителя. Подклауза 2.4 от Общите договорни условия на „Червена” и „Жълта книга” на FIDIC позволява на изпълнителя да изисква от възложителя да му предостави в […]

Прочети още…           Прочетена: 1112

Адв. Петя Бобева, Eurolex Bulgaria   Договорните условия на FIDIC се използват в България по големи инфраструктурни, водни и други проекти. Публични възложители, като Министерството на околната среда и водите, „Метрополитен“ ЕАД, общински органи и други, от години използват утвърдени типови договори в тръжните си документи, като обикновено те почти не се променят в различните […]

Прочети още…           Прочетена: 242

Ренета Николова Г-жо Николова, ръководеният от Вас Център за превенция и противодействие на корупцията изготви и публикува доклад на тема „Aнализ и оценка на риска при администрирането на регулаторните режими от общините с цел ограничаване на корупционните практики и намаляване на административната тежест върху малкия и среден бизнес“. Как беше направено изследването, какви европейски и […]

Прочети още…           Прочетена: 168

Адв. Петя Бобева, Eurolex Bulgaria Произнасянето по даден спор в досъдебна фаза е форма на предварителното и алтернативното му решаване от т.нар. Комисия за решаване на спорове (КРС), назначена съгласно условията на договорите, сключени по правилата на FIDIC. Подобни комисии са сравнително иновативен механизъм за решаване на спорове. Те възникват в Северна Америка през 1970 […]

Прочети още…           Прочетена: 204

Ренета Николова Г-н Дичев, какви са резултатите, които отчита Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) за 2016 година? Какво показва статистиката? През 2016 година частните съдебни изпълнители приключиха рекорден брой изпълнителни производства – 105 хил. В същото време се забелязва пресичане на тенденцията за спад на изпълнителните дела, която се наблюдаваше през последните години. През […]

Прочети още…           Прочетена: 166

Ренета Николова Пълноценна съдебна реформа в България е невъзможна без решителна, значима и адекватна реформа и в българската адвокатура. Промяната на отношението на обществото започва с промяна на собственото ни отношение към адвокатурата и всички органи, чрез които тя функционира, самоуправлява се, отстоява всекидневно свободата и независимостта си, изразява категорична и ангажирана позиция към актуалните […]

Прочети още…           Прочетена: 136

Ренета Николова Г-н Ботев, наскоро беше създаден Европейски институт за стратегии и анализи. Разкажете ни малко повече за него. Европейският институт за стратегии и анализи EISA е създаден на 24 ноември 2016 г. по време на среща на ръководството на БАН и Президента на Европейската лига за икономическо сътрудничество барон Бернар Сноа. Ролята на Европейския […]

Прочети още…           Прочетена: 78

Ренета Николова Г-жо Маркова, как оценявате изминалата 2016 г., кои бяха най-важните неща, които Агенцията по вписванията (АВ) релизира? Изминалата 2016 г. бе изключително тежка за Агенцията по вписванията по отношение на натовареността и работата. Мисля обаче, че това не можа да се разбере в обществото, защото 504-те служители на територията на цялата страна в 113 […]

Прочети още…           Прочетена: 871

Ренета Николова Г-жо Джумалиева, каква беше 2016 г. за Комисията за защита от дискриминация (КЗД)? 2016-а бе активно ангажирана година за КЗД в производството за установяване на дискриминация, регламентирано в глава четвърта, раздел I от Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр) – имам предвид натовареност, капацитет, брой постановени решения и т.н. Годината беше богата и на […]

Прочети още…           Прочетена: 230

Свилена Гражданска Г-н Зеленогорски, какви промени в нормативната база успяхте да направите през изминалата година, с които да подобрите инвестиционния климат и да защитите интересите на гражданите, но и на бизнеса? Преди всичко искам да пожелая на вашите читатели и на членовете на Камарата на строителите в България една здрава и успешна Нова година. Мисля, […]

Прочети още…           Прочетена: 797

Свилена Гражданска Г-н Вълков, остават няколко дни, преди да бъде прекратен предсрочно мандатът на 43-тия парламент. Какво ще успеете да свършите през тях в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения? В настоящия момент имаме няколко законопроекта. Сред тях са промени в Закона за движение по пътищата, в Закона за автомобилните превози, в Кодекса на […]

Прочети още…           Прочетена: 748