Инж. Венцислав Зарев: „Пътпроект” ЕООД отбелязва своя 70-годишен юбилей

Прочетена: 212

Десислава Бакърджиева
Ренета Николова

Инж. Зарев, „Пътпроект” ЕООД отбелязва своя 70-годишен юбилей. Приемете поздравления от целия екип на в. „Строител” и нашите искрени пожелания за още много години успешна дейност и реализирани обекти. Безспорно сте компания със сериозна история и опит, с които малко фирми у нас могат да се похвалят. Как успя „Пътпроект” ЕООД да оцелее и да се развие?

С много усилия и основно с любовта към това, което правим, и удовлетворението от добре свършената работа. Най-трудното решение, което се е налагало да вземем, е за намаляване на състава от проектанти, като винаги сме се стремили да съхраним професионализма и опи­та и в същото време да осигурим приемственост. Немалка роля за оцеляването ни в трудни моменти са изиграли именно хората, показвайки своя професионализъм, лоялност, своето отношение към фирмата и работата.

Разкажете ни повече за историята на компанията, през какви предизвикателства е преминала?

На 2 февруари 1948 г. екип от 43-ма инженери и техници начело с първия си директор инж. Кольо Радев слага началото на изграждането на първата организация за проектиране на пътища и мостове. В началото се проектират много нови пътища – предимно в Родопите и Добруджа, реконструкция на някои участъци от главните пътища: вариант „Витиня – Търново – Хаинбоаз”, вариант „Вакарел” и т.н., както и големи мостове над р. Тунджа в Ямбол и Гурково, над р. Янтра при Бяла и Велико Търново и много други. 15 години след създаването на „Пътпроект” (през 1963 г.) проектирането преминава в две фази, както и към асфалтово покритие на пътищата. Пак по същото време в резултат на навлизане на механизацията в сектора започва усвояване на проекти за сглобяемо строителство. В проектирането на съоръжения се прилага предварително напрегнат стоманобетон, а по пътя Пирдоп – Розино за пръв път – пълзящ кофраж при изпълнение на високи колони и монтаж на тежки греди с помощта на монтажна ферма. През 1972 г. започва по-мащабната и масова употреба на електронноизчислителната техника в пътното проектиране и „Пътпроект” може да се гордее, че е една от първите организации в тази дейност.

През 1970 г. проучванията на автомобилното движение показват голямо увеличение на трафика в перспектива, което води до нуждата от проектиране и строителство на автомагистрали – едно от най-значителните постижения и отговорности на „Пътпроект”. В този период са проектирани участъци от АМ „Хемус“ – Яна – Правец – Боаза; АМ „Тракия” – Пазарджик – Пловдив – Чирпан; АМ „Марица” – Харманли – Любимец – Свиленград, като особено предизвикателство и възможност за проявяване на проектантско творчество представлява пресичането на Стара планина и конструирането на виадуктите, сред които „Бебреш” е безспорно най-голямото съоръжение у нас.

През последните десет години част от по-значимите проектирани обекти са: обходен път на гр. Габрово; допълнително проектиране на АМ „Марица“, лот 1 и лот 2; обход на гр. Кърджали; идеен проект за Калотина – СОП; допълнително проектиране на АМ „Струма”, лот 4; идейни и технически проекти за различни участъци на АМ „Хемус” и др.

От колко време сте начело на „Пътпроект” ЕООД и кои са моментите, коитов Вие лично няма да забравите?

Управител съм на „Пътпроект” ЕООД от 2012 г. Винаги основен приоритет за мен е била отговорността към хората, осигуряването на работа и възможности за развитие, запазването на състава на фирмата и повишаването на квалификацията му.

А кои са обектите, които компанията проектира в момента?

„Пътпроект” ЕООД е водещ партньор в обединението, което изпълнява технически проект на АМ „Хемус”, участък от пътен възел „Боаза“ до пресичане с път III-307 Дерманци – Угърчин, с дължина 15 км. Други по-големи обекти, за които изработваме проекти, са Югоизточният обход на гр. Пловдив, локални платна на трасето Пловдив – Асеновград.

Какви са основните трудности, с които трябва ежедневно да се справят проектантските фирми?

Основният проблем, с който се сблъскваме, е ниското заплащане на труда ни, несъответстващо на сложността и отговорността на тази дейност. Обществените поръчки с предмет проектиране се възлагат на изключително ниски, нереални цени. Грешка е да се пести от проектиране, особено като се имат предвид големите инвестиции, които се влагат в изграждането на автомагистрали, пътища и мостове. Обидно ниският проектантски хонорар действа демотивиращо на инженерите проектанти, отблъсква младите кадри. Вложените в проектирането средства многократно ще се изплатят с по-качествени, по-технологични и криещи по-малко изненади проекти. Драстичното намаляване на цените постави в изключително неравностойно положение по-сериозните и с по-богат опит проектантски фирми, които се занимават основно с тази дейност и разполагат с достатъчно инженерен състав, който обаче изисква и значително по-големи разходи за възнаграждения, осигуровки и т.н. От друга страна, т.нар. гаражни проектанти създават некачествени проекти поради липса на екипност и достатъчно квалифицирани специалисти. Размива се отговорността – проектира се ту с един, ту с друг екип, а впоследствие не могат да се осигурят кадрите, които да осъществяват задължителния авторски надзор при строителството на обекта.
Освен проблема с осъществяване на авторския надзор, който и до момента не е преодолян, искам да засегна и порочната практика да се възлага строителството на линейни обекти на инженеринг. При тези обекти последният елемент на проекта е парцеларният план (ПУП). При разработката на работните проекти винаги се явява необходимост от извършване на допълнителни отчуждения, поради което рискът за изпълнение в договорения срок става голям.

Колко служители има компанията? Имате ли специална политика за тях?

В момента служителите на „Пътпроект” ЕООД са 70, от които 20 са млади специалисти. Както споменах преди малко, те винаги са били наш основен приоритет. Независимо от посочените по-горе проблеми, винаги сме се стремили да назначаваме нови млади колеги с добро образование, които да се обучават в процеса на работа и по този начин да осигурим непрекъсната приемственост между тях и по-възрастните с богат професионален опит проектанти. Проектант не се става за ден или година, изискват се много работа и практика. Политиката ни е насочена към запазване и надграждане на състава, стремим се да осигурим на хората адекватно заплащане и редица социални придобивки, като насреща виждаме мотивираност, желание за работа и усъвършенстване.

Залагате ли на иновации и нови технологии в дейността си?

В разработваните от нас проекти се залага прилагането на съвременни технологии, широко се използват електронноизчислителна техника и високоспециализиран софтуер.

В какво друго инвестира „Пътпроект” ЕООД?

Естеството на проектантската работа е такова, че вложенията се правят най-вече в кадрите – най-ценното в една проектантска фирма. Хората и тяхната квалификация и мотивираност са най-голямата инвестиция на фирмата.

„Пътпроект” ЕООД е член на Българска браншова камара „Пътища”. Накъде трябва да насочи усилията си браншовата организация?

Усилията на ББК „Пътища” трябва и са насочени към борба с ниските цени и неадекватното заплащане на труда на проектантите и на другите участници в строителния процес. Камарата участва при изготвяне на становища по отношение на промяна на нормативната уредба, работи за създаване на обективни критерии и оценяване на участниците в обществени поръчки с предмет проектиране. Борим се за повишаване изискванията към проектантите, за създаване на проектантски организации, разпределени по групи и категории, разработени в съответствие със спецификата на проектантските услуги, аналогични на тези, определени в Закона за Камарата на строителите, респ. Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и ЗУТ.

Какви са достойнствата, които трябва да притежава една проектантска компания, за да бъде успешна? Има ли рецепта?

Отново ще се повторя, като кажа, че най-важното за една проектантска компания са хората – специалисти с богат професионален опит, висока мотивация, желание за работа, отлично познаване на нормативната база и достатъчно добра техническа обезпеченост.

Какви са приоритетите на компанията в близко бъдеще?

Целите ни са достойно участие в проектирането на най-големите инфраструктурни обекти; усъвършенстване на работата ни, както и разширяване на дейността ни – проектиране на железопътни обекти, ВиК обекти и др.

Какво си пожелавате за рождения ден на компанията?

Здраве и просперитет.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 06.02.2018. Категория Лайф. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.