КАВАРНА – район с атмосфера, история и девствена природа

Прочетена: 293

Георги Сотиров

Каварна е разположена на скалист бряг в северната част на Българското Черноморие и е част от област Добрич. Тя се намира на 49 км от областния град и на 63 км североизточно от Варна. Общата територия на община Каварна е 483 000 дка. Тя включва 21 населени места. На север от Каварна се намира един от най-красивите морски носове, който е и най-източната точка на Европейския съюз – Калиакра.

Независимо че над този добруджански и черноморски регион днес доминират перките на ветрогенераторите, разказът за тази община е добре да започне с бегъл поглед в исторически план. Защото Каварна е притегателен град не само като курортен център, но и със своето минало и културно-историческите си забележителности. В района се провеждат множество археологически разкопки, а находките от подводните експедиции провокират вниманието на чуждестранни учени и специалисти. Част от проучванията се реализират съвместно с експерти от Франция и Италия.

Античният географ Страбон, описвайки нос Калиакра, казва, че тук е била столицата на цар Лизимах, един от наследниците на Александър Македонски и управител на Тракия. При археологически разкопки, извършени през ХХ век, по тези места са открити останките на антични и раннохристиянски некрополи.Обществено-икономическото развитие на града от V – VI век до 1940 г. е представено в централната експозиция на Историческия музей. В него могат да се видят различни доказателства за разцвета на района като столица на Добруджанското деспотство, както и най-новите проучвания на българските археолози за крепостта Калиакра.

20Етнографският комплекс се помещава в стара реставрирана къща с красив двор. Там може да се видят стара чехларска работилница, малка гостна, както и старо национално облекло (гагаузка, котленска и севернодобруджанска носия).Килийното училище и църквите „Св. Георги“ и „Успение Богородично“ са други интересни обекти в Каварна… Градът е с атмосфера, свято тачи историята си, уверен е и в днешния си ден. За него ще стане дума в интервюто ни с кмета Нина Ставрева.

Кметът Нина Ставрева: Създали сме необходимите условия за привличане на инвестиции

Г-жо Ставрева, привилегия ли е да си кмет на Каварна? Особено ако на територията й е нос Калиакра с неувяхващи легенди и митове за съхранена българщина.
Да бъдеш кмет на красива малка черноморска община е преди всичко отговорност. За една година от мандата доказах на моите съграждани, че за мен и кметския екип най-важно е да защитаваме интересите на Каварна. Нещо, което ще продължим да правим и в бъдеще.

Всички ние искаме да живеем в чист модерен град, със спокоен живот и работа. Оказва се, че невинаги тези цели са лесно постижими, но общината и екипът, с който работя, правят всичко възможно, за да създадат такива условия за гражданите. Опитваме се да направим Каварна привлекателно място и за инвеститорите. Тази година специалистите от общината подготвиха много проекти, с които кандидатстваме за европейско финансиране. След като ги осъществим, стандартът на живот в града и селата в общината ще се повиши.

Разкажете за бита на хората във Вашите 20 села. Спрете се на състоянието на пътищата към тях, улиците вътре в населените места… Каква вода пият хората, как са решени проблемите с чистотата?

През цялата първа година от мандата аз непрекъснато се срещах с хората от малките населени места и от разговорите се откроиха два основни проблема.

Единият е свързан със социалната политика, а другият – с инфраструктурата. В момента по-голяма част от улиците в населените места се нуждаят от сериозен ремонт. Налага се и подмяна на ВиК мрежите. Проектите, за които споменах, че подготвихме, са свързани точно с изграждане и обновяване на инфраструктурата. През последните години общината е кандидатствала по различни проекти, но те не са били насочени към рехабилитацията и модеринизирането на пътната и ВиК мрежата. Част от тези европейски проекти не са изпълнени според правилата на програмите и община Каварна ще трябва да връща средства.

Сега община Каварна кандидатства за рехабилитация и реконструкция на общински пътища и реконструкция на водопроводни мрежи. Надяваме се проектите ни да бъдат одобрени, тъй като е много трудно такива скъпи инфраструктурни обекти да бъдат финансирани единствено от местния бюджет.

Споменахте, че имате проблеми с подземната инфраструктура. В един подчертано курортен регион осигуряването на питейна вода и отвеждането на отпадъчната не е ли ключово?

В Каварна водоподаването е постоянно, а качествата на водата – добри. За отвеждане на отпадъчните води се използва градската канализация, която обслужва над 50% от територията. Разбира се, нашето желание е да обезпечим отвеждането на отпадъчни води на 100%. След като бъде изяснен механизмът, по който ще може да се кандидатства за финансиране на проекти за пречиствателни съоръжения, експертите на общината ще разработят и подготвят проект за доизграждане на канализационната мрежа и пречиствателна станция. Все още обаче параметрите не са ясни и затова не можем да предприемем необходимите мерки.

Безспорно районът Ви е интересен и с природните си дадености. На територията Ви има защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

Община Каварна е сред малкото останали места по Българското Черноморие, които са запазили девствената си природа. Това е нашето богатство и не трябва да допускаме нашият район да последва съдбата на Южното крайбрежие. Каварна, както и останалите общини в региона са чаровни и привлекателни за туристите точно с тези преимущества.

Освен „Натура 2000“ на територията на нашата община има пет защитени зони – Белите скали, Било, Калиакра, Комплекс Калиакра и Крайморска Добруджа, както и защитените местности Яйлата и Степите, птичият залив Тауклиман, историческото място Чиракман, малката влажна зона Болата.

19Особено любопитно място е птичият залив, който отстои на 16 км североизточно от нашия град и представлява вътрешно крайбрежно езеро от лиманен тип. Разположено е върху крайморска скална тераса, заобиколена от гъста растителност. Това наистина е един забележителен пейзаж, който се посещава от много любители на фото лова и се характеризира с множество малки острови край брега с гнездови ниши на редки и застрашени видове птици. Територията е убежище и за представители на земноводни и влечуги.

Хората, обичащи природата, са добре дошли в резерватите на територията на общината, за да се насладят на неповторимите гледки, на разнообразието от растителните и животинските видове.

Като продължение на Вашия отговор бихте ли разказали и за условията за развитие на туризма – строителство на къщи за гости, нова хотелска база и прочие.

Община Каварна разполага с отлични условия за туризъм. Тази година многократно нарасна броят на гостите, които по различни поводи са посетили града ни. Общината организира много събития и фестивали през летните месеци за привличането на още повече и повече посетители.

Все още не сме решили напълно проблема с недовършените сгради на хотели в близост до плажната ивица. Не успяхме да осъществим намеренията си да ги опаковаме, за да не са толкова нелицеприятни за туристите. Собствениците на тези изоставени строежи многократно са призовавани да почистят терените около тях, да ги заградят и обезопасят. Досега тези призиви имат спорадичен успех. Това, което успяхме да направим, е да организираме почистване на плажната ивица на централния плаж и да проведем процедура за изграждане на декинг – масивна подова настилка, направена от дървесно-полимерни композитни материали, която стои много ефектно, а е и дълготрайна. Вече има сключен договор, а срокът на изпълнение е краят на април 2017 г.
Трябва да подчертая, че през изминалия активен летен сезон морският плаж на Каварна бе изпълнен с много посетители, което не се е случвало отдавна. Националните медии определиха плажа на Каварна като един от най-красивите и поддържаните, като в същото време цените на услугите бяха приемливи за хората.

Трансграничното сътрудничество се явява допълнителен елемент в привличането на гости за общината. Какви са ползите от работата Ви с побратимените общини от Европа?

Община Каварна поддържа контактите си с много градове извън страната. През изминалата година интензифицирахме отношенията си с близкия град Мангалия, Румъния. Болниците на Каварна и в Мангалия кандидатстват по съвместен проект по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014 – 2020 г. Сключихме договори и за сътрудничество с община Стари бабице в Полша и град Южен, Украйна. Излишно е да подчертавам, че тези контакти са изключително полезни за нашия град. На база подписаните контракти за сътрудничество различни танцови състави, хорът и театралната трупа от Каварна участват в събори на изкуствата извън страната. Съответно и състави от побратимените общини са постоянни гости на фестивалите, организирани от нас.

Освен международни споразумения, Каварна осъществява и множество контакти и поддържа връзки с много български градове и общини.

Тенденцията занапред е да се работи в посока за повече взаимни решения и съвместни мероприятия за постигане на по-добро взаимодействие между общините и организациите, за доразвиване на създадените първоначални контакти и взаимоотношения.

Логично стигаме и до грижата на общината за социалната и образователната инфраструктура – строителство и ремонти на училища, детски градини, читалища, музеи, социални заведения…
Община Каварна разполага с добра инфраструктура по отношение на училищата и детските градини. Тази година в някои бяха извършени ремонти и към момента условията в тях са много добри. Без да скромнича, не мога да не кажа, че малко градове в страната могат да се похвалят с толкова добри условия. Е, имаме проблем с покрива на читалището в града например. По проект с европейско финансиране върху него е била изградена лятна сцена. За съжаление това е един от проектите на предишното управление на общината, който не е реализиран правилно. Изграждането на тази сцена е станало без дренажна система и от това в момента „страда“ цялото читалище. Към днешна дата търсим начин за решаване на проблема.

22Няма как да не спомена и Общинския детски комплекс – едно утвърдено извънучилищно педагогическо учреждение с традиции и перспективи. От август 2016 г. той изпълнява функциите на Център за подкрепа за личностно развитие. В педагогическото и общественото пространство на Каварна комплексът има своето престижно място като център за развитие на творческите заложби на децата, пълноценно осмисляне на свободното време и пълноправен участник в активния културен живот на града.

Срещат ли затруднения хората в региона да се реализрат професионално през цялата година?

Непрекъснатата трудова заетост е сериозен проблем. Повечето от хората нямат целогодишна работа, ангажирани са само в рамките на летния туристически сезон. Създали сме условия за привличане на инвестиции в нашата община, за изграждане на предприятия, които да осигурят целогодишна заетост, но засега има слаб интерес. Донякъде причините са свързани с несигурната икономическа обстановка в страната.

Общината е отворена за инвестиционни предложения. Бихме подпомогнали всеки, който има намерение да вложи средства в развитието на нашия регион. Всичко това обаче трябва да става законосъобразно и в съответствие с разпоредбите за опазване на околната среда. Имаме горчив опит със сгради, които са недовършени на брега на морето, и затова сме предпазливи към подобни проекти.

Националната програма за саниране на многофамилни жилищни сгради също е своеобразна форма на държавни инвестиции.

Така е. В Каварна има сключени три договора с Българската банка за развитие. Предстои да бъде сключен контракт за още една сграда, а има и кандидати, на които предстои тепърва да разглеждаме документите.

И понеже започнахме нашия разговор с предстоящите коледни празници, радвам се, че видяхте и оценихте и нашата празнична украса, както и зпълненията на вокална академия „Каварна“ и детския хор „Морска звезда“ при СУ „Стефан Караджа“. Чудесни бяха, нали?

Да, настроението наистина беше празнично. И благодаря за отделеното време.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 15.12.2016. Категория Новини, Общини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.