КОСТИНБРОД – икономически и културен феномен на запад от столицата

Кметът Трайко Младенов: Много построихме и още повече предстои

Прочетена: 1120

Георги Сотиров

Първия сняг за 2017 г. срещна нашият екип в Костинброд. Ломското шосе беше на асфалт. Предстоеше ни разговор с Трайко Младенов, кмет и юрист по образование, бивш зам.-кмет, който определя всеки ден от работата си като битка за доброто на района. Дали успява?

Костинброд е интересна община, която се свързва с дейността на видния български индустриалец Никола Чилов (1885 – 1936 г.), който поставя основите на най-големите химически заводи на Балканите до 50-те години на миналия век. Сега районът продължава традициите в икономически план. Днешният му ден е свързан със строителството, с благоустройствените мероприятия в селата, с желанието на хората градът да стане зеленият оазис на запад от София.

В Костинброд има два уникални антични паметника – късноримската резиденция Скретиска на Константин Велики и Пътна станция Скретиска – първата спирка западно от Сердика по античния трансбалкански диагонален път. В местността Градището край града се намира и ранновизантийското селище Кратискара.

За делника на общината, за икономическото развитие и благоустрояването, за туризма и по-добрия живот за хората разговаряхме на чаша чай в кабинета на кмета Трайко Младенов.

Кметът Трайко Младенов: Много построихме и още повече предстои

Г-н Младенов, честита Нова 2017 г. на Вас и на жителите на община Костинброд. В първото си интервю за в. „Строител“ като кмет заявихте, че битката за по-добър живот на хората е Ваша основна цел. Как продължава нейното изпълнение?

Продължава и днес като част от моята управленска програма.

Битката за по-добър живот в общината не спира. Продължава това, което декларирах пред уважавания от мен в. „Строител”, че бъдещото развитие на общината отново ще бъде подчинено на строителството. Намеренията на моя екип са да изградим модел на социална община. За изминалата 2016 г. направихме Център за социална рехабилитация и интеграция на един от етажите в сградата на градската поликлиника. В него има специализирани помещения – за лечение, рехабилитация, отдих, стаи за работа на психолозите, на администрацията. Благодарение на ползотворната работа с Областната администрация на Софийска област и най-вече с областния управител Росица Иванова ни предоставиха изключително необходим имот в с. Безден именно за социалната сфера. Там на 15 дка ще ситуираме нов Център за настаняване от семеен тип. И това не е всичко.

Спомням си, че голяма част от предишния ни разговор беше свързан с темата Костинброд – зелена община. Изградихме нови зелени кътове. По цялото протежение на Ломското шосе монтирахме автоматизирана поливна система с жив плет. Цялото преминаване през нашия град – от първото емблематично кръгово движение до изхода за Монтана е зеленина, зеленина. По главната улица, по страничните пътища, навсякъде, където има възможност, засаждаме дървета. Видяхте и тротоарните настилки. Признавам, заимствахме идеи от някои столични решения, но направихме красива градска среда.

Тези зелени кътове, градски оазиси, на много места преминават в зони за отдих, в детски площадки, фитнес зони и т.н.

Какво предстои до 2020 г. според Общинския план за развитие?

Може би най-важното е, че можем да кандидатстваме с проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Досега нямахме такава възможност. Това се отнася и за ОП „Региони в растеж”.

Успяхме да завършим изключително сложния воден цикъл с ПСОВ на града. Отговорно заявявам, че това беше една истинска строителна епопея, която беше повече от успешна, защото предадохме съоръженията за стопанисване на ВиК оператора.

Пак със съдействието на Областната администрация, успяхме да прехвърлим собствеността на Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец” от държавата към нас. Сега имаме правото и отговорността с около 1 млн. лв. през 2017 г. да осъществим основен ремонт на сградата – и вътре, и отвън. Ще създадем нов облик на гимназията, а с обновяването и на общежитието към нея ще затворим един необходим цикъл и в образователната инфраструктура. Искам да направим модерна визия на това престижно училище и то да стане притегателен център за деца от цялата страна. Амбициите ми в това отношение са много големи и се надявам на успех. Но всичко в общината става с квалифицирания труд на строителните фирми.
Разбира се, да си стопанин на такова голямо училище е и предизвикателство. И отговорност. Защото специалностите, които се изучават в него, са важни за цялата страна. Но аз искам много повече. В гимназията сега има само паралелки по ветеринарна медицина и селско стопанство. Осъществяваме контакти с Института по животновъдни науки и с Института за растителна защита. Училището обособи много активна паралелка за кетъринг, ресторантьорство и сервитьорство.

За година, година и половина ще се възползваме от възможностите на ОП „Региони в растеж” и ще извършим основен ремонт на училищната сграда – дограми, огради, игрища, мазилки, инсталации, включително и за отопление, лаборатории. За това училище работим в тясна връзка с бизнеса, който настоява да се наложи дуалната система на обучение. Това на практика означава цели паралелки да се прелеят постепенно в частния сектор. Такива искания има от предприятие за алуминиева дограма, както и от най-големия производител на безалкохолни напитки в страната, който също е на наша територия. Твърдя, че бъдещето на това училище е в неговото минало. Авторитетът на ковачница на кадри по ветеринарна медицина и селско стопанство прави нашата гимназия търсено учебно заведение и за децата на големите арендатори от цялата страна. Това е знаменателно. Представете си при нас да се обучават деца от Добруджа, от Тракия, от Златията и после да продължат традициите на фамилиите си по родните места. Дали като изпълнители, дали в съответните вузове – няма значение. Важното е, че първите крачки в живота си тези ученици правят в Костинброд и ние сме в състояние да осигурим прекрасни условия за това.

Бизнесът има нужда от млади и дейни хора, а на територията на нашата община са съсредоточени много и най-разнообразни предприятия от леката и хранително-вкусовата промишленост.
Изключително добре работим и със съседите от община Своге за създаване на Местна инициативна група (МИГ) за реализиране на различни инфраструктурни проекти с участието на малки фирми.

Подготвен ли е екипът на общината за изпълнение на тези мерки?

Управленският екип на община Костинброд наистина е млад, но казвам го с цялата отговорност – той работи прекрасно. Основните специалисти, особено в отделите по строителството и инфраструктурата, са амбициозни млади дами около 30-те, строителни инженери и архитекти по образование, които работят прекрасно с колеги с богат житейски опит – гл. инженер, гл. архитект и т.н.

Хъс за работа – това отличава администрацията на общината. И хората виждат, че се действа непрекъснато и отговорно. Много построихме и още повече предстои. Ето, само седмица преди края на 2016 г. дадох отчет за работата на общината и нещата са пред очите на нашите съграждани.

Логично е този млад управленски екип да работи в нова сграда.

Да, аз запознах вашите читатели с това намерение на общината още миналата година. Имаме готов проект, разрешително за строеж и прочие.

Община Костинброд се развива изключително динамично. Затова тази година ще направим и кампания да осъвременим адресните регистрации, защото, ако сега по статистика сме към 18 хил. души, реално на нашата територия има над 30 хил. жители. Не казвам временно пребиваващи, само през лятото, а целогодишно. Тази огромна разлика рефлектира върху всичко, което администрацията прави. Сградата на общината, броят на служителите не са разчетени за такъв брой жители. Допълнителните над 10 хил. души редовно експлоатират инфраструктура, която не е предназначена за тях. Получаваме държавна субсидия за статистическия брой население. План-сметката на общината, сметосъбирането и сметоизвозването също са структурирани на база 18 хил. жители.

Мога да изброя и още куп причини, които предполагат работа в нова сграда, която да поеме това разрастване. И да приключат опашките пред гишетата. Ежедневно идват различни инвеститори, които наблюдават логистиката и си правят изводи. Затова е необходима новата сграда. Не е коректно един град с модерна, европейска визия, да не може да приема и обслужва хората по най-добрия начин. Имаме самочувствието на развита община, а сградата е сърцето на общинската администрация. Трябват ни зали за срещи, за конференции, за работата на Общинския съвет, чиято структура сега е на различни места в града.

Какъв е ефектът на близостта Ви до столицата?

Близостта ни до столицата е и ангажимент, и отговорност и затова сме длъжни да поддържаме определено равнище във всяко направление. От тук минава Ломско шосе от София за Монтана и Лом с няколко хиляди автомобила в денонощието. Натовареността му се изчислява на над 4 млн. автомобила годишно. Това предполага преминаващите хора да виждат модерни улици, работещи светофари, хубави и поддържани сгради.

Нашите съграждани се убедиха, че искаме и можем да строим и те са съпричастни към това по отношение на чистотата на улиците например. Идват различни бизнес делегации с инвестиционни намерения и искат да разгледат града и т.н. Наскоро например бях в Белгия да търся партньорство с местни общини, което бе прието радушно.

Костинброд е и европейски град. Защото за 2015 г. сме с най-много инвестиции на глава от населението, за което бяхме наградени от Агенцията за инвестиции в България. На един човек от населението се падат 6300 лв. инвестиции по европейски проекти. В същото време големите предприятия внасят солиден приход в БВП на държавата.

Разкажете за европейските проекти, чиято реализация предстои.

Можем да работим по ПРСР. Тази програма ни отваря вратите за изключително ценни проекти, които нямаше как да реализираме преди. Най-важното е да построим нови водопроводи в големите села извън общинския център. Става дума за Драговищица, Голяновци и за най-голямото ни село Петърч. То е популярно с традиционния празник на зелето. През есента, когато хората се запасяват с този зеленчук, в селото не можеш да се разминеш от коли от цялата страна. Да не говоря за прочутия фестивал „Шопски наниз” или за основното училище, за местния колорит. Но ежедневните аварии, над 200 на година, рефлектират върху селото. Затова бързаме да изградим водопровода. Там построихме най-хубавия площад в общината и това още повече ни задължава по отношение на подземната инфраструктура. Хората ни вярват, но и настояват. Тук трябва да спомена, че имаме добри пътни връзки между селата и общинския център.

Как се грижите за инфраструктурата и проходимостта на пътищата през зимата?

Миналата година показахме, че независимо дали има студ, виелици, снеговалежи и т.н. можем да държим пътищата на „асфалт”.

Имаме опита, самочувствието и качествените фирми, които спечелиха обществените поръчки за снегопочистването. И тази година успешно „ще ловим” снежинките във въздуха.

Как работите по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради?

Имаме такива постройки и всички те се нуждаят от реновиране. Срещнахме трудности да убедим хората в целесъобразността да се обединят около тази идея и да направят съответните сдружения, да намерят своите лидери, които да се заемат с допълнителната работа по отношение на документацията. Вярвам, че тази програма няма да бъде прекъсната и напролет строителите ще вдигнат своите скелета поне на десетина наши сгради.

Да поговорим за заетостта, за миграцията на подготвени кадри към столицата, за новите инвестиции, т.е. за делника на кмета Младенов.

Феноменът „заетост” при нас има обратно измерение и това ме радва. Няма безработица. По-скоро изключително трудно е намирането на квалифицирана работна ръка за многобройните производства в общината. Големите фирми продължават да развиват своя бизнес. Строят халета с огромни размери. Инвеститорите са намерили добрата среда при нас. Затова оперативният делник на кмета е свързан и с индустриалната зона, и с развитието на професионалната гимназия, и с ежедневни срещи и разговори с граждани, със строители, с инвеститори. Кабинетът ми е отворен.

Приемното време е по всяко време.

На празника на града поставихме и начало на нашия Бизнесклуб. Той се развива, има свой живот и интереси. Често присъствам на неговите сбирки, където заедно обсъждаме определени стратегии, но частният сектор има своята независимост. Затова нещата се случват.

Преди година декларирахте амбиции за развитие на туризма.

Ставаше дума за римските разкопки на нашата територия, за резиденцията на император Константин Велики. Основният архитектурен комплекс на резиденцията – Скретиска, е един от най-впечатляващите образци на представителната късноримска жилищна архитектура. Има много основания изследователите да приемат, че резиденцията е била предпочитано място за пребиваването на Константин Велики при посещенията му в Сердика. Вероятно се е поддържала от управителя на провинцията. Не се изключва и възможността да е използвана и от епископите, делегати на Сердикийския събор (343 г.). Аз и моят екип ще направим всичко необходимо разкопките да ни бъдат предоставени за стопанисване и управление, защото съм убеден, че нашите земи могат да станат Мека на културно-религиозния туризъм за християнството от целия православен свят.

Желанието ни за разконсервирането на Скретиска е свързано с още много неща. Бизнесът поиска улицата към икономическата зона да се казва „Император Константин Велики”. Общинският съвет взе положително решение в тази връзка. Фирмите мислят стратегически дори що се отнася да писмената кореспонденция. Все пак е по-различно, когато информираш партньорите си, че твоят бизнес е в града на Константин Велики.

И още нещо в тази връзка. Нашата красива църква „Св. Мина” ще бъде преименувана. Такова е желанието на хората, на общината и на духовенството. Тя ще се казва „Св. св. Константин и Елена”.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 09.01.2017. Категория Новини, Общини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Един коментар по КОСТИНБРОД – икономически и културен феномен на запад от столицата

  1. Pingback: КОСТИНБРОД – икономически и културен феномен на запад от столицата - публикация във в. "Строител" - Община Костинброд

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.