КОСТЕНЕЦ – от чудния водопад до новите ски писти на Рила

Кметът Радостин Радев: Разработваме проекти за строителство на довеждаща инфраструктура за минерална вода

Прочетена: 186

Георги Сотиров

Обвитият в каскада от лед Костенски водопад подсказва, че в този регион зимата е тежка. По-надолу, през Вили Костенец, през село Костенец до общинския център – град Костенец, обаче се пътува по шосе на асфалт. Личи си грижата на кметската администрация.

Историята разказва, че първите сведения за заселване на хора по тези земи датират от бронзовата и желязната епоха. През първото хилядолетие пр.н.е. районът е населяван от тракийското племе „беси“.

От края на I и началото на II век територията на днешната община Костенец е била част от провинция Сердика на Римската империя. Проходът „Траянови врата” е свързвал Рим с най-източните земи на империята като част от съвременния днес маршрут Белград – Ниш – София – Пловдив – Одрин – Истанбул.

За римско и византийско присъствие свидетелстват разкопките в курорта Момин проход, от които се установява използването на минералните извори.

В района на Костенец са запазени множество археологически паметници, носещи сведения за богата история – 36 надгробни могили, 20 некропола, останки от 11 антични селища и други от бронзовата, ранно- и късножелязната епоха, както и късносредновековни селища.

Една от най-големите забележителности в общината е историческият паметник от римската епоха, а по късно от Първата и Втората българска държава – крепостта Траянови врата. По своята конструкция, включваща две островърхи кули, тя е уникална за страната.

Самата община е с 8 населени места. Ще припомним, че за Костенския водопад пише и Дядо Вазов в стихосбирката „Какво пее планината“ и в пътеписа „Костенец — пътни бележки“. За всичко това, а и за днешния ден на общината стана дума в нашето интервю с кмета Радостин Радев.

Кметът Радостин Радев: Разработваме проекти за строителство на довеждаща инфраструктура за минерална вода

Г-н Радев, нека започнем с кратък преглед на развитието на общината през изминалата година.

Новият ми управленски мандат беше продължение на предходния и на започнатото от мен тогава. Това са все последователни действия в редица насоки на общественото и социалното развитие. Основен приоритет остава подмяната на подземната инфраструктура, главно на водопроводната мрежа. В продължение на четири години през миналия мандат бяхме съсредоточили вниманието и усилията си върху смяна на водопроводи на кръгове (райони) в общината с цел намаляване на времето за отстраняване на авариите и по-кратки периоди без вода за населението.

Продължаваме своята политика в тази посока и в Бюджет 2017. Основните пера отново ще бъдат свързани с водопроводната мрежа. На съответните обсъждания в Общинския съвет припомням на колегите, че водопроводната система на общината някога е изграждана в продължение на 10-20 години и днес няма как с магическа пръчка реновирането да стане за година или за един мандат.
Морално остарялата азбестова водопроводна система е голям проблем и затова е добре, че има разбиране за извършване на реконструкция на затворени етапи, по квартали или група улици.
Миналата година беше нулева за европроектите, но стартирахме някои нови инициативи. Създадохме две общински предприятия, купихме терен/база с две халета за ситуиране на БКС и за цех за производство на пелети. Това ноу-хау, което прилагаме през втория мандат, ще помогне да станем икономически независима община работодател и да произвеждаме и да продаваме собствени продукти. Общинското предприятие БКС ще поеме дейностите по снегопочистването, сметосъбирането и сметоизвозването на отпадъците, а със завода за пелети ще затворим цикъла на дейности в Общинското ни предприятие „Гори и земи” и освен да продаваме дървесина с такса на корен, сами да я добиваме. Иновацията, която внедряваме, е на етап обявяване на обществена поръчка за доставяне на инсталация с капацитет 1 тон и 200 кг на час готови пелети. По наша преценка производството на суровината трябва да започне в края на лятото. С други думи, общината иска чрез своите предприятия да осигурява трайни работни места и сигурност, да произвежда различен вид дървен материал и да печели от това. Надграждането ще дойде, когато успеем да подменим отоплителните инсталации в образователната и общинската инфраструктура и те да използват пелети за гориво.

А издръжката на детските градини е изцяло за сметка на общината?

Да, и нещо много важно, което ме кара да пристъпим към подмяна на котлите в отоплителните инсталации – това е падането на акциза на „червеното” гориво, което използваха държавните учреждения. Сега една детска градина все едно купува горивото за инсталацията си от… бензиностанциите. Разходите значително се увеличиха. И затова ще преминем на пелети, като инвестицията ще се изплати за година-две и след това ще започнем да спестяваме средства, които още от сега мога да кажа, че има къде да насочим. Моята идея е да направим община Костенец икономически независима и тя да стане един коректен работодател. Около 80% от целите, които си бяхме поставили миналата година, са изпълнени, а 100% от приходите от местни данъци и такси са събрани. Очакваме постъпления и от продажби на общински земи на инвеститори. Става дума за терени в близост до минералните извори. Нашето задължение е да изградим до тях подземната инфраструктура, което и правим, или да вървим към подмяна на остарелите съоръжения.

Трябва да подчертая, че за реновирането на водопроводната мрежа в град Костенец, в с. Костенец и в с. Момин проход са необходими около 2 млн. лв. Разпределени в следващите години, тези средства са постижимо вложение за общината, без да очакваме финансиране от ЕС. Отчитам, че това е сериозна инвестиция, но също така вярвам, че занапред ще бъде оценявана от поколения наши съграждани.

Разбира се, и тази дейност ще стане пак с помощта на българските строители, които са в основата на икономиката ни. А вестникът на Камарата, който чета вече години наред всеки петък, винаги е добре дошъл тук, под Рила планина, със своя екип.

Кажете няколко думи за т.нар. воден цикъл и най-вече за пречиствателните съоръжения на входа и на изхода на водата.

В Министерството на околната среда и водите все още нямат яснота дали общини от 2000 до 10 000 е.ж. ще бъдат допустими бенефициенти за изграждане на пречиствателни ­станции и съоръжения. Засега сме в изчаквателна позиция, за да не изпаднем в ситуация да започнем подготовка, която после да се окаже неработеща, да се плащат крупни суми за нови проекти и т.н. Защото станахме царе да променяме правилата в движение, след което се чудим как да оправим взаимоотношенията между проектанта и общината. Когато говорим за такова мащабно строителство, са необходими ясни правила още от самото начало със спазени нормативни актове за чисти води на ЕС – иначе просто няма смисъл.

Проектите са тежки и включват разкопавания, довеждащи колектори, отвеждащи инсталации, съоръжения, ПСОВ, големи трасета и т.н. Но ДДС остава невъзстановим разход. Всичко това е за сметка на хората и затова казвам, че трябва да има ясни правила.

Сега приходите отиват при ВиК операторите, а разходите остават за общините. Продължавам да твърдя, че създаването на новите ВиК асоциации не е най-доброто решение. А и идеята за усредняване цената на водата също според мен не е приемлив ход. Различни са разходите при гравитачното водоподаване, съвсем други са при помпажното.

Как оползотворявате минералната вода на територията на общината?

Върнати от държавата са ни два от минералните извори в Момин проход и в с. Костенец, като сме издали разрешения за ползвателите. Става дума за захранване на къщи за гости и на хотели. Все още имаме свободни количества. Приходите от тази дейност постъпват в общинския бюджет. От края на м.г. върви процедура за прием на проекти до 5 млн. лв. за строителство на довеждаща инфраструктура за минерална вода от каптажа до съответното населено място. Финансирането е разделено по 50% между МОСВ и Костенец. Ще разработим подобен проект основно за Пчелински минерални бани. Има идеи и за Момин проход, но водата там не е подходяща за ежедневна консумация заради високото съдържание на радон. А населението във Вили Костенец предпочита своята обща баня, където правят процедури. Голямата ни идея в това направление е трите бани в района и плувният басейн във Вили Костенец да станат наша собственост, за да осъществим намеренията си под формата на публично-частно партньорство или като друго сътрудничество, за да може това природно богатство да е в полза на хората. Интересен феномен е банята в с. Пчелин. Тя се отоплява от самата минерална вода, която особено добре повлиява заболяванията на опорно-двигателния апарат. Там идват хора с патерици и бастуни и си тръгват без тях.

Какво е състоянието на образователната инфраструктура – детските градини и училищата?

Те са санирани по програмата за енергийна ефективност. Направени са им изолации, покриви, дограми и отчасти е подменена отоплителната инсталация. Считам, че и в зимните условия, които при нас са сурови, функционират нормално.

И нещо много важно – храненето на подрастващите. За осигуряването на необходимите калории, за стриктното спазване на БДС, без заместители, ГМО и прочие, сме възприели принципа всяко детско заведение да има кухненски блок, където под строго наблюдение и спазване на необходимите санитарно-хигиенни норми да се приготвя ежедневно питателна храна. Това е допълнителен разход за общината, но моето виждане за израстването на децата не допуска каквото и да е отклонение. Инвестирахме в кухните достатъчно средства за приготвянето на качествена храна и съм убеден, че този е правилният път.

Разбира се, обръщаме сериозно внимание и на околната среда – дворовете, пясъчниците и катерушките – всичко това се поддържа в изряден вид и родителите с удоволствие оставят децата си на грижите на възпитателите и учителите.

Нямаме закрити училища. Стараем се в трите големи населени места, където имаме гимназия, по едно професионално и основно училище, отговорностите ни да бъдат изпълнени адекватно.

В професионалното училище има паралелки по туризъм, а сега откриваме класове за автомонтьори и шофьори. Търсят се водачи на ТИР-ове и такава професионална квалификация гарантира високо заплащане в близко бъдеще и стабилна заетост. Имаме идея да готвим квалифицирани работници за стругари, фрезисти, заварчици и монтьори – ниша с остра нужда от подготвени хора дори на национално ниво. Тези професии гарантират реализация на пазара на труда не само в общината.

И още нещо. В Бюджет 2017 е заложено финансиране за изплащане на петгодишни семестриални такси на младежи, които следват медицина и които приемат задължението след дипломирането си пет години да работят като медицински специалисти в общината. Проблемите с лекарите и стоматолозите в малките населени места наистина са много сериозни.

Да се върна на базата – всички училища са с въведени мерки за енергийна ефективност. Моето разбиране е, че населено място без детска градина и без училище е обречено.

Наличието на детски заведения, от друга страна, способства родителите да търсят и намират работа и извън Костенец. Много наши съграждани работят в столицата, спокойни, че има кой да се грижи за децата им – сред чистата природа под планината, с по-малко автомобили, по-малко рискове за самите деца и прочие.

През миналия програмен период с европейско финансиране реновирахме трите най-големи читалища в общината – в града, в Момин проход и в с. Костенец. Става дума за смяна на дограми, ремонти на покривните конструкции, хидроизолации, смяна на инсталации и т.н. В общинския център направихме основен ремонт и на сцената на читалището и смея да твърдя, че тези сгради отново стават средища на духовния живот. Хората виждат, че администрацията влага средства да бъдат привлекателни, за да има къде да тренират танцьорите и певците, къде да се вземе книга и т.н.

Как работите по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради?

Три блока очакват строителите. Документите са при областния управител и при банката, която извършва финансирането, откъдето чакаме съответното потвърждение. След това ще обявим обществените поръчки за енергийно обследване и пълен инженеринг – проектиране и строително-монтажни работи. Трудно е убеждаването на собствениците на апартаментите, но това е манталитетът на нашенеца. Продължаваме разговорите с хората. Основните спънки идват от това, че част от собствениците ги няма, най-често са на работа в чужбина и комуникацията с тях е трудна.

Разкажете за старата промишлена слава на Костенец.

Ако питате за костенския кибрит, то това производство отдавна е прекратено. Новият завод работи, но прави други продукти. Хубавото е, че дава прехрана на 60-70 души от региона. Старата слава на нашия град приключи още с приватизацията през 1994 г., когато новият собственик изнесе специализираното оборудване в Нигерия.

Костенец е различна община в много отношения. Три от населените места носят едно и също име. Какво още може да се види тук?

Имаме и още особености, например това, че „Костенечка седловина“ на остров Смит в Южните Шетландски острови е именувана в чест на нашия град. Казвам това като отпратка за популярността на региона. Създадохме общинско предприятие за туризъм, чиято основна задача е да разработва маршрути и да представя нашия край по света, да предлага съответни услуги на територията на региона.

Главната ни забележителност безспорно е Траянови врата, която е основно реставрирана със средства от ОП „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”. Крепостта е от римско време, но е влязла в българската история с поражението, което през 986 г. цар Самуил нанася на император Василий II.

За минералните води стана дума, но нека допълня – те са с температура от 47°С до 73°С. Водата е слабо минерализирана, хидрокарбонатна, сулфатно-натриева, леко флуорна, с малко количество радон, ниска обща твърдост. Изворите са били известни още в древността, за което говорят запазените в района останки от римски терми, балнеологични съоръжения, нимфеуми и др.

В момента разработваме маршрути за ученически групи за туризъм за един ден, предвид изискванията децата да пътуват само в светлата част на деня. Могат да посетят Костенския водопад, да го видят в ледената му окраска, да запалят свещ в над 150-годишния ни храм „Св. Архангел Михаил“ или да се изкачат до хижа „Белмекен“ – неповторимо място в живописната местност в Рила планина, на циркусния праг край брега на Равнивръшкото езеро. Тя се намира на 2224 м надморска височина.

Костенец би могъл да стане и изходен пункт към ски център Боровец за хората от Южна България.

Да, това става все по-често. Транспортната схема на общината предполага именно такова трасе – през нашия град, през Долна баня и с. Радуил. Разстоянието от 30 км до ски пистите над Самоков предполага нещо много интересно, което вече се забелязва. Хората търсят места за нощувки при нас, за да ги съчетаят с минералната вода, и отиват да карат ски на „Маркуджиците“.

В заключение искам да подчертая, че общината има доста сериозен проект на идейна фаза, който ще стартира единствено и само когато бъде приет новият План за управление на Рила. Той трябваше да бъде факт до края на 2016 г. и през януари т.г. Министерският съвет да го одобри изцяло. За съжаление политическата обстановка не позволи това да стане.

Проблемът е свързан с работата на всички общини в подножието на Рила планина и основно касае нашето допускане до многофункционалните зони за изграждане на ски писти и съответните съоръжения. Потенциалните инвеститори са налице, но без одобрен План за управление няма как да се премине към действие. Трябва да се знае, че предишният 10-годишен план изтече преди три години. Всичко в него засяга пряко туристическия бизнес в общините Костенец, Долна баня, Сапарева баня, Благоевград, Белово, Велинград. Към днешна дата в многофункционалната зона е невъзможно всякакво строителство. Иначе съответните проучвания и изчисления за места с достатъчно сняг, който да се задържа дълго време, са направени от мониторингово наблюдение, продължило две години.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 16.02.2017. Категория Новини, Общини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *