БОТЕВГРАД – икономическата доминанта под връх Мургаш

Кметът Иван Гавалюгов: Подмяната на водопроводните мрежи е основен приоритет

Прочетена: 130

Георги Сотиров

Геостратегическото значение на община Ботевград се определя от прохода Витиня, свързващ Северна с Южна България, и близостта със столицата. Общината е четвърта по големина в Софийска област и е разположена в Ботевградската котловина между Предбалкана на север и същинска Стара планина на юг.

От югозапад на юг котловината граничи с планинските масиви Ржана, Голема планина, Мургаш и Етрополска планина. На територията й са регистрирани 9 обекта с национално значение. Запазени са останки от старобългарски крепости, църкви, скални надписи, кладенци, паметници от Античността и Средновековието, римска крепост, манастир и редица реликви с местно значение.

През 2009 г. е изграден Паметникът на загиналите руски войници при Освобождението на Ботевградския район по време на Руско-турската война 1877 – 1878 г. Това са няколко необходими щрихи от региона преди разговора ни с кмета на общината Иван Гавалюгов.

Кметът Иван Гавалюгов: Подмяната на водопроводните мрежи е основен приоритет

Г-н Гавалюгов, вече почти две години сте кмет на един от най-подредените градове в страната. Как се чувствате в кабинета, в близост до знаковата Часовникова кула?

Първо – добре дошли на екипа на уважавания от мен в. „Строител”, който чета с удоволствие. А да си кмет – това преди всичко е сериозна отговорност. Независимо дали общината е малка, голяма или областен град. Навсякъде има особености и проблеми. Смятам, че нямам колега в страната, който да твърди, че при него липсват въпроси за решаване. Винаги има какво да се подобрява, трябва да се работи непрекъснато.

В нашата община има много проблеми не само в инфраструктурно отношение, а и вътре в общността. Един от основните ми мотиви да се кандидатирам за тази позиция беше именно това – да съдействам в максимална степен да се подобрят отношенията в общността ни, съставена от 35 000 жители.

Успоредно с това исках да решавам важните инфраструктурни въпроси на града и на общината. Един от тях е свързан с водоснабдителната система, която е изведена като приоритет №1 в моята Стратегия за развитие на региона до 2019 г.

Това значи ли, че сте спечелили изборите с една солидна Програма за управление на общината до 2019 г.?

Да, от една страна. От друга, като дългогодишен общински съветник и местен човек усещах и виждах, че участието на гражданите в реалното управление на общината ни е ограничено. Затова хората поискаха и получиха промяна в местното самоуправление. А аз бях предпочетен в конкуренция на още 10 кандидати. Трябва да призная, че програмите и на останалите участници в местните избори бяха добри. Моето предимство беше подготовката, която имах като общински съветник. Като добавим и това, че хората ме познават, ценят искреността в отношенията ми с тях, видяха реалност в декларираните намерения за управление на общината и нещо много важно – отчетоха мотивацията ми. Аз неведнъж съм заявявал, че нямам лична потребност да бъда кмет, но изборът ми се наложи от създадената ситуация в града и селата. И затова специалисти с близки до моите намерения и с нагласа за работа като моята днес ръководят местната администрация.

Усещането ми е, че за година и половина новото управление на община Ботевград постигна доста позитивни неща. Към днешна дата като кмет твърдя, че нямаме сериозни проблеми. Разбира се, решаването на някои трудности изисква по-дългосрочна стратегия като интеграцията на ромското население, което е национален въпрос. Той е актуален за нашата община, защото при нас живеят много хора от този етнос, а в предходните години процесът на интеграция беше почти спрял. Кметовете преди мен избягваха работата по тази тема, оправдавайки се с държавната политика.
Не търся разделение, а равнопоставеност в различността. Не виждам разделение по отношение на правата на този етнос, съотнесен към българите, но равните отговорности на роми и българи далеч още не са постигнати.

Какви дейности, свързани със строителството в общината, успяхте да изпълните през тази година и половина?

Подготвихме редица проекти – с идейни, технически и работни фази, с които кандидатствахме по различни програми. Както споменах, приоритет №1 остава водоснабдяването на града и на голяма част от селата в общината. В тази връзка сме направили пет разработки, като три от тях са за големите ни села – Скравена, Литаково и Новачене. Проектът за тези три населени места е за около 6 000 000 лв., които ще се инвестират в подмяната на 42 км водопроводна мрежа. С реализацията на дейностите проблемът с авариите по водопреносната система в Скравена, Литаково и Новачене ще бъде решен поне за 20 години напред. Очакваме положително становище и финансиране от „Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020“.

За общинския център кандидатстваме за държавно финансиране за подмяна на централен водопровод – 7,5 км. Разполагаме с одобрен проект и разрешение за строеж. В момента тече процедура по избор на изпълнител. Имаме уверението на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), че този проект ще бъде финансиран с държавна целева субсидия от бюджета на ведомството. Отделно от това изработихме техническо задание за селата Врачеш и Трудовец – най-големите на територията на общината, в които населението общо е около 8000 души. Тези населени места не отговарят на изискванията на ОП „Околна среда 2014 – 2020“ за ВиК проекти по отношение на критерия еквивалент жители, а имат наистина сериозни проблеми с водопроводната мрежа. Със собствени средства започнахме проектиране на подмяната на водопроводните мрежи в двете села – над 50 км. По добро стечение на обстоятелствата успяхме да договорим финансиране с МРРБ за изготвяне на работните проекти. Става въпрос за сериозна сума от около 82 000 лв. Сега усилията ни са насочени в осигуряване на парите за строителството, което ще възлезе на 8 000 000 лв. Надявам се на положително държавно решение в най-близко време.

Междувременно със собствени средства свършихме доста работа. На територията на общината са инвестирани над 500 000 лв. в довеждащи водопроводи, разпределителни мрежи и т.н. – там, където имаше належаща нужда. Но все пак нека да е ясно, че без външно финансиране тази важна за общината дейност би се случила много трудно и далеч напред във времето. Затова община Ботевград се присъедини към Асоциацията по ВиК – София-област, което е и предпоставка да кандидатстваме по европейски програми за финансиране.

Изпълняват ли се проекти по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради?

Имаме 12 сгради, които са преминали успешно всички процедури и са на етап избрани изпълнители на дейностите по проектите. Предстои да определим на кого ще възложим строителния надзор. Надявам се, че ще сме готви до края на лятото.

По Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020” община Ботевград е директен бенефициент. По нея ще можем да реализираме проекти за повишаване на енергийната ефективност в обществени и жилищни сгради, 16 на брой. С други думи, в Ботевград строителните фирми ги чакат за реновиране хиляди кв. м жилищна площ.

Това са част от възможностите за работа на бранша. Има ли интерес за други инвестиции в района?

Нашата община е с подчертано добре развита икономика, която е такава и благодарение на строителите. Ако погледнем 50-ина години назад, ще видим, че от едно 4 – 5-хилядно градче за около 20 години Ботевград е нараснал петкратно. Това е резултат от тогавашната държавна политика за индустриализирането на града. След промените 1989 г. заводът за автобуси „Чавдар” спря работа – той беше единственият от големите промишлени предприятия. В останалите индустриални зони след приватизацията дейността в предприятията продължава и днес. Производството на електрониката е силно застъпено. Две са крупните компании в тази област, които произвеждат електроника за автомобилите, а заетите са близо 3500 души. Тези предприятия построиха своите нови разширения, обогатиха номенклатурата си. Нещо повече, една от фирмите в нашия град – за термодатчици, произвежда 40% от този артикул в световен мащаб.

Ботевград е привлекателно място за инвестиции, свързани с различни видове модерни инженерни продукти, които изискват висококвалифицирана работна ръка. Тази година в града стартираха три нови производства, които осигуриха още работни места. Безработицата в общината е много ниска, а големите предприятия привличат работници и специалисти и от съседните общини – Мездра, Враца, Роман, Ябланица, Правец.

Работодателите, с които редовно обменяме идеи, споделят, че инвестират при нас, защото общинският център е привлекателен с близостта си до столицата, има добра връзка – автомагистрала „Хемус”. Над 100 човека от висшия мениджмънт пътуват лесно и бързо от София до работните си места при нас.

Освен това сме на пътя към Западна Европа през Дунав мост 2 и се явяваме кръстопът за Северна България – към източната и западната част. Отличаваме се и с това, че младото поколение сравнително добре владее английски език, а това привлича външните инвеститори.

Ще завърша тази тема с факта, че ние имаме още незаети промишлени площи УПИ и има заявен интерес от бъдещи инвеститори за създаване на нови производства. Общината е отворена за сътрудничество.

Голямо предимство за всяка община е тя да е отворена за инвестиции и хората й да не гледат подозрително на новите начинания.

Понякога те имат основание, особено когато се застрашава опазването на околната природна среда. Но при нас няма такива случаи. В момента разработваме и един по-специфичен, инвеститорски сайт, който ще презентира наличните производства, предимствата на общината и възможностите за правене на бизнес по максимално достъпен начин.

Вашият град е известен с възможностите, които дава, за придобиване на различно, и то качествено средно и висше образование…

Определено проблемите на образователната инфраструктура на територията на Ботевград са решени. През предходните години по някои от оперативните програми са изпълнени проекти за енергийна ефективност на сградите на училищата и детските градини и към днешна дата са в прилично състояние. В селата обаче това не е така, но вече сме подали проектни предложения по Програмата за развитие на селските райони. Кандидатстваме и пред Националния доверителен екофонд за финансиране на мерки за енергийна ефективност на училищата и детските градини в нашите села. Лошото енергийно състояние на сградите в малките населени места е една от причините родителите, които живеят постоянно в тях, да записват децата си на училище в общинския център.

Сериозно предизвикателство е превръщането на най-голямото допреди 15 години училище в Софийска област ОУ „Васил Левски” – където се обучаваха над 2000 деца, в едно сегрегирано учебно заведение – с 300 деца от ромския етнос. Материалната база е голяма и удобна, частично обновена и нашите опити за интеграция там ще продължат, колкото и трудно да е това с административни мерки.

В заключение ще припомня, че ние сме единствената община в Софийска област, която има две висши учебни заведения – Международното висше бизнес училище и Колежа по енергетика и електроника към Техническия университет – София.

Сред предимствата на Вашата община са и възможността младите хора да спортуват, да отглеждат децата си в една чиста природа, да използват свободното си време за излети в планината.
Градът ни е трайно свързан с баскетбола. Нашата нова зала „Арена Ботевград” с капацитет 3300 седящи места ни позволява да развиваме спортни дисциплини и да провеждаме различни обществени мероприятия. В момента има процедура по избор на идеен проект за строителство на нов спортен комплекс към „Арена Ботевград”. Той ще е с тренировъчна зала, с плувен басейн, хотелска база и ресторант. Така ще изпълним изискванията на различните международни федерации да организираме състезания от най-висок ранг. „Арена Ботевград” ще се използва за разнообразни музикални и културни инициативи, които са от значим обществен интерес.

В политиката на общината широко е застъпено развитието на спортната инфраструктура и подкрепата на масовия спорт. Но все пак спортната емблема на нашия град е представителният ни отбор по баскетбол – мъже.

На финала – познавам добре с. Врачеш с неговите прочути в цял свят кацари, а срещу Вашето бюро е изложена една картина със символичен сюжет – влизането на генерал Гурко в Орхание – старото име на Вашия град. Вижда се прекрасната архитектурно-строителна забележителност – Часовниковата кула…

Символи на общината, няма спор. Най-високата часовникова кула в страната и най-красивата според мен. През годините тя пази историческия миг, когато на бял кон до Часовниковата кула генерал Гурко приветства събралото се мнозинство с думите; „Радвайте се, деца на братска България! Днес Вие сте свободни”.

А Врачеш е познато далеч извън границите на страната. Неговите бъчви, каци и др. се ползват от световни винопроизводители във Франция, Италия, Испания, Гърция, като традицията в този занаят нашите кацари пазят вече над 150 го­дини…

Сподели в социалните мрежи

Автор на 08.04.2017. Категория Новини, Общини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.