ОБЩИНИТЕ – Големият партньор на българските строители – част I

Прочетена: 133

Георги Сотиров

През цялата 2017 г. екипи на вестник „Строител“ пътуваха из страната. В зимните студове, пролетните дъждове и летните жеги. Всяка седмица обикаляха надлъж и на шир – от Видин до Малко Търново, от Петрич до Силистра, за да Ви представят 48 населени места в съвместната рубрика на в. „Строител” и Националното сдружение на общините в Република България.

Нашите срещи и разговори с областни управители, с общински и районни кметове ни показваха, че с администрациите може да се дискутира и работи. Всички 48 интервюта през изминаващата година свидетелстват, че се е формирала нова управленска култура на знаещи и можещи представители на местната власт, които работят в полза на хората.

В коледния и в новогодишния брой на „Строител” ще направим равносметка кои са били най-важните теми и проблеми за решаване за нашите събеседници. Ще стане дума за пътищата, за водоснабдяването, за строителството на пречиствателни съоръжения, за реновирането на социална инфраструктура. За всичко онова, което формира днешния ден…

Ограниченото място няма да ни позволи да надникнем отново в Хитрино или в бургаското с. Прилеп, където нашите строители с благородни усилия промениха житейската ситуация на хората. Но нека е живот и здраве – 2018 г. за пореден път ще покаже, че „строителите на съвременна България” са част от икономическия елит на нацията, които с труда си променят населените места в страната. Отстояват творчески амбиции, знания и професионализъм, който е видим и ще бъде видим столетия напред.

Видин

Областният управител Албена Георгиева: Реализираме дългоочаквани проекти

На територията на област Видин действат две програми за трансгранично сътрудничество. По INTERREG V-A „Румъния – България 2014 – 2020“ от общо 228 подадени заявления за интерес са одобрени 140 за втория етап на кандидатстване, чийто бюджет е в размер на 270 млн. евро. Най-голямата ни община Видин има одобрени две предложения. Първото е за инфраструктурен проект за подобряване на трансграничните връзки към Дунав мост 2 и връзка с TEN-T мрежата, а второто – за проект с културна насоченост.
Други активни общини от областта с одобрени предложения са Димово, Ружинци, Брегово и Чупрене, които участват с различни инфраструктурни проекти. Областната администрация има дългогодишно сътрудничество и редица успешни проекти с партньори от Сърбия.
От януари т.г. изпълняваме международен проект „Трансданюб. Перли – мрежа за устойчива мобилност по поречието на река Дунав”, финансиран по „Транснационална програма Дунав 2014 – 2020”. Той е продължение на успешно реализиран проект по Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа.

Монтана

Областният управител Росен Белчев: Важна е превенцията срещу природните бедствия

Яз. „Огоста” е публична държавна собственост. С Постановление на Министерския съвет №181 от 2009 г. язовирът е определен за стратегически обект от значение за националната сигурност на Република България и за част от нейната критична инфраструктура.
С моя заповед два пъти в годината Междуведомствена експертна комисия извършва обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на нашата област, където се намират и обследват 57 язовира, 3 изравнители и 3 хвостохранилища.
При последната проверка, извършена през юни т.г., е констатирано, че язовирите ни имат свободен обем за поемане на достатъчно допълнително количество вода. Техническото състояние на стената на яз. „Огоста“ и съоръженията към нея отговарят на показателите за сигурност.

Кнежа

Кметът Илийчо Лачовски: Активни сме по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Проектите, по които работим, отговарят на заложените приоритети, цели и мерки в Общинския план за развитие. Усилията ни са съсредоточени върху подобряване на местната, социалната и здравната инфраструктура и на енергийната ефективност на сградите. Газопреносната мрежа в града и в с. Бреница е изградена преди много години. Благодарение на това са газифицирани почти всички общински сгради, училища, детски градини, болницата. Имаме около 15 производствени постройки, снабдени с газ, както и 117 домакинства, а към днешна дата дължината на газопреносната мрежа на наша територия е 49 338 м.
Със средства в размер на 774 391 лв., осигурени от Норвежката програма към финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, бе финансиран и изпълнен проект за изграждане и инсталиране на възобновяеми енергийни източници в нашата многопрофилна болница. По същата програма бяха отпуснати още 143 898 лв. за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Общинския комплекс за социални услуги. В него е извършен монтаж на слънчеви колектори за топла вода.
Приключи изпълнението на проект, финансиран от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. По нея е обновен блок „Победа“ в центъра на Кнежа.

Район „Слатина“, София

Кметът Наталия Стоянова: Без строителния бранш и ден не минава

Сега на дневен ред е реновирането на околното пространство около Института за чуждестранни студенти и неговото общежитие, за да се обособи още една красива зелена площ. В района имаме 8 детски градини и 8 училища. През миналата година направихме ремонти на покриви, сменихме дограми, конструктивно укрепихме две детски градини и прочие. Обновихме и към 40 детски площадки. В началото на пролетта ще ги освежим с нова боя там, където е необходимо, за да грейнат свежи за радост на малки и големи. Изградихме и нови 4 детски площадки на места, където съоръженията вече бяха много остарели.
През 2017 г. сме предвидили ново строителство на поне още 10 нови, като една от тях специално ще бъде за деца с увреждания, а друга – по инициатива на известни български музиканти, ще бъде „музикална” – катерушките и другите съоръжения ще бъдат под формата на музикални инструменти.
Предстои интересна реконструкция и строителство на т.нар. английски дворове в нашето 93-то средно училище, където ще подменим и електрическата инсталация. В 138-о училище на дневен ред е смяната на ОВ инсталациите с енергийно ефективни системи. Както виждате, без строителния бранш и ден не минава. Нещо повече, с тяхна помощ ще направим и външен асансьор в 23-то училище.

Елин Пелин

Зам.-кметът инж. Радослав Орловски: Бизнесът иска концентрация на дейностите си за
по-малко разходи

Има активно ново строителство, а и завършени бази, като тази на крупна швейцарска козметична фирма, която купи терен и има намерение да построи и фабрика за производство на нейни продукти. Разбираемо е търсенето на свободни парцели от големи европейски фирми, защото районът е с отлична инфраструктура.
Това, че сме една от най-силно газифицираните общини в страната, се дължи на факта, че имаме собственост върху газово-енергийното дружество. То изпълнява и социална функция – жителите на нашата община плащат най-ниската цена за 1 куб. м газ. Бизнесът търси концентрация на дейностите си за по-малко разходи. Това означава, че той не би се разширил към малко на брой консуматори в селата. При нас това не е така. Освен общинският център, напълно газифицирани са с. Гара Елин Пелин, Нови хан, Равно поле и се довършва газификацията на с. Мусачево. Впрочем, не забравяме и Националната програма за саниране на многофамилни жилищни сгради.

Горна Малина

Кметът инж. Ангел Жиланов: Дейта центрове? Да, възможно е!

Ние сме динамична община. Поставяме си високи цели и се борим да ги осъществим. В интервю за Вашия уважаван вестник преди време казах, че разработваме мащабен проект за изграждане на Технологичен парк в Горна Малина на терен от 147 дка. Вече имаме заявен интерес от наши и чуждестранни инвеститори. Две са основните направления, по които искаме този парк да се развие – едното е свързано с високите технологии, т.нар. дейта центрове. Разбираемо е, че бизнесът е все по-зависим от ИТ и проблемите в тази област костват загуби и пропуснати ползи. Пазарът предлага модерни технологии за гарантиране на надеждност, чиято цена е значима и най-често неадекватна за потребностите само на една компания, и тук именно се явяват тези центрове. Второто направление е свързано с инженеринг на възобновяеми енергийни източници. И двете направления стават все по-актуални и отговарят на развитието ни като зелена община. Както сами разбирате, тук става дума и за едно наистина мащабно строителство.

Созопол

Кметът Панайот Рейзи: Всяко ново строителство води след себе си и приходи за общината

Със строителния бранш работим много добре, както и с хората, които влагат средства в нашия район. На главния архитект и на служителите съм казал, че инвеститорите са с приоритет за нас. Всяко ново строителство води след себе си и приходи за общината. Както при една продажба постъпват проценти в бюджета, така приходи идват и от самото издаване на техническите документи. Работим добре и съм сигурен, че и строителите ще кажат, че с нашата община се работи лесно. С ОУП нещата се регулираха. Много грешки бяха допускани преди. Например при издаването на разрешения за строеж е било пропуснато изискването, че за 30% от стаите трябва да има паркинг. И сега се сблъскваме с проблема с паркирането. Изградихме на стадиона два много големи паркинга. Продължаваме да разглеждаме нещата за оформяне на синя зона, за да може да регулираме самото паркиране по улиците. Проблем е Старият град, защото няма накъде да се разраства, сложно е и за процедиране. Всяко нещо, което се прави в него, трябва да минава през Националния институт за недвижимо културно наследство за съгласуване. На строителите също им е по-трудно.

Приморско

Кметът Димитър Германов: Имаме огромен потенциал и търсим варианти да го развиваме

Повечето ни инвестиции са свързани с туризма, защото това е основният бизнес за населението. Изключително активно искаме да развиваме и културно-историческия туризъм. Факт е, че той носи приходи. Ние имаме потенциал, защото притежаваме тракийско светилище, крепост, която може да се изследва. Отделно имаме Фармакида – населено място, което проучихме преди две години. До този момент то не е било обект на голямо внимание. Можем да направим един наистина впечатляващ комплекс, какъвто няма никъде у нас. Естествено това е огромен обем от работа и е необходимо много сериозно финансиране, за да се постигне. Случи ли се обаче, няма да има аналог в България.
Не трябва да забравяме и Китен, там плановете ни са да придобием имот, за да можем да инвестираме и социализираме територията пред крепостта Урдовиза. Искаме да осъществим и големите инфраструктурни проекти – пречиствателната станция, ВиК съоръжения, пътища. Отделно атракциони.

Малко Търново

Кметът Илиян Янчев: Ще санираме 4 блока по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020”

По ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“ бяхме одобрени да въведем мерки за енергийна ефективност в ОДЗ „Юрий Гагарин“, Дневния център за възрастни хора, сградата на полицията и тази на общината. Наскоро подписахме договор по същата оперативна програма и ще започнем да санираме и 4 блока. Отделените средства за целта са 4,2 млн. лв. Кандидатствахме и по ПРСР, където се надявахме, че ще бъдем с преференции, но малко след като приеха документите, промениха методиката. Оказа се, че предимство имат местните администрации с по-голям брой жители и ние не попаднахме сред одобрените. Проектът ни бе за основен ремонт на пътната мрежа в Малко Търново. Искахме да реновираме и трасето до границата, да положим нов асфалт. Става дума за два пътни участъка на обща стойност от близо 5,5 млн. лв.
ВиК мрежата по селата е другият важен инфраструктурен проект, който бяхме поставили на дневен ред. В пет населени места предложихме да се направи нова водопроводна мрежа, но всички тези идеи останаха нереализирани.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 28.12.2017. Категория Общини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.