ОБЩИНИТЕ – Големият партньор на българските строители – част II

Прочетена: 133

Георги Сотиров

Краят на поредната година… За бранша тя премина под знака на реализирани важни инфраструктурни обекти, на построени много жилищни и административни сгради, на реновирани училища, читалища, детски градини и ясли в цялата страна.

Нашите срещи и разговори с областни управители, с общински и районни кметове ни показаха, че с администрациите може да се дискутира и работи. Всички 48 интервюта през изминаващата година свидетелстват, че се е формирала нова управленска култура на знаещи и можещи представители на местната власт, които работят в полза на хората.

И в новогодишния брой на в. „Строител“ ще направим равносметка кои са били най-важните теми и проблеми за решаване пред събеседниците ни. Става дума за пътища, екология, развитие на туризма, реновиране на социалната инфраструктура и за привличане на европейско и национално финансиране за осъществяване на проектите. И както твърдят кметовете и областните управители, нищо в нашата страна не става без строителите. Те изграждат водните цикли, пътната и подземната инфраструктура. Строителите санират училища и детски градини. Те даряват средства и труд за издигане на църкви, параклиси и възрожденски музеи.

И в този брой ще направим ретроспекция на изминалата строителна година, която показва, че и общините, и строителите гледат в една посока.

Варна

Кметът Иван Портних: Защитихме предложения за 85,6 млн. лв. по „ОПРР 2014 – 2020”

Инвестиционната ни програма е много амбициозна и Варна бе една от първите общини в страната, която успешно защити проекти по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“ („ОПРР 2014 – 2020“) за 85,6 млн. лв. Това са финансовите параметри на предложенията от основния списък, а имаме готовност и с резервни – за 42 млн. лв. С известна гордост мога да кажа, че общината в момента е водеща в страната с дейностите по „ОПРР 2014 – 2020“ с пуснати процедури за над 90% от обектите. Активно работим и в посока увеличаване на местния ресурс, както и за привличане на допълнително финансиране по линия на европейските програми. Очакваме и сериозна помощ от правителството в решаването на теми, които са общи за централната и местната власт – като пътя за кк Златни пясъци и свлачищата.

Успоредно с това разполагаме и с рекорден бюджет за 2017 г. в размер на 270 млн. лв. За сравнение през 2012 г. финансовата рамка беше 187 млн. лв., което е доказателство за реалното икономическо развитие на морската столица. Разбира се, част от увеличението на бюджета се дължи на строителния сектор – факт е, че като цяло имотният пазар във Варна се раздвижи. Предстои в рамките на следващите две общински сесии да внесем за одобрение дузина подробни устройствени планове, което ще е полезно и за града, и за бранша. В наше лице ОП на КСБ – Варна, винаги може да разчита на един активен и коректен партньор.

Строим 80 нови спортни площадки и 4 спортни комплекса с комбинирани игрища в обхвата на целия град – по подобие на 230-те детски площадки, които станаха факт през 2016 г. Вярвам, че това ще бъде добър пример за развитие на масовия спорт. Успоредно с тези дейности в сътрудничество с ръководствата на училищата строим модерни спортни бази в дворовете на учебните заведения. Работим по още инициативи и считам, че Варна напълно заслужава през 2019 г. да бъде Европейски град на спорта.

Разград

Областният управител Гюнай Хюсмен: Възможностите за бранша в региона са големи

Мащабни инвестиции с финансиране от ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“ са планирани в рамките на инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано развитие на община Разград. Местната власт има възможност да използва бюджет от 20 013 781 лв. за възстановяване на градската среда и подобряване условията на живот на населението. С реализацията на проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“ в областния център на стойност 5 948 844 лв. ще бъде обновен най-големият жилищен квартал в Разград. По инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“ предстои изпълнение на предложение за изграждане на социални жилища на стойност 2 422 000 лева. Проектът включва строителство на 4 триетажни блока с по 4 апартамента на етаж в тях, или общо 48 жилища с различна площ. Инвестиционната програма обхваща и изграждане на физкултурен салон за Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф“ – Разград, обновяване на детски градини и др.
Изпълнението на Националната програма за саниране на жилищните сгради навлезе в интензивна фаза. До момента има завършени 4 здания – по две в общините Разград и Исперих. Предстои въвеждане в експлоатация на още 4 – 1 в Лозница и 3 в Кубрат. СМР се извършват в 3 блока – в Кубрат, Завет и Разград. Предстои стартирането на дейности по още 5 здания и по-късно – по още 2 в Разград и в Исперих и 2 в Лозница. Общата стойност на проектите е за над 20 млн. лв.
Така че според мен възможностите за работа на бранша в района са големи.

Пловдив

Областният управител Здравко Димитров: Работим за възраждането на проекта за водоснабдяване от каскада „Въча

Факт е, че в областта се разви индустрия, с която може да се гордее всеки модерен европейски град. Определено производствените бази правят чест и на българските строители. Но голямата ни амбиция е възраждането на проекта за водоснабдяване от язовир „Въча”. Ползите са много и многопосочни. Като се започне от това, че ще създадем работа на строителния бранш и стигнем до цената и вкуса на планинската вода…
На територията на областта е най-бързоразвиващата се Икономическа зона „Тракия”. За своите 22 години от създаването й в нея са реализирани инвестиции за над 1 млрд. евро. Тук свои производствени бази построиха индустриални колоси като „Сенсата“, „Либхер“, „Сокотаб“, много други предприятия с международно участие и т.н. Впечатляващо промишлено строителство, безспорно…

Сопот

Кметът Деян Дойнов: С помощта на държавата успешно завършихме важни обект

Като местна власт нямаме големи възможности. Община Сопот е във финансова криза. С помощта на държавата овладяхме критичната ситуация. Искам чрез Вашата медия да благодаря на премиера Бойко Борисов и на неговия екип, че проявиха завиден професионализъм и за краткия срок, в който аз трябваше да финализирам финансово трите проекта, които не бяха приключени, те съдействаха всичко да завърши според изискванията на ЕС.
За изминалата година и половина мениджмънтът на кметството реализира няколко важни неща за благоустройствената среда. Направихме общинска фирма за сметосъбирането и сметоизвозването.
Откакто съм кмет, за отрицателно време по Националната програма санирахме 7 панелни блока. Два от тях са в с. Анево и пет – в Сопот. Вие сам видяхте качеството на строително-монтажните работи, а и лично моят принос е на калканите им да бъдат изографисани нашите съграждани от Вазовия род. Сега тези блокове стават елемент от туристически маршрут на групите, които посещават града. Уникално е – огромни 12-метрови картини, сред тях на Иван Вазов в цял ръст. Продължавам с тази инициатива – хората ще се радват, като видят на калканите генералите Владимир и Георги Вазови, също и Васил Левски, Христо Ботев… Развитието на културно-историческото наследство в общината също е един от приоритетите на нашето управление.

Калофер

Кметът Румен Стоянов: Трябва по-справедлив начин за разпределение на средствата

Като председател на Сдружението на кметовете и кметските наместници в Република България твърдя, че идеята за решителна промяна в местното самоуправление набира скорост. Необходим е нов и по-справедлив начин за разпределение на средствата от общинските бюджети, така че парите на данъкоплатците да стигат дори и до най-малкото населено място. Колегите ми смятат, че трябва да се преосмисли и ролята на общинските съвети, както и да се даде право дори на най-малките селища да избират кметове.
В известна степен сред основните грижи на кметството са и големите забележителности на Калофер – къщата музей на Ботев, Даскал-Ботевото училище, църквите, манастирите. Това е безспорно. Защото сме длъжници не само на настоящето на града, но и на поколенията след нас. Според мен няма друго селище в България, в което толкова силно да са съхранени традициите и обичаите на хората. Почти всеки месец се провеждат различни мероприятия – научни форуми, чествания, празненства и т.н. Културният календар на Калофер е много пъстър.

Район „Банкя“, София

Кметът Рангел Марков: Реставрацията на старата баня може да наложи модел, който да се използва и от други местни власт

Реставрацията на старата баня може да наложи модел, който да се използва и от други общини. В нашия случай той е изцяло в унисон с концепцията ни за развитието на града като курорт. Един терен, който не се използва от много време, от една страна, го изпълваме с полезно за града съдържание, а от друга, решаваме огромния проблем с обновяването на културния паметник. Правото на строеж е на мястото на стария летен театър и затова сме заложили и изискване към инвеститора да изгради открит форум с минимум 200 седящи места, така че да повторим дори и функцията на този терен. По договор 30 дни в годината общината ще го ползва абсолютно безвъзмездно за всякакви мероприятия. За дружеството пък това ще бъде допълнителна екстра, защото освен балнеоложки ще могат да развиват и конферентен туризъм, като ще предоставят на гостите си и прекрасно място за открити семинари, които са много популярни.

Костенец

Кметът Радостин Радев: Чрез нови съоръжения за минерална вода развиваме и туризма

Върнати от държавата са ни два от минералните извори в Момин проход и в с. Костенец, като сме издали разрешения за ползвателите. Става дума за захранване на къщи за гости и на хотели. Все още имаме свободни количества. Приходите от тази дейност постъпват в общинския бюджет. Минералните ни води са с температура от 47°С до 73°С. Изворите са били известни още в древността, за което говорят запазените в района останки от римски терми, балнеологични съоръжения, нимфеуми и др. Разработваме проекти за подобряване на инфраструктурата за минерална вода и чрез това за развитие на туризма.

Сърница

Зам.–кметът Халил Байрактар: Модернизираме инфраструктурата над язовир „Доспат”

Сърница с язовир „Доспат” е предпочитано място за туризъм. Един феномен – когато долу, извън планината, температурата гони 30-ото деление, ние привечер обличаме пуловерите. Стараем се да изграждаме пътища и да подобряваме инфраструктурата по крайбрежието на язовира, където основно са разположени хотелите и къщите за гости.
И още един феномен – по язовира, който е вторият по големина в страната след „Искър“ над столицата и е дълъг 19 км, плава… ферибот. Малък наистина, построен също с европейски средства от предприемчиви нашенци, той е голямата атракция. Добре е да се знае, че водноелектрическа каскада „Доспат – Въча” е най-големият хидроенергиен комплекс в България. Пускането му в действие и завиряването му става през 1967 г.
Ежегодно Сърница се посещава от над 15 хил. души от страната и чужбина. Затова по идея на нашия кмет беше създаден и успешно работи Консултативен съвет по туризма.

Павел баня

Кметът Станимир Радевски: Екологичното строителство е основна задача

По отношение на пречистването на водите кметовете много преди мен са решили проблемите, като са построили пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) още през 1986 г. За развитието на града като курортно селище с национално значение това е било голяма и правилна стъпка за съхранението на природата. Но сега обемите за пречистване са недостатъчни. В общината се изградиха много, и то от най-високи категории, хотели със СПА центрове. И в един момент, когато съответните държавни органи преценят, че басейните трябва да сменят водите си, към станцията потичат огромни количества, които колекторите дори не могат да понесат. Добре, че накрая на ПСОВ е р. Тунджа, та тя да поеме тези води и да ги отведе до яз. „Копринка”. Правилното решение е нова станция, оразмерена и изчислена за новите обеми и за бъдещото разрастване на курортния ни град.

Златарица

Модернизираме инфраструктурата над язовир „Доспат”

Кметът Пенчо Чанев: Целта е изграждане на пречиствателна станция

Питейното водоснабдяване на общината се осигурява основно от язовир „Йовковци”. С помощта на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (­ПУДООС) реализирахме някои нови водопроводни трасета до селата ни. Пречиствателни съоръжения за питейната вода нямаме, но планинското захранване на язовира гарантира чиста вода с много добри вкусови качества.
ПСОВ на общинския център е болният въпрос за града и околността. Без нея няма как да развием достатъчна подземна инфраструктура. Без канализация нямаме право да асфалтираме. Затворен кръг, параграф 22… Там, където вече имаме канализация, оправяме трайно улиците. Иначе имаме проект за воден цикъл на целия град и всички села от общината, но като нямаме пречиствателна станция, нещата няма как да се случат. Не можем да кандидатстваме по Програмата за развитие на селските райони, защото сме над 2000 е.ж., не можем и по ОП „Околна среда“, защото пък сме под 10 000 е.ж.

Чавдар

Кметът Пенчо Геров: Обновяваме спортната база

Ще започна с построените спортно-туристически атракции в местността Св. Петка, с които се прочухме в цяла България, дори и в чужбина. В хубавите слънчеви дни съоръженията там се ползват от деца и ученици от София и други селища. Между 100 и 150 деца се забавляват всеки път и такава гледка не може да не радва.
Полагаме изключително големи усилия за развитие на модерни спортни съоръжения там, помагаме на детската градина, която е моята голяма гордост като строителство и визия. Направихме и преустройството на пространството между училището и здравната служба – т.нар. японска градина.
Работим и по проект за реализация на музей. Ще има етнографска част, а главното ще бъдат аудио-визуалните средства, които ще показват на посетителите какъв е бил битът и животът в миналото.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 04.01.2018. Категория Общини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.