БУРГАС – регионът с усилен икономически растеж

Прочетена: 174

Георги Сотиров

Определят област Бургас като кръстопът на най-древните цивилизации, но освен с безценните си археологически находки и културно-историческо минало тя е уникална със своето туристическо богатство. Тук планина и море се сливат в едно. Регионът разполага с биоклиматични и балнеолечебни ресурси, пясъчно-плажни ивици и дюни за развитие на рекреационна дейност. В района се намират четири от природните резервати с международно значение – „Узунбоджак“, „Силкосия“, „Ропотамо“ и „Атанасовско езеро“. Сред забележителностите е заливът Алепу. За защитени местности са определени – устието на р. Велека, езерото Вая и Пода, които са пунктове за наблюдение на птици. В областта се намират архитектурният резерват с. Бръшлян и фолклорният – с. Българи. Практикуват се различни видове туризъм – морски и балнеологичен, селски, еко и ловен, културен и религиозен.

През епохата на античността в региона се развиват големи икономически, политически и културни центрове, разположени по крайбрежието – Месембрия, Анхиало и Аполония. Хилядолетната човешка култура е оставила безценни архитектурни паметници: тракийски светилища и гробници, укрепителни стени и римски бани, църкви и манастири и др.

В някои от селата в Странджа планина се е съхранил ритуалът на нестинарите, танцуващи върху огнена жарава с високо вдигната икона на светците Константин и Елена.

Това е част от богатството на този предпочитан от хората регион на България. За днешния му ден повече можете да прочетете в интервюто с Владимир Крумов, зам.-областен управител. Нашата първа среща с него стана през миналата година при откриването на православния храм „Света мъченица Злата Мъгленска“ в с. Прилеп, Карнобатска община. Там той изрази благодарността си към местните строители за тяхната съпричастност към благородните дела в целия регион. Той посочи, че членовете на ОП на КСБ – Бургас, са участвали в проекти за реновиране и на други църкви, за строеж на параклиси, ремонти на сгради със социални функции. „Без строителния бранш не минава нито едно богоугодно дело”, допълни Владимир Крумов.

Зам.-областният управител Владимир Крумов: Определящи за района са инвестициите в големи инфраструктурни проекти

Г-н Крумов, представете накратко най-характерното за региона.

Бургас е най-голямата по площ от 28-те области у нас. Тя е разположена в югоизточната част на България на територия от 7748,1 кв. км, което е 6,9% от цялата страна. Излазът на Черно море повишава нейното транспортно-географско значение и я отличава от останалите райони с множество плажове, езера, голям брой язовири и реки. В този смисъл областната администрация е натоварена с различни компетенции, свързани с контрола на тези обекти.

Туризмът е основен отрасъл и се работи активно за подобряване и развитие на предлаганите услуги. Провеждаме редовно срещи с концесионерите и наемателите на плажове, с бизнеса и неправителствения сектор, работим с тях в добър диалог. Една от последните инициативи, за която областният управител Вълчо Чолаков съдейства, е създаването на Регионален фонд за развитие на въздушните връзки, чрез който да се стимулират посещенията на туристи целогодишно. По негова инициатива се осъществиха първите разговори между оператора на летището в Бургас и кметовете на черноморските общини. Към днешна дата идеята е в развитие. Екипът ни се стреми към диалог и полагаме усилия като представители на държавата на местно ниво да подкрепяме важните за района инициативи.

Със своите тринайсет общини областта е един от най-сериозните административни, икономически, транспортни и културни центрове в страната.

Така е. Областта е специфична. На територията й са разположени важни обекти. Плажовете изискват много грижи, те са основна част от туризма, който развиваме, и там полагаме много усилия. От друга страна, са язовирите и реките, една дълга и тежка тема. По идея на областния управител бяха предприети някои непопулярни мерки, като почистване на критични речни участъци с помощта на лица, лишени от свобода. По негова инициатива бяха разработени и два проекта. По единия целта ни е да закупим необходимата тежка техника, с която да можем да чистим по-трайно речните корита. Другият проект е за канала при езерото Вая в Бургас. Всяка годинa при проливни дъждове той наводнява значителни площи, с което се нанасят и сериозни имуществени щети. Няколко сигнала до областния управител го ангажираха да потърси европейско финансиране за дългосрочно справяне с продължаващия над 20 години проблем със затлачването на канала.

В частта на въпроса Ви за състоянието на икономиката мога да кажа, че областта стои добре на картата на страната по тази тема, но разбира се, усилията ни са насочени към привличане на нови инвестиции. В края на 2017 г. по покана на областния управител Вълчо Чолаков делегация от провинция Съчуан в Китай посети Бургас. Подхождаме към такива посещения изключително отговорно и правим всичко възможно да извлечем от тях максимална ефективност. Бизнесът от Съчуан направи сериозни заявки, след като се запозна на място с нашето икономическо развитие. Областният управител се ангажира да съдейства с всички ресурси на администрацията за осъществяване на инвестиционните намерения на китайския бизнес.

Транспортната инфраструктура е определяща за развитието на всеки регион. Какво правите за нейното поддържане и изграждане?

Тя е наш приоритет през последните години. На територията на об­ласт­та бяха направени редица инвестиции в големи инфраструктурни проекти. Стартираха дейностите по разширяването на пътя Бургас – кк Слънчев бряг, който поема огромен трафик през активния летен сезон. С изпълнението на работите ще бъде облекчен трафикът и всички, които искат да стигнат до морските курорти на север от Бургас, ще могат да го направят по-бързо и безопасно.

Не по-малко важен е и проектът за обхода на областния град. Всички пътуващи към Южното Черноморие влизат в Бургас, което води до огромни задръствания, създават се неудобства за постоянно живеещите и за тези, които са тръгнали към своята почивка, екологичният момент също не е за подценяване. Този участък, въпреки че е на територията на един конкретен град, е от значение за всички, които пътуват към Созопол и останалите южни селища.

По отношение на морската инфраструктура действително можем да бъдем горди с постижения в тази област, но разбира се, има какво още да се направи. Откриването на Морската гара беше дълго чакано събитие.

Какво се реализира с европейско финансиране в района?

Бургас нееднократно е обявяван за първенец в усвояването на средства. Еврофинансирането промени изцяло облика на града. В останалите селища също се работи активно.

През програмния период 2014 – 2020 г. за първи път администрацията се впуска и в един доста амбициозен проект. Както вече споменах, в продължение на усилията на областния управител за максимална превенция от наводнения екипът ни разработи предложение за почистване на канала, свързващ езерото Вая и Черно море. Спечелихме финансиране за него. Идеята за такъв мащабен проект е голямо предизвикателство към всички нас, което съм убеден, че ще изпълним добре и ще решим един отдавна наболял проблем. Партнираме си с еквивалентната ни администрация на Енез, Турция. Целите на проекта са за физическо подобряване на екологичните условия в езерото Вая чрез инвестиционни дейности, закупуване на специализирано оборудване за проследяване качеството на водите на езерото Гала в Турция, както и опазване на биоразнообразието в двата водни басейна.

Областната администрация е реализирала през годините редица проекти, по-голямата част с т.нар. меки мерки, насочени към развитие на туризма и опазване на културно-историческото наследство. Като пример мога ще дам един проект, чрез който изработихме плановете за реставрация на фасадите на ключови сгради – държавна собственост. Знаете, че състоянието на подобен тип обекти за съжаление не е добро, липсва финансов ресурс за поддръжка, често тези здания са обект на съсобственост.

Същевременно с успешното изпълнение на проект по програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция, Областната администрация – Бургас, притежава готови предложения, с които може да търси и финансиране за реални строителни дейности.

Как протича работата Ви по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС)?

Жителите на област Бургас бяха много активни при стартирането на инициативата. Веднага след обявяването й се премина към регистрация на сдружения. Сключени са общо 236 договора за целево финансиране. Към момента 102 блока на територията на областта са въведени в експлоатация, за гр. Бургас те са 86. Строителни дейности протичат в приблизително 100 обекта, а 99 имат Акт 15.

Постигането на устойчива и екологична среда с подобрени качества на живот и нова социална среда се определят и с отношението към питейната и отпадъчната вода. Какво залагате за модернизация на ВиК мрежата?

В областта през последните години се построиха множество нови пречиствателни станции, на места старите бяха обновени и разширени. Започва изграждане на нова пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в гр. Айтос, а съществуващата в Приморско ще бъде разширена.

Дейността на Асоциацията по ВиК е насочена към съхраняване, развитие и модернизиране на ВиК системите и съоръженията, обезпечаване на нуждите на населението на обособената територия от качествени ВиК услуги чрез ефективен контрол върху дейността на ВиК оператора. Председател на Асоциацията на ВиК е областният управител. Вече се работи по различни казуси. Така например по сигнал на граждани за липса на водоснабдяване в с. Екзарх Антимово, най-голямото село в община Карнобат, чрез асоциацията бяха изпълнени нови сондажи за добиване на ресурса. За дейността на тази нова струкрура тепърва предстои да говорим.

Регионът пострада от наводнение в края на октомври миналата година.

То бе голямо изпитание за всички наши съграждани. За съжаление в последните години областта няколко пъти понесе щети от природни стихии, сред които бяха и снежни бури, и силни ветрове. Наводнението от 25 октомври м.г. засегна две общини – Камено и Бургас. От първите подадени сигнали областният управител беше на терена и ръководеше сформирания щаб от мястото на бедствието. Целият наличен ресурс беше впрегнат за овладяване на ситуацията. Щетите засегнаха доста хора, предимно възрастни. Помощта към тях започна незабавно, имаше редица граждански кампании, благодарение на които бяха предоставени техника, дрехи и други необходими за бита пособия. Общините по места направиха опис на всички поражения и се работи за пълно възстановяване на домовете на хората.

Детската градина в с. Черни връх, община Камено, която също пострада сериозно от водното бедствие, беше ремонтирана и посреща малчуганите. Министерският съвет гласува средства за дейности за преодоляване на щетите. В края на старата година пък стана ясно, че Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към кабинета е направила предложение да бъдат отпуснати още 1,4 млн. лв., от тях за община Бургас са 800 000 лв., а за Камено – 600 000 лв. Средствата са предназначени за частично разплащане на извършените дейности по възстановяване на сгради и инфраструктурни обекти, разчистване на пътна мрежа, речни легла и дерета от наноси, както и други неотложни разходи.

В какво състояние е развитието на спортната инфраструктура в областта?

Грижата за младите хора продължава да бъде водещ приоритет заедно с образованието. Те са нашето бъдеще, затова е важно сега, в настоящето, да положим всички усилия, за да им предоставим необходимите условия да учат, да се развиват, да растат отговорни и достойни граждани. Спортните площадки и фитнесите на открито са неща, които непрекъснато се изграждат. И в областния град, и в останалите общински центрове и съставни селища се работи активно за осигуряване на условия за спорт. Не бих могъл да изброя всички, но сега, говорейки с Вас, веднага се сещам за модерното футболно игрище в с. Росен. В Карнобат беше изградена нова детска площадка, в Карнобат в ОУ „Христо Смирненски“, което беше изцяло възстановено след опустошителен пожар, се направи фитнес на открито – нещо, за което аз самият положих много усилия. Примерите за такива обекти са много, което само по себе си говори за една устойчива политика, свързана с насърчаването на спорта и здравето на децата ни.

Какво се прави за модернизацията на образователната инфраструктура. Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“ подготвя кадри за бранша.

Образователната инфраструктура в област Бургас се променя много интензивно. Няма година, в която общините да не предвидят средства за сградния фонд на учебните заведения. В административния център на областта повечето от училищата вече са изцяло ремонтирани – нови дограми и изолация, облагородяване на пространствата около сградите, дворовете, физкултурните салони. Миналата година в Бургас станахме свидетели на историческо събитие, а именно – откриване на ново училище, изградено по иновативен модел, където методите на преподаване са изцяло съобразени с новите технологии. Стана ясно, че община Бургас е единствената в цялата страна, която ще разкрие още училища през 2018 г. Предстои да се открие Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации. Тя ще бъде с интензивно изучаване на английски и немски език и ще подготвя специалисти в професионално направление „Компютърни науки“, професия програмист, специалности „Системен програмист“ и „Приложен програмист“ със срок на обучение 5 години с прием след завършен седми клас.
Материалната база на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“ също ще бъде обновена през тази година.

Предвижда се да бъдат направени и инвестиции във висшето образование. През 2018 г. врати ще отвори филиал на Националната художествена академия, който ще се помещава в „Магазия 1“ на пристанището. Продължават общите ни усилия с общинската администрация и за довършване на Медицинския факултет към университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 25.01.2018. Категория Новини, Общини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.